ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27.05.2011 р. N 5/37

Про внесення змін до Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

З метою реформування житлово-комунального господарства Луганської області, враховуючи клопотання облдержадміністрації від 12.05.2011 N 6/9-2532, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Внести до Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 03.09.2010 N 37/24 (Програма N 37/24), зміни згідно з додатком до цього рішення.

2 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

Додаток
до рішення обласної ради
27.05.2011 N 5/37

Зміни
до Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки (Програма N 37/24)

1 У паспорті Програми:

- п. 9 викласти у такій редакції: "Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 2546662,8 тис. грн., у тому числі:

- державний бюджет - 1436505,8 тис. грн.;

- місцеві бюджети - 338664,5 тис. грн.;

- інші джерела - 771492,5 тис. грн.".

2 У розділі 1 пп. 1.1 "Житлове господарство" перший абзац доповнити реченням такого змісту "Кількість житлових будинків, що мають 5 поверхів і більше становить 4356 одиниць".

3 У розділі 2 "Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства" в абзаці третьому:

слова "забезпечення можливості розв'язання громадянами України житлових проблем" виключити;

слова "- оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення" замінити словами "- оптимізації виробничих схем теплопостачання та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення";

слова "- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури" виключити;

слова "- розвитку ринкових відносин та відповідної інституційної інфраструктури, поетапного дерегулювання і лібералізації потенційно конкурентного ринку за умови розвитку системи державного регулювання природних монополій" замінити словами "- розвитку ринкових відносин та відповідної інституційної інфраструктури, поетапного дерегулювання і лібералізації потенційно конкурентного ринку за умови розвитку системи державного регулювання природних монополій та стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури".

4 У розділі 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми" у пункті 2:

у абзаці третьому слова "- удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність галузі" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції "Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 2546662,8 тис. грн., в тому числі кошти: державного бюджету - 1436505,8 тис. грн., місцевих бюджетів - 338664,5 тис. грн., позабюджетні - 771492,5 тис. грн.".

5 Розділ 5 "Напрями діяльності та заходи Програми" викласти у такій редакції:

"5 Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямами діяльності Програми є:

1 Регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

1.1 Запровадження системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві. Це надасть можливість забезпечити ефективне використання енергоносіїв.

1.2 Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання. Це забезпечить підвищення якості питної води підприємств водопостачання та водовідведення.

1.3 Запровадження обов'язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживача. Це забезпечить підвищення рівня якості послуг та зменшення втрат води.

2 Реалізація державної житлової політики, сприяння створенню розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

2.1 Запровадження моніторингу:

- ринку житла та житлових послуг, що забезпечить покращання якості послуг, які надають підприємства житлово-комунального господарства;

- аварійних об'єктів житла і комунального господарства, що забезпечить попередження аварійних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства.

2.2 Розроблення регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури. Запровадження енергетичного планування. Виконання цього заходу забезпечить покращання якості послуг та економію енергоресурсів.

2.3 Створення сучасної геоінформаційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури. Це дасть змогу покращити якість обслуговування населення.

2.4 Під час здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду забезпечити:

- визначення кварталів (мікрорайонів), що потребують проведення комплексної реконструкції відповідно до генеральних планів населених пунктів, містобудівного обґрунтування проектів комплексної забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів у цих кварталах (мікрорайонах) та оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації з метою покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства;

- узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки, будівництві об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, проведенні благоустрою прилеглих прибудинкових територій за рахунок коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування з метою покращання благоустрою міст та якості комунального обслуговування;

- координація дій комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасниками комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) з метою покращання технічного стану житлового фонду, благоустрою міст та якості комунального обслуговування.

2.5 Реалізація програм навчальних курсів та організація навчання з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та управління житловим фондом для підвищення кваліфікації фахівців.

2.6 Сприяння утворенню при органах місцевого самоврядування підрозділів з питань організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків з метою активізації створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3 Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства.

Для виконання цього завдання планується виконати такі заходи:

3.1 Розроблення та організація навчальних програм щодо здійснення довгострокового фінансового планування на підприємствах житлово-комунального господарства; застосування та супроводження програмного забезпечення для розрахунку тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води;

3.2 Створення та оновлення бази даних новітніх технологій та обладнання вітчизняного виробництва, що можуть бути використані у сфері житлово-комунального господарства.

4 Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

4.1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання. Це дасть змогу покращити технічний стан житлового фонду, зменшити ресурсоспоживання та збільшити рівень дотримання екологічних нормативів і норм.

4.2 Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій. Це призведе до зменшення частки ветхих та аварійних мереж водопостачання і водовідведення на 30 %, зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. м поданої води на 18 %.

4.3 Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання, що призведе до зменшення частки ветхих та аварійних теплових мереж на 10 %, зменшення питомих витрат на відпуск тепла на 4,6 %.

4.4 Благоустрій територій районних центрів та малих міст, для чого планується реконструювати дорожнє покриття вулиць - 4,053 тис. км, переоснащити мережі зовнішнього освітлення вулиць - 4,0 тис. км.

4.5 Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту з метою зменшення частки пасажирського рухомого складу зі строком експлуатації, що перевищує нормативний на 40 %.

4.6 Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії з метою обладнання 92 % багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води та 67 % - теплової енергії.

4.7 Розроблення та реалізація пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій. Це дасть змогу створити 2935 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, збільшити частку загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу, до 80 %.

4.8 Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

4.9 Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів. Впровадження цього механізму надасть можливість підприємствам залучити кредитні ресурси з метою покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства.

5 Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями.

6 Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

6.1 Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства для поліпшення якості обслуговування населення, прозорість надання послуг.

6.2 Організація постійно діючого семінару для представників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств щодо форм і методів роботи з громадськістю з метою поліпшення якості обслуговування населення та покращення житлових умов населення.

6.3 Проведення громадських форумів, громадських слухань і "круглих столів" для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг з метою забезпечення населення інформацією щодо реформування житлово-комунального господарства.

6.4 Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення житлово-комунальних проблем з метою забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства.

6.5 Створення сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем для організації спілкування з населенням з питань житлово-комунального господарства та житлової політики з метою забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства.

Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

1) реалізація державної житлової політики;

2) утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

3) надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

4) виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

5) ремонту приміщень, будинків, споруд;

6) благоустрою населених пунктів;

7) міського електротранспорту.

Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

1) впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

2) проведення прогнозно-аналітичних розрахунків для визначення потреб населення у житлі та об'єктах житлово-комунальної інфраструктури на середньо- та довгострокову перспективу;

3) створення нової моделі забезпечення населення високоякісною питною водою;

4) сприяння налагодженню виробництва нових зразків техніки та обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального господарства;

5) проведення соціологічних досліджень серед населення щодо реформування житлово-комунального господарства, вивчення громадської думки стосовно пріоритетів такого реформування;

6) удосконалення методологічних засад моніторингу стану галузі (статистичні спостереження, вивчення громадської думки, експертна оцінка);

7) розроблення та забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії.

Завдання та заходи Програми наведені у додатку 1".

6 У розділі 6 "Ресурсне забезпечення":

абзац п'ятий викласти у такій редакції: "Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 2546662,8 тис. грн., в тому числі кошти: державного бюджету - 1436505,8 тис. грн., місцевих бюджетів - 338664,5 тис. грн., позабюджетні - 771492,5 тис. грн.";

абзац сьомий викласти у такій редакції: "Обсяг фінансування заходів Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням рівня інфляції".

6 У розділі 7 "Координація та контроль за ходом виконання Програми" абзац четвертий викласти у такій редакції: "Звіт про результати виконання Програми готується Головним управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації та надається щокварталу Головному управлінню економіки облдержадміністрації".

7 У розділі 8 "Розрахунок очікуваних результатів":

пункт 16 абзацу першого викласти у такій редакції:

"16) обладнати протягом дії Програми інженерні вводи багатоквартирних будинків приладами обліку: холодної води - 92 %, теплової енергії - 67 %";

абзац другий після цифри "3" доповнити цифрами "10".

8 Додатки 1, 2, 3 до Програми викласти у новій редакції (додаються).

9 Доповнити Програму додатками 4 - 10 (додаються).

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

N з/п

Напрямки діяльності

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1 Регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг

1.1 Запровадження системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві

2010 - 2014 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

зменшення використання енергоносіїв на 20 %

1.2 Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

підвищення якості питної води підприємств водопостачання та водовідведення

1.3 Запровадження обов'язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

підвищення рівня якості послуг та зменшення втрат води

2

2 Реалізація державної житлової політики, сприяння створенню розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах

2.1 Запровадження моніторингу:

 

 

 

 

 

- ринку житла та житлових послуг

2010 - 2014 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, економіки, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання якості послуг, які надають підприємства житлово-комунального господарства

- аварійних об'єктів житла і комунального господарства

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Головне управління МНС України в Луганській області, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

попередження аварійних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства

2.2 Організація ведення обліку громадян України, які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання, надання державної підтримки для придбання житла

2010 - 2011 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання житлових умов пільгових верств населення

2.3 Розроблення регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури. Запровадження енергетичного планування

2010 - 2013 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання якості послуг, зменшення використання енергоносіїв на 20 %

2.4 Створення сучасної геоінформаційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури

2012 - 2013 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

створення бази даних об'єктів житлово-комунального господарства та покращання якості обслуговування населення

2.5 Під час здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду забезпечити:

 

 

 

 

 

визначення кварталів (мікрорайонів), що потребують проведення комплексної реконструкції відповідно до генеральних планів населених пунктів, містобудівного обґрунтування проектів комплексної забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів у цих кварталах (мікрорайонах) та оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації

2012 - 2014 роки

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства

узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки, будівництві об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, проведенні благоустрою прилеглих прибудинкових територій за рахунок коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування

2012 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання благоустрою міст та якості комунального обслуговування

координація дій комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасниками комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

2012 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання технічного стану житлового фонду, благоустрою міст та якості комунального обслуговування

2.6 Реалізація програм навчальних курсів та організація навчання з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та управління житловим фондом

2010 рік

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

підвищення кваліфікації 2200 фахівців галузі

2.7 Сприяння утворенню при органах місцевого самоврядування підрозділів з питань організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

створення 3040 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, збільшення частки загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу, до 70 %

3

3 Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

Розроблення та організація навчальних програм щодо здійснення довгострокового фінансового планування на підприємствах житлово-комунального господарства; застосування та супроводження програмного забезпечення для розрахунку тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води. Створення та оновлення бази даних новітніх технологій та обладнання вітчизняного виробництва, що можуть бути використані у сфері житлово-комунального господарства

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

забезпечення рівня відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг на рівні 100 %

4

 

4.1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 8331,0
2011 р. - 60747,3
2012 р. - 62850,0
2013 р. - 77028,6
2014 р. - 71989,7
Всього: 287946,5

покращання технічного стану житлового фонду, зменшення ресурсоспоживання та збільшення рівня дотримання екологічних нормативів і норм

4.2 Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 109283,8
2011 р. - 336907,4
2012 р. - 131866,0
2013 р. - 69385,5
2014 р. - 49088,7
Всього: 696531,4

зменшення частки ветхих та аварійних мереж водопостачання і водовідведення на 30 %, зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. м поданої води на 18 %

4.3 Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 10617,5
2011 р. - 81907,8
2012 р. - 37417,5
2013 р. - 23150,4
2014 р. - 19577,5
Всього: 172670,6

зменшення частки ветхих та аварійних теплових мереж на 10 %, зменшення питомих витрат на відпуск тепла на 4,6 %

4.4 Благоустрій територій районних центрів та малих міст

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2011 р. - 105436,4
2012 р. - 152843,2
2013 р. - 59221,4
2014 р. - 19736,7
Всього: 337237,7

реконструкція 4053,6 км вулиць та переоснащення мереж зовнішнього освітлення райцентрів та малих міст, придбання 42 сміттєвозів, 15015 контейнерів для вивезення сміття, обладнання 243 дитячих майданчиків

4.5 Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2011 р. - 13304,8
2012 р. - 16640,9
2013 р. - 16640,9
2014 р. - 12399,1
Всього: 58985,6

зменшення частки пасажирського рухомого складу зі строком експлуатації, що перевищує нормативний, на 40 %

4.6 Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 5628,5
2011 р. - 18204,0
2012 р. - 36226,5
2013 р. - 9438,0
2014 р. - 3262,9
Всього: 72759,9

обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води - 92 %, теплової енергії - 67 %

4.7 Розроблення та реалізація пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 35040,1
2011 р. - 19804,7
2012 р. - 10841,1
2013 р. - 9951,9
2014 р. - 9633,8
Всього: 85271,5

створення 3040 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, збільшення частки загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу, до 70 %

4.8 Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2010 р. - 5470,5
2011 р. - 182775,0
2012 р. - 190950,0
2013 р. - 194325,0
2014 р. - 193125,0
Всього: 766645,5

створення 3040 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, збільшення частки загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу, до 70 %

4.9 Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

державний і місцеві бюджети

2011 р. - 15591,6
2012 р. - 18353,9
2013 р. - 18353,9
2014 р. - 16314,6
Всього: 68614,0

покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства

5

5 Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями

Розроблення інформаційно-аналітичної системи збору, передачі, аналізу та моніторингу інформації про реформування житлово-комунального господарства

2010 - 2012 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства

6

6 Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства

6.1 Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства

2010 - 2011 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

поліпшення якості
обслуговування населення, прозорість надання послуг

6.2 Організація постійно діючого семінару для представників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств щодо форм і методів роботи з громадськістю

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

поліпшення якості обслуговування населення, покращання житлових умов населення

6.3 Проведення громадських форумів, громадських слухань і "круглих столів" для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

забезпечення населення інформацією щодо реформування житлово-комунального господарства

6.4 Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення проблем житлово-комунального господарства

2010 - 2014 роки

головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства

6.5 Створення сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем для організації спілкування з населенням з питань житлово-комунального господарства та житлової політики

2010 - 2014 роки

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

-

-

забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Строки виконання

Строки виконання

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн.)

Всього

у тому числі по роках

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Всього по програмі:

Всього

2546662,8

174371,3

834679,1

664989,0

477495,5

395127,9

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1436505,8

69449,8

400034,1

398555,6

308693,5

259772,7

місцевий бюджет

338664,5

24921,5

76732,4

105483,3

74939,5

56587,7

інші джерела

771492,5

80000,0

357912,5

160950,0

93862,5

78767,5

1

Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

Разом:

2010 - 2014

Загальний обсяг

287946,5

8331,0

60747,3

69850,0

77028,6

71989,7

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

182311,4

6222,1

43389,9

41736,9

46146,0

44816,5

місцевий бюджет

105635,1

2108,8

17357,4

28113,1

30882,6

27173,2

інші джерела

0

0

0

0

0

0

1.1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків

2010 - 2014

Загальний обсяг

119878,1

2640,6

26547,3

27694,0

34260,6

28735,7

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

78677,5

1678,2

19269,9

17076,9

21126,0

19526,5

місцевий бюджет

41200,7

962,4

7277,4

10617,1

13134,6

9209,2

інші джерела

 

 

 

 

 

 

1.2 Відновлення ліфтового господарства

2010 - 2014

Загальний обсяг

168068,4

5690,4

34200,0

42156,0

42768,0

43254,0

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

103633,9

4543,9

24120,0

24660,0

25020,0

25290,0

місцевий бюджет

64434,4

1146,4

10080,0

17496,0

17748,0

17964,0

інші джерела

0

0

0

0

0

0

2

Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій

2.1 Реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій із використанням сучасних енергозберігаючих технологій

2010 - 2014

Всього

696531,4

109283,8

336907,4

131866,0

69385,5

49088,7

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

82292,7

28250,4

29475,8

11448,3

7082,2

6036,0

місцевий бюджет

27438,6

1033,4

11131,6

7117,7

4403,2

3752,7

інші джерела

586800,0

80000,0

296300,0

113300,0

57900,0

39300,0

3

Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання

3.1 Комплексна реконструкція котелень, у т.ч. з використанням сучасних методів обробки води, систем автоматизації, диспетчеризації та контролю

2010 - 2014

Всього

172670,6

10617,5

81907,8

37417,5

23150,4

19577,5

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

117636,5

8762,1

59454,6

23072,6

14275,1

12072,0

місцевий бюджет

55034,2

1855,4

22453,2

14344,9

8875,2

7505,5

інші джерела

 

 

 

 

 

 

4

Благоустрій територій районних центрів та малих міст

Разом:

2010 - 2014

Всього

337237,7

0

105436,4

152843,2

59221,4

19736,7

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

235378,1

0

66836,7

112571,1

45717,6

10252,7

місцевий бюджет

44029,6

0

7449,7

24447,1

9928,8

2204,0

інші джерела

57830,0

0

31150,0

15825,0

3575,0

7280,0

4.1 Реконструкція вулиць райцентрів та малих міст

2010 - 2014

Всього

151195,1

0

40346,6

74132,1

30106,9

6609,5

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

129052,4

0

36678,7

61776,8

25088,9

5508,0

місцевий бюджет

22142,7

0

3667,9

12355,3

5017,9

1101,5

інші джерела

0

0

0

0

0

0

4.2 Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст

2010 - 2014

Всього

110876,4

0

29587,5

54363,6

22078,2

4847,1

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

94638,5

0

26897,7

45303,0

18398,6

4039,2

місцевий бюджет

16238,0

0

2689,8

9060,6

3679,7

807,9

інші джерела

0

0

0

0

0

0

4.3 Обладнання дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення

2010 - 2014

Всього

17336,2

0

4352,3

8522,5

3461,3

1000,0

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

11687,2

0

3260,3

5491,3

2230,1

705,5

місцевий бюджет

5648,9

0

1092,0

3031,2

1231,2

294,5

інші джерела

0

0

0

0

0

0

4

 

4.4 Придбання нових сміттєвозів

2010 - 2014

Всього

23100,0

0

16500,0

6600,0

0,0

0,0

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0

0

0

0

0

0

місцевий бюджет

0

0

0

0

0

0

інші джерела

23100,0

0

16500,0

6600,0

0

0

4.5 Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття

2010 - 2014

Всього

34730,0

0

14650,0

9225,0

3575,0

7280,0

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0

0

0

0

0

0

місцевий бюджет

0

0

0

0

0

0

інші джерела

34730,0

0

14650,0

9225,0

3575,0

7280,0

5

Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту

Разом:

2010 - 2014

Всього

58985,6

0

13304,8

16640,9

16640,9

12399,1

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

37825,6

0

9657,6

10261,2

10261,2

7645,6

місцевий бюджет

21160,0

0

3647,22

6379,7

6379,7

4753,5

інші джерела

0

0

0

0

0

0

5.1 Оновлення рухомого складу тролейбусів

2010 - 2014

Всього

21349,6

0,0

4928,0

6218,0

6218,0

3985,6

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

14369,6

0

3728,0

3958,0

3958,0

2725,6

місцевий бюджет

6980,0

0

1200,0

2260,0

2260,0

1260,0

інші джерела

0

0

0

0

0

0

5.2 Оновлення рухомого складу трамваїв

2010 - 2014

Всього

18233,0

0

4100,0

5250,0

5250,0

3633,0

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

11100,0

0

2800,0

2950,0

2950,0

2400,0

місцевий бюджет

7133,0

0

1300,0

2300,0

2300,0

1233,0

інші джерела

0

0

0

0

0

0

5.3 Будівництво тролейбусних ліній

2010 - 2014

Всього

19403,0

0

4276,8

5172,9

5172,9

4780,5

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

12356,0

0

3129,6

3353,2

3353,2

2520,0

місцевий бюджет

7047,0

0

1147,2

1819,7

1819,7

2260,5

інші джерела

0

0

0

0

0

0

6

Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

Разом:

2010 - 2014

Загальний обсяг

72759,9

5628,5

18204,0

36226,5

9438,0

3262,9

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

47404,0

4020,3

13213,8

22338,2

5819,7

2012,0

місцевий бюджет

25355,9

1608,2

4990,2

13888,3

3618,3

1250,9

інші джерела

0

0

0

0

0

0

6.1 Споживання теплової енергії

2010 - 2014

Загальний обсяг

21360,0

1220,6

5461,2

10868,0

2831,4

978,9

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

14035,4

1020,3

3964,1

6701,5

1745,9

603,6

місцевий бюджет

7324,6

200,3

1497,1

4166,5

1085,5

375,3

інші джерела

0

0

0

0

0

0

6.2 Споживання води

2010 - 2014

Загальний обсяг

51399,9

4407,9

12742,8

25358,6

6606,6

2284,0

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

33368,6

3000,0

9249,7

15636,7

4073,8

1408,4

місцевий бюджет

18031,3

1407,9

3493,1

9721,8

2532,8

875,6

інші джерела

0

0

0

0

0

0

7

Розроблення та реалізація пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій

7.1 Сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на удосконалення систем управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій

2010 - 2014

Всього

85271,5

35040,1

19804,7

10841,1

9951,9

9633,8

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

49942,5

16804,9

14375,7

6684,9

6136,6

5940,4

місцевий бюджет

35329,0

18235,2

5429,0

4156,2

3815,3

3693,3

інші джерела

0

0

0

0

0

0

8

Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

8.1 Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

 

Всього

766645,5

5470,5

182775,0

190950,0

194325,0

193125,0

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

639702,5

5390,0

152312,5

159125,0

161937,5

160937,5

місцевий бюджет

80,5

80,5

0

0

0

0

інші джерела

126862,5

0

30462,5

31825,0

32387,5

32187,5

9

Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів

9.1 Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів

2010 - 2014

Загальний обсяг

68614,0

0

15591,6

18353,9

18353,9

16314,6

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

44012,5

0

11317,5

11317,5

11317,5

10060,0

місцевий бюджет

24601,5

0

4274,1

7036,4

7036,4

6254,6

інші джерела

0

0

0

0

0

0

 

Додаток 3
до Програми

Основні очікувані результати виконання Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

 

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

I Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг

1

Загальна кількість утворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення (станом на кінець року)

об'єднання

1019

1628

2265

2913

3557

2

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення

відсоток

16

32

50

68

70

3

Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема плани капітальних інвестицій):

 

 

 

 

 

 

водопровідно-каналізаційні підприємства

відсоток

30

50

70

90

100

теплопостачальні підприємства

відсоток

17

35

52

74

100

II Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг

4

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу

відсоток

23

38

50

65

80

5

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств

відсоток

64,8

56

44

35

20,0

III Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

6

Рівень оплати населенням послуг з:

 

 

 

 

 

 

централізованого водопостачання та водовідведення

відсоток

84

95

98

98

98

централізованого теплопостачання

відсоток

81

94

98

98

98

утримання будинків, споруд і прибудинкової території

відсоток

90

98

98

98

98

7

Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг:

 

 

 

 

 

 

централізованого водопостачання та водовідведення

відсоток

77,6

100

100

100

100

централізованого теплопостачання

відсоток

79,6

100

100

100

100

утримання будинків і прибудинкової території

відсоток

90,4

100

100

100

100

8

Рівень рентабельності основної діяльності підприємств:

 

 

 

 

 

 

водопровідно-каналізаційних

відсоток до чистого доходу

-

12

12

12

12

теплопостачальних

відсоток до чистого доходу

-

12

12

12

12

IV Технічне переоснащення житлово-комунального господарства

9

Частка ветхих і аварійних об'єктів житлового фонду

відсоток

1,18/ 0,112

1,185/ 0,117

1,189/ 0,121

1,194/ 0,125

1,199/ 0,13

10

Частка ветхих та аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж

відсоток

60

45

35

20

10

11

Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний

відсоток

80

78

70

50

40

12

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури:

 

 

 

 

 

 

холодної води

відсоток

29

52,6

76,5

86

92

теплової енергії

відсоток

19

32,2

53,4

61,2

67

13

Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла

кг/Гкал

167,23

166,81

164,6

162

159,5

14

Питомі витрати електроенергії на 1 куб. м поданої води

кВт·год. / куб. м

1,01

0,72

0,67

0,64

0,623

15

Питомі витрати електроенергії на очищення й транспортування 1 куб. м стічних вод

кВт·год. / куб. м

0,58

0,539

0,518

0,497

0,476

16

У сфері благоустрою:

 

 

 

 

 

 

протяжність реконструйованих вулиць

тис. км

0,433

1,463

3,481

4,3

4,485

протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць

тис. км

0,324

1,696

2,397

4,123

4,378

кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення

дитячий майданчик

30

57

85

112

112

кількість нових прибиральних машин

од.

4

8

13

17

17

кількість нових сміттєвозів

од.

4

34

46

46

46

кількість нових контейнерів для вивезення сміття

тис. контейнерів

0,5

6,72

10,78

12,245

15,515

 

Додаток 4
до Програми

Оновлення та розвиток міського електричного транспорту на 2011 - 2014 роки

N з/п

Заходи

Усього 2011 - 2014 роки

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

1

Придбання трамвайних вагонів (од.)

 

 

 

 

 

2

Всього:

23

5

5

6

7

3

у т. ч.:

 

 

 

 

 

4

Луганськ

23

5

5

6

7

5

Придбання тролейбусних машин (од.)

 

 

 

 

 

6

Всього:

26

6

5

6

9

7

у т. ч.:

 

 

 

 

 

8

Алчевськ

14

4

2

3

5

9

Антрацит

4

1

1

1

1

10

Краснодон

3

0

1

1

1

11

Лисичанськ

12

3

3

3

3

12

Луганськ

30

10

10

10

 

13

Сєверодонецьк

14

2

3

4

5

14

Стаханов

12

2

3

3

4

15

Будівництво та реконструкція тролейбусних ліній, км

 

 

 

 

 

16

Всього:

10,6

1,4

1,4

3,9

3,9

17

у т. ч.:

 

 

 

 

 

18

Алчевськ (тролейбусна лінія, будівництво)

5

 

 

2,5

2,5

19

Лисичанськ (тролейбусна лінія, реконструкція)

6

1,4

1,4

1,4

1,4

 

Додаток 5
до Програми

Переоснащання мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст

N з/п

Місто, район

Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.

Всього

2011

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

державного бюджету

місцевого бюджету

державного бюджету

місцевого бюджету

 

Всього

4053,6

110876,4

94638,5

16238,0

1372,8

29587,5

26897,7

2689,8

 

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Антрацитівський р-н

297,1

8125,2

6935,2

1189,9

100,6

2168,2

1971,1

197,1

2

Біловодський р-н

113,7

3111,4

2655,7

455,7

38,5

830,3

754,8

75,5

3

Білокуракинський р-н

115,5

3159,3

2696,6

462,7

39,1

843,1

766,4

76,7

4

Краснодонський р-н

653,9

17886,0

15266,6

2619,4

221,5

4772,9

4339,0

433,9

5

Кремінський р-н

283,1

7743,6

6609,5

1134,1

95,9

2066,4

1878,5

187,9

6

Лутугинський р-н

565,8

15476,8

13210,3

2266,6

191,6

4130,0

3754,6

375,5

7

Марківський р-н

91,4

2500,3

2134,2

366,2

31,0

667,2

606,6

60,7

8

Міловський р-н

62,7

1715,3

1464,1

251,2

21,2

457,7

416,1

41,6

9

Новоайдарський р-н

275,2

7526,7

6424,4

1102,3

93,2

2008,5

1825,9

182,6

10

Новопсковський р-н

237,8

6504,3

5551,7

952,6

80,5

1735,7

1577,9

157,8

11

Перевальський р-н

136,5

3733,6

3186,9

546,8

46,2

996,3

905,8

90,6

12

Попаснянський р-н

106,4

2909,5

2483,4

426,1

36,0

776,4

705,8

70,6

13

Сватівський р-н

274,8

7515,8

6415,1

1100,7

93,1

2005,6

1823,3

182,3

14

Слов'яносербський р-н

345,8

9458,6

8073,4

1385,3

117,1

2524,1

2294,6

229,5

15

Станично-Луганський р-н

185,9

5085,2

4340,4

744,8

63,0

1357,0

1233,6

123,4

16

Старобільський р-н

172,0

4704,2

4015,3

688,9

58,2

1255,3

1141,2

114,1

17

Троїцький р-н

136,0

3720,6

3175,7

544,9

46,1

992,9

902,6

90,3

N з/п

Місто, район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

державного бюджету

місцевого бюджету

державного бюджету

місцевого бюджету

державного бюджету

місцевого бюджету

 

Всього

701,1

54363,6

45303,0

9060,6

1726,2

22078,2

18398,6

3679,7

255,4

4847,1

4039,2

807,9

 

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Антрацитівський р-н

51,4

3983,8

3319,9

664,0

126,5

1617,9

1348,3

269,6

18,7

355,2

296,0

59,2

2

Біловодський р-н

19,7

1525,5

1271,3

254,3

48,4

619,5

516,3

103,3

7,2

136,0

113,3

22,7

3

Білокуракинський р-н

20,0

1549,0

1290,8

258,2

49,2

629,1

524,2

104,8

7,3

138,1

115,1

23,0

4

Краснодонський р-н

113,1

8769,7

7308,1

1461,6

278,5

3561,5

2968,0

593,6

41,2

781,9

651,6

130,3

5

Кремінський р-н

49,0

3796,8

3164,0

632,8

120,6

1541,9

1285,0

257,0

17,8

338,5

282,1

56,4

6

Лутугинський р-н

97,9

7588,4

6323,7

1264,7

241,0

3081,9

2568,2

513,7

35,6

676,6

563,8

112,7

7

Марківський р-н

15,8

1225,9

1021,6

204,3

38,9

497,9

414,9

83,0

5,8

109,3

91,1

18,2

8

Міловський р-н

10,8

841,0

700,9

140,2

26,7

341,6

284,6

56,9

4,0

75,0

62,5

12,5

9

Новоайдарський р-н

47,6

3690,4

3075,3

615,1

117,2

1498,7

1249,0

249,8

17,3

329,0

274,2

54,8

10

Новопсковський р-н

41,1

3189,1

2657,6

531,5

101,3

1295,2

1079,3

215,9

15,0

284,3

236,9

47,4

11

Перевальський р-н

23,6

1830,6

1525,5

305,1

58,1

743,5

619,6

123,9

8,6

163,2

136,0

27,2

12

Попаснянський р-н

18,4

1426,6

1188,8

237,8

45,3

579,3

482,8

96,5

6,7

127,2

106,0

21,2

13

Сватівський р-н

47,5

3685,0

3070,9

614,2

117,0

1496,6

1247,1

249,4

17,3

328,6

273,8

54,8

14

Слов'яносербський р-н

59,8

4637,6

3864,7

772,9

147,3

1883,5

1569,5

313,9

21,8

413,5

344,6

68,9

15

Станично-Луганський р-н

32,2

2493,3

2077,8

415,6

79,2

1012,6

843,8

168,8

11,7

222,3

185,3

37,1

16

Старобільський р-н

29,7

2306,5

1922,1

384,4

73,2

936,7

780,6

156,1

10,8

205,6

171,4

34,3

17

Троїцький р-н

23,5

1824,2

1520,2

304,0

57,9

740,9

617,4

123,5

8,6

162,7

135,5

27,1

 

Додаток 6
до Програми

Реконструкція вулиць райцентрів та малих міст

N з/п

Місто, район

Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.

Всього

2011

2012

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

державного бюджету

місцевого бюджету

державного бюджету

місцевого бюджету

державного бюджету

місцевого бюджету

 

Всього

4053,6

151195,1

129052,4

22142,7

1030,5

40346,6

36678,7

3667,9

2018,7

74132,1

61776,8

12355,3

 

у т. ч. райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Антрацитівський

297,1

11079,8

9457,1

1622,6

75,5

2956,7

2687,9

268,8

147,9

5432,5

4527,1

905,4

2

Біловодський

113,7

4242,7

3621,4

621,3

28,9

1132,2

1029,3

102,9

56,6

2080,2

1733,5

346,7

3

Білокуракинський

115,5

4308,1

3677,2

630,9

29,4

1149,6

1045,1

104,5

57,5

2112,3

1760,2

352,0

4

Краснодонський

653,9

24390,1

20818,1

3572,0

166,2

6508,5

5916,8

591,7

325,6

11958,6

9965,5

1993,1

5

Кремінський

283,1

10559,5

9013,0

1546,5

72,0

2817,8

2561,6

256,2

141,0

5177,4

4314,5

862,9

6

Лутугинський

565,8

21104,8

18014,0

3090,8

143,8

5631,8

5119,9

512,0

281,8

10347,9

8623,2

1724,6

7

Марківський

91,4

3409,6

2910,2

499,4

23,2

909,8

827,1

82,7

45,5

1671,7

1393,1

278,6

8

Міловський

62,7

2339,1

1996,5

342,6

15,9

624,2

567,4

56,7

31,2

1146,9

955,7

191,2

9

Новоайдарський

275,2

10263,7

8760,5

1503,1

70,0

2738,9

2489,9

249,0

137,0

5032,4

4193,6

838,7

10

Новопсковський

237,8

8869,4

7570,5

1298,9

60,5

2366,8

2151,6

215,2

118,4

4348,8

3624,0

724,8

11

Перевальський

136,5

5091,3

4345,7

745,6

34,7

1358,6

1235,1

123,5

68,0

2496,3

2080,3

416,0

12

Попаснянський

106,4

3967,6

3386,5

581,1

27,0

1058,7

962,5

96,2

53,0

1945,3

1621,1

324,2

13

Сватівський

274,8

10248,8

8747,8

1501,0

69,9

2734,9

2486,3

248,6

136,8

5025,0

4187,5

837,5

14

Слов'яносербський

345,8

12898,1

11009,2

1888,9

87,9

3441,9

3129,0

312,9

172,2

6324,1

5270,0

1054,0

15

Ст.-Луганський

185,9

6934,3

5918,8

1015,5

47,3

1850,4

1682,2

168,2

92,6

3399,9

2833,3

566,6

16

Старобільский

172,0

6414,9

5475,4

939,5

43,7

1711,8

1556,2

155,6

85,6

3145,3

2621,1

524,2

17

Троїцький

136,0

5073,5

4330,5

743,0

34,6

1353,9

1230,8

123,1

67,7

2487,6

2073,0

414,6

 

 

Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.

N з/п

 

2013

2014

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

Кількість, км

Вартість

у т. ч. за рахунок

державного бюджету

місцевого бюджету

державного бюджету

місцевого бюджету

 

Всього

819,5

30106,9

25088,9

5017,9

185,7

6609,5

5508,0

1101,5

 

у т. ч. райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Антрацитівський

60,1

2206,3

1838,6

367,7

13,6

484,3

403,6

80,7

2

Біловодський

23,0

844,8

704,0

140,8

5,2

185,5

154,6

30,9

3

Білокуракинський

23,4

857,9

714,9

143,0

5,3

188,3

156,9

31,4

4

Краснодонський

132,2

4856,7

4047,2

809,5

29,9

1066,2

888,5

177,7

5

Кремінський

57,2

2102,7

1752,2

350,5

13,0

461,6

384,7

76,9

6

Лутугинський

114,4

4202,5

3502,1

700,4

25,9

922,6

768,8

153,8

7

Марківський

18,5

678,9

565,8

113,2

4,2

149,0

124,2

24,8

8

Міловський

12,7

465,8

388,1

77,6

2,9

102,3

85,2

17,0

9

Новоайдарський

55,6

2043,7

1703,1

340,6

12,6

448,7

373,9

74,8

10

Новопсковський

48,1

1766,1

1471,8

294,4

10,9

387,7

323,1

64,6

11

Перевальський

27,6

1013,8

844,8

169,0

6,3

222,6

185,5

37,1

12

Попаснянський

21,5

790,1

658,4

131,7

4,9

173,5

144,5

28,9

13

Сватівський

55,6

2040,8

1700,7

340,1

12,6

448,1

373,4

74,7

14

Слов'яносербський

69,9

2568,3

2140,3

428,0

15,8

563,8

469,9

94,0

15

Ст.-Луганський

37,6

1380,8

1150,7

230,2

8,5

303,1

252,6

50,5

16

Старобільский

34,8

1277,4

1064,5

212,9

7,9

280,4

233,7

46,7

17

Троїцький

27,5

1010,2

841,9

168,4

6,2

221,8

184,8

37,0

 

Додаток 7
до Програми

Завдання
зі створення ОСББ та надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують ОСББ

N з/п

Місто, район

Кількість житлових будинків, що мають 5 поверхів і більше

Кількість житлових будинків, де можливе створення ОСББ

Кількість створених ОСББ
станом на 01.01.2010

Завдання з створення ОСББ

2010 - 2014

ОСББ, од.

Фінансування, тис. грн.

Всього, у т. ч.:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші

Всього

4356

4792

516

3040

766645,5

639702,5

80,5

126862,5

 

Міста:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Алчевськ

447

492

22

322

90265,0

75184,4

80,5

15000,0

2

Антрацит

170

187

6

125

35700,0

29750,0

0

5950,0

3

Брянка

99

109

2

74

21600,0

18000,0

0

3600,0

4

Кіровськ

88

97

8

60

15960,0

13360,0

0

2600,0

5

Краснодон

244

268

55

135

23100,0

19250,0

0

3850,0

6

Красний Луч

197

217

45

108

19420,0

16270,0

0

3150,0

7

Лисичанськ

270

297

2

208

61800,0

51500,0

0

10300,0

8

Луганськ

1286

1415

106

892

234881,8

195881,8

0

39000,0

9

Первомайськ

151

166

26

90

12500,0

10500,0

0

2000,0

10

Ровеньки

111

122

2

84

24450,0

20375,0

0

4075,0

11

Рубіжне

199

219

19

136

34432,3

28732,3

0

5700,0

12

Свердловськ

127

140

39

59

6355,3

5355,3

0

1000,0

13

Сєверодонецьк

370

407

83

204

36300,0

30250,0

0

6050,0

14

Стаханов

245

270

26

164

40645,0

33945,0

0

6700,0

 

Райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Антрацитівський

6

7

0

5

1311,2

1186,2

0

125,0

2

Біловодський

1

10

2

26

6800,0

5700,0

0

1100,0

3

Білокуракинський

1

9

9

0

610,1

610

0

0

4

Краснодонський

2

3

3

0

0,0

0

0

0

5

Кремінський

37

41

5

24

5400,0

4500,0

0

900,0

6

Лутугинський

51

56

2

37

10200,0

8500,0

0

1700,0

7

Марківський

2

7

5

0

0,0

0

0

0

8

Міловський

0

0

0

0

0,0

0

0

0

9

Новоайдарський

1

20

8

6

1504,4

1304,4

0

200,0

10

Новопсковський

7

8

2

4

1050,0

875,0

0

175,0

11

Перевальський

110

121

1

85

25125,0

20937,5

0

4187,5

12

Попаснянський

44

48

5

30

8785,5

7360,5

0

1425,0

13

Сватівський

16

18

0

12

3600,0

3000,0

0

600,0

14

Слов'яносербський

46

51

7

28

8400,0

7000,0

0

1400,0

15

Станично-Луганський

0

150

21

105

31500,0

26250,0

0

5250

16

Старобільський

28

31

3

18

4500,0

3750,0

0

750,0

17

Троїцький

0

5

2

2

450,0

375,0

0

75,0

N з/п

Місто, район

Завдання з створення ОСББ

2011

2012

ОСББ, од.

Фінансування, тис. грн.

ОСББ, од.

Фінансування, тис. грн.

Всього, у т. ч.:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші

Всього, у т. ч.:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші

Всього:

609

182775,0

152312,5

0

30462,5

637

190950,0

159125,0

0

31825,0

 

Міста:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Алчевськ

74

22200,0

18500,0

 

3700,0

75

22500,0

18750,0

 

3750,0

2

Антрацит

27

8100,0

6750,0

 

1350,0

30

9000,0

7500,0

 

1500,0

3

Брянка

18

5400,0

4500,0

 

900,0

18

5400,0

4500,0

 

900,0

4

Кіровськ

13

3900,0

3250,0

 

650,0

12

3600,0

3000,0

 

600,0

5

Краснодон

20

6000,0

5000,0

 

1000,0

19

5700,0

4750,0

 

950,0

6

Красний Луч

17

5100,0

4250,0

 

850,0

16

4800,0

4000,0

 

800,0

7

Лисичанськ

50

15000,0

12500,0

 

2500,0

52

15600,0

13000,0

 

2600,0

8

Луганськ

190

57000,0

47500,0

 

9500,0

200

60000,0

50000,0

 

10000,0

9

Первомайськ

10

3000,0

2500,0

 

500,0

10

3000,0

2500,0

 

500,0

10

Ровеньки

19

5700,0

4750,0

 

950,0

21

6375,0

5312,5

 

1062,5

11

Рубіжне

30

9000,0

7500,0

 

1500,0

30

9000,0

7500,0

 

1500,0

12

Свердловськ

5

1500,0

1250,0

 

250,0

5

1500,0

1250,0

 

250,0

13

Сєверодонецьк

31

9300,0

7750,0

 

1550,0

30

9000,0

7500,0

 

1500,0

14

Стаханов

32

9600,0

8000,0

 

1600,0

33

9900,0

8250,0

 

1650,0

 

Райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Антрацитівський

0

0

0

 

0

1

375,0

312,5

 

62,5

2

Біловодський

5

1500,0

1250,0

 

250,0

5

1500,0

1250,0

 

250,0

3

Білокуракинський

0

0

0

 

0

0

0,0

0,0

 

0

4

Краснодонський

0

0

0

 

0

0

0,0

0,0

 

0

5

Кремінський

5

1500,0

1250,0

 

250,0

5

1500,0

1250,0

 

250,0

6

Лутугинський

9

2700,0

2250,0

 

450,0

9

2700,0

2250,0

 

450,0

7

Марківський

0

0

0

 

0

0

0,0

0,0

 

0

8

Міловський

0

0

0

 

0

0

0,0

0,0

 

0

9

Новоайдарський

1

300,0

250,0

 

50,0

1

300,0

250,0

 

50,0

10

Новопсковський

1

375,0

312,5

 

62,5

1

375,0

312,5

 

62,5

11

Перевальський

20

6000,0

5000,0

 

1000,0

21

6375,0

5312,5

 

1062,5

12

Попаснянський

7

2100,0

1750,0

 

350,0

7

2100,0

1750,0

 

350,0

13

Сватівський

3

900,0

750,0

 

150,0

3

900,0

750,0

 

150,0

14

Слов'яносербський

7

2100,0

1750,0

 

350,0

7

2100,0

1750,0

 

350,0

15

Станично-Луганський

10

3000,0

2500,0

 

500

20

6000,0

5000,0

 

1000,0

16

Старобільський

4

1200,0

1000,0

 

200,0

4

1200,0

1000,0

 

200,0

17

Троїцький

1

300,0

250,0

 

50,0

1

150,0

125,0

 

25,0

N з/п

Місто район

Завдання з створення ОСББ

2013

2014

ОСББ, од.

Фінансування, тис. грн.

ОСББ, од.

Фінансування, тис. грн.

Всього, у т. ч.:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші

Всього, у т. ч.:

державний бюджет

місцевий бюджет

інші

Всього:

648

194325,0

161937,5

0

32387,5

644

193125,0

160937,5

0

32187,5

 

Міста:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Алчевськ

77

23100,0

19250,0

 

3850,0

74

22200,0

18500,0

 

3700,0

2

Антрацит

31

9300,0

7750,0

 

1550,0

31

9300,0

7750,0

 

1550,0

3

Брянка

18

5400,0

4500,0

 

900,0

18

5400,0

4500,0

 

900,0

4

Кіровськ

13

3900,0

3250,0

 

650,0

14

4200,0

3500,0

 

700,0

5

Краснодон

19

5700,0

4750,0

 

950,0

19

5700,0

4750,0

 

950,0

6

Красний Луч

15

4500,0

3750,0

 

750,0

15

4500,0

3750,0

 

750,0

7

Лисичанськ

52

15600,0

13000,0

 

2600,0

52

15600,0

13000,0

 

2600,0

8

Луганськ

200

60000,0

50000,0

 

10000,0

190

57000,0

47500,0

 

9500,0

9

Первомайськ

10

3000,0

2500,0

 

500,0

10

3000,0

2500,0

 

500,0

10

Ровеньки

21

6375,0

5312,5

 

1062,5

20

6000,0

5000,0

 

1000,0

11

Рубіжне

27

8100,0

6750,0

 

1350,0

27

8100,0

6750,0

 

1350,0

12

Свердловськ

5

1500,0

1250,0

 

250,0

5

1500,0

1250,0

 

250,0

13

Сєверодонецьк

30

9000,0

7500,0

 

1500,0

30

9000,0

7500,0

 

1500,0

14

Стаханов

35

10500,0

8750,0

 

1750,0

34

10200,0

8500,0

 

1700,0

 

Райони:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Антрацитівський

1

375,0

312,5

 

62,5

0

0,0

0,0

 

0,0

2

Біловодський

7

2100,0

1750,0

 

350,0

5

1500,0

1250,0

 

250,0

3

Білокуракинський

 

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

4

Краснодонський

 

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

5

Кремінський

5

1500,0

1250,0

 

250,0

3

900,0

750,0

 

150,0

6

Лутугинський

8

2400,0

2000,0

 

400,0

8

2400,0

2000,0

 

400,0

7

Марківський

0

0,0

0,0

 

0,0

0

0,0

0,0

 

0,0

8

Міловський

0

0,0

0,0

 

0,0

0

0,0

0,0

 

0,0

9

Новоайдарський

1

300,0

250,0

 

50,0

1

300,0

250,0

 

50,0

10

Новопсковський

1

300,0

250,0

 

50,0

0

0,0

0,0

 

0,0

11

Перевальський

21

6375,0

5312,5

 

1062,5

21

6375,0

5312,5

 

1062,5

12

Попаснянський

6

1800,0

1500,0

 

300,0

9

2550,0

2125,0

 

425,0

13

Сватівський

3

900,0

750,0

 

150,0

3

900,0

750,0

 

150,0

14

Слов'яносербський

7

2100,0

1750,0

 

350,0

7

2100,0

1750,0

 

350,0

15

Станично-Луганський

30

9000,0

7500,0

 

1500,0

45

13500,0

11250,0

 

2250,0

16

Старобільський

4

1200,0

1000,0

 

200,0

3

900,0

750,0

 

150,0

17

Троїцький

0

0,0

0,0

 

0,0

0

0,0

0,0

 

0,0

 

Додаток 8
до Програми

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо ремонту і відновлення пасажирських ліфтів, що вичерпали ресурс, у житловому фонді комунальної власності Луганської області до 2014 року

N з/п

Місто, район

Кількість пасажирських ліфтів, що підлягають ремонту і відновленню у 2011 - 2014 роках, од.

у тому числі по роках, одиниць

Всього, тис. грн.

у тому числі по роках, тис. грн.

2010

2011

2012

2013

2014

Разом

у т. ч.:

2010

державний бюджет

місцеві бюджети

Всього

державний бюджет

місцеві бюджети

1

Алчевськ

281

10

67

68

68

68

40753,1

25119,1

15634,0

1 099,1

729,1

370,0

2

Антрацит

13

2

2

3

3

3

1765,0

1126,0

639,0

136,0

136,0

0

3

Брянка

29

2

6

7

7

7

4114,0

2533,6

1580,4

145,0

103,57

41,4

4

Кіровськ

25

3

5

5

6

6

3589,7

2236,2

1353,5

358,7

256,2

102,5

5

Краснодон

151

4

36

36

37

38

21810,9

13521,9

8289,0

291,9

291,9

0

6

Красний Луч

44

6

9

9

10

10

6361,0

4110,0

2251,0

790,0

690,0

100,0

7

Лисичанськ

97

0

24

24

24

25

14193,0

8730,0

5463,0

0,0

0

0

8

Луганськ

112

3

27

27

27

28

19313,0

10232,0

9081,0

422,0

422,0

0

9

Первомайськ

94

11

20

21

21

21

12717,0

7913,5

4803,5

558,0

443,48

114,5

10

Ровеньки

34

3

7

8

8

8

4952,8

3074,9

1877,9

398,8

284,86

113,9

11

Рубіжне

13

2

2

3

3

3

1891,6

1177,6

714,0

262,6

187,57

75,0

12

Свердловськ

72

13

14

15

15

15

9365,5

5943,7

3421,8

716,5

633,73

82,8

13

Сєверодонецьк

4

3

1

0

0

0

637,7

455,5

182,2

511,7

365,53

146,2

14

Стаханов

150

0

37

37

38

38

21951,0

13500,0

8451,0

0,0

0

0

15

Перевальський

40

0

10

10

10

10

4230,0

3600,0

630,0

0,0

0

0

16

Слов'яносербський

4

0

1

1

1

1

423,0

360,0

63,0

0,0

0

0

ВСЬОГО

1163

62

268

274

278

281

168068,4

103633,9

64434,4

5690,4

4543,9

1146,4

N з/п

Місто, район

у тому числі по роках, тис. грн.

2011

2012

2013

2014

Всього

державний бюджет

місцеві бюджети

Всього

державний бюджет

місцеві бюджети

Всього

державний бюджет

місцеві бюджети

Всього

державний бюджет

місцеві бюджети

1

Алчевськ

8442,0

6030,0

2412,0

10404,0

6120,0

4284,0

10404,0

6120,0

4284,0

10404,0

6120,0

4284,0

2

Антрацит

252,0

180,0

72,0

459,0

270,0

189,0

459,0

270,0

189,0

459,0

270,0

189,0

3

Брянка

756,0

540,0

216,0

1071,0

630,0

441,0

1071,0

630,0

441,0

1071,0

630,0

441,0

4

Кіровськ

630,0

450,0

180,0

765,0

450,0

315,0

918,0

540,0

378,0

918,0

540,0

378,0

5

Краснодон

4536,0

3240,0

1296,0

5508,0

3240,0

2268,0

5661,0

3330,0

2331,0

5814,0

3420,0

2394,0

6

Красний Луч

1134,0

810,0

324,0

1377,0

810,0

567,0

1530,0

900,0

630,0

1530,0

900,0

630,0

7

Лисичанськ

3024,0

2160,0

864,0

3672,0

2160,0

1512,0

3672,0

2160,0

1512,0

3825,0

2250,0

1575,0

8

Луганськ

4131,0

2430,0

1701,0

4860,0

2430,0

2430,0

4860,0

2430,0

2430,0

5040,0

2520,0

2520,0

9

Первомайськ

2520,0

1800,0

720,0

3213,0

1890,0

1323,0

3213,0

1890,0

1323,0

3213,0

1890,0

1323,0

10

Ровеньки

882,0

630,0

252,0

1224,0

720,0

504,0

1224,0

720,0

504,0

1224,0

720,0

504,0

11

Рубіжне

252,0

180,0

72,0

459,0

270,0

189,0

459,0

270,0

189,0

459,0

270,0

189,0

12

Свердловськ

1764,0

1260,0

504,0

2295,0

1350,0

945,0

2295,0

1350,0

945,0

2295,0

1350,0

945,0

13

Сєверодонецьк

126,0

90,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Стаханов

4662,0

3330,0

1332,0

5661,0

3330,0

2331,0

5814,0

3420,0

2394,0

5814,0

3420,0

2394,0

15

Перевальський

990,0

900,0

90,0

1080,0

900,0

180,0

1080,0

900,0

180,0

1080,0

900,0

180,0

16

Слов'яносербський

99,0

90,0

9,0

108,0

90,0

18,0

108,0

90,0

18,0

108,0

90,0

18,0

ВСЬОГО

34200,0

24120,0

10080,0

42156,0

24660,0

17496,0

42768,0

25020,0

17748,0

43254,0

25290,0

17964,0

 

Додаток 9
до Програми

Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття

(од.)

N з/п

Найменування округів

Вид оновлення

Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.

Усього 2011 - 2014 роки

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

Всього

 

15015

0

0

34730,0

6220

0

0

14650,0

4060

0

0

9225,0

1465

0

0

3575,0

3270

0

0

7280,0

1

Центральний

Контейнери ТПВ

970

 

 

1455,0

50

 

 

75,0

150

 

 

225,0

200

 

 

300,0

570

 

 

855,0

Контейнери ВГВ

150

 

 

1650,0

60

 

 

660,0

20

 

 

220,0

20

 

 

220,0

50

 

 

550,0

2

Південний

Контейнери ТПВ

2320

 

 

3480,0

50

 

 

75,0

1500

 

 

2250,0

200

 

 

300,0

570

 

 

855,0

Контейнери ВГВ

150

 

 

1650,0

60

 

 

660,0

20

 

 

220,0

20

 

 

220,0

50

 

 

550,0

3

Східний

Контейнери ТПВ

1580

 

 

2370,0

1060

 

 

1590,0

80

 

 

120,0

120

 

 

180,0

320

 

 

480,0

Контейнери ВГВ

170

 

 

1870,0

100

 

 

1100,0

30

 

 

330,0

15

 

 

165,0

25

 

 

275,0

4

Південно-західний

Контейнери ТПВ

3660

 

 

5490,0

2380

 

 

3570,0

230

 

 

345,0

350

 

 

525,0

700

 

 

1050,0

Контейнери ВГВ

380

 

 

4180,0

220

 

 

2420,0

70

 

 

770,0

30

 

 

330,0

60

 

 

660,0

5

Західний

Контейнери ТПВ

2140

 

 

3210,0

 

 

 

0,0

1570

 

 

2355,0

150

 

 

225,0

420

 

 

630,0

Контейнери ВГВ

225

 

 

2475,0

 

 

 

0,0

150

 

 

1650,0

40

 

 

440,0

35

 

 

385,0

6

Північний

Контейнери ТПВ

3060

 

 

4590,0

2120

 

 

3180,0

200

 

 

300,0

300

 

 

450,0

440

 

 

660,0

Контейнери ВГВ

210

 

 

2310,0

120

 

 

1320,0

40

 

 

440,0

20

 

 

220,0

30

 

 

330,0

 

Додаток 10
до Програми

Придбання нових сміттєвозів

(од.)

N з/п

Найменування округів

Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.

Усього

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

Кількість, од.

у т. ч. за рахунок

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

держав-
ного бюджету

місце-
вого бюджету

інших джерел

Всього

42

 

 

23100,0

30

 

 

16500,0

12

 

 

6600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Центральний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Південний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Східний

10

 

 

5500,0

10

 

 

5500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Південно-західний

20

 

 

11000,0

20

 

 

11000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Західний

12

 

 

6600,0

 

 

 

 

12

 

 

6600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Північний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали