КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2018 р. N 9

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 142

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (Постанова N 142) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 24, ст. 686, N 34, ст. 1095, N 67, ст. 2000, N 94, ст. 2839) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. N 9

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 142 (Постанова N 142)

1. В абзаці дванадцятому пункту 3 постанови слова "один рік" замінити словами "два роки".

2. У Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Конкурсний відбір з визначення кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради банку у разі його капіталізації державою або виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави здійснюється з урахуванням положення про принципи формування наглядової ради такого банку.".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час проведення конкурсного відбору з визначення кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради банку у разі його капіталізації державою або виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави комісія може переглянути питання допуску претендентів до конкурсного відбору після прийняття рішення про їх допуск у разі отримання відомостей, що свідчать про подання недостовірної інформації, або наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.";

3) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Конкурсний відбір проводиться протягом 30 робочих днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. У разі потреби за рішенням комісії конкурсний відбір може бути продовжено на строк, що не перевищує 15 робочих днів.";

4) пункт 10 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перелік необхідних для участі в конкурсному відборі з визначення кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради банку у разі його капіталізації державою або виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави документів може бути доповнено конкурсною пропозицією щодо стратегії розвитку або бізнес-плану банку, про що зазначається в оголошенні про проведення конкурсного відбору.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

5) доповнити Порядок пунктом 111 такого змісту:

"111. Комісія з метою підтвердження інформації щодо відповідності претендентів вимогам до незалежних членів наглядової ради може надсилати разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запити до підприємств, установ, організацій усіх форм власності.".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали