Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про відділення соціально-психологічної служби

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.11.2019

м. Київ

N 3567/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2019 р. за N 1171/34142

Про внесення змін до Положення про відділення соціально-психологічної служби

Відповідно до статей 65 - 70, 94 - 99, 123, 124, 127, 129 - 137 Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI), Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про відділення соціально-психологічної служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року N 2300/5 (Положення N 2300/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 1863/24395 (зі змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Відділення соціально-психологічної служби (далі - відділення) є структурним підрозділом установи виконання покарань, слідчого ізолятора (далі - установа), яке створюється для безпосереднього забезпечення оптимальних умов відбування покарання та проведення із засудженими та засудженими, які залишені для роботи з господарського обслуговування, соціально-виховної роботи для досягнення мети їх виправлення і ресоціалізації.";

абзац другий пункту 14 після слів "виправних колоніях" доповнити словами ", слідчих ізоляторах";

2) додаток 2 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. Малюська

 

Додаток 2
до Положення про відділення соціально-психологічної служби
(пункт 14 розділу I)

 
 
Місце
для фото
 
 


 

ЩОДЕННИК
СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

ПРІЗВИЩЕ: __

ІМ'Я: ________

ПО БАТЬКОВІ: ___________

                                                                                                            N О/С: _
 
 
 
 
РОЗПОЧАТО ___________

ЗАКІНЧЕНО ___________

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО НА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОБЛІКАХ

Дата постановлення на облік

Підстави постановлення на облік, відповідальний працівник

Дата зняття з обліку

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

Дата прибуття

Найменування установи

Дата та підстави вибуття

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ДО СТРУКТУРНИХ ДІЛЬНИЦЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ УСТАНОВИ

Дата прибуття

Найменування дільниці (відділення, групи)

Дата та підстави переведення

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ У СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ
(за матеріалами особової справи та іншими даними, що надійшли зі слідчого ізолятора)

Загальний строк перебування у слідчому ізоляторі

 

Дотримання вимог режиму (порушував / не порушував; кількість заохочень/стягнень, у тому числі поміщення до карцеру)

 

Перебував на профілактичному обліку (зазначити причину)

 

I. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО, СКОЄНИЙ НИМ ЗЛОЧИН
(за матеріалами особової справи)

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Число, місяць, рік народження

 

Місце народження

 

Громадянство

 

Місце проживання до засудження

 

Дані про судимість (дата, яким судом засуджений, статті Кримінального кодексу України, строк покарання)

 

Класифікація злочину (стаття 12 Кримінального кодексу України)

 

Короткий опис скоєного злочину (з вироку суду)

 

Початок строку покарання

 

Кінець строку покарання

 

Дата настання умовно-дострокового звільнення від покарання, частина відбуття строку покарання (стаття 107 Кримінального кодексу України)

 

Відомості про попередні судимості (дата засудження, яким судом засуджений, статті Кримінального кодексу України, вид і строк покарання, коли і на підставі чого звільнений)

 

II. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННОГО ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО, РЕКОМЕНДАЦІЇ ФАХІВЦІВ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ
(за даними, отриманими в результаті ознайомчої бесіди, вивчення особової справи та іншої інформації)

Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють, братів, сестер, інших близьких родичів

Ступінь споріднення

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження

Посада, місце роботи (навчання)

Місце проживання, телефон

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про сім'ю

Показник

Результати вивчення
(заповнити або підкреслити потрібне)

Статус засудженого неповнолітнього

дитина-сирота; дитина, позбавлена батьківського піклування;
внутрішньо переміщена особа;
біженець; безпритульна; дитина з інвалідністю

Місце проживання засудженого неповнолітнього до його засудження

сім'я батьків; сім'я родичів; сім'я опікунів (піклувальників); прийомна сім'я; дитячий будинок сімейного типу; дитячий будинок; загальноосвітня школа-інтернат; спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; не визначене (безпритульна/бездоглядна дитина; інше ____

Ознаки сім'ї

багатодітна; повна; немає батька; немає матері;
батьки (батько/мати) не проживають з неповнолітньою особою; місце перебування батьків (батька/матері) невідоме;
батьки (батько/мати) позбавлені батьківських прав; батьки (батько/мати) були притягнені до відповідальності за вчинення адміністративного або кримінального правопорушення; неповнолітній має партнера/партнерку; перебуває у шлюбі; має дитину; батьки (батько/мати) перебували/перебувають у місцях позбавлення волі; батьки (батько/мати) вживають алкоголь; батьки (батько/мати) вживають наркотики; сім'я, в якій був/були випадки вчинення домашнього насильства; батьки розлучені або перебувають у стані розлучення / постійно конфліктують; важке захворювання батька або матері; інше ______

Характеристика місця проживання сім'ї засудженого неповнолітнього

власна квартира; власний будинок; тимчасове житло;
сім'я засудженого неповнолітнього не має власного житла;

Матеріальний стан сім'ї

малозабезпечена сім'я; сім'я має нестабільний сукупний щомісячний дохід; середньомісячний сукупний дохід відповідає прожитковому мінімуму для сім'ї; середньомісячний сукупний дохід вище прожиткового мінімуму для сім'ї; сім'я має прострочену заборгованість за кредитом; сім'я отримує субсидію; батьки (батько або мати) працюють офіційно / неофіційно / не працюють; батьки (батько або мати) працюють за кордоном

Підтримання стосунків з членами сім'ї, рідними

батьки (батько/мати), інші родичі, близькі (зазначити, хто саме) підтримують позитивні та стабільні стосунки із засудженим неповнолітнім; батьки (батько/мати), інші родичі, близькі _______ (зазначити, хто саме) мають позитивний вплив на засудженого неповнолітнього; батьки (батько/мати), інші родичі, близькі ______ (зазначити, хто саме) не підтримують стосунків із неповнолітнім засудженим

Місце тимчасового проживання засудженого неповнолітнього до його засудження

притулок для дітей; центр соціально-психологічної реабілітації дітей;
школа соціальної реабілітації; профтехучилище соціальної реабілітації;
центр медико-соціальної реабілітації; соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; заклад охорони здоров'я; інший заклад ________;
сім'я родичів; сім'я знайомих; сім'я патронатного вихователя;
інше ___________

Відомості про спосіб життя і особливості поведінки засудженого неповнолітнього до його засудження

Засуджений неповнолітній самостійно залишав місце проживання або тимчасового проживання
(як часто, причини)

 

Засуджений неповнолітній має досвід експлуатації, використання у примусовій праці, жебрацтві

 

Засуджений неповнолітній має досвід жорстокого поводження, домашнього насильства
(вчиняв та/або зазнавав сам)

 

Асоціальні поведінкові прояви (тривалість років, місяців)

уживання наркотиків неін'єкційним шляхом, зокрема у вигляді пігулок, сумішей для паління тощо (_________); уживання наркотиків ін'єкційним шляхом (_________); токсикоманія (__________); куріння тютюну (__________); уживання алкоголю (__________); ігроманія (_); бродяжництво (__________); жебракування (_________); залучення до сексуальної експлуатації (__________)

Належність до субкультури
(якої саме)

 

Досвід перебування на обліку в службі у справах дітей
(де саме, часові межі, причина перебування на обліку)

 

Досвід перебування на обліку в уповноваженому органі з питань пробації
(де саме, часові межі, причина перебування на обліку)

 

Досвід перебування на профілактичному обліку підрозділу ювенальної превенції
(де саме, часові межі, причина перебування на обліку)

 

Роль у скоєному злочині засудженого неповнолітнього

скоїв злочин один; у складі групи однолітків;
у складі групи з повнолітніми особами;
був ініціатором злочину; був лише виконавцем злочину

Рекомендації щодо подальшої соціально-виховної роботи (прогноз подальшої поведінки та рекомендації щодо особливостей роботи із засудженим неповнолітнім з урахуванням поведінки під час перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу та отриманої інформації про засудженого неповнолітнього та його сім'ю):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Склав _______
                                                    (посада, підпис, власне ім'я та прізвище)

Психологічна характеристика

Показник

Результати вивчення
(заповнити)

Спрямованість особистості
(соціальна/асоціальна, рівень самостійності, особливості взаємодії з оточенням,
матеріально себе забезпечувала, дбала про сім'ю, раціонально/нераціонально використовувала кошти)

 

Самооцінка

 

Властивості особистості (тип темпераменту, акцентуації характеру, вольові якості тощо)

 

Психологічні проблеми (травми)
(засуджений неповнолітній зазнавав домашнього насильства, насильства з боку однолітків (у тому числі в СІЗО), пережив трагічні події, які були в родині, втрати (смерть батьків / близьких людей або розлука з кимось із них тощо)

 

Виявлення тривожності, фрустрації, ригідності, суїцидальних проявів, аутоагресії

 

Рівень розвитку лідерських якостей
(лідер позитивного/негативного спрямування, неформальний лідер, самостійна, конформна особа, аутсайдер)

 

Рекомендації щодо подальшої соціально-виховної роботи в частині роботи психолога (прогноз подальшої поведінки та рекомендації щодо організації індивідуальної роботи із засудженим неповнолітнім з урахуванням особливостей особистості):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Склав ___________
                                       (посада, підпис, власне ім'я та прізвище)

Відомості про стан здоров'я (на час прибуття до установи)

Показник

Результати вивчення
(заповнити, підкреслити)

Фізичні дані

______ 20___ р.; зріст _________ см; вага ________ кг

Група для занять фізкультурою

основна; підготовча; спеціальна; для дітей з інвалідністю

Особливі прикмети
(дефекти мови, шрами,
татуювання, каліцтва тощо)

 

Наявність хронічних захворювань, перенесені травми, хірургічні втручання

 

Наявність/відсутність інвалідності

 

Досвід лікування / проходження реабілітації від залежностей, в тому числі від психоактивних речовин (зазначити інформацію у разі лікування; де неповнолітній засуджений проходив лікування, в який період)

 

Висновки та рекомендації психіатра (перебуває / не перебуває на обліку)

 

Рекомендації щодо особливостей подальшої роботи із засудженим неповнолітнім з огляду на стан його здоров'я:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Склав ___________
                                            (посада, підпис, власне ім'я та прізвище)

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ З РОЗПОДІЛУ ЗАСУДЖЕНИХ

Дата проведення комісії

 

Зарахований до відділення, групи

 

Зарахований до школи (клас)

 

Класний керівник

 

Зарахований до ПТУ (група)

 

Майстер ПТУ

 

Працевлаштований (місце)

 

Майстер на виробництві

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник спеціальної виховної установи
__
                      (підпис, власне ім'я та прізвище)
___ 20__ року

III. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

Мета/цілі

Заходи, спрямовані на досягнення мети, у тому числі щодо участі у програмах диференційованого виховного впливу

Відповідальні за виконання (у тому числі заходи для виконання засудженим неповнолітнім)

Термін виконання

Примітка про виконання (виконано, внесено зміни)

1. Стосунки із сім'єю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Освіта, навчання, працевлаштування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дозвілля і відпочинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Стосунки з друзями й однолітками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вживання психоактивних речовин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Особисті якості та поведінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ставлення до правопорушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь _________
                                                          (підпис, власне ім'я та прізвище)
___ 20__ року

Ознайомлений ___________
                                         (підпис, власне ім'я та прізвище засудженого неповнолітнього)

Висновки щодо результатів реалізації індивідуальної програми

 
 
 
 
 
 
 
 

Вихователь __________
                                                       (підпис, власне ім'я та прізвище)
___ 20__ року

Ознайомлений __________
                                        (підпис, власне ім'я та прізвище засудженого неповнолітнього)

IV. ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
(стисле оцінювання поведінки засудженого неповнолітнього, її динаміки, виконання індивідуальної програми соціально-виховної роботи, особистісних змін, рівня соціальної активності тощо)

Дата

Зміст проведеної роботи

1

2

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Дата

Зміст проведеної роботи

1

2

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАННЯ

Зарахований до _____ класу ____ __ 20 ____ року

Переведений до ____ класу ____ __ 20 ____ року

Переведений до ____ класу ____ __ 20 ____ року

Переведений до ____ класу ____ __ 20 ____ року

Переведений до ____ класу ____ __ 20 ____ року

Переведений до ____ класу ____ __ 20 ____ року

Переведений до ____ класу ____ __ 20 ____ року

Переведений до ____ класу ____ __ 20 ____ року

Закінчив середню загальноосвітню школу ____ __ 20____ року

Дані щодо отримання документів про освіту:
__

Дата

Ставлення засудженого неповнолітнього до навчання, успішність, участь у позашкільній роботі, суспільному житті школи, рекомендації вихователям та психологам

1

2

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ

Зарахований(а) до ПТУ ___ 20__ року в групу ________

Закінчив(ла) ___ 20__ року навчальну програму (кваліфікація, розряд, номер наказу)
_
_
_

Зарахований(а) до ПТУ ___ 20__ року в групу _________

Закінчив(ла) ___ 20__ року навчальну програму (кваліфікація, розряд, номер наказу)
_
_
_

Дата

Ставлення засудженого неповнолітнього до навчання, праці, освоєння професії, виконання завдань, утримання робочого місця тощо, рекомендації вихователям та психологам

1

2

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ВІД МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Працевлаштований(а) ___ 20__ року на дільницю ______
_

за спеціальністю ___________

Працевлаштований(а) ___ 20__ року на дільницю ______
_
за спеціальністю ___________

Дата

Ставлення засудженого неповнолітнього до навчання, праці, освоєння професії, виконання завдань, утримання робочого місця тощо, рекомендації вихователям та психологам

1

2

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ПОЗОВІВ

Роки

Сума на початку року (грн)

Відшкодовано за місяць (грн), у тому числі достроково

Усього відшкодовано за рік (грн)

У тому числі відшкодовано достроково (грн)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ОБЛІК ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ

ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ

N з/п

Дата

За що заохочено

Вид заохочення, хто заохотив

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ

N
з/п

Дата

За що накладено стягнення

Вид стягнення, ким накладено

Дата, підстави зняття стягнення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

станом на 20__ року

1. Дотримання вимог порядку відбування покарання:

  добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2. Поведінка щодо персоналу:

  добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. Поведінка щодо інших засуджених:

  добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

4. Ставлення до навчання:

  добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

5. Участь у виконанні заходів, передбачених індивідуальною програмою соціально-виховної роботи, в тому числі у програмах диференційованого виховного впливу:

  добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

6. Ставлення до суспільного життя у відділенні та до просоціальних видів діяльності (робота гуртків, участь у програмах диференційованого виховного впливу):

  добре;                                                            задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

7. Визнання провини у вчиненому злочині:

  повністю;                                                      частково;                                          не визнає

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8. Розкаяння у вчиненому злочині:

  повністю;                                                      частково;                                          не розкаюється

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Висновок щодо ступеня виправлення неповнолітнього засудженого з урахуванням результатів виконання індивідуальної програми соціально-виховної роботи: ............................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Підпис вихователя

_________
(власне ім'я та прізвище)

VII. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ПОЛІПШЕНІ УМОВИ ТРИМАННЯ; ЗАЛИШЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ УСТАНОВІ ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 18-РІЧНОГО ВІКУ; ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ДІЛЬНИЦІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ; ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

Дата засідання

Рішення педагогічної ради виховної колонії та його підстави

1

2

 

 

 

 

 

 

VIII. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ

Дата переведення до дільниці соціальної адаптації: _____

Останнє місце реєстрації засудженого неповнолітнього та місце фактичного проживання/перебування, соціально-корисні зв'язки, що можуть бути використані для соціальної адаптації: .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Наміри та плани засудженого неповнолітнього після звільнення

N з/п

Запланований захід

Виконавці, у тому числі працівники уповноважених органів з питань пробації в межах пенітенціарної пробації

Результат, дата виконання

1

2

3

4

1. Щодо вирішення питання документування, проживання та реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Щодо відновлення або зміцнення соціально-корисних зв'язків на волі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Щодо працевлаштування після звільнення (професія, місце працевлаштування, постановка на облік до центру зайнятості)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Щодо навчання (обрана освіта, професія або навчальний заклад)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь ____
                                                 (підпис, власне ім'я та прізвище)
___ 20__ року

Ознайомлений _________
                                      (підпис, власне ім'я та прізвище засудженого неповнолітнього)

Рекомендації фахівців, що здійснювали підготовку до звільнення, щодо проведення подальшої роботи із засудженим неповнолітнім (здійснення соціального супроводу, надання інших соціальних послуг, вжиття заходів профілактичного і реабілітаційного характеру після звільнення):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Інформацію, що міститься в Індивідуальній програмі підготовки до звільнення, у встановленому порядку надіслано до суб'єкта(ів) системи надання соціальних послуг, визначених Законом України "Про соціальні послуги" (Закон N 2671-VIII), для надання необхідних соціальних послуг та підтримки після звільнення (дата надіслання, номер документа, найменування та місцезнаходження суб'єкта(ів) надання соціальних послуг):
_
_
_

IX. ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕВІРКУ ЩОДЕННИКА

Дата, посада, власне ім'я, прізвище та підпис особи, що перевіряє

Короткий зміст пропозицій та зауважень

1

2

 

 

 

 

 

 

X. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

1. Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (далі - Щоденник) складається на кожного засудженого, який відбуває покарання у спеціальній виховній установі (виховній колонії).

2. Щоденник веде вихователь відділення соціально-психологічної служби, до якого розподіляється засуджений неповнолітній.

3. Відомості про особу засудженого неповнолітнього, скоєний ним злочин (розділ I) та результати первинного вивчення особи засудженого, рекомендації фахівців (розділ II) заповнюють після прибуття засудженого неповнолітнього до установи під час перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу відповідні фахівці за результатами вивчення особової справи, бесід, анкетування або тестування, первинного медичного обстеження та офіційної інформації про особу, отриманої з інших джерел. За наявності додаткової інформації надалі відомості уточнюються.

4. Відповідно до зібраних відомостей про засудженого неповнолітнього оцінюються причини виникнення обставин, що призвели до вчинення правопорушення, визначаються цілі соціально-виховної роботи для підготовки індивідуальної програми соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (розділ III). Методичні рекомендації щодо проведення такої оцінки розробляє Міністерство юстиції України.

Ефективні цілі роботи із засудженим неповнолітнім мають бути:

конкретними, вимірюваними, досяжними, реалістичними, визначеними у часі;

сприятливими для розвитку позитивних якостей засудженого неповнолітнього;

зрозумілими для засудженого неповнолітнього;

доступними для сприйняття та виконання засудженим неповнолітнім.

Цілі в процесі роботи слід аналізувати щодо їх досягнення та переглядати залежно від досягнутих результатів.

5. Індивідуальну програму соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (далі - індивідуальна програма) складає старший вихователь / вихователь за обов'язкової участі засудженого неповнолітнього, що надає йому відчуття самостійності у прийнятті рішення щодо розв'язання своїх проблем, та затверджує начальник спеціальної виховної установи. До розробки індивідуальної програми мають бути залучені інші фахівці установи залежно від потреби, яку визначає старший вихователь / вихователь.

Індивідуальну програму складають у термін не більше ніж 10 календарних днів після завершення проведення оцінки причин виникнення обставин, що призвели до вчинення правопорушення.

Індивідуальну програму слід складати зрозумілою для засудженого неповнолітнього мовою з урахуванням його віку, рівня розвитку, життєвого досвіду, сформованих життєвих навичок.

6. В індивідуальній програмі визначаються цілі та заходи, спрямовані на зменшення/усунення чинників, що призвели до вчинення правопорушення, на досягнення позитивних змін у житті засудженого неповнолітнього, а також відповідальні за виконання та термін виконання.

7. У ході виконання індивідуальної програми (за потреби) вносяться зміни шляхом додавання нових заходів, цілей з урахуванням:

рівня досягнення попередньо визначених цілей та виконання заходів;

втрати актуальності визначених заходів у зв'язку з новими виявленими обставинами в житті засудженого неповнолітнього (якщо такі обставини буде виявлено);

змін рівня мотивації засудженого неповнолітнього, що спричиняє невиконання певних дій та потребує їх перегляду.

8. Відомості про результати соціально-виховної та психологічної роботи із засудженим неповнолітнім (розділ IV) відповідні фахівці зазначають згідно з рекомендаціями та інструкціями, що містяться у розділах. Відмітки роблять з такою періодичністю: вихователь - один раз на місяць, психолог - один раз на три місяці, класний керівник - двічі на семестр, майстри професійно-технічного училища та виробництва - один раз на два місяці, інші особи - за потреби.

За результатами сформованих відомостей адміністрація установи щокварталу проводить оцінювання поведінки засудженого неповнолітнього, дотримання ним правил поведінки та приймає вмотивоване рішення про доцільність або недоцільність застосування до засудженого неповнолітнього заходів заохочення. Прийняте рішення відображається в розділі V.

9. Оцінку ступеня виправлення засудженого неповнолітнього (розділ VI) здійснює вихователь за протокольним погодженням педагогічної ради установи за потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Ступінь виправлення оцінюють з урахуванням результатів виконання індивідуальної програми.

10. Індивідуальну програму підготовки до звільнення (далі - Програма) (розділ VIII) складає вихователь відділення соціально-психологічної служби або вихователь дільниці соціальної адаптації (у разі переведення засудженого до дільниці соціальної адаптації) з урахуванням намірів засудженого за шість місяців до звільнення. До складання та виконання Програми залучається уповноважений орган з питань пробації з метою сприяння у вирішенні питань засудженого неповнолітнього для подальшої інтеграції у суспільство після звільнення.

11. У разі переведення засудженого неповнолітнього з дільниці соціальної адаптації до дільниці ресоціалізації за порушення порядку відбування покарання реалізація Програми припиняється.

12. Якщо Програму виконано, але засудженого неповнолітнього не було звільнено (умовно-достроково), а з дати її реалізації пройшло понад шість місяців, Програма реалізується у встановленому порядку повторно.

13. Рекомендації кожного відповідного фахівця, який здійснював заходи з підготовки засудженого неповнолітнього до звільнення (щодо подальшого соціального супроводу, заходів профілактичного та реабілітаційного характеру після звільнення), зазначаються після закінчення роботи із засудженим неповнолітнім у межах Програми.

14. У разі переведення засудженого неповнолітнього до іншої установи, у тому числі до лікувальної, Щоденник обов'язково долучається до його особової справи для подальшої реалізації, а після звільнення від відбування покарання зберігається в особовій справі.

15. Порядок ведення Щоденника перевіряють керівництво установи та інші уповноважені на це особи не рідше ніж один раз на півроку, про що роблять відповідні відмітки в розділі IX.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали