МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 189

Про внесення змін до Положення про загальногеологічний заказник загальнодержавного значення "Роздольненський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про загальногеологічний заказник загальнодержавного значення "Роздольненський", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.08.2003 N 185-ДС, виклавши його у новій редакції.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНОГЕОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заказник "Роздольненський" постановою Ради Міністрів Української РСР від 28.10.74 N 500 "Про створення державних заказників в Українській РСР" оголошено геологічним заказником. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" визначено як загальногеологічний заказник загальнодержавного значення (далі - Заказник).

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 100 гектарів розташований у Старобешівському районі Донецької області на землях Роздольненської сільської ради (далі - Землевласник), на правому березі р. Мокра Волноваха, між с. Роздольне та рудником "Дальній".

Заказник являє собою рідкісний розріз теригенного верхнього девону, який виходить на денну поверхню у вигляді окремих скелевидних оголень, що містять відбитки рослин, риб та інших морських тварин даного геологічного періоду.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землевласник земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землевласника: 87252, Донецька область, Старобешівський район, с. Роздольне, вул. Леніна, буд. 98.

2. МЕТА ОГОЛОШЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження в природному стані цінної, унікальної для України, пам'ятки геології - відслонень теригенного верхнього девону долгинської та роздольненської свит з переходом до нижнього карбону.

2.2. Основним завданням Заказника є:

створення умов для збереження в природному стані рідкісних у науковому та естетичному відношенні геологічних утворень - відслонень девонського періоду, що містить відбитки рослин і тварин даного геологічного періоду;

поширення екологічних знань серед населення регіону;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

будь-яке будівництво, яке може негативно вплинути на стан заповідних природних комплексів і об'єктів, та не пов'язане з охороною території Заказника;

рубки головного користування та прохідні рубки;

проведення меліоративних робіт, що зможуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж та визначених для цієї мети земельних угідь;

знищення, пошкодження та зміна видового складу рослинного покриву;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

влаштування пасовищ для худоби та пташників;

випас худоби та прогін її через територію Заказника;

збір зразків гірських порід та мінералів, відбитків викопної флори і фауни, знищення та пошкодження рельєфу, геологічних відслонень;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

забруднення (засмічення) території Заказника промисловими та побутовими відходами;

розведення вогнищ;

мисливство;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок та водних об'єктів;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

проведення заходів щодо збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів Заказника внаслідок негативного антропогенного впливу, стихійного лиха та інше;

обслуговування, експлуатація, реконструкція існуючих комунікацій, господарських споруд;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

відвідування території з додержанням загальних вимог природоохоронного законодавства, за винятком обмежень, що встановлюються цим положенням та Землевласником;

проведення заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землевласником.

3.5. На Землевласника у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють збереженню та охороні території Заказника.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали