Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2017

м. Київ

N 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2017 р. за N 147/30015

Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) та абзаців четвертого, п'ятого пункту 19 Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 січня 2003 року N 3),

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01 квітня 2011 року N 502 (Порядок N 502), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за N 714/19452 (далі - Порядок), такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1.1 після слова "обмежень" доповнити словами "для укладення договору оренди та у разі всіх можливих змін розміру орендної плати";

у пункті 1.2 слова ", а також роз'ясненнями, які надає Фонд державного майна України відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" виключити;

2) у розділі II:

у пункті 2.1:

в абзаці другому слова "(подається в чотирьох примірниках)" виключити;

в абзаці третьому слово "завізований" замінити словом "підписаний";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"звіт про оцінку об'єкта оренди, висновок про вартість якого відповідно до вимог пункту 19 Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 січня 2003 року N 3), затверджений органом, що уповноважений управляти майном підприємства, або Фондом державного майна України у разі, якщо органом, що управляє майном підприємства, є Кабінет Міністрів України.";

пункт 2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.6 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.5;

пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення про погодження чи відмову в погодженні розрахунку орендної плати надається органом приватизації у формі листа.";

у пункті 2.4 абзац шостий виключити;

у пункті 2.5 слова "відповідним роз'ясненням" замінити словом "зазначенням";

3) у додатку до Порядку слова "ПОГОДЖЕНО Заступник Голови Фонду державного майна України (начальник РВ ФДМУ або його заступник) __ "___" 20__ року М. П." виключити.

2. Департаменту орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту комунікаційного забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження державним майном забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. Нефьодов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали