МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2017

м. Київ

N 1294

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2017 р. N 1252/31120

Про внесення змін до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1056 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017 - 2021 роки" (Постанова N 1056) та з метою отримання детальної інформації щодо реалізації стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у середньостроковій перспективі

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни у додаток 9 до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 січня 2012 року N 10 (Порядок N 10), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за N 146/20459, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій (Шовкалюк В. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) зробити відповідні відмітки у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

Додаток 9
до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

Форма N 9

Фінансування інноваційної діяльності та трансферу технологій

у __________ році

_________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Показники

Код рядка

________ рік (звітний)

_______ рік (наступний за звітним)

Кількість (од., осіб, заходів)

Фактичне фінансування, тис. грн

Кількість (од., осіб, заходів)

Обсяг фінансування (план), тис. грн

обсяг фінансування (факт), тис. грн

у т. ч. за видами фінансування, тис. грн

усього

у т. ч.

усього

у т. ч.

повне або часткове безвідсоткове кредитування

повна або часткова компенсація відсотків комерційних банків

майнове страхування реалізації інноваційних проектів

інше

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Фінансування інноваційної діяльності та трансферу технологій за бюджетною програмою ___ (код КПКВК*) - усього, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9000.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9000.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9000.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9000.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9000.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9000.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9000.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9000.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9000.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9000.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9000.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загального обсягу фінансування інноваційної діяльності та трансферу технологій фінансування стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності - усього:
у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9010.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9010.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9010.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9010.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9010.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9010.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9010.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9010.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9010.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9010.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9010.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій за стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності та середньостроковими пріоритетними напрямами інноваційної діяльності загальнодержавного рівня

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії - усього

9100.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

у тому числі у розрізі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня - усього,
з них:

9110.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

1.1. Освоєння нових технологій удосконалення енергетичних мереж та обладнання з урахуванням намірів їх гармонізації з енергетичною системою країн ЄС, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9111.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9111.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9111.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9111.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9111.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9111.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9111.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9111.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9111.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9111.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9111.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Освоєння нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на основі когенераційних установок, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9121.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9121.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9121.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9121.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9121.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9121.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9121.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9121.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9121.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9121.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9121.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Освоєння нових технологій отримання альтернативних видів палива, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9131.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9131.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9131.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9131.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9131.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури,
у тому числі:

9131.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9131.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9131.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9131.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9131.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9131.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Освоєння нових технологій будівництва енергоефективних житлових та комунально-побутових будівель і приміщень, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9141.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9141.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9141.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9141.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9141.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9141.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9141.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9141.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9141.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9141.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9141.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Освоєння нових технологій отримання та накопичення енергії з відновлюваних джерел, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9151.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9151.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9151.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9151.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9151.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9151.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9151.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9151.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9151.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9151.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9151.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Освоєння нових технологій енергоефективного спалювання різних видів палива, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9161.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9161.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9161.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9161.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9161.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9161.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9161.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9161.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9161.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9161.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9161.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Освоєння нових технологій використання теплових насосів, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9171.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9171.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9171.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9171.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9171.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9171.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9171.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9171.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9171.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9171.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9171.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Інше, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9181.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9181.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9181.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9181.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9181.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9181.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9181.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9181.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9181.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9181.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9181.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки - усього

9200.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

у тому числі у розрізі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня - усього,
з них:

9210.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.1. Розроблення агрегатів і систем нового покоління для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9211.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9211.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9211.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9211.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9211.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9211.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9211.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9211.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9211.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9211.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9211.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Розвиток транспортної логістики, розроблення та впровадження інтелектуальних та цифрових систем, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9221.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9221.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9221.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9221.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9221.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9221.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9221.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9221.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9221.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9221.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9221.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Створення нових поколінь техніки і технологій в авіа-, судно- та ракетно-космічній галузі, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9231.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9231.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9231.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9231.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9231.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9231.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9231.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9231.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9231.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9231.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9231.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Розвиток систем навігації та керування авіаційною, корабельною та ракетною технікою, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9241.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9241.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9241.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9241.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9241.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9241.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9241.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9241.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9241.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9241.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9241.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Інше, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9251.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9251.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9251.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9251.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9251.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9251.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9281.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9251.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9251.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9251.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9251.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій - усього

9300.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

у тому числі у розрізі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня - усього,
з них:

9310.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

3.1. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування композиційних та функціонально-градієнтних матеріалів, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9311.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9311.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9311.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9311.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9311.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9311.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9311.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9311.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9311.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9311.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9311.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Нові прогресивні матеріали та вироби з них для підприємств військово-промислового комплексу, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9321.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9321.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9321.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9321.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9321.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9321.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9321.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9321.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9321.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9321.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9321.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Промислове освоєння нових технологій отримання, оброблення і з'єднання конструкційних, функціональних та інструментальних матеріалів, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9331.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9331.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9331.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9331.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9331.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9331.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес- інкубатори

9331.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9331.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9331.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9331.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9331.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Створення індустрії нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції з них, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9341.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9341.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9341.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9341.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9341.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9341.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9341.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9341.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9341.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9341.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9341.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування функціональних матеріалів у біології та медицині, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9351.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9351.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9351.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9351.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9351.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9351.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9351.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9351.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9351.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9351.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9351.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Створення нових матеріалів із застосування хімічних технологій, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9361.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9361.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9361.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9361.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9361.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9361.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9361.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9361.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9361.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9361.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9361.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Створення і виготовлення матеріалів для виробництва, акумуляції, збереження енергії, заміщення критичних матеріалів та охорони навколишнього природного середовища, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9371.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9371.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9371.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9371.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9371.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9371.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9371.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9371.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9371.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9371.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9371.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Створення матеріалів та технологій для 3D-прототипування, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9381.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9381.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9381.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9381.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9381.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9381.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9381.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9381.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9381.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9381.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9381.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Інше, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9391.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9391.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9391.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9391.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9391.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9391.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9391.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9391.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9391.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9391.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9391.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу - усього

9400.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

у тому числі у розрізі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня - усього,
з них:

9410.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

4.1. Розроблення та впровадження технологій виробництва, збереження і переробки високоякісної рослинницької продукції, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9411.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9411.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9411.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9411.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9411.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9411.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9411.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9411.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9411.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9411.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9411.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Розроблення та впровадження технологій адаптивного ґрунтоохоронного землеробства, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9421.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9421.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9421.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9421.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9421.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9421.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9421.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9421.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9421.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9421.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9421.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Розроблення та впровадження новітніх біотехнологій у рослинництві, тваринництві та ветеринарії, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9431.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9431.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9431.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9431.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9431.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9431.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9431.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9431.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9431.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9431.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9431.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Технологічне оновлення виробництва продукції скотарства та свинарства, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9441.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9441.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9441.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9441.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9441.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9441.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9441.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9441.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9441.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9441.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9441.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Розроблення та впровадження технологій створення високопродуктивних альтернативних джерел для отримання пального, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9451.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9451.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9451.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9451.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9451.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9451.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9451.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9451.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9451.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9451.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9451.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх захисту, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9461.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9461.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9461.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9461.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9461.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9461.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9461.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9461.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9461.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9461.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9461.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань рослин, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9471.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9471.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9471.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9471.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9471.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9471.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9471.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9471.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9471.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9471.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9471.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Інше, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9481.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9481.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9481.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9481.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9481.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9481.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9481.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9481.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9481.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9481.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9481.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики - усього

9500.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

у тому числі у розрізі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня - усього,
з них:

9510.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

5.1. Впровадження нових технологій створення диференційованих діагностикумів для різних видів мікобактерій - збудників туберкульозу, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9511.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9511.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9511.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9511.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9511.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9511.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9511.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9511.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9511.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9511.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9511.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Розроблення нових методів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань людини, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9521.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9521.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9521.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9521.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9521.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9521.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9521.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9521.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9521.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9521.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9521.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Інше, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9531.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9531.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9531.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9531.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9531.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9531.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9531.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9531.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9531.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9531.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9531.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища - усього

9600.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

у тому числі у розрізі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня - усього,
з них:

9610.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

6.1. Застосування технологій раціонального надро- та землекористування, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9611.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9611.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9611.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9611.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9611.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9611.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9611.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9611.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9611.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9611.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9611.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Впровадження прогресивних технологій водозабезпечення, водокористування та водовідведення, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9621.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9621.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9621.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9621.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9621.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9621.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9621.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9621.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9621.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9621.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9621.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Застосування технологій замкненого циклу, технологій очищення, переробки та утилізації промислових і побутових відходів, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9631.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9631.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9631.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9631.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9631.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9631.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9631.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9631.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9631.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9631.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9631.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Застосування технологій поводження з радіоактивними відходами та зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9641.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9641.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9641.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9641.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9641.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9641.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9641.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9641.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9641.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9641.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9641.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9651.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9651.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9651.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9651.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9651.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9651.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9651.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9651.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9651.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9651.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9651.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Інше, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9661.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9661.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9661.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9661.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9661.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9661.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9661.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9661.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9661.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9661.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9661.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки - усього

9700.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

у тому числі у розрізі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня - усього,
з них:

9710.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

7.1. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, зокрема грід- та хмарних технологій, комп'ютерних навчальних систем, систем електронного бізнесу, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9711.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9711.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9711.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9711.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9711.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9711.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9711.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9711.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9711.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9711.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9711.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Розвиток систем інтелектуального моделювання для розв'язання задач у галузях економіки; обороноздатності держави; управління складними об'єктами в екології, біології та медицині; освіти; робототехніки та складних техногенних систем, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9721.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9721.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9721.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9721.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9721.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9721.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9721.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9721.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9721.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9721.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9721.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Впровадження новітніх технологій захисту інформації в телекомунікаційних та інформаційних системах різного призначення, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9731.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9731.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9731.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9731.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9731.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9731.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9731.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9731.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9731.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9731.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9731.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Розвиток технологій довгострокового зберігання інформації та управління "великими даними" (big data), у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9741.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9741.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9741.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9741.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9741.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9741.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9741.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9741.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9741.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9741.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9741.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Розробка та стандартизація технологій зв'язку п'ятого покоління - 5G-технологій., у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9751.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9751.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9751.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9751.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9751.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9751.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9751.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9751.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9751.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9751.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9751.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Розвиток та впровадження систем Інтернету речей, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9761.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9761,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9761.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9761.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9761.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9761.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9761.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9761.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9761.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9761.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9761.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Освоєння технологій квантових обчислень, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9771.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9771.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9771.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9771.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9771.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9771.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9771.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9771.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9771.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9771.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9771.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8. Розвиток та впровадження систем штучного інтелекту, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9781.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9781.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9781.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9781.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9781.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9781.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9781.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9781.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9781.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9781.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9781.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. Інше, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій:

9791.00

х

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

Реалізація інноваційних проектів, програм

9791.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

9791.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах)

9791.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка персоналу

9791.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури, у тому числі:

9791.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бізнес-інкубатори

9791.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри передачі технологій

9791.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше

9791.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг, реклама

9791.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

9791.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* За кожним КПКВК окремо.

Відповідальний виконавець

___________
(підпис)

________
(прізвище)

Контактний телефон ___

Керівник структурного підрозділу

___________
(підпис)

________
(прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали