КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2011 р. N 983

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 "Питання стипендіального забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871; 2006 р., N 7, ст. 363; 2008 р., N 21, ст. 588), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 983

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати стипендій

1. В абзаці першому пункту 10 слова "академічної стипендії" замінити словами "академічної та соціальної стипендії".

2. Пункт 121 викласти у такій редакції:

"121. Учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі коли успішність зазначених в абзаці першому цього пункту осіб становить за результатами семестрового контролю 10 - 12 балів з кожного предмета або середній бал успішності дорівнює п'яти (відповідно за дванадцяти- та п'ятибальною шкалою оцінювання), розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з абзацом першим цього пункту, збільшується на:

40 гривень - для учнів;

50 гривень - для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра;

60 гривень - для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра.

Дія пунктів 12, 13 - 17 та 27 цього Порядку не поширюється на учнів, студентів і курсантів, перелічених у цьому пункті.".

3. В абзаці першому пункту 13 слова і цифри "пунктами 12 і 121" замінити словом і цифрами "пунктом 12".

4. Пункт 18 доповнити абзацами такого змісту:

"Особи, зазначені у пункті 6, підпунктах 1 - 4 і 6 пункту 10 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали