Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про стипендії Одеської обласної державної адміністрації імені Миколи Огренича для молодих вокалістів, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 10 квітня 2008 року N 231/А-2008

Про внесення змін до Положення про стипендії Одеської обласної державної адміністрації імені Миколи Огренича для молодих вокалістів, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 10 квітня 2008 року N 231/А-2008

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 11 червня 2018 року N 604/А-2018

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області
09 липня 2018 р. за N 54/1427

Відповідно до статей 6, 13, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою матеріальної підтримки молодих вокалістів:

1. Внести зміни до Положення про стипендії Одеської обласної державної адміністрації імені Миколи Огренича для молодих вокалістів, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 10 квітня 2008 року N 231/А-2008, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Одеській області 10 липня 2008 року за N 45/902, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування в газеті "Одеські вісті".

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. В. Степанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації
10 квітня 2008 року N 231/А-2008
(у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 11 червня 2018 року N 604/А-2018)

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області
09 липня 2018 р. за N 54/1427

Положення
про стипендії Одеської обласної державної адміністрації імені Миколи Огренича для молодих вокалістів

1. Стипендії обласної державної адміністрації імені Миколи Огренича (далі - Стипендія) призначаються молодим вокалістам (випускникам, що працюють у театрально-видовищних підприємствах області, асистентам-стажистам, аспірантам кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (далі - Академія)) віком до 35 років на день призначення Стипендії, які стали лауреатами або дипломантами міжнародних конкурсів.

2. Серед молодих вокалістів можна обрати 2-х стипендіатів.

3. Стипендії виплачуються у розмірі 1700,00 гривень кожна щомісячно протягом одного календарного року незалежно від отримання стипендіатом інших грошових виплат (премій, заробітної плати, гонорарів тощо) за рахунок видатків, передбачених в обласному бюджеті на виплату стипендій обласної державної адміністрації імені Миколи Огренича.

4. Кандидатури на призначення Стипендії вносять Вчена рада Академії, художні ради театрально-видовищних підприємств області до 15 грудня щорічно шляхом подання до управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації клопотання, творчої характеристики кандидата, виданої керівником установи, в якій працює кандидат, копій дипломів (свідоцтв) про нагородження та присвоєння почесних звань лауреатів (дипломантів) конкурсів, копії паспорта. Копія довідки про реєстраційний номер облікової карти платника податків заявника (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті - копію відповідної сторінки паспорта)

5. Визначає стипендіатів комісія, яка утворюється наказом начальника управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує діючий голова та секретар.

Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводять її голова або за дорученням голови комісії його заступник.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

6. Стипендії призначаються розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації на підставі подання управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації та рішення комісії.

7. Призначені стипендії виплачуються управлінням культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації у порядку, що визначається управлінням культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

8. Стипендіат має право на повторне здобуття Стипендії.

9. У разі смерті стипендіата виплата стипендії припиняється. Стипендія, не одержана стипендіатом до його смерті за відповідний місяць, виплачується одному з членів його сім'ї, що підтверджується документально.

 

Начальник управління культури,
національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини
обласної державної адміністрації

О. В. Олійник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали