ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 року N 30

Київ

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 6 листопада 2009 року N 270 "Про Порядок контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму"

Відповідно до пункту 19 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), частини десятої статті 46 (Закон N 4061-VI), підпункту 5 пункту 6 розділу XV Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 4 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 6 листопада 2009 року N 270 "Про Порядок контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму" такі зміни:

у преамбулі постанови цифри "49" замінити цифрами "46".

2. Затвердити зміни до Порядку контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, затвердженого зазначеною постановою Центральної виборчої комісії та наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2009 року N 1390, які додаються.

3. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.02.2012 N 248

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Центральної виборчої комісії
22.02.2012 N 30

ЗМІНИ
до Порядку контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму

1. У тексті Порядку слова "Державне казначейство України", "Головне контрольно-ревізійне управління України", "органи Державного казначейства", "органи державної контрольно-ревізійної служби" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна казначейська служба України", "Державна фінансова інспекція України", "органи Державної казначейської служби", "органи Державної фінансової інспекції" у відповідних відмінках.

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Контроль за цільовим спрямуванням і використанням коштів Державного бюджету України Центральною виборчою комісією здійснюється Рахунковою палатою, Державною казначейською службою України відповідно до їх повноважень, визначених законодавством України, а також шляхом проведення внутрішнього фінансового контролю.

Внутрішній фінансовий контроль на рівні Центральної виборчої комісії здійснюється шляхом:

1) контролю за дотриманням фінансово-бюджетної, кошторисної та розрахункової дисципліни;

2) контролю за виконанням договорів на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг Центральній виборчій комісії під час виборчого та референдумного процесів;

3) моніторингу виконання кошторису Центральної виборчої комісії щодо витрачання коштів Державного бюджету України;

4) розробки та затвердження паспорта бюджетної програми та складання звіту його виконання;

5) розробки та затвердження середніх норм видатків окружних виборчих комісій, а також середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій;

6) затвердження кошторисів окружним виборчим комісіям, комісіям із всеукраїнського референдуму (далі - виборчі комісії, комісії з референдуму);

7) контролю за правильним веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності.".

3. У пункті 5:

підпункт 1 після слів "виборчого та референдумного процесів," доповнити словами "оплати праці та ведення бухгалтерського обліку,";

підпункт 2 після слів "комісій з референдуму" доповнити словами "розпорядчих актів,";

у підпункті 3 слова "та штатних розписів" виключити;

підпункти 4 - 6 викласти у такій редакції:

"4) моніторингу виконання кошторисів виборчих комісій, комісій з референдуму з метою аналізу витрачання коштів Державного бюджету України, прийняття фінансових зобов'язань на підставі інформації, одержаної від Державної казначейської служби України;

5) проведення, у разі необхідності, перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій з референдуму;

6) перевірки та аналізу фінансових звітів виборчих комісій, комісій з референдуму про надходження і використання коштів Державного бюджету України щодо їх достовірності, відповідності нормативно-правовим актам, а також вжиття заходів для усунення виявлених помилок;";

доповнити підпунктом 7 такого змісту:

"7) проведення семінарів-нарад з головами та головними бухгалтерами виборчих комісій та комісій з референдуму за участю фахівців центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Центральної виборчої комісії з питань оплати праці, ведення бухгалтерського обліку та додержання фінансово-бюджетної дисципліни.".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали