ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Вісімнадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29.12.2011 р. N 364

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, затвердженого рішенням 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 року N 1180 (Рішення N 1180)

З метою підвищення ефективності використання майна територіальної громади м. Чернівців, впорядкування процедури передачі в оренду комунального майна, відповідно до Цивільного, Господарського та Земельного кодексів України, Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про плату за землю", статей 25, 26, 29, 59, 60, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 23.08.2011 року N 507/14 "Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.03.2011 N 168/6 та внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2011 р. N 395/11", розглянувши зауваження та пропозиції, які були одержані під час оприлюднення регуляторного акта, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, затвердивши його в новій редакції (додається).

2. Встановити, що заяви щодо передачі майна територіальної громади м. Чернівців в оренду, не вирішені на момент набрання цим рішенням чинності, розглядаються відповідно до цього рішення.

3. Рішення про передачу майна територіальної громади м. Чернівців, прийняті виконавчим комітетом міської ради, але не виконані на момент набрання цим рішенням чинності, підлягають виконанню відповідно до вимог цього рішення.

4. Департаменту економіки міської ради при підготовці договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, брати за основу Примірний договір, який є додатком до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, затвердженого цим рішенням.

5. Внести зміни в пункт 4.2 рішення 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 р. N 1180 "Про правовий режим використання майна територіальної громади м. Чернівців на умовах оренди і позички, затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, та визначення такими, що втратили чинність раніше прийняті розпорядчі акти з цього питання" (Рішення N 1180), виклавши його в такій редакції:

"4.2. До договору позички застосовуються положення глави 58 Цивільного кодексу України та норми Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців".

6. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 (Рішення N 1180) та 2 рішення 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 р. N 1180 "Про правовий режим використання майна територіальної громади м. Чернівців на умовах оренди і позички, затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, та визначення такими, що втратили чинність раніше прийняті розпорядчі акти з цього питання" (Рішення N 1180).

7. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ротаря П. Я. та директора департаменту економіки міської ради Хімійчук С. М.

8. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

9. Провести повторне відстеження результативності цього рішення через рік з дня набрання ним чинності.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань: бюджету та фінансів; економіки, підприємництва та туризму.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
29.12.2011 N 364

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Господарського, Цивільного та Земельного кодексів України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", інших нормативних актів, з метою ефективного використання майна територіальної громади м. Чернівців, створення єдиного механізму передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, впорядкування процедури використання та експлуатації майна комунальної власності територіальної громади міста.

1.2. Це Положення регулює організаційно - розпорядчі відносини, пов'язані з передачею майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, правові відносини між орендодавцем та орендарями щодо використання комунального майна, порядок укладання, зміни, припинення та розірвання договору оренди комунального майна.

1.3. Орендодавцем від імені територіальної громади м. Чернівців щодо оренди майна цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що належать до комунальної власності територіальної громади міста, є виконавчий комітет Чернівецької міської ради.

1.3.1. Передача в оренду майна, визначеного пунктом 1.3 цього Положення, проводиться орендодавцем (виконавчим комітетом міської ради) на підставі рішень міської ради та в порядку, визначеному Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

1.4. Орендодавцем від імені територіальної громади м. Чернівців щодо оренди майна (рухомого та нерухомого), що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, є департамент економіки Чернівецької міської ради, за винятком об'єктів оренди, визначених пунктом 1.3 цього Положення.

1.5. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.5.1. Балансоутримувач - юридична особа (підприємство, установа, організація), яка утримує на балансі комунальне майно.

1.5.2. Виконавчий комітет міської ради - орендодавець щодо оренди майна, визначеного пунктом 1.3 цього Положення, та виконавчий орган міської ради, який погоджує передачу майна в оренду та інші питання оренди, визначені цим Положенням, на підставі прийнятого ним рішення.

1.5.3. Довгострокова оренда нерухомого майна - засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності терміном більше трьох років.

1.5.4. Комісія - постійно діюча комісія з виділення в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, яка одночасно є конкурсною комісією на право оренди нерухомого майна.

1.5.5. Конкурс - конкурентний спосіб отримання права на оренду нерухомого майна.

1.5.6. Невід'ємні поліпшення орендованого майна - здійснені орендарем за згодою виконавчого комітету міської ради за власні кошти за час оренди заходи, спрямовані на покращання фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

1.5.7. Нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей).

1.5.8. Об'єкти оренди - цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці), нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно, що на праві власності належить територіальній громаді м. Чернівців.

1.5.9. Оренда - засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

1.5.10. Орендар - фізична або юридична особа, яка на платній основі користується майном на підставі договору оренди.

1.5.11. Орендна плата - сума платежу, яку орендар сплачує за оренду майна незалежно від наслідків господарської діяльності.

1.5.12. Орендодавець - департамент економіки Чернівецької міської ради, за винятком пункту 1.3 цього Положення.

1.5.13. Рішення виконавчого комітету міської ради - акт, який є підставою для укладення між орендодавцем (департаментом економіки міської ради) та орендарем договору оренди та підписання акта приймання - передання об'єкта оренди, а також підставою для вчинення інших дій, визначених цим Положенням.

1.5.14. Рухоме майно - майно, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста та яке можна вільно переміщувати у просторі.

1.5.15. Ставка орендної плати - плата в гривнях за один квадратний метр площі майна в місяць, визначеної згідно з Положенням про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, затвердженим міською радою.

1.5.16. Суборенда - передача орендарем орендованого ним майна або його частини в оренду третій особі.

1.5.17. Цілісний майновий комплекс - господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

1.6. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.

1.7. Передача в оренду рухомого майна здійснюється орендодавцем на підставі рішення виконавчого комітету міської ради без застосування конкурсних засад та без попереднього розміщення в засобах масової інформації оголошення про наміри передати майно в оренду.

II. ІНІЦІАТИВА (ПРОПОЗИЦІЯ) ЩОДО ОРЕНДИ МАЙНА ТА ПОРЯДОК ЇЇ РОЗГЛЯДУ

2.1. Надання майна в оренду може здійснюватися за ініціативою фізичних або юридичних осіб, орендодавця, міської ради або її виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради, балансоутримувачів майна.

2.1.1. Пропозиції балансоутримувачів щодо надання майна в оренду погоджуються відповідним виконавчим органом, до сфери управління якого входить балансоутримувач.

2.2. Пропозиції щодо оренди майна подаються орендодавцю.

2.3. Фізичні або юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (потенційні орендарі), подають орендодавцю заяву у формі, визначеній орендодавцем.

2.3.1. До заяви потенційний орендар додає такий перелік документів:

а) належним чином засвідчену довіреність (для уповноваженої особи-представника);

б) копії установчих документів (для юридичних осіб);

в) копію довідки статуправління про включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України (для юридичних осіб);

г) копію виписки, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців;

ґ) копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності);

д) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);

е) копії паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);

є) копію рішення державної податкової інспекції в м. Чернівці про внесення юридичної особи до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (в разі необхідності);

ж) копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

2.3.2. Орендодавець має право встановлювати додаткові вимоги до переліку документів, які подаються потенційним орендарем.

2.3.3. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

2.4. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору, зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

2.5. В разі надходження до орендодавця заяви про оренду майна він протягом 15 робочих днів після дати її реєстрації розміщує в засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі міської ради оголошення про намір передати майно в оренду, або відмовляє в укладанні договору оренди і про це повідомляє заявника.

2.5.1. Оголошення має містити таку інформацію:

а) адреса, площа, поверх об'єкта;

б) балансоутримувач об'єкта;

в) можливий строк оренди;

г) мета використання об'єкта.

2.6. Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення про намір передати майно в оренду орендодавець приймає заяви про оренду майна.

2.7. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником на підставі рішень комісії та виконавчого комітету міської ради. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

2.8. У разі надходження заяви про оренду майна від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних і комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу на підставі рішень комісії та виконавчого комітету міської ради.

За наявністю кількох пропозицій від вказаних вище осіб передача майна в оренду здійснюється за результатами конкурсу на право оренди та на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

2.8.1. Порядок визначення вітчизняних видавництв і підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 (п'ятидесяти) відсотків книжкової продукції державною мовою, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У договорах оренди передбачається умова стосовно того, що недотримання вітчизняними видавництвами та підприємствами з підготовки, випуску та(чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 (п'ятдесят) відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

2.9. В разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу на підставі розпорядження міського голови. При цьому незалежна оцінка майна не проводиться, орендна плата визначається в розмірі не менше мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради, з врахуванням її індексації на дату укладання договору оренди.

2.9.1. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

2.10. У разі надходження двох і більше заяв про наміри на оренду майна орендодавець протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв своїм наказом оголошує конкурс на право оренди.

2.11. Орендодавець має право відмовити потенційному орендареві в праві оренди майна, надавши обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин такої відмови.

2.12. При розгляді питань про передачу майна в оренду орендодавець має право відмовити заявнику, у разі, якщо:

2.12.1. Прийнято рішення про приватизацію або відчуження об'єкта оренди.

2.12.2. Об'єкт включено до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій згідно з рішенням міської ради.

2.12.3. Об'єкт заплановано для передачі в оренду з метою використання під комерційну діяльність для збільшення надходжень до міського бюджету.

2.12.4. Об'єкт належить на правах оренди або іншому майновому праві іншим особам.

2.12.5. У разі наявності заяв на оренду майна з боку осіб, яким майно надається відповідно до законодавства та цього Положення без розміщення в засобах масової інформації оголошення про наміри передати майно в оренду та без проведення конкурсу.

2.12.6. Балансоутримувач та/або відповідний виконавчий орган, до сфери управління якого входить балансоутримувач, не надали пропозиції про передачу майна в оренду.

2.12.7. Об'єкт оренди зарезервований для оперативного розміщення органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, комунальних підприємств тощо.

2.12.8. Запропоновані умови подальшої експлуатації об'єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на цій території міста.

2.12.9. Комісія не дає згоди на передачу майна в оренду.

2.12.10. Виконавчий комітет міської ради не погоджує питання передачі майна в оренду.

2.12.11. Порушені вимоги цього Положення.

2.12.12. З інших підстав, визначених законодавством та цим Положенням.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

3.1. Конкурс на право оренди нерухомого майна (надалі-Конкурс) проводиться за наявності заяв про оренду від двох і більше фізичних та/або юридичних осіб (надалі - Учасники).

3.1.1. Конкурс також може проводитися за ініціативою орендодавця.

3.2. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонує найбільшу орендну плату та найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта, що є основними критеріями.

3.3. Конкурсні умови на право оренди нерухомого майна визначаються орендодавцем з врахуванням пропозицій виконавчих органів міської ради та балансоутримувачів.

3.4. Конкурс оголошується орендодавцем.

3.5. Оголошення про Конкурс повинно містити такі відомості:

а) інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження та характеристика);

б) початковий (стартовий) розмір ставки орендної плати (за один метр квадратний без урахування податку на додану вартість);

в) конкурсні умови;

г) суму застави та розрахунковий рахунок, на який вона перераховується;

ґ) умови ознайомлення з об'єктом оренди;

д) кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

е) дату, час і місце проведення конкурсу;

є) іншу інформацію (за наявності).

3.6. Оголошення про Конкурс публікується в місцевих офіційних друкованих засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-порталі міської ради не пізніше, ніж за п'ятнадцять календарних днів до дати його проведення.

3.7. Прийом документів припиняється орендодавцем за 3 (три) робочих дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

3.8. В Конкурсі беруть участь фізичні та юридичні особи, які своєчасно подали заяву про участь у конкурсі та матеріали, які визначені цим Положенням, а також внесли заставу.

IV. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Для участі в Конкурсі учасник подає на розгляд Комісії такі матеріали:

4.1.1. Заяву на участь у Конкурсі (у формі, визначеній орендодавцем).

4.1.2. Відомості про учасника:

а) належним чином оформлену довіреність (для уповноваженої особи-представника);

б) копії установчих документів (для юридичних осіб);

в) копію виписки, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців;

г) копію довідки статуправління про включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України (для юридичних осіб);

ґ) копії паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);

д) копію довідки про взяття на облік платника податку;

е) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);

є) копію рішення державної податкової інспекції про внесення юридичної особи до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (в разі необхідності);

ж) копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

4.1.2.1. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

4.1.3. Копію платіжного доручення або квитанції про сплату застави, з відміткою банківської установи.

Розмір застави визначається орендодавцем із розрахунку не менше місячної орендної плати.

Визначений умовами Конкурсу розмір застави вноситься учасником на відповідний розрахунковий рахунок орендодавця. Учаснику, який став переможцем Конкурсу, сума застави зараховується в рахунок подальших орендних платежів. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, сума застави повертається протягом 10 (десяти) робочих днів.

4.1.4. Учасники подають зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов Конкурсу та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта.

4.2. Усі учасники подають запечатану у конверті конкурсну пропозицію, в якій повинно міститися зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта. Відкриття конвертів здійснюється на засіданні Комісії.

4.3. Конкурс здійснюється в два етапи:

4.3.1. На першому етапі Комісія, на підставі письмових пропозицій учасників, визначає попереднього переможця конкурсу. Інформація про попереднього переможця конкурсу, його пропозиції та про проведення другого етапу конкурсу оголошуються головою Комісії учасникам.

4.3.1.1. У разі надання учасниками конкурсу рівних (однакових) конкурсних пропозицій переможець на першому етапі конкурсу не визначається.

4.3.2. На другому етапі Конкурсу учасники мають право вносити усні пропозиції щодо збільшення розміру ставки орендної плати, визначеного найвищою за результатами першого етапу Конкурсу.

Збільшення розміру ставки орендної плати здійснюється учасником з кроком в розмірі не менше 10 % від попередньо названого розміру ставки орендної плати.

4.4. Комісія на засіданні визначає переможця за критеріями, встановленими умовами Конкурсу.

4.4.1. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір ставки орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов Конкурсу та за інших рівних умов подальшої експлуатації об'єкта.

4.4.2. Якщо після того, як голова Комісії тричі оголосив останній розмір ставки орендної плати, від учасників не надійдуть пропозиції, заявлені ними в усній формі на засіданні Комісії щодо більш високого розміру ставки, голова Комісії оголошує переможця Конкурсу, який запропонував найвищий розмір ставки орендної плати.

4.4.3. Переможець Конкурсу на засіданні Комісії письмово прописує на бланку наданої їм конкурсної пропозиції запропоновану усно ставку орендної плати та засвідчує її особистим підписом.

4.5. Об'єкт оренди підлягає передачі переможцю Конкурсу після погодження виконавчого комітету міської ради, що є підставою для укладення між орендодавцем та орендарем договору оренди і підписання акта приймання-передання об'єкта оренди.

4.5.1. Орендодавець готує проект договору оренди та з урахуванням істотних умов, визначених цим Положенням, надає його орендарю.

4.6. У разі відмови переможця Конкурсу від укладання договору оренди, він укладається з учасником, яким запропоновані найкращі умови після переможця.

В цьому випадку застава переможцю конкурсу, який відмовився укладати договір оренди, не повертається, а учаснику, з яким укладається договір оренди, зараховується в рахунок наступних орендних платежів.

4.7. Переможець конкурсу, який відмовився від укладання договору оренди, не допускається до участі у повторному конкурсі на оренду даного нерухомого майна.

4.8. Конкурс проводиться повторно у випадку, коли від укладання договору оренди відмовився як переможець, так і учасник, яким запропоновані найкращі умови після переможця.

4.9. У разі відсутності заяв на участь у Конкурсі, орендодавець при оголошенні повторного Конкурсу має право знизити початковий (стартовий) розмір ставки орендної плати за користування майном, яке передається в оренду, не більше ніж на 50 (п'ятдесят) відсотків.

4.10. Конкурс не проводиться у випадках:

4.10.1. Надання документів для участі в Конкурсі лише одним заявником.

При цьому, право оренди надається заявнику на загальних умовах, а орендна плата розраховується за його письмовою пропозицією, яка не може бути нижче початкової (стартової) ставки орендної плати.

4.10.2. Наявності заяви на конкурсний об'єкт від особи, яка відповідно до законодавства та цього Положення має право на отримання майна в оренду поза конкурсом.

4.11. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам Конкурсу та вимогам цього Положення, Конкурс вважається таким, що не відбувся.

V. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

5.1. Постійно діюча комісія з виділення в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, є дорадчим органом орендодавця та одночасно є конкурсною комісією на право оренди нерухомого майна (надалі-Комісія).

5.2. Комісія утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

5.3. Основними завданнями та функціями Комісії є:

а) розгляд пропозицій учасників Конкурсу;

б) визначення переможця Конкурсу;

в) складання протоколів засідання конкурсної комісії;

г) розгляд пропозицій щодо оренди майна, в разі, коли передача може здійснюватися без застосування конкурсних засад;

ґ) інші повноваження, визначені цим Положенням.

5.4. Керує діяльністю Комісії й організовує її роботу голова Комісії:

5.5. Голова Комісії:

5.5.1. Скликає засідання Комісії.

5.5.2. Головує на засіданнях.

5.5.3. Дає доручення членам Комісії.

5.5.4. Організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії.

5.6. Голова Комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів Комісії розділились порівну.

5.7. Комісія правомочна розглядати питання при наявності членів комісії більше половини від її загального складу та здійснює роботу у формі засідань. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні та носять рекомендаційний характер.

5.8. Засідання Комісії є відкритими. У разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників Конкурсу.

5.9. Після закінчення засідання Комісії складається протокол, в якому зазначаються:

а) відомості про учасників;

б) пропозиції учасників;

в) обґрунтування визначення переможця;

г) інші відомості (інформація) та пропозиції, прийняті за наслідками розгляду питань, включених до порядку денного засідання Комісії.

5.10. Протокол Комісії підписує голова та секретар.

5.11. Протокол Комісії є підставою для підготовки орендодавцем пропозицій виконавчому комітету міської ради.

VI. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

6.1. Договір оренди укладається у письмовій формі.

6.2. Договір оренди укладається на строк, встановлений договором.

6.3. Договір оренди строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, покладаються на орендаря.

6.4. Підставою для укладення договору оренди є рішення виконавчого комітету міської ради, за винятком особливостей, визначених цим Положенням.

6.5. Договір оренди вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

6.5.1. Обчислення строку дії договору оренди починається з дня його укладення (підписання або нотаріального посвідчення та державної реєстрації).

6.5.2. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, є укладеним з моменту державної реєстрації такого договору.

6.6. Договір оренди укладається в місячний термін з дня прийняття виконавчим комітетом відповідного рішення, а при укладанні договору на новий термін з дня подання орендарем заяви.

6.6.1. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації укладається не пізніше двох місяців з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради відповідного рішення або (чи) з дня подання орендарем заяви.

6.6.2. В разі необхідності Орендодавець своїм письмовим розпорядженням вправі продовжити строки, визначені в пунктах 6.6, 6.6.1 цього Положення.

6.7. Розрахунок розміру орендної плати проводиться орендодавцем згідно з Положенням про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, затвердженим міською радою.

6.7.1. Розрахунок розміру орендної плати підготовлений уповноваженими особами орендодавця додається до договору оренди та складає його невід'ємну частину.

6.7.2. Датою початку нарахування орендної плати є дата підписання договору оренди.

6.7.3. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

6.7.4. Орендна плата встановлюється в грошовій формі і вноситься незалежно від наслідків господарської діяльності орендаря з дня підписання договору оренди.

6.7.4.1. В окремих випадках за згодою сторін та на підставі рішення виконавчого комітету міської ради зарахування орендної плати може бути здійснено у натуральній або грошово-натуральній формі.

6.7.5. Додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та в порядку, визначених законодавством України, який сплачується орендарем разом з орендною платою.

6.7.6. Розмір орендної плати може бути переглянуто за погодженням сторін або змінено на вимогу однієї із сторін у випадках зміни методики її розрахунку, зміни цін і тарифів (ставки орендної плати) та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України, рішеннями міської ради, що набрали чинності, у порядку, визначеному законодавством.

6.7.7. Вартість комунальних послуг, експлуатаційних витрат, інших послуг, що надаються спеціалізованими організаціями, не входить до складу орендної плати та сплачується орендарем окремо на підставі договорів, укладених орендарем з організаціями, що надають такі послуги.

6.7.8. Відшкодування плати за користування земельною ділянкою здійснюється орендарем на підставі окремого договору, укладеного з балансоутримувачем.

6.7.8.1. Відшкодування плати за землю здійснюється пропорційно до площі об'єкта оренди та на підставі довідки про грошову оцінку земельних ділянок (їх частин, що відповідають площі об'єкта оренди), наданих Управлінням Держкомзему у м. Чернівцях за зверненням орендаря.

Цей пункт Положення не застосовується до орендарів, які використовують майно площею до 10 квадратних метрів.

6.7.8.2. Визначення розмірів земельної ділянки під будівлею (її частиною) та прибудинкової території, а також віднесення земель за їх категоріями є виключною компетенцією Управління Держкомзему у м. Чернівцях.

6.7.8.3. Для визначення суми земельного податку або орендної плати за землю відповідно до цілей оподаткування площа земельної ділянки, відведена під частину наданого в оренду майна, визначається розрахунковим способом.

Розрахунок площі, що підлягає оподаткуванню, провадиться з добутку величини відношення площі об'єкта оренди до загальної площі приміщення будівлі (з урахуванням поверховості) та площі земельної ділянки, яку виділено для обслуговування будівлі (прибудинкова територія).

6.8. Передання об'єкта оренди здійснюється в строки та на умовах, визначених договором оренди, та оформляється актом, який підписується сторонами або їх уповноваженими представниками і є додатком до договору оренди та складає його невід'ємну частину.

6.9. Передання майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади м. Чернівців на це майно.

6.10. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни чи розірвання договору оренди.

6.11. Істотні умови договору оренди визначені Примірним договором оренди, який є додатком до цього Положення.

Істотними умовами договору є:

а) об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

б) термін, на який укладається договір оренди;

в) орендна плата з урахуванням її індексації;

г) порядок використання амортизаційних відрахувань;

ґ) відновлення орендованого майна та умови його повернення;

д) виконання зобов'язань;

е) відшкодування витрат на утримання об'єкта оренди та плати за користування земельною ділянкою;

є) забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

ж) порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

з) відповідальність сторін;

и) страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

і) обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

6.12. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

6.13. Договір оренди припиняється в разі:

а) закінчення строку, на який його було укладено;

б) приватизації об'єкта оренди орендарем, на умовах, визначених договором купівлі-продажу, але в будь-якому випадку з моменту повної сплати за об'єкт по договору купівлі-продажу;

в) відчуження об'єкта власником;

г) банкрутства орендаря;

ґ) загибелі (знищення) об'єкта оренди;

д) скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - орендаря.

6.14. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї з сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

6.15. В разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов'язаний повернути орендодавцю об'єкт оренди аналогічно порядку, встановленому для передачі майна в оренду.

6.15.1. Обов'язок щодо складання акта приймання-передання покладається на сторону, яка передає майно. У разі відсутності орендаря чи його небажання скласти відповідний акт, останній складається комісією, створеною орендодавцем.

6.15.2. Якщо орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

6.16. В разі несвоєчасного звільнення об'єкта оренди при припиненні або розірванні договору оренди, орендар сплачує компенсацію за використання об'єкта оренди в розмірі подвійної орендної плати по день його передачі орендодавцеві за актом приймання-передання.

6.16.1. У разі, якщо орендар затримав повернення майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

6.17. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором, якщо інше не встановлено законодавством.

6.17.1. Продовження терміну дії договору здійснюється орендодавцем шляхом укладення додаткового договору до діючого договору оренди, або договору оренди на новий термін.

6.17.2. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

6.17.3. При продовженні (поновленні) на новий термін договору оренди, в якому орендна плата була визначена за результатами конкурсу і перевищує початкову (стартову) на конкурсну надбавку, новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної цим Положенням, на конкурсну надбавку, скориговану на індекс інфляції за період оренди.

6.17.4. Оплата послуг з проведення незалежної оцінки, рецензування звіту про оцінку майна проводиться за рахунок орендаря.

6.18. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий строк та на нових умовах за погодженням сторін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб орендодавця або з інших підстав, визначених законодавством.

6.18.1. У разі недосягнення домовленостей щодо умов договору переважне право орендаря припиняється.

6.18.2. У разі, якщо орендодавець має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

6.19. Зміна або розірвання договору оренди допускається лише за згодою сторін, якщо інше не буде встановлено договором або законом.

6.20. Зміна або розірвання договору оренди вчиняються в такій самій формі, що й договір оренди, шляхом укладення додаткового договору до договору оренди, крім випадків, визначених цим Положенням.

6.20.1. В окремих випадках за пропозицією орендодавця питання щодо змін або розірвання договорів оренди можуть погоджуватися виконавчим комітетом міської ради.

6.21. В разі зміни профілю (функціонального призначення) використання об'єкта оренди, розміру орендованої площі, що не перевищує 10 (десяти) відсотків від загальної площі об'єкта оренди, рішення виконавчим комітетом міської ради не приймається, а зміни до договору оренди вносяться за заявою орендаря, шляхом укладення додаткового договору до діючого договору оренди з одночасним перерахунком орендної плати.

6.22. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення або приведення у відповідність до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" законодавством встановлено правила, які погіршують становище орендаря.

6.23. Орендодавець має право контролювати стан, напрямки та ефективність використання орендованого майна, виконання істотних умов договору оренди.

VII. СУБОРЕНДА

7.1. Орендар має право передати в суборенду майно (його частину), яке ним орендується в порядку та на умовах, визначених цим Положенням та чинним законодавством.

7.2. Для отримання згоди на передачу об'єкта оренди (його частини) в суборенду орендар подає орендодавцю заяву, в якій вказується:

а) повна назва або прізвище, ім'я, по батькові суборендаря;

б) площа, яка передаватиметься в суборенду;

в) вид діяльності, яку буде провадити суборендар в об'єкті оренди (його частині);

г) проект договору суборенди;

ґ) відомості про суборендаря (відповідно до вимог орендодавця).

7.3. Підставою для передачі орендарем об'єкта оренди (його частини) в суборенду є:

7.3.1. Згода орендодавця - при передачі в суборенду площ, які не перевищують 30 (тридцяти) відсотків від основних орендованих площ.

7.3.2. Рішення Комісії та виконавчого комітету міської ради - при передачі в суборенду площ більше 30 (тридцяти) відсотків від загальної орендованої площі об'єкта оренди.

7.4. Строк надання майна (його частини) в суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

7.5. При передачі орендарем майна (його частини) в суборенду на передані площі нараховується подвійна ставка орендної плати. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря, окрім випадків, передбачених пунктом 3.5 Положення про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, затвердженого рішенням міської ради.

7.6. Надання орендарю згоди на передачу майна (його частини) в суборенду оформляється додатковим договором до діючого договору оренди з одночасним перерахунком орендної плати.

7.7. Орендар в десятиденний термін з дня підписання додаткового договору до договору оренди надає орендодавцю копію договору суборенди.

7.7.1. В разі припинення або розірвання договору суборенди орендар письмово повідомляє про це орендодавця.

7.8. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

VIII. ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ДОВГОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

8.1. У разі, якщо орендар виявив бажання укласти договір довгострокової оренди нерухомого майна на термін більше трьох років, то він звертається до орендодавця з відповідною заявою.

8.2. За право довгострокової оренди орендар сплачує внесок до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, що складає від 10 (десяти) до 20 (двадцяти) відсотків від розміру річної орендної плати, помноженої на кількість років оренди.

8.3. Величина відсотка визначається Комісією залежно від місця розташування майна, інтенсивності руху транспорту та пішоходів, зручності під'їзду, наявності комунальних зручностей та інших показників, що впливають на результати господарської діяльності орендаря.

8.4. При конкурсному відборі претендентів на право укладення договору довгострокової оренди, вартість права такої оренди визначається за результатами конкурсу.

8.5. Термін сплати коштів за право довгострокової оренди визначається Комісією, але не може становити більше тридцяти календарних днів з дня прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради.

8.6. Внесок за право довгострокової оренди, в рахунок орендної плати не зараховується.

8.7. В разі припинення договору оренди або розірвання його за погодженням сторін, або дострокового його розірвання за рішенням суду, не використана сума внеску, сплаченого за право довгострокової оренди, орендарю не повертається та не зараховується в рахунок погашення боргу по орендній платі.

IX. ПОЛІПШЕННЯ МАЙНА

9.1. Орендар має право за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення орендованого майна в порядку та на умовах, визначених цим Положенням та іншими нормативними актами.

9.2. Надання згоди орендарю та здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта оренди за рахунок власних коштів проводиться згідно з Положенням про порядок надання згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих витрат та способи їх відшкодування, затвердженого відповідним рішенням міської ради та на підставі рішення, прийнятого виконавчим комітетом міської ради.

9.3. Вартість невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів орендаря не підлягає відшкодуванню в разі:

а) закінчення терміну дії договору оренди;

б) дострокового розірвання договору оренди з ініціативи орендаря;

в) розірвання договору оренди внаслідок неналежного виконання орендарем умов договору;

г) здійснення невід'ємних поліпшень без згоди орендодавця;

ґ) якщо виконання робіт з невід'ємних поліпшень об'єкта оренди не відповідає переліку робіт, визначених орендодавцем;

д) відсутності підтвердження здійснення невід'ємних поліпшень за рахунок власних коштів орендаря.

9.4. Можливість виконання орендарем робіт, пов'язаних з реконструкцією, реставрацією об'єкта оренди, визначається в порядку, передбаченому чинним містобудівним законодавством, але при обов'язковому попередньому погодженні з орендодавцем.

9.5. Витрати, пов'язані з виконанням робіт реконструкції, реставрації об'єкта оренди, орендарю не повертаються та не зараховуються в рахунок орендної плати та при приватизації об'єкта оренди.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Спори, пов'язані з орендою майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

10.2. В разі змін, які відбулися в законодавстві під час дії цього Положення, норми цього Положення застосовуються в частині, яка не суперечить чинному законодавству.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали