ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 року N 68

Про внесення змін до постанови правління Фонду "Про затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2011 рік" від 01.06.2011 N 24

Відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", постанови правління Фонду "Про внесення змін до бюджету Фонду на 2011 рік" від 16.06.2011 р. N 44, пункту 4.2 Статуту Фонду, на виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду по справі N 2а-1426/10/23 від 30.07.2010 року щодо необхідності фінансування санаторіїв-профілакторіїв "Зміна" та "Мрія" Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників за 2010 рік в сумі 207,0 тис. грн., керуючись статтею 124 Конституції України, правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити зміни до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2011 рік"  від 01.06.2011 N 24, виклавши в новій редакції додатки 1 та 2, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду, виконавчим дирекціям відділень Фонду забезпечити фінансування програм у межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду (Постанова N 14) за статтею "Оздоровчі заходи" на 2011 рік, та згідно зі змінами до кошторисів програм, затверджених цією постановою.

 

Голова правління

І. М. Рішняк

 

Додаток 1
до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
16.11.2011 N 68

ПРОГРАМИ
відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей на 2011 рік

1. Вступ

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, крім матеріального забезпечення застрахованих осіб, надаються соціальні послуги, направлені на забезпечення оздоровчих заходів, тобто реалізацію права громадян на соціальний захист, який базується на законодавстві України та гарантується статтею 46 Конституції України, статтями 253 - 255 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду за поданням відділень Фонду щорічно розглядає та затверджує програми (у розрізі регіонів) щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей та їх кошторис.

Програма включає санаторно-курортне лікування, в тому числі доліковування у відповідних відділеннях реабілітації на базі санаторіїв, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, в тому числі оздоровлення студентів, дітей у дитячих закладах оздоровлення, часткове утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та позашкільне обслуговування дітей (придбання новорічних подарунків).

Станом на 31 грудня 2010 року на обліку в органах Фонду знаходилося 1775104 страхувальників та 12385 тис. осіб.

За рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове фінансування 156 санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій, 609 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Згідно із звітними даними кількість оплачених днів по тимчасовій непрацездатності у 2010 році в цілому по Україні становить 46000 тис. днів. Показник рівня тимчасової непрацездатності в оплачених днях на 100 працюючих складає 367 днів.

Витрати Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності склали 4535,3 млн. грн., або 73,8 % від витрат на всі види допомоги та 55,4 % від усіх витрат Фонду.

Незадовільні умови праці на частині підприємств, несприятлива екологічна ситуація в деяких регіонах, обмеженість фінансування системи охорони здоров'я та низка інших чинників негативно впливають на стан здоров'я населення та рівень захворюваності.

Необхідність реалізації програм обумовлюється високим рівнем розповсюдженості серед населення захворювань органів кровообігу, в тому числі гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця, захворювань нервової системи, органів опори та руху, дихання та травлення, ендокринної та сечостатевої системи тощо.

Для реалізації програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей на 2011 рік бюджетом Фонду за статтею "Оздоровчі заходи" передбачено 1009865 тис. гривень.

2. Мета програм

Метою програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей (далі - програма) є об'єднання зусиль Фонду, страхувальників і застрахованих осіб щодо збереження та підвищення рівня здоров'я кожної людини, поліпшення фізичного та морально-психологічного стану працюючих, продовження тривалості активного життя та ефективної працездатності, забезпечення гармонійного фізичного і психічного розвитку дітей та підлітків, зменшення рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та, відповідно, витрат із бюджету Фонду на ці цілі.

3. Завдання та заходи щодо реалізації програм

3.1. Організація санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їх сімей згідно з медичними показаннями.

Для придбання путівок на санаторно-курортне та відновлювальне лікування в 2011 році передбачено 473808 тис. грн., за рахунок яких планується придбати близько 91310 путівок, у тому числі 9855 путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.

3.2. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій з метою забезпечення на їх базі санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, студентів.

За рахунок коштів Фонду буде здійснено часткове фінансування 145 санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 127835 тис. грн., у тому числі 73 санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів на 70488 тис. гривень.

3.3. Фінансування оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення.

Для поліпшення здоров'я дітей застрахованих осіб кошторисами програм передбачаються асигнування в сумі 163728 тис. грн. для фінансування оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення.

3.4. Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Для підтримки розвитку фізкультурно-спортивної роботи серед дітей, зміцнення здоров'я підростаючого покоління на часткове фінансування 600 дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачається 155986 тис. гривень.

3.5. Фінансування позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків.

Згідно з кошторисами програм на придбання дитячих новорічних подарунків для забезпечення ними дітей застрахованих осіб заплановано 88508 тис. гривень.

4. Очікувані результати виконання програм

4.1. Виконання програм дасть можливість:

- забезпечити санаторно-курортним лікуванням згідно з медичними показаннями орієнтовно 100170 застрахованих осіб і членів їх сімей;

- здійснити відновлювальне лікування близько 10340 хворих застрахованих осіб і членів їх сімей у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за направленням лікувально-профілактичних закладів та клінік медичних науково-дослідних установ;

- поліпшити здоров'я в санаторіях-профілакторіях близько 113 тисяч застрахованих осіб і членів їх сімей, у тому числі 58 тисяч студентів;

- оздоровити в дитячих закладах оздоровлення близько 210 тисяч дітей застрахованих осіб;

- сприяти охопленню близько 170 тис. дітей регулярними заняттями з фізичної культури та спорту;

- забезпечити близько 3700 тис. дітей застрахованих осіб дитячими новорічними подарунками.

4.2. За рахунок проведення заходів, направлених на поліпшення та зміцнення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, планується зменшити рівень захворюваності та тимчасової втрати працездатності серед зазначеної категорії населення.

 

 

Виконавча дирекція Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

 

Додаток 2
до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
16.11.2011 N 68

Кошториси
програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей на 2011 рік

тис. грн.

N
п/п

Найменування відділень Фонду

Кошториси програм 2011 р.

у тому числі

Санаторно-
курортне лікування

Часткове фінансування санаторіїв-
профілакторіїв

у тому числі

Фінансування оздоровлення дітей в дитячих закладах

Часткове фінансування ДЮСШ

Позашкільне обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків

санаторіїв-
профілакторіїв начальних закладів

санаторіїв-
профілакторіїв працівників залізниці

1

Кримське

29600,0

17807,0

0,0

0,0

0,0

8724,0

0,0

3069,0

2

Вінницьке

24505,0

11973,0

4662,0

2752,0

0,0

5259,0

0,0

2911,0

3

Волинське

14930,0

9200,0

1098,0

943,0

0,0

1938,0

0,0

2694,0

4

Дніпропетровське

74010,0

43623,0

9179,0

7556,0

0,0

13737,0

1376,0

6095,0

5

Донецьке

110345,0

44294,0

22237,0

2599,0

0,0

29000,0

5856,0

6958,0

6

Житомирське

17504,0

10913,0

1370,0

1370,0

0,0

2431,0

29,0

2761,0

7

Закарпатське

14048,0

8593,0

665,0

665,0

0,0

2536,0

0,0

2254,0

8

Запорізьке

36018,0

14089,0

10817,0

4664,0

0,0

7074,0

1114,0

2924,0

9

Івано-Франківське

16619,0

8826,0

2215,0

1575,0

0,0

2643,0

301,0

2634,0

10

Київське міське

95744,0

61532,0

11320,0

11320,0

0,0

6816,0

10171,0

8905,0

11

Київське обласне

26596,0

17377,0

1353,0

713,0

0,0

3955,0

289,0

3622,0

12

Кіровоградське

15658,0

9758,0

1944,0

1944,0

0,0

2044,0

0,0

1914,0

13

Луганське

59829,0

20604,0

21186,0

5608,0

1919,0

11933,0

1921,0

4185,0

14

Львівське

39746,0

25223,0

5320,0

5320,0

0,0

3399,0

776,0

5028,0

15

Миколаївське

15824,0

10570,0

782,0

702,0

0,0

2692,0

0,0

1800,0

16

Одеське

38005,0

22073,0

5363,0

3174,0

1405,0

5190,0

1172,0

4207,0

17

Полтавське

29386,0

15309,0

3046,0

2431,0

0,0

7920,0

197,0

2914,0

18

Рівненське

18841,0

7896,0

3320,0

2013,0

0,0

4046,0

363,0

3216,0

19

Сумське

20787,0

8663,0

1817,0

0,0

0,0

6864,0

1281,0

2162,0

20

Тернопільське

15150,0

7120,0

4019,0

3350,0

0,0

1994,0

0,0

2017,0

21

Харківське

50743,0

28621,0

8533,0

8533,0

0,0

9414,0

0,0

4175,0

22

Херсонське

15468,0

6613,0

2844,0

707,0

0,0

4166,0

497,0

1348,0

23

Хмельницьке

16272,0

10606,0

282,0

0,0

0,0

2930,0

0,0

2454,0

24

Черкаське

17842,0

9464,0

3173,0

1573,0

0,0

2953,0

50,0

2202,0

25

Чернівецьке

11870,0

6327,0

0,0

0,0

0,0

3985,0

0,0

1558,0

26

Чернігівське

18775,0

9740,0

1310,0

676,0

0,0

5839,0

0,0

1887,0

27

Севастопольське міське

9254,0

4394,0

0,0

0,0

0,0

4246,0

0,0

614,0

28

Разом по відділеннях

856670,0

451206,0

127835,0

70488,0

3324,0

163728,0

25393,0

88508,0

29

Виконавча дирекція (резерв)

6,0

6,0

 

 

 

 

 

 

30

ЦР ФСТ "Динамо"

5399,0

 

 

 

 

 

5399,0

 

31

ЦР ФСТ "Колос"

19088,0

 

 

 

 

 

19088,0

 

32

ЦР ФСТ "Спартак"

25628,0

 

 

 

 

 

25628,0

 

33

ЦР ФСТ "Україна"

80478,0

 

 

 

 

 

80478,0

 

34

Центральне фінансування відновлювального лікування

22596,0

22596,0

 

 

 

 

 

 

35

Всього

1009865,0

473808,0

127835,0

70488,0

3324,0

163728,0

155986,0

88508,0

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали