НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 6 березня 2012 року N 377

Про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.11.2006 року N 1271 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2006 за N 1239/13113 (далі - Порядок), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Унести до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, аудиторські фірми згідно з додатком 1.

2. Унести до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, аудиторів згідно з додатком 2.

3. Відповідно до пункту 5.3 та підпункту 8.1.4 пункту 8.1 Порядку виключити із реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, аудиторські фірми ТОВ "Аудиторська фірма "АКОФІНЕКСПЕРТСЕРВІС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31867227) та ТзОВ "ОРВІ-АУДИТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34623723).

3.1. Анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (АБ N 000721 від 26.03.2008 року) аудиторській фірмі ТзОВ "ОРВІ-АУДИТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34623723).

3.2. Анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (АБ N 000483 від 25.06.2007 року) аудиторській фірмі ТОВ "Аудиторська фірма "АКОФІНЕКСПЕРТСЕРВІС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31867227).

4. Відповідно до пункту 5.2 та підпункту 8.1.4 пункту 8.1 Порядку анулювати Свідоцтва аудиторським фірмам та аудиторам, у зв'язку з закінченням строку їх дії та виключити із реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, у зв'язку з неподанням у встановлений строк документів на продовження строку дії Свідоцтва, згідно з додатками 3 та 4.

5. Унести зміни до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, а саме: змінити у зазначеному реєстрі номер та дату видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України аудиторській фірмі ТОВ "АК "Радіонова" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33577692).

5.1. Анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (АБ N 000246 від 15.03.2007 року) аудиторській фірмі ТОВ "АК "Радіонова" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33577692).

5.2. Видати аудиторській фірмі ТОВ "АК "Радіонова" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33577692) свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

6. Відповідно до підпункту 8.1.5 пункту 8.1. Порядку виключити Коваленко Олену Валеріївну із реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та анулювати Свідоцтво АБ 000948 від 29.09.2009.

7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Жулій Ю. О.) забезпечити опублікування рішення відповідно до законодавства.

8. Управлінню інформаційних технологій (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення реєстру відповідно до пункту 1.6 Порядку на веб-сайті НКЦПФР.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Протокол засідання Комісії
від 6 березня 2012 р. N 10

 

Додаток 1
до рішення Комісії "Про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів"

Список
аудиторських фірм з переліком аудиторів - співробітників фірми, що внесені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

N
з/п

Найменування фірми

Код за ЄДРПОУ

Прізвище аудитора
(співробітника фірми)

серія та N сертифіката аудитора
(видані АПУ, НБУ)

1.

ТОВ "АФ "М.Т.Д. Аудит"

31518331

Бірюченко В. В.
Лисюк С. П.
Лада О. В.
Тесленко Л. В.
Зеленянська О. М.

N 000932
А N 006199
А N 005155
А N 003961
N 006485

2.

ТОВ "Престиж - Аудит"

37098539

Колосова. Л. А.
Котенко Л. Є.

N 006489
N 006449

3.

ТОВ "Аудиторська фірма "ЛІГА"

31857418

Лебедєва І. В.
Ядикіна Л. В.

А N 004879
А N 004994

4.

АФ ТОВ "ЦППП "Бізнес і Право"

30606950

Єгоров О. Ю.
Галака П. Л.

А N 003090
А N 003092

5.

ТОВ "АФ "Анор"

22926212

Радзієвська Н. В.

А N 001426

6.

ТОВ "АК "СТОЛИЦЯ"

37388196

Перерва Л. М.
Мейстер О. Ю.
Глигало Р. І.

N 006713
N 006319
А N 006162

7.

ПП "Едикт - аудит"

31028686

Шероцький Є. І.
Шероцька М. Л.

А N 004054
А N 004053

8.

ТОВ "АФ "Незалежний аудит"

34727431

Ткаченко А. П.

А N 005492

9.

ПП "Аудиторська фірма "Екаунт"

31133478

Онищук Г. Т.

А N 004408

10.

ТОВ "АФ "НАТАЛІЯ"

33253896

Ставська Н. А.

А N 005698

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

 

Додаток 2
до рішення Комісії "Про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів"

Список
аудиторів, що внесені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

N
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Ідентифікаційний номер

серія та N сертифіката аудитора
(видані АПУ, НБУ)

1.

Куцабіна

Галина

Сергіївна

2520201467

А N 003494

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

 

Додаток 3
до рішення Комісії "Про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів"

Список
аудиторських фірм, яким анульоване свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та виключено з реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

N
з/п

Найменування фірми

Код за ЄДРПОУ

Прізвище керівника фірми

серія та N свідоцтва про внесення до Реєстру

1.

ПАФ "З.О.В. - АУДИТ"

31642497

Черевань З. І.

АБ 000155

2.

АФ "Біла та партнери" ТОВ

31642282

Біла І. В.

АБ 000056

3.

ТОВ "АФ "М.Т.Д. Аудит"

31518331

Бірюченко В. В.

АБ 00121

4.

ТОВ "Аудит-АС"

30736531

Скидан А. В.

АБ 000383

5.

ПП "АФ "Л-Аудит"

31724396

Лисюченко Л. А.

АБ 000744

6.

ТОВ "АФ "Легорка - 3"

34612455

Лебідь В. П.

АБ 000734

7.

ТОВ АФ "Капіталъ"

31391266

Приходько Я. П.

АБ 000154

8.

ПП АФ "Стейтементс"

31705389

Руцький О. Г.

АБ 000647

9.

ТОВ АФ "Мочикін та партнери"

34746407

Мочикін С. В.

АБ 000627

10.

ПП "АФ "007"

34713570

Соколова Л. М.

АБ 000504

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

 

Додаток 4
до рішення Комісії "Про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів"

Список
аудиторів, яким анульоване свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та виключено з реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

N
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Ідентифікаційний номер

серія та N свідоцтва про внесення до Реєстру

1.

Сидоренко

Микола

Миколайович

1855705998

АБ 000475

2.

Іщенко

Сергій

Миколайович

2420401371

АБ 000079

3.

Євдокіменко

Світлана

Вікторівна

2206001286

АБ 000188

4.

Щоткіна

Юлія

Степанівна

2846606263

АБ 000274

5.

Рачицький

Михайло

Євгенович

2335206618

АБ 000336

6.

Ковалевська

Людмила

Геннадіївна

1841801382

АБ 000376

7.

Костишева

Наталя

Іванівна

2287606867

АБ 000377

8.

Москвичова

Олена

Володимирівна

1989509122

АБ 000379

9.

Бернатович

Тетяна

Олександрівна

2171701081

АБ 000380

10.

Зосімов

Володимир

Іванович

3020702350

АБ 000441

11.

Філіповський

Андрій

Іванович

1974017656

АБ 001108

12.

Смагіна

Олена

Олександрівна

2572002023

АБ 000497

13.

Трушкевич

Тетяна

Миколаївна

2291904142

АБ 000778

14.

Шатохіна

Олександра

Іванівна

1212500583

АБ 000706

15.

Брегін

Ольга

Євгеніївна

2982916642

АБ 000809

16.

Мельник

Андрій

Романович

2854407657

АБ 000585

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали