Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 і від 25 серпня 1999 р. N 1549

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. N 212

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 і від 25 серпня 1999 р. N 1549

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1632; 1999 р., N 7, ст. 234, N 34, ст. 1778; 2005 р., N 13, ст. 668; 2013 р., N 5, ст. 160; 2014 р., N 54, ст. 1446; 2015 р., N 44, ст. 1378; 2016 р., N 54, ст. 1892) і від 25 серпня 1999 р. N 1549 "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 34, ст. 1778; 2013 р., N 33, ст. 1162) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. N 212

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 і від 25 серпня 1999 р. N 1549

1. У Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740:

1) в абзаці другому пункту 12 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

2) пункт 153 викласти в такій редакції:

"153. Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Документом, що підтверджує сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства. Копія такого платіжного доручення зберігається в нотаріуса, який посвідчив договір.

Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками, зазначеними у пункті 151 цього Порядку, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.";

3) пункт 19 доповнити абзацами такого змісту:

"Нотаріуси подають щокварталу до 20 числа наступного місяця органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 4.

Звіти на паперових носіях, завірені підписом нотаріуса або завідувача державної нотаріальної контори та скріплені печаткою, подаються нотаріусами особисто або надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.";

4) доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:

"Додаток 4
до Порядку

ЗВІТ
про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

за _____ 20___ р.
(квартал)

__
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса)
__
                                                                                 (державна нотаріальна контора)
до ___________
                                                                (назва органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт)
реєстраційний номер облікової картки платника податків*
адреса державної нотаріальної контори (робочого місця приватного нотаріуса)
__
__

номер телефону

Найменування показника

Кількість/сума, гривень

З початку року

1. Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

х

у другому місяці кварталу

 

х

у третьому місяці кварталу

 

х

2. Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

х

у другому місяці кварталу

 

х

у третьому місяці кварталу

 

х

3. Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

х

у другому місяці кварталу

 

х

у третьому місяці кварталу

 

х

у тому числі з підстав перебування у черзі на одержання житла:

 

 

у першому місяці кварталу

 

х

у другому місяці кварталу

 

х

у третьому місяці кварталу

 

х

4. Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

х

у другому місяці кварталу

 

х

у третьому місяці кварталу

 

х

у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з підстав перебування у черзі на одержання житла:

 

 

у першому місяці кварталу

 

 

у другому місяці кварталу

 

 

у третьому місяці кварталу

 

 

5. Сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягає сплаті (пункт 2 - пункт 4) х розмір збору, установлений законом, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

х

у другому місяці кварталу

 

х

у третьому місяці кварталу

 

х

6. Сплачений збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі:

 

 

у першому місяці кварталу

 

 

у другому місяці кварталу

 

 

у третьому місяці кварталу

 

 

М. П.

 

 

Завідувач державної
нотаріальної контори /
приватний нотаріус

 
 
_________
(необхідне підкреслити)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)

___ 20__ р.

_______
* Заповнюється приватним нотаріусом (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначається серія та номер паспорта).".

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1999 р. N 1549 виключити.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали