МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.09.2011 р. N 160-рк

Про внесення змін до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в облдержадміністрації

Відповідно до статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року N 164 "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" (Порядок N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за N 30/19668:

1. Внести зміни до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в облдержадміністрації (далі - Порядок), затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 9 лютого 2011 року N 22-рк "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в облдержадміністрації" (Розпорядження N 22-рк), виклавши його в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
09.09.2011 N 160-рк

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в облдержадміністрації як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 (із змінами) (далі - Порядок проведення іспиту).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією облдержадміністрації (далі - конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату та інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на веб-сайті облдержадміністрації та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 1 до Порядку проведення іспиту, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату та інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

1.9. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в додатку до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року N 164 (Порядок N 164), питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, розробленого керівником підрозділу облдержадміністрації, в якому проводиться конкурс, і затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату та інших структурних підрозділів облдержадміністрації можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. У разі необхідності можливе проведення іспиту шляхом комп'ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців та цього Порядку проведення іспиту.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків.

1.14. Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії облдержадміністрації визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії облдержадміністрації інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії облдержадміністрації відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії облдержадміністрації.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії облдержадміністрації.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом облдержадміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних

повноважень апарату та інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень апарату та інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного для складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії облдержадміністрації. Члени конкурсної комісії облдержадміністрації приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку проведення іспиту. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії облдержадміністрації у відділі кадрової роботи апарату облдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Додаток 1
до п. 1.8 Порядку проведення іспиту

Миколаївська обласна державна адміністрація

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії облдержадміністрації

         (підпис)                    (прізвище, ініціали)
"___" 20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації.

 

Додаток 2
до п. 4.3 Порядку проведення іспиту

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією облдержадміністрації

від "___" 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Голова комісії


(підпис)

______
(П. І. Б.)

Члени комісії:


(підпис)

______
(П. І. Б.)

 


(підпис)

______
(П. І. Б.)

 


(підпис)

______
(П. І. Б.)

Секретар комісії


(підпис)

______
(П. І. Б.)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали