КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 13 вересня 2011 року N 8/6224

Про внесення змін до Порядку продажу земельних ділянок в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 810/3385

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI), "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" та з метою приведення у відповідність до законодавства рішень Київської міської ради у галузі регулювання земельних відносин Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Порядку продажу земельних ділянок в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 810/3385 "Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві" (із змінами і доповненнями), а саме:

1.1. Статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Для цілей цього Порядку термін "кадастрова справа" вживається в такому значенні: це справа, яка сформована на підставі заяв (клопотань) зацікавлених осіб про продаж земельної ділянки без земельних торгів та доданих зацікавленими особами до заяв (клопотань) документів, містить дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такого проекту немає) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, копію договору про оплату авансового внеску, звіт про оцінку земельної ділянки з висновком експерта про вартість об'єкта оцінки, згоду Кабінету Міністрів України на продаж відповідної земельної ділянки (у передбачених законом випадках) та інші документи, пов'язані з підготовкою земельної ділянки до продажу, а реєстраційний номер цієї справи є одночасно її реєстраційним номером в Головному управлінні земельних ресурсів.

Терміни "дозвільний центр", "справа-клопотання" вживаються в цьому Порядку в значенні, визначеному Тимчасовим порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві" (із змінами і доповненнями)".

1.2. У статті 2 частини другу та третю викласти в такій редакції:

"2. Юридичні та фізичні особи, в тому числі підприємці, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність без проведення земельних торгів, з метою одержання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такого проекту немає) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки звертаються до державного адміністратора дозвільного центру з заявою на одержання документа дозвільного характеру за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

3. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додаються:

- заява (клопотання) до Київської міської ради про продаж земельної ділянки без земельних торгів та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такого проекту немає) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за встановленою формою (далі - заява (клопотання) про продаж земельної ділянки).

У заяві (клопотанні) про продаж земельної ділянки зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

До заяви (клопотання) про продаж земельної ділянки додаються:

- викопіювання з кадастрового плану міста;

- позначене на відповідному графічному матеріалі (в масштабі 1:2000) місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами (у разі відсутності документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою);

- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);

- документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі, споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

- засвідчені нотаріально копії установчих документів, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відображенням відомостей про наявність або відсутність даних про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про перебування юридичної особи в процесі припинення або перебування фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності станом на час подання заяви (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), а для фізичних осіб - копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- нотаріально засвідчена копія документа про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України (для іноземної юридичної особи);

- копія документа, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, перекладена українською мовою та завірена (легалізована) в установленому порядку (для іноземного громадянина та особи без громадянства).

У разі подання заяви (клопотання) про продаж земельної ділянки без проведення земельних торгів іноземними державами, іноземними юридичними особами або спільними підприємствами, заснованими за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, до заяви додається згода Кабінету Міністрів України на продаж відповідної земельної ділянки (у разі наявності на момент подачі заяви).

У разі невідповідності заяви на одержання документа дозвільного характеру та заяви (клопотання) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такого проекту немає) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та складу доданих до них документів вимогам цього Порядку заява та клопотання не приймаються".

1.3. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Розгляд заяви (клопотання) та прийняття Київською міською радою рішення

1. Державний адміністратор дозвільного центру у день реєстрації заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до секретаріату Київської міської ради.

2. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у день надходження заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня надсилає її разом із заявою (клопотанням) про продаж земельної ділянки до Головного управління земельних ресурсів, а копії цих документів надсилає до Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління містобудування та архітектури).

3. Головне управління земельних ресурсів після надходження заяви (клопотання) про продаж земельної ділянки формує справу-клопотання, реєстраційний номер якої є одночасно реєстраційним номером клопотання в Головному управлінні земельних ресурсів.

4. Головне управління містобудування та архітектури розглядає заяву (клопотання) про продаж земельної ділянки протягом п'яти робочих днів та надсилає до Головного управління земельних ресурсів свій висновок щодо відповідності місця розташування та цільового призначення земельної ділянки, зазначених у клопотанні, Генеральному плану міста Києва та іншій містобудівній документації.

5. У разі наявності правових підстав для продажу земельної ділянки без проведення земельних торгів та відповідності поданих матеріалів та документів законодавству України Головне управління земельних ресурсів за результатами опрацювання заяви (клопотання) про продаж земельної ділянки та висновку Головного управління містобудування та архітектури надає відповідний висновок та готує проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такого проекту немає) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (або про відмову в наданні такого дозволу), який приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради (Рішення N 383/5770).

6. У разі відсутності правових підстав для продажу земельної ділянки без проведення земельних торгів Головне управління земельних ресурсів надає відповідний висновок та готує проект рішення Київської міської ради про відмову в продажу із обґрунтуванням причин відмови, який приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради (Рішення N 383/5770).

7. Рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки або про відмову в наданні такого дозволу чи в продажу передається секретаріатом Київської міської ради державному адміністратору дозвільного центру для видачі зацікавленій особі, стосовно якої воно прийняте.

8. Копія рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки або про відмову в наданні такого дозволу чи в продажу разом з відповідною справою-клопотанням передається секретаріатом Київради до Головного управління земельних ресурсів".

1.4. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1. Зацікавлена особа або за її дорученням землевпорядна організація забезпечує погодження розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та одержання висновку державної землевпорядної експертизи в порядку, встановленому законодавством та рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок в м. Києві".

1.5. У статтю 6 внести такі зміни:

- назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Подання проекту землеустрою та підготовка земельної ділянки до продажу";

- частини першу та другу статті 6 викласти в такій редакції:

"1. Після погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійно діючою комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи зацікавлена особа з метою прийняття Київською міською радою рішення про продаж земельної ділянки звертається до державного адміністратора дозвільного центру з заявою на одержання документа дозвільного характеру за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додаються:

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- висновок постійно діючої комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом.

У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї документів вимогам цього Порядку заява не приймається";

- доповнити статтю 6 новими частинами третьою та четвертою такого змісту:

"3. Державний адміністратор дозвільного центру у день реєстрації заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до секретаріату Київської міської ради.

4. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у день надходження заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з доданими до неї документами до Головного управління земельних ресурсів для формування кадастрової справи, укладення договору про сплату зацікавленою особою авансового внеску, організації проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та підготовки проекту рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянки або про відмову в продажу земельної ділянки.

У разі наявності у зацікавленої особи розробленого та погодженого в установленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з позитивним висновком землевпорядної експертизи (у передбачених законом - випадках) організація проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та підготовка проекту рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянки здійснюється відповідно до цільового призначення земельної ділянки, визначеного проектом землеустрою".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.

1.6. У статті 7:

- частину четверту виключити.

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;

- частини сьому і восьму вважати відповідно частинами шостою і сьомою та викласти їх у такій редакції:

"6. Рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянки передається секретаріатом Київської міської ради до дозвільного центру для видачі зацікавленій особі, стосовно якої воно прийняте, або її уповноваженому представнику для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, замовлення і розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку.

Рішення Київської міської ради про відмову в продажу земельної ділянки передається секретаріатом Київської міської ради до дозвільного центру для видачі зацікавленій особі.

7. Копія рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянки або про відмову в продажу земельної ділянки разом з відповідною кадастровою справою передається до Головного управління земельних ресурсів".

2. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали