КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. N 133

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 137

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 137 "Про затвердження порядків використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, проведення державного моніторингу поверхневих вод, паспортизації та управління водними ресурсами, ведення водного кадастру" (Постанова N 137) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 575) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. N 133

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 137 (Постанова N 137)

1. У постанові:

1) назву постанови викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області";

2) у постановляючій частині:

абзаци перший і третій виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області, що додається.".

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (Постанова N 137), затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів "сільськогосподарських угідь" доповнити словами ", комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області";

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь" та "Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (далі - бюджетні кошти).";

3) в абзаці другому пункту 2 слова "бюджетної програми" замінити словами "бюджетних програм";

4) у пункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

"погашення зареєстрованої в органах Казначейства бюджетної заборгованості за виконані у попередні періоди роботи;";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"- мають рівень будівельної готовності не менш як 80 відсотків та завершення будівництва яких планується у поточному бюджетному періоді;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

в абзаці сьомому слова ", а також сільські населені пункти і сільськогосподарські угіддя та мають рівень будівельної готовності не менш як 75 відсотків" виключити;

5) у пункті 4:

слова "Міністерства надзвичайних ситуацій" замінити словом "МНС";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Для розгляду пропозицій щодо підготовки плану заходів Держводагентство утворює комісію.";

6) в абзаці першому пункту 5 слова і цифри "комплексної державної експертизи відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106)" замінити словами і цифрами "експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Постанова N 560) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674)";

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов'язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.";

8) пункти 10 і 11 виключити;

9) у пункті 12 слова і цифри "від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 41, ст. 1370)" замінити словами і цифрами "від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359)";

10) у тексті Порядку слова "Міністерство екології та природних ресурсів" і "Державне агентство водних ресурсів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Мінприроди" і "Держводагентство" у відповідному відмінку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали