НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2011 року N 1565

м. Київ

Про внесення змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Унести до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ від 25.05.2006 N 654 (далі - Положення), такі зміни:

абзац сімнадцятий пункту 1.3 викласти в новій редакції:

"обсяг безвтратної (на i-му ступені напруги) віддачі електроенергії - обсяг електроенергії, відданий енергопостачальником на межі балансової належності електричних мереж i-го ступеня напруги суміжним енергопостачальникам та споживачам, що перебувають на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, без її передачі по власних лініях електропередачі i-го ступеня напруги;";

пункт 2.1 після слова "енергопостачальними" доповнити словами:

"відповідно до графіка, затвердженого розпорядженням НКРЕ, але";

у пункті 2.3 слова "Відділ технічної експертизи" замінити словами "Управління інвестиційної політики та технічного розвитку";

розділ 2 після пункту 2.10 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.11. Матеріали для затвердження ЕКНТВЕ та ДЕКНВЕ подаються енергопостачальником в одній папці з твердою палітуркою, на якій указано найменування матеріалів, назва компанії та період.";

у підпункті 4.1.2 пункту 4.1:

в абзаці шостому слова "безпосередньо з шин" замінити словами "на межі балансової належності",

в абзаці сьомому слова "безпосередньо з шин", "шин" замінити словами "на межі балансової належності", а слова "електричними мережами" замінити словами "по власних лініях електропередачі";

розділ 6 після пункту 6.4 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6.5. У разі виявлення відхилення нормативних ТВЕ, наведених у Протоколі затвердження НХТВЕ, за попередній звітний період (квартал) більше ніж на 10 % у порівнянні з розрахунковим періодом базового року ліцензіат зобов'язаний до 20 числа місяця наступного після звітного періоду здійснити аналіз причин виникнення наведеного відхилення та надати до НКРЕ пояснення разом з формою звітності 2-НКРЕ. У випадку визнання зазначених відхилень такими, що пов'язані зі зміною НХТВЕ або структури споживання електроенергії, які будуть діяти до кінця прогнозного періоду, ліцензіат повинен звернутись до НКРЕ з пропозицією перегляду ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ в установленому порядку.

У разі перегляду протягом прогнозного року ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ на прогнозні періоди для розрахунку приймається структура балансу електроенергії приведена у відповідність до планових обсягів передачі електроенергії.";

у пункті 7.2:

у підпункті 2 слова "безпосередньо з шин" замінити словами "на межі балансової належності",

у підпункті 3 слова "безпосередньо з шин", "шин" замінити словами "на межі балансової належності", а слова "електричними мережами" замінити словами "по власних лініях електропередачі";

у рядках 1.3, 1.4 Додатка 1 до Положення слова "до шин", "шин" замінити словами "на межі балансової належності";

у Додатку 2 до Положення:

у рядку 1.3 слова "безпосередньо з шин" замінити словами "на межі балансової належності",

у рядку 1.4 слова "електричними мережами" замінити словами "по власних лініях електропередач", а слова "безпосередньо з шин", "шин" замінити словами "на межі балансової належності".

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Ю. Бойко

В. о. першого заступника Голови
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва

С. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали