Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 7 квітня 2019 року N 761

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2019 року N 780

Київ

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 7 квітня 2019 року N 761

Керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 7 квітня 2019 року N 761 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року" (Постанова N 761) зміни, виклавши додаток до постанови в новій редакції (додається).

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству інформаційної політики України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству культури України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Державній архівній службі України, Державній аудиторській службі України, Державній казначейській службі України, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній службі України з питань праці, Державній прикордонній службі України, Державній службі статистики України, Державній фіскальній службі України, Верховному Суду, Генеральній прокуратурі України, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, Національному банку України, обласним, Київській міській радам, обласним, Київській міській державним адміністраціям, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
07.04.2019 N 761
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 11.04.2019 N 780)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

N
з/п

Зміст заходу, визначений Законом України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), іншими законами України, рішеннями Центральної виборчої комісії

Строк виконання заходу

Календарна
дата

Суб'єкт виконання заходу

1

Прийняття рішення про проведення повторного голосування з виборів Президента України та включення до виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Президента України (далі - виборчий бюлетень для повторного голосування) кандидатів на пост Президента України, які у підсумку голосування в день виборів Президента України одержали найбільшу кількість голосів виборців
(частина п'ята статті 84, частини перша, друга статті 85 Закону)

Після встановлення результатів голосування у день виборів Президента України зі складенням відповідного протоколу Центральної виборчої комісії

 

Центральна виборча комісія

2

Поновлення використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування (далі - кандидат на пост Президента України)
(частина одинадцята статті 41 Закону)

З дня прийняття рішення про включення кандидатів на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування

 

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, установа банку

3

Публікація повідомлення про результати голосування у день виборів Президента України та про прийняте Центральною виборчою комісією за підсумками голосування рішення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"
(частина шоста статті 84 Закону)

Не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати голосування

 

Центральна виборча комісія

4

Звернення до Центральної виборчої комісії із письмовою заявою про відмову від балотування
(пункт 1 частини першої статті 56 Закону)

Не пізніше як за тринадцять днів до дня повторного голосування

До 7 квітня включно

Кандидат на пост Президента України

5

Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі надходження заяви, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 56 Закону(частина перша статті 56 Закону)

Не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування

До 8 квітня включно

Центральна виборча комісія

6

Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування (далі - окружна виборча комісія) (по сім осіб до однієї виборчої комісії від одного кандидата на пост Президента України)
(частина третя статті 23, частини п'ята, шоста статті 85 Закону)

Не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування

До 8 квітня включно

Кандидат на пост Президента України або уповноважений представник відповідного кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу

7

Проведення передвиборної агітації
(частина третя статті 57 Закону)

Розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування

До 24 години 19 квітня

 

8

Друкування на першій сторінці в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та транслювання телерадіоорганізаціями двічі на тиждень тексту роз'яснення, затвердженого Центральною виборчою комісією, щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей
(частина третя статті 57 Закону, частина сьома статті 64 Закону)

Починаючи з дня, наступного після призначення повторного голосування

 

Центральна виборча комісія, редакції газет "Голос України", "Урядовий кур'єр", Національна суспільна телерадіокомпанія України

9

Затвердження тексту та кольору виборчого бюлетеня для повторного голосування
(частина перша статті 71 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування

До 10 квітня включно

Центральна виборча комісія

10

Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців"(частина перша статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців", Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року N 192 (Порядок N 192) (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 1 березня 2019 року N 426 (Постанова N 426))

За десять днів до дня повторного голосування

До 10 квітня включно

Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командири військових частин (формувань), сільські, селищні, міські голови або інші посадові особи, які згідно із законом здійснюють їх повноваження

11

Формування складу окружних виборчих комісій
(частина п'ята статті 85 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування

До 10 квітня включно

Центральна виборча комісія

12

Оприлюднення рішення про формування складу окружних виборчих комісій та про їх склад на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії
(частина одинадцята статті 23, частина п'ята статті 85 Закону)

Не пізніше наступного дня від дня прийняття відповідного рішення

 

Центральна виборча комісія

13

Проведення першого засідання окружної виборчої комісії
(частина друга статті 26, частина третя статті 28, частина п'ята статті 85 Закону)

Не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про формування складу окружної виборчої комісії

 

Окружна виборча комісія

14

Передача окружною виборчою комісією з виборів Президента України окружній виборчій комісії, склад якої сформований для організації підготовки та проведення повторного голосування, виборчих документів, печаток
(Роз'яснення щодо порядку передавання виборчої та іншої документації, а також матеріальних цінностей виборчими комісіями з виборів Президента України виборчим комісіям, склад яких сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджене постановою Центральної виборчої комісії від 8 січня 2019 року N 36 (Постанова N 36))

Після формування складу окружної виборчої комісії для організації підготовки та проведення повторного голосування

 

Окружна виборча комісія

15

Оприлюднення витягів із рішення про формування складу окружних виборчих комісій у відповідному регіоні у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації
(частина одинадцята статті 23 Закону)

У семиденний строк від дня прийняття відповідного рішення

 

Центральна виборча комісія

16

Оприлюднення рішення про зміни у складі окружних виборчих комісій на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії
(частина одинадцята статті 23 Закону)

Не пізніше наступного дня від дня прийняття відповідного рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем повторного голосування

 

Центральна виборча комісія

17

Оприлюднення витягів із рішення про зміни у складі окружних виборчих комісій у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації
(частина одинадцята статті 23 Закону)

У семиденний строк від дня прийняття відповідного рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем повторного голосування

 

Центральна виборча комісія

18

Подання до Центральної виборчої комісії кандидатом на пост Президента України, політичною партією, яка висунула кандидата, по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації
(частина друга статті 59 Закону)

Не пізніш як на сьомий день з дня виготовлення відповідного матеріалу

 

Кандидат на пост Президента України, політична партія (далі - партія), яка висунула кандидата на пост Президента України

19

Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць, утворених на судні, яке в день повторного голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) для організації підготовки та проведення повторного голосування (далі - дільнична виборча комісія) (для великих виборчих дільниць по вісім осіб до однієї виборчої комісії від одного кандидата на пост Президента України, для середніх виборчих дільниць - по сім осіб, для малих виборчих дільниць - по шість осіб)
(частини друга, третя статті 24, частини восьма, дев'ята статті 85 Закону)

Не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування

До 12 квітня включно

Кандидат на пост Президента України, довірена особа кандидата на пост Президента України у єдиному загальнодержавному або у відповідному територіальному виборчому окрузі

20

Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій
(частина перша статті 70 Закону)

Не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування

До 13 квітня включно

Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України

21

Подання розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду проміжного фінансового звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України
(абзац перший частини четвертої статті 42 Закону)

За шість днів до дня повторного голосування

14 квітня

Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду

22

Забезпечення виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для повторного голосування державними поліграфічними підприємствами
(частина перша статті 72 Закону)

Не пізніш як за шість днів до дня повторного голосування

До 14 квітня включно

Центральна виборча комісія

23

Приймання виборчих бюлетенів для повторного голосування в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії
(частина перша статті 73 Закону)

Не раніш як за сім днів до дня повторного голосування

З 14 квітня

Окружна виборча комісія

24

Звернення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси у день повторного голосування
(частина третя статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", частина перша статті 351 Закону, Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року N 893 (Порядок N 893) (зі змінами)

Не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування

До 15 квітня включно

Громадянин України, члени окружних та дільничних виборчих комісій

25

Формування складу дільничних виборчих комісій
(частина восьма статті 85 Закону)

Не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування

До 15 квітня включно

Окружна виборча комісія

26

Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії
(частина друга статті 27, частина третя статті 28 Закону)

Не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про формування складу дільничної виборчої комісії

 

Дільнична виборча комісія

27

Передача дільничною виборчою комісією з виборів Президента України дільничній виборчій комісії, склад якої сформований для організації підготовки та проведення повторного голосування, виборчих скриньок, кабін для голосування та інших матеріальних цінностей
(Роз'яснення щодо порядку передавання виборчої та іншої документації, а також матеріальних цінностей виборчими комісіями з виборів Президента України виборчим комісіям, склад яких сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджене постановою Центральної виборчої комісії від 8 січня 2019 року N 36 (Постанова N 36))

Після формування складу дільничної виборчої комісії для організації підготовки та проведення повторного голосування

 

Дільнична виборча комісія

28

Оприлюднення в засобах масової інформації у відповідному регіоні рішення про формування складу дільничних виборчих комісій
(частина чотирнадцята статті 24 Закону)

Не пізніш як на третій день з дня прийняття відповідного рішення

 

Окружна виборча комісія

29

Оприлюднення в засобах масової інформації у відповідному регіоні рішення про зміни у складі дільничних виборчих комісій
(частина чотирнадцята статті 24 Закону)

Не пізніш як на третій день з дня прийняття відповідного рішення

 

Окружна виборча комісія

30

Передача іменних запрошень відповідній дільничній виборчій комісії звичайної та закордонної виборчої дільниці
(частина п'ята статті 362 Закону, Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року N 192 (Порядок N 192) (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 1 березня 2019 року N 426 (Постанова N 426))

Не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування

До 15 квітня включно

Орган ведення Державного реєстру виборців, орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України

31

Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій
(частина друга статті 70 Закону)

Не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування

До 15 квітня включно

Центральна виборча комісія

32

Внесення до відповідної окружної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від кандидата на пост Президента України, партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, громадської організації
(частини п'ята, сьома статті 69 Закону)

Не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування

До 15 квітня включно

Довірена особа кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі, уповноважений на підставі довіреності представник партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, керівник громадської організації

33

Подання до партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжного фінансового звіту (на паперових носіях та в електронному вигляді) про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України
(абзац перший частини п'ятої статті 42 Закону)

За чотири дні до дня повторного голосування

16 квітня

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду

34

Оприлюднення на відповідних офіційних веб-сайтах проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(абзац перший частини п'ятої статті 42 Закону)

Не пізніше дня, наступного за днем надходження звіту

 

Партія (у разі наявності офіційного веб-сайту), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції

35

Надання дозволу на виготовлення виборчих бюлетенів для повторного голосування, як виняток, безпосередньо дільничною виборчою комісією, утвореною на судні, що перебуває у день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України
(частина шоста статті 72 Закону)

Не пізніш як за три дні до дня повторного голосування

До 17 квітня включно

Центральна виборча комісія за поданням окружної виборчої комісії

36

Надсилання або доставка кожному виборцю іменного запрошення
(частина п'ята статті 362 Закону, Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року N 192 (Порядок N 192) (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 1 березня 2019 року N 426 (Постанова N 426))

Не пізніш як за три дні до дня повторного голосування

До 17 квітня включно

Дільнична виборча комісія звичайної та закордонної виборчої дільниці

37

Оприлюднення на відповідних офіційних веб-сайтах аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(абзац другий частини шостої статті 42 Закону)

Не пізніш як за два дні до дня повторного голосування

До 18 квітня включно

Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції

38

Передача одного примірника списку виборців для повторного голосування дільничній виборчій комісії звичайної та спеціальної виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань
(частина перша статті 362 Закону, Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року N 192 (Порядок N 192) (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 1 березня 2019 року N 426 (Постанова N 426))

Не пізніш як за два дні до дня повторного голосування

До 18 квітня включно

Орган ведення Державного реєстру виборців

39

Надання одного примірника списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці
(частина четверта статті 36 Закону)

Наступного дня після складення списку виборців

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

40

Передача одного примірника списку виборців для повторного голосування на паперовому та електронному носіях дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці
(частина восьма статті 361, частина перша статті 362 Закону, Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року N 192 (Порядок N 192) (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 1 березня 2019 року N 426 (Постанова N 426))

Не пізніш як за два дні до дня повторного голосування

До 18 квітня включно

Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України

41

Виготовлення списку виборців для повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань) на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, командирами військових частин (формувань)
(частина третя статті 362 Закону, Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року N 192 (Порядок N 192) (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 1 березня 2019 року N 426 (Постанова N 426))

Не пізніш як за два дні до дня повторного голосування

До 18 квітня включно

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

42

Письмове повідомлення виборця про його включення до списку виборців для повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров'я
(Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року N 192 (Порядок N 192) (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 1 березня 2019 року N 426 (Постанова N 426))

Невідкладно після включення до списку виборців для повторного голосування

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної у стаціонарному закладі охорони здоров'я

43

Передача відомостей про виборців, включених до списку виборців для повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань), органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням
(Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року N 192 (Порядок N 192) (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 1 березня 2019 року N 426 (Постанова N 426))

Невідкладно після складання списку виборців для повторного голосування

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

44

Повідомлення відповідної дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців для повторного голосування на іншій виборчій дільниці
(частина тринадцята статті 36 Закону)

Невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців

 

Орган ведення Державного реєстру виборців

45

Передача виборчих бюлетенів для повторного голосування дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць, утворених на судні, яке в день повторного голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України)
(частина третя статті 73 Закону)

Не раніш як за три дні, але не пізніш як за 24 години до дня повторного голосування

З 18 до 19 квітня включно

Окружна виборча комісія

46

Передача виборчих бюлетенів для повторного голосування дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць
(частина шоста статті 73 Закону)

Не раніш як за три дні до дня повторного голосування
(як виняток, за шість днів до дня повторного голосування)

З 18 квітня
(як виняток, з 15 квітня)

Центральна виборча комісія через Міністерство закордонних справ України

47

Заборона оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, в тому числі щодо партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів на пост Президента України
(частина третя статті 566, частина тринадцята статті 64 Закону)

Протягом останніх двох днів перед днем повторного голосування

З 19 квітня

Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, інформаційні агентства, засоби масової інформації

48

Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України
(частина десята статті 41 Закону)

О 18 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування

О 18 годині 19 квітня

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду, кандидат на пост Президента України, установа банку

49

Подання до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви з проханням забезпечити голосування за місцем перебування (до заяви додається довідка медичної установи про стан здоров'я)
(частини перша, п'ята статті 77 Закону)

Не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем повторного голосування

До 20 години 19 квітня

Виборець, внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно

50

Повідомлення виборцем відповідної дільничної виборчої комісії письмово або особисто про бажання проголосувати у приміщенні для голосування
(частини перша, третя статті 77 Закону)

До 12 години останньої суботи перед днем повторного голосування

До 12 години 20 квітня

Виборець, щодо якого у списку виборців зазначена відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися

51

Виготовлення витягу зі списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування
(частина друга статті 77 Закону)

В останній день перед днем повторного голосування

20 квітня

Дільнична виборча комісія

52

Передача до окружної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону(частина тринадцята статті 75 Закону)

Перед початком голосування

До 8 години 21 квітня

Дільнична виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)

Проведення повторного голосування - з 8 до 20 години 21 квітня 2019 року
(на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворено ці дільниці)
(частина перша статті 75, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

53

Передача до Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону(частина чотирнадцята статті 75, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Не пізніше 10 години дня повторного голосування

До 10 години 21 квітня

Окружна виборча комісія

54

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону(частина чотирнадцята статті 75, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після отримання інформації

 

Центральна виборча комісія

55

Передача до окружної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону(частина дванадцята статті 76, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин

До 20 години 30 хвилин 21 квітня

Дільнична виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)

56

Передача до Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону(частина тринадцята статті 76, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після закінчення голосування

 

Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці

57

Розгляд звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії в день повторного голосування
(частина восьма статті 28 Закону)

Невідкладно після закінчення голосування

 

Дільнична виборча комісія

58

Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону(частина чотирнадцята статті 76, абзац третій частини першої статті 82, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Після отримання відомостей від дільничних виборчих комісій, але не пізніше 21 години 30 хвилин

До 21 години 30 хвилин 21 квітня

Окружна виборча комісія

59

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону(частина п'ятнадцята статті 76, абзац третій частини першої статті 82, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після отримання відомостей щодо всіх виборчих дільниць

 

Центральна виборча комісія

60

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
(частина восьма статті 28, частини перша, друга статті 78, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Після закінчення розгляду на підсумковому засіданні дільничної виборчої комісії звернень, які надійшли до комісії

 

Дільнична виборча комісія

61

Транспортування дільничною виборчою комісією звичайної та спеціальної виборчої дільниці (крім дільниць, утворених на судні, яке в день повторного голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до окружної виборчої комісії
(частина десята статті 79, частина перша статті 81, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії

 

Дільнична виборча комісія звичайної та спеціальної виборчої дільниці (крім дільниць, утворених на судні, яке в день повторного голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України)

62

Передача за допомогою технічних засобів зв'язку змісту протоколів про підрахунок голосів виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, до окружної виборчої комісії
(частина третя статті 81, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після підписання відповідного протоколу

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України

63

Передача за допомогою технічних засобів зв'язку змісту протоколів про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях до Центральної виборчої комісії
(частина четверта статті 81, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після підписання відповідного протоколу

 

Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці, Міністерство закордонних справ України

64

Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему оперативної інформації про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях виборчого округу
(абзац другий частини першої статті 82, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

З початку прийняття окружною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях

 

Окружна виборча комісія

65

Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу
(частина восьма статті 83, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Не пізніше ніж на п'ятий день з дня проведення повторного голосування

До 26 квітня включно

Окружна виборча комісія

66

Встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу
(стаття 831, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлень про зміст таких протоколів, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку

 

Центральна виборча комісія

67

Транспортування протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу до Центральної виборчої комісії
(частина восьма статті 83, частина чотирнадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після підписання протоколу

 

Окружна виборча комісія

68

Подання розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду остаточного фінансового звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України
(абзац другий частини четвертої статті 42 Закону)

Не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування

До 28 квітня включно

Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду

69

Встановлення та оголошення результатів виборів Президента України та складення відповідного протоколу із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування
(частина шістнадцята статті 85, частина перша статті 86 Закону)

Не пізніш як на десятий день з дня повторного голосування

До 1 травня включно

Центральна виборча комісія

70

Офіційне оголошення результатів виборів Президента України шляхом опублікування результатів виборів Президента України у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування
(частина друга статті 86 Закону)

Після встановлення результатів виборів

 

Центральна виборча комісія

71

Повернення окружними виборчими комісіями невикористаних ними коштів Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів на рахунок Центральної виборчої комісії
(частина восьма статті 38 Закону)

Не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів

 

Окружна виборча комісія

72

Подання до партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції остаточного фінансового звіту (на паперових носіях та в електронному вигляді) про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України
(абзац другий частини п'ятої статті 42 Закону)

Не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня повторного голосування

До 6 травня включно

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду

73

Оприлюднення на відповідних офіційних веб-сайтах остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(абзац другий частини п'ятої статті 42 Закону)

Не пізніше дня, наступного за днем надходження звіту

 

Партія (у разі наявності офіційного веб-сайту), Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції

74

Передача виборчої та іншої документації до відповідних місцевих державних архівних установ
(частина перша статті 88 Закону)

Після офіційного оголошення результатів виборів

 

Окружна виборча комісія

75

Передача виборчої та іншої документації до відповідної центральної державної архівної установи
(частина перша статті 88 Закону)

Після офіційного оголошення результатів виборів

 

Центральна виборча комісія

76

Припинення повноважень дільничних виборчих комісій
(частина третя статті 27, частина тринадцята статті 85 Закону)

Через п'ять днів після дня офіційного оголошення результатів виборів

 

 

77

Припинення повноважень окружних виборчих комісій
(частина третя статті 26, частина тринадцята статті 85 Закону)

Через десять днів після дня офіційного оголошення результатів виборів

 

 

78

Закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(частина дванадцята статті 41 Закону)

На п'ятнадцятий день після дня офіційного оголошення результатів виборів

 

Банк, у якому відкрито рахунки виборчих фондів

79

Складання та подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України
(частина дев'ята статті 38 Закону)

У п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів

 

Окружна виборча комісія

80

Оприлюднення на офіційних веб-сайтах аналізу остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(абзац другий частини шостої статті 42 Закону)

Не пізніш як на тридцятий день після дня голосування

До 21 травня включно

Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції

81

Подання державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії документів для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи
(частина дев'ята статті 301 Закону)

Не раніше тридцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів

 

Голова окружної виборчої комісії

82

Державна реєстрація припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи
(частина дев'ята статті 301 Закону, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань")

 

 

Державний реєстратор

Завершення виборчого процесу
(через п'ятнадцять днів після дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України)
(частина сьома статті 11 Закону)

Вступ на пост новообраного Президента України
(не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів)
(частина перша статті 87 Закону)

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали