ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Четверта сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26.05.2011 р. N 216

Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010 - 2015 роки (зі змінами від 25 лютого 2011 року)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 8 липня 2010 року N 1145 (зі змінами від 25 лютого 2011 року), виклавши розділи 1, 2, 3, 4 та додатки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 до неї у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійну комісію обласної ради з питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села (Трикур В. Ф.).

 

Голова ради

І. Балога

 

Додаток
до рішення Закарпатської обласної ради
26.05.2011 N 216

ПРОГРАМА
розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010 - 2015 роки

1. Проблеми розвитку тваринництва і птахівництва в області

Тваринництво є однією з основних галузей сільського господарства. Виробниками тваринницької продукції в області є сільськогосподарські підприємства, фермери та особисті селянські господарства, які є основними власниками та користувачами земель сільськогосподарського призначення.

Зокрема, у власності та користуванні особистих селянських господарств знаходиться 86 відсотків загальної площі сільськогосподарських угідь, в тому числі 87 відсотків ріллі, сіножатей 94 відсотки і пасовищ 91 відсоток. Відповідно решта 14 відсотків сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі 13 відсотків, сіножатей 6 відсотків та пасовищ 9 відсотків знаходиться у власності та користуванні сільськогосподарських підприємств і фермерів.

Внаслідок сформованої структури землевласників та землекористувачів, особистими селянськими господарствами виробляється 80 - 90 відсотків тваринницької продукції.

У розвитку тваринництва пріоритетним на сьогодні є розвиток молочно-м'ясного скотарства. Основна увага приділяється створенню умов для збільшення чисельності маточного поголів'я великої рогатої худоби (далі - ВРХ) у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах.

За умови існування колективних господарств питання про відтворення поголів'я як у громадському, так і в індивідуальному секторах знаходилось на контролі спеціалістів з тваринництва господарств, облплемоб'єднання та ветеринарної служби.

Ліквідація тваринницьких ферм в більшості сільськогосподарських підприємств, після реформування, призвела до нестачі кваліфікованих кадрів, внаслідок чого процес відтворення поголів'я ВРХ став неконтрольованим.

Спостерігається тенденція до значного зниження обсягів штучного осіменіння худоби.

Зокрема, протягом останніх років у всіх категоріях господарств штучно осіменяється лише 8 - 10 відсотків від загального поголів'я корів, у тому числі 8 - 9 відсотків у особистих селянських господарствах, в межах 50 відсотків наявного поголів'я у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах.

В області працювало лише 95 - 100 пунктів штучного осіменіння ВРХ. Незначні обсяги штучного осіменіння ВРХ, нерозвинута мережа пунктів не сприяє підвищенню генетичного потенціалу корів як у господарствах населення, так і у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах.

Низьким залишається рівень технічного оснащення ферм, нерозвинутою є мережа заготівлі переробки та збуту тваринницької продукції. В області наявні лише три молокопереробні підприємства та 12 забійних пунктів.

У зв'язку із можливою забороною у недалекому майбутньому подвірного забою сільськогосподарських тварин, на порядку денному гостро стоїть питання будівництва у кожному районі забійно-санітарних пунктів (боєнь).

Не менш важливою галуззю сільського господарства є вівчарство, що постачає дієтичні продукти харчування та сировину для переробної і легкої промисловості.

Завдяки підтримці галузі вівчарства з обласного бюджету у попередніх роках, поголів'я вівцематок і ярок старше одного року у особистих селянських господарствах зросло з 62,4 до 77,9 тис. голів (24,8 відс.), а загальне поголів'я овець збільшилося до 85,5 тис. голів, або на 19,7 відсотка.

Певні позитивні зрушення відбулися у свинарстві. Зросла загальна чисельність поголів'я свиней, у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах реалізуються інвестиційні проекти з будівництва свинокомплексів, із - за меж країни завозиться племінне поголів'я свиноматок та кнурів, запроваджено штучне осіменіння маточного поголів'я.

На базі фермерських господарств успішно працюють птахофабрики з виробництва яєць та забезпечення населення, фермерів молодняком птиці м'ясних та яєчних порід.

З метою розвитку великотоварного виробництва та підтримки молочного скотарства, вівчарства, козівництва, птахівництва, кролівництва та розведення буйволів необхідно виділення коштів з обласного бюджету, насамперед сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам.

Учасники Програми:

сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм власності і господарювання, юридичні особи;

фермерські господарства;

сімейні, сімейно-приватні підприємства;

особисті селянські господарства, фізичні особи;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

2. Мета і завдання Програми

Метою Програми є створення передумов для розвитку товарного виробництва продукції тваринництва, досягнення позитивних зрушень у галузі шляхом нарощування виробництва молока і м'яса до рівня, що забезпечить продовольчу безпеку області.

Крім того, метою Програми є поліпшення відтворення поголів'я за рахунок штучного осіменіння ВРХ та свиней високоякісною спермопродукцією, встановлення дієвого контролю за відтворенням поголів'я худоби, стимулювання розвитку тваринництва і птахівництва та великотоварного виробництва продукції тваринництва, доведення обсягів валового виробництва м'яса у 2015 році до 115 тис. тонн у живій вазі (до 75 тис. тонн у забійній вазі), молока - до 420 тис. тонн., що дозволить довести споживання на душу населення молока до 320 кг, м'яса - до 60 кг.

До 2015 року також необхідно збільшити кількість пунктів штучного осіменіння худоби в населених пунктах і довести їх число до 160 у 2015 році. З метою поліпшення відтворення поголів'я ВРХ та свиней, а також для часткового відшкодування вартості закупленої спермопродукції з метою здешевлення сервісних послуг з штучного осіменіння ВРХ з розрахунку до 50,00 грн. за спермодозу, використану для штучного осіменіння однієї голови, свиней - до 100,00 грн. необхідно виділити кошти з місцевих бюджетів.

Для стимулювання розвитку тваринництва і птахівництва, відновлення товарного виробництва молока необхідно виділити кошти з обласного бюджету.

Основні завдання Програми:

поліпшення відтворення поголів'я за рахунок штучного осіменіння ВРХ та свиней;

збереження наявного та збільшення чисельності поголів'я овець в особистих селянських господарствах за рахунок власного відтворення або придбання з метою одержання приросту виробництва вовни і баранини, сиру овечого та бринзи, збереження наявного та збільшення чисельності поголів'я овець у юридичних осіб;

збереження наявного та збільшення чисельності поголів'я козематок у юридичних осіб за рахунок власного відтворення або придбання;

збереження наявного поголів'я кролематок;

збільшення чисельності поголів'я корів основного стада в сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах за рахунок власного відтворення або придбання з метою збільшення обсягів виробництва молока і м'яса та забезпечення сировиною переробних підприємств, що відповідає вимогам СОТ, вирощування та утримання теличок одержаних від високопродуктивних корів з подальшим введенням їх в основне стадо, сприяння закупівлі сільськогосподарськими підприємствами телиць у особистих селянських господарствах з подальшим введенням їх в основне стадо;

збільшення чисельності поголів'я курей-несучок з метою додаткового виробництва яєць, одержання молодняку птиці яєчних та м'ясних порід у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах та забезпечення ним населення;

збільшення чисельності поголів'я буйволів, забезпечення їх розширеного відтворення та недопущення спорідненого розведення;

стимулювання розвитку тваринництва і птахівництва, відновлення товарного виробництва молока.

3. Фінансово-економічне обґрунтування Програми

З метою поліпшення генетичного потенціалу за рахунок штучного осіменіння ВРХ та свиней, стимулювання розвитку тваринництва і птахівництва необхідно щороку виділяти кошти з місцевих та обласного бюджетів.

Розрахунок потреби в коштах у розрізі районів для реалізації Програми розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010 - 2015 роки наведений у додатках 1 і 2 (місцеві бюджети) та додатках 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 (обласний бюджет).

Місцеві бюджети

Для часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості наявної та закупленої спермопродукції (у паєтах та облицьованих гранулах) з метою здешевлення сервісних послуг з штучного осіменіння ВРХ необхідно виділяти щороку з місцевих бюджетів до 50,00 грн. за спермодозу, використану для штучного осіменіння однієї голови, свиней - до 100,00 гривень. Усього потрібно у 2010 році - 740,0 тис. грн., 2011 році - 955,0 тис. грн., 2012 році - 1150,0 тис. грн., 2013 році -1325,0 тис. грн., 2014 році - 1600,0 тис. грн., 2015 році - 1850,0 тис. гривень (додатки 1 і 2).

Обласний бюджет

Кошти обласного бюджету, необхідні для підтримки вівчарства на здійснення щорічних доплат за наявне на початок попереднього року в особистих селянських господарствах поголів'я вівцематок і ярок старше одного року з розрахунку до 50,00 грн. за голову та приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, одержаний у попередньому році особистими селянськими господарствами, що не мали станом на 1 січня або утримували з 1 січня до 31 грудня попереднього року від 1 до 10 голів вівцематок та одержали їх приріст за рахунок власного відтворення або придбання з розрахунку до 100,00 гривень за кожну добавлену голову. Усього для цього необхідно у 2010 році - 470,0 тис. грн., 2011 році - 930,0 тис. грн., 2012 році - 930,0 тис. грн., 2013 році - 930,0 тис. грн., 2014 році - 1000,0 тис. грн., 2015 році - 1070,0 тис. гривень (додаток 3); для забезпечення розширеного відтворення поголів'я овець у юридичних осіб необхідно здійснення щорічних доплат на здешевлення вартості утримання поголів'я вівцематок і ярок старше року наявних на початок поточного року при умові утримання не менше 100 голів таких маток і ярок та одержання приплоду у поточному році, що підтверджується даними державної статистичної звітності з розрахунку до 100 грн. за голову. Для цього необхідно кошти обласного бюджету у 2011 році - 580,0 тис. грн., 2012 - 680,0 тис. грн., 2013 - 700,0 тис. грн., 2014 - 700,0 тис. грн., 2015 - 700,0 тис. гривень (додаток 3).

Для підтримки молочного скотарства, зокрема збільшення чисельності поголів'я корів основного стада, необхідно виділити для виплати доплат сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам за прирощене або придбане поголів'я протягом попереднього року з розрахунку до 3,0 тис. грн. за кожну придбану корову (нетель) для поповнення основного стада (за умови утримання не менше п'яти голів основного стада) у 2010 році - 900, 0 тис. грн., 2011 році - 370,0 тис. грн., 2012 році -970,0 тис. грн., 2013 році - 820,0 тис. грн., 2014 році - 985,0 тис. грн. та 2015 році - 1135,0 тис. гривень (додаток 4); збереження (утримання) теличок, одержаних від високопродуктивних корів (за перші 100 днів лактації надоєно 1500 і більше кілограмів молока) з розрахунку до 1,5 тис. грн. за одну голову з подальшим введенням їх в основне стадо у 2011 році - 320,0 тис. грн., у 2012 році - 285,0 тис. грн., у 2013 році - 435,0 тис. грн., у 2014 році - 550,0 тис. грн., у 2015 році - 700,0 тис. гривень (додаток 4); здешевлення вартості придбання сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами телиць від населення через часткове відшкодування різниці вартості придбаної телиці, що залишилася після відшкодування з коштів державного бюджету (з розрахунку до 7,00 грн. за кілограм живої ваги телиці вагою до 150 кг) у сумі до 700 грн. за одну закуплену телицю необхідно кошти обласного бюджету у 2011 році - 280,0 тис. грн., 2012 - 315,0 тис. грн., 2013 - 315,0 тис. грн.,2014 - 250,0 тис. грн., 2015 - 350,0 тис. грн. (додаток 4).

Для стимулювання розвитку галузі птахівництва, зокрема здешевлення вартості утримання поголів'я курей-несучок у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах, що утримували з 1 січня до 31 грудня попереднього року не менше ніж 3 тис. голів курей-несучок у розмірі до 20,0 гривень за одну голову, потрібна підтримка з обласного бюджету в сумі: 2010 рік - 300,0 тис. грн., 2011 - 100,0 тис. грн., 2012- 200,0 тис. грн., 2013 - 200,0 тис. грн., 2014 - 200,0 тис. грн., 2015 - 200,0 тис. гривень (додаток 4).

Для підтримки і стимулювання розвитку козівництва та здійснення щорічних доплат за наявне на початок року поголів'я козоматок у віці 1 року і старше у юридичних осіб з розрахунку до 100,00 грн. за кожну голову (за умови утримання не менше 30 голів козоматок) (додаток 5).

Для підтримки і стимулювання розвитку кролівництва та здійснення щорічних доплат за наявне на початок року поголів'я кролематок у юридичних осіб з розрахунку до 20,00 грн. за кожну голову (за умови утримання не менше 600 голів кролематок) (додаток 5); для забезпечення розширеного відтворення буйволів у регіоні, недопущення їх спорідненого розведення необхідно здійснення доплат з обласного бюджету за придбання плідників із-за меж області, в т. ч. і за імпортом з розрахунку до 15,0 тис. грн. за 1 голову придбаного буйвола-плідника (додаток 5).

Для часткового відшкодування вартості придбаної високоякісної спермопродукції юридичним особам з розрахунку до 50,00 грн. за одну спермодозу, трансплантації ембріонів ВРХ високої генетичної цінності - до 300 грн. за одну ембріопересадку (додаток 6).

З метою розвитку великотоварного виробництва, відновлення товарного виробництва молока, для стимулювання розвитку молочного скотарства, свинарства, вівчарства та птахівництва сільськогосподарським товаровиробникам потрібна підтримка з обласного бюджету:

для часткового відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень та доїльних залів і придбання обладнання для тваринницьких приміщень та доїльних залів, у тому числі на умовах фінансового лізингу (сплата першого внеску лізингового платежу), та придбання техніки для заготівлі кормів (косарки, кормозбиральні комбайни, граблі, валкоутворювачі, прес-підбірники), у тому числі тієї, що була в користуванні (включаючи придбану за імпортом або на умовах фінансового лізингу), сільськогосподарським товаровиробникам, у тому числі особистим селянським господарствам, фізичним особам, що утримують 3 і більше корів, потрібна підтримка з обласного бюджету в сумі: 2010 рік - 3500,0 тис. грн., 2011 рік - 3100,0 тис. грн., 2012 рік - 2500,0 тис. грн., 2013 рік - 2500,0 тис. грн., 2014 рік - 2450,0 тис. грн., 2015 рік - 2400,0 тис. гривень (додаток 7);

для часткового відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції) молокопереробного заводу (цеху) та вартості придбання обладнання для нього (включаючи те, що було в користуванні), у тому числі і на умовах фінансового лізингу (сплата першого внеску лізингового платежу), сільськогосподарським товаровиробникам потрібна підтримка з обласного бюджету в сумі: 2010 рік - 1200,0 тис. грн., 2011 рік - 800,0 тис. грн., 2012 рік - 400,0 тис. грн., 2013 рік - 400,0 тис. грн., 2014 рік - 400,0 тис. грн., 2015 рік - 400,0 тис. гривень (додаток 8);

для часткового відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції) забійно-санітарних пунктів (боєнь) та вартості придбання обладнання для них, у тому числі і на умовах фінансового лізингу (сплата першого внеску лізингового платежу), сільськогосподарським товаровиробникам потрібна підтримка з обласного бюджету в сумі: 2010 рік - 1200,0 тис. грн., 2011 рік - 1200,0 тис. грн., 2012 рік - 1200,0 тис. грн., 2013 рік - 1200,0 тис. грн., 2014 рік - 1200,0 тис. грн., 2015 рік - 1200,0 тис. гривень (додаток 9).

Узагальнені дані щодо потреби в коштах місцевих та обласного бюджетів для фінансування Програми розвитку та підтримки галузі тваринництва і птахівництва на 2010 - 2015 роки наведено у додатку 10.

Прогноз чисельності поголів'я ВРХ, корів, свиней, овець та кіз, обсягів виробництва м'яса, молока у розрізі районів та очікувана продуктивність корів до 2015 року наведено у додатках 11 - 16 для врахування при розробленні відповідних програм розвитку та підтримки тваринництва до 2015 року.

4. Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дозволить:

поліпшити стан відтворення поголів'я ВРХ та свиней, молочні та м'ясні якості худоби та свиней у господарствах усіх форм власності, здійснювати контроль за вдосконаленням та збереженням племінних та генетичних ресурсів, у результаті збільшиться виробництво молока, м'яса яловичини та свинини, обсяги переробки м'ясо-молочної продукції;

збільшити кількість овець в області, у тому числі вівцематок і ярок старше одного року, підвищити їх плодючість, а також збільшити виробництво баранини, бринзи, вовни і овчини - важливої сировини для переробної та легкої промисловості;

збільшити чисельність корів основного стада у сільгосппідприємствах та фермерських господарства за рахунок власного відтворення або придбання корів (нетелів) для поповнення основного стада з метою збільшення обсягів виробництва молока, вирощувати теличок від високопродуктивних корів;

збільшити чисельність поголів'я курей-несучок з метою нарощування виробництва яєць та м'яса птиці, поліпшення забезпечення населення молодняком птиці;

сприяти розвитку козівництва та кролівництва;

збільшити чисельність поголів'я буйволів, сприяти їх розширеному відтворенню;

створити сприятливі умови для розвитку великотоварного виробництва продукції тваринництва.

Крім того, реалізація Програми сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки області, стабілізації роботи підприємств переробної галузі, розв'язанню проблем зайнятості як сільського, так і міського населення та збільшенню його доходів

 

Додаток 3
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 26.05.2011 N 216)

РОЗРАХУНОК
фінансування галузі вівчарства за рахунок коштів обласного бюджету на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету (тис. грн.).

Особисті селянські господарства

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

470,0

930,0

930,0

930,0

1000,0

1070,0

Примітка: доплати здійснюються з розрахунку:

- до 100,00 грн. за кожну прирощену або придбану у попередньому році вівцематку та ярку старше одного року

- до 50,00 грн. за кожну наявну на початок попереднього року вівцематку та ярку старше одного року

 

Кошти обласного бюджету (тис. грн.)

Юридичні особи

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

-

580,0

680,0

700,0

700,0

700,0

Примітка: доплати здійснюються з розрахунку до 100 грн. за кожну наявну на початок поточного року вівцематку і ярку старше одного року від яких одержано приплід.

 

Додаток 4
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 26.05.2011 N 216)

РОЗРАХУНОК
фінансування галузі молочного скотарства за рахунок коштів обласного бюджету на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету (тис. грн.)

Сільськогосподарські товаровиробники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

За приріст поголів'я корів (нетелів)

900,0

370,0

970,0

820,0

985,0

1135,0

За вирощування теличок від високопродуктивних корів

-

320,0

285,0

435,0

550,0

700,0

За закуплені телиці від населення

-

280,0

315,0

315,0

350,0

350,0

Усього:

900,0

970,0

1570,0

1570,0

1885,0

2185,0

Примітка: доплата здійснюється з розрахунку до 3,0 тис. грн. за кожну прирощену або придбану корову (нетель) для поповнення основного стада;

доплата здійснюється за збереження (утримання) теличок, одержаних від високопродуктивних корів (за перші 100 днів лактації надоєно 1500 і більше кг молока) з розрахунку до 1,5 тис. грн. за одну голову з подальшим введенням їх в основне стадо;

часткове відшкодування різниці вартості телиці закупленої від населення, що залишилась після відшкодування з коштів державного бюджету (з розрахунку до 7,00 грн. за кілограм живої ваги телиці вагою до 150 кг) становить до 700 грн. за одну закуплену телицю.

РОЗРАХУНОК
фінансування галузі птахівництва за рахунок коштів обласного бюджету на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету(тис. грн.)

Сільськогосподарські товаровиробники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

300,0

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Примітка: відшкодування здійснюється з розрахунку до 20,00 грн. за 1 курку-несучку, що утримувалась протягом попереднього року

 

Додаток 5
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 26.05.2011 N 216)

РОЗРАХУНОК
фінансування козівництва за рахунок коштів обласного бюджету на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету (тис. грн.)

Юридичні особи

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

9,0

12,0

12,0

15,0

15,0

15,0

Примітка: доплата здійснюється з розрахунку до 100,00 грн. за кожну наявну на початок року козоматку у віці 1 року і старше (у тому числі придбану протягом попереднього року)

РОЗРАХУНОК
фінансування кролівництва за рахунок коштів обласного бюджету на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету (тис. грн.)

Юридичні особи

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

72,0

64,0

96,0

108,0

120,0

132,0

Примітка: відшкодування здійснюється з розрахунку до 20,00 грн. за одну кролематку, наявну на початок року (у тому числі придбану протягом попереднього року)

РОЗРАХУНОК
фінансування підтримки розведення буйволів за рахунок коштів обласного бюджету на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету(тис. грн.)

Юридичні особи

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

-

30,0

30,0

30,0

15,0

15,0

Примітка: відшкодування здійснюється з розрахунку до 15,0 тис. грн. за одного придбаного буйвола-плідника за межами області (у тому числі за імпортом)

 

Додаток 6
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 26.05.2011 N 216)

ПОТРЕБА
в коштах обласного бюджету на часткове відшкодування вартості придбаної високоякісної спермопродукції протягом 2010 - 2015 років

Юридичні особи

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Необхідно коштів обласного бюджету на часткове відшкодування вартості придбаної високоякісної спермопродукції, тис. грн.

100,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Часткове відшкодування трансплантації ембріонів ВРХ високої генетичної цінності, тис. грн.

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Усього:

130,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

Примітка:

часткове відшкодування вартості придбаної високоякісної спермопродукції юридичним особам становить до 50,00 грн. за одну спермодозу;

часткове відшкодування трансплантації ембріонів ВРХ високої генетичної цінності становить до 300,00 грн. за одну ембріопересадку.

 

Додаток 7
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 26.05.2011 N 216)

ПОТРЕБА
у коштах обласного бюджету на часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень та доїльних залів і придбання обладнання для тваринницьких приміщень і доїльних залів, у тому числі і на умовах фінансового лізингу (сплата першого внеску лізингового платежу), та придбання техніки для заготівлі кормів (косарки, кормозбиральні комбайни, граблі, валкоутворювачі, прес-підбирачі), у тому числі тієї, що була в користуванні (включаючи придбану за імпортом або на умовах фінансового лізингу), на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету (тис. грн.)

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні та фізичні особи

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

3500,0

3100,0

2500,0

2500,0

2450,0

2400,0

Примітка:

часткове відшкодування:

вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва чи реконструкції тваринницьких приміщень та доїльних залів здійснюватиметься у сумі до 100,0 тис. грн. за об'єкт;

вартості будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень та доїльних залів - до 300,0 тис. грн. за об'єкт;

вартості придбаного обладнання для тваринницьких приміщень і доїльних залів - до 300,0 тис. грн. за об'єкт;

сплата першого внеску лізингового платежу - до 300,0 тис. грн. за об'єкт;

сплата відсотків лізингового платежу - до 300,0 тис. грн. за об'єкт;

часткове здешевлення (до 50 %) вартості техніки для заготівлі кормів (без ПДВ).

 

Додаток 8
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 26.05.2011 N 216)

ПОТРЕБА
у коштах обласного бюджету на часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції) молокопереробного заводу (цеху) та вартості придбання обладнання для нього (включаючи те, що було в користуванні), у тому числі і на умовах фінансового лізингу (сплата першого внеску лізингового платежу), на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету (тис. грн.)

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні особи

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1200,0

800,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Примітка:

часткове відшкодування:

вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції) молокопереробного заводу (цеху) здійснюватиметься у сумі до 100,0 тис. грн. за об'єкт;

вартості придбаного обладнання для молокопереробного заводу (цеху), включаючи те, що було в користуванні, - до 300,0 тис. грн. за одиницю;

сплата першого внеску лізингового платежу - до 300,0 тис. грн. за об'єкт;

сплата відсотків лізингового платежу - до 300,0 тис. грн. за об'єкт;

вартості будівництва молокопереробного заводу (цеху) - до 300,0 тис. грн. за об'єкт.

 

Додаток 9
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 26.05.2011 N 216)

ПОТРЕБА
у коштах обласного бюджету на часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції) забійно-санітарних пунктів (боєнь) та вартості придбання обладнання для них, у тому числі і на умовах фінансового лізингу (сплата першого внеску лізингового платежу), на 2010 - 2015 роки

 

Кошти обласного бюджету (тис. грн.)

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні особи

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Примітка:

часткове відшкодування:

вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції) забійно-санітарних пунктів (боєнь) здійснюватиметься в сумі до 100,0 тис. грн. за об'єкт;

вартості придбаного обладнання для забійно-санітарних пунктів (боєнь) - до 300,0 тис. грн. за об'єкт.

Сплата першого внеску лізингового платежу - до 300,0 тис. грн. за об'єкт;

сплата відсотків лізингового платежу - до 300,0 тис. грн. за об'єкт.

Вартості будівництва забійно-санітарних пунктів (боєнь) - до 300,0 тис. грн. за об'єкт.

 

Додаток 10
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 26.05.2011 N 216)

ПОТРЕБА
у коштах місцевих та обласного бюджетів для фінансування Програми розвитку та підтримки галузі тваринництва і птахівництва на 2010 - 2015 роки (тис. грн.)

N
з/п

Напрями фінансування Програми

Місцеві бюджети

Обласний бюджет

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1.

Здешевлення послуг штучного осіменіння ВРХ

640,0

805,0

950,0

1050,0

1200,0

1350,0

 

 

 

 

 

 

2.

Здешевлення штучного осіменіння свиней

100,0

150,0

200,0

275,0

400,0

500,0

 

 

 

 

 

 

3.

Розвиток та підтримка вівчарства у особистих селянських господарствах

 

 

 

 

 

 

470,0

930,0

930,0

930,0

1000,0

1070,0

4.

Розвиток та підтримка молочного скотарства

 

 

 

 

 

 

900,0

970,0

1570,0

1570,0

1885,0

2185,0

5.

Розвиток та підтримка птахівництва

 

 

 

 

 

 

300,0

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

6.

Розвиток та підтримка козівництва

 

 

 

 

 

 

9,0

12,0

12,0

15,0

15,0

15,0

7.

Розвиток та підтримка кролівництва

 

 

 

 

 

 

72,0

64,0

96,0

108,0

120,0

132,0

8.

Підтримка розведення буйволів

 

 

 

 

 

 

-

30,0

30,0

30,0

15,0

15,0

9.

Часткове відшкодування вартості придбаної високоякісної спермопродукції

 

 

 

 

 

 

130,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

10

Часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень і доїльних залів, придбання обладнання для тваринницьких приміщень та доїльних залів, техніки для заготівлі кормів (косарки, кормозбиральні комбайни, граблі, валкоутворювачі, прес-підбирачі), у тому числі те, що було в користуванні (включаючи придбану за імпортом або на умовах фінансового лізингу)

 

 

 

 

 

 

3500,0

3100,0

2500,0

2500,0

2450,0

2400,0

11

Часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції) молокопереробного заводу (цеху) та вартості придбання обладнання для нього

 

 

 

 

 

 

1200,0

800,0

400,0

400,0

400,0

400,0

12

Часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції) забійно-санітарних пунктів (боєнь) та вартості придбання обладнання для них

 

 

 

 

 

 

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

13

Розвиток та підтримка вівчарства у юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

-

580,0

680,0

700,0

700,0

700,0

УСЬОГО:

740,0

955,0

1150,0

1325,0

1600,0

1850,0

 7781,0

 8116,0

 7948,0

 7983,0

 8315,0

 8647,0

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали