КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2011 р. N 1091

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р., N 11, ст. 486, N 67, ст. 2589, N 71, ст. 2684) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1091

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794

1. У назві та пункті 1 постанови слова "підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" замінити словами "суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів".

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова "підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" замінити словами "суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики для часткової компенсації:

відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками в іноземній валюті, залученими від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками, залученими в іноземній валюті від нерезидентів, що отримуються позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та довгострокових облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів позичальників у випуску з нерезидентом - емітентом облігацій, використаними на пріоритетні напрями розвитку агропромислового комплексу, та наданими кредитами з реалізації проектів енергозбереження відповідно до Закону України "Про ратифікацію Кредитної угоди (Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";

лізингових платежів, передбачивши у 2011 році на зазначені цілі до 100 млн. гривень.";

3) доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:

"31. Компенсація лізингових платежів надається суб'єктам господарювання за техніку та обладнання, придбані на умовах фінансового лізингу згідно з переліком, визначеним Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників і конкурсною комісією з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу за сплачені:

лізинговий платіж в обсязі 40 відсотків вартості предмета лізингу вітчизняного виробництва;

комісійну винагороду лізингодавцю в розмірі півтори облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування предметом лізингу, але не вище розмірів, передбачених договорами фінансового лізингу.";

4) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Компенсація лізингових платежів здійснюється з 1 січня по 31 грудня за договорами фінансового лізингу, укладеними в поточному році.";

5) у пункті 5:

абзац перший після слова "позичальникам" доповнити словами "та лізингоодержувачам", а після слів "Пенсійним фондом України" - словами ", а також заборгованість по сплаті лізингових платежів";

абзац другий після слів "підтвердних документів" доповнити словами ", а лізингоодержувачем предмета лізингу";

6) у пункті 6:

перше речення абзацу першого після слів "за кредитами" доповнити словами "та лізинговими платежами", а після слів "здешевлення кредитів" - словами "та компенсації лізингових платежів";

абзац другий після слів "за кредитами" доповнити словами "та лізинговими платежами";

абзац третій після слів "за залученими кредитами" доповнити словами "та лізинговими платежами";

7) абзац четвертий пункту 7 після слів "підприємству-позичальнику" доповнити словами "та лізингоодержувачу";

8) доповнити Порядок пунктом 81 такого змісту:

"81. Для участі в конкурсі на отримання права часткової компенсації лізингових платежів лізингоодержувачі подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою та такі документи:

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія договору фінансового лізингу;

копія акта приймання-передачі предмета лізингу;

копія документа про реєстрацію предмета лізингу - у разі, коли така реєстрація передбачена законодавством;

довідка про банківські реквізити лізингоодержувача;

довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідка про відсутність (наявність) заборгованості з лізингових платежів, надана лізингодавцем.";

9) пункт 9 після слів "за кредитами" доповнити словами "та лізинговими платежами";

10) доповнити Порядок пунктом 101 такого змісту:

"101. Конкурсні комісії розглядають подані лізингоодержувачами документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

У разі відмови в наданні права на компенсацію лізингоодержувачу надсилається у триденний строк після прийняття конкурсною комісією рішення письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії визначають річну суму компенсації для кожного лізингоодержувача в межах строку дії договору фінансового лізингу, видають лізингоодержувачу відповідну довідку та включають його до реєстру лізингоодержувачів, які мають право на отримання компенсації за лізинговими платежами, і щомісяця до 5 числа подають його до комісії Мінагрополітики. Форми довідки та реєстру затверджуються Мінагрополітики.";

11) у пункті 12:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Лізингоодержувачі, включені до реєстру, які мають право на отримання компенсації за лізинговими платежами, щомісяця до 7 числа подають до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій довідку, видану лізингодавцем про суму фактично сплачених лізингоодержувачем лізингових платежів за відповідний період.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому:

перше речення після слів "залученими кредитами" доповнити словами "та реєстр лізингоодержувачів із зазначенням сум фактично сплачених лізингоодержувачами лізингових платежів за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню лізингоодержувачу за рахунок бюджетних коштів";

у другому реченні слово "реєстру" замінити словом "реєстрів";

12) абзац перший пункту 13 після слів "підприємствами-позичальниками" доповнити словами "та лізингоодержувачами";

13) у пункті 14:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.";

абзац п'ятий після слова "позичальників" доповнити словами "та лізингоодержувачів";

14) абзац перший пункту 15 після слів "за кредитами" доповнити словами "та лізинговими платежами";

15) у тексті Порядку слова "підприємства агропромислового комплексу" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкти господарювання агропромислового комплексу" у відповідному відмінку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали