ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25.02.2011 р. N 162

Про внесення змін до Регіональної програми земельної реформи в Закарпатській області на 2006 - 2012 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою реалізації державної політики у галузі використання і охорони земель обласна рада вирішила:

1. Внести зміни до Регіональної програми земельної реформи в Закарпатській області на 2006 - 2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14 вересня 2006 року N 79 (зі змінами від 23 жовтня 2007 року, 12 січня 2008 року та 24 квітня 2009 року), виклавши додатки 2, 3, 13 до зазначеної Програми у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. і постійну комісію обласної ради з питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села (Трикур В. Ф.).

 

Голова ради

І. Балога

 

Додаток 2
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 25.02.2011 N 162)

Розмежування земель державної та комунальної власності за межами та в межах населених пунктів Закарпатської області

N з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Загаль-
на площа земель, га

Площа земель для завер-
шення робіт, га

Кошти, необхідні для завершення робіт, тис. грн.

План-графік проведення робіт по роках

2006 рік

2007 рік

2008 рік

усього

у тому числі за рахунок:

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

держ-
бюджету

місцевих 
бюджетів

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

держ-
бюджету

місцевих 
бюджетів

держ-
бюджету

місцевих
бюджетів

держ-
бюджету

місцевих бюджетів

 

Розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів

1

Берегівський район

49506

28955

446

446

0

0

0

0

0

160

2

2

0

5759

89

89

0

2

Великоберезнянський район

72869

68310

1032

1032

0

0

0

0

0

162

2

2

0

13630

206

206

0

3

Виноградівський район

47552

25521

396

396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5104

79

79

0

4

Воловецький район

48283

42800

654

654

0

1500

22

22

0

190

3

3

0

8222

126

126

0

5

Іршавський район

79740

62687

948

948

0

0

0

0

0

142

2

2

0

12509

189

189

0

6

Міжгірський район

103349

96517

1490

1490

0

0

0

0

0

167

2

2

0

19270

298

298

0

7

Мукачівський район

82270

54538

978

978

0

0

0

0

0

500

7

7

0

10808

194

194

0

8

Перечинський район

58312

52400

793

793

0

0

0

0

0

2914

43

43

0

9897

150

150

0

9

Рахівський район

181471

175741

2646

2646

0

0

0

0

0

1665

25

25

0

34815

524

524

0

10

Свалявський район

60291

57630

872

872

0

1546

24

24

0

235

3

3

0

11170

169

169

0

11

Тячівський район

158599

148757

2232

2232

0

0

0

0

0

285

4

4

0

29694

446

446

0

12

Ужгородський район

66779

47383

716

716

0

1546

24

24

0

150

2

2

0

9137

138

138

0

13

Хустський район

76355

64220

972

972

0

0

0

0

0

298

5

5

0

12784

193

193

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

1085376

925459

14175

14175

0

4592

70

70

0

10

100

100

0

182799

2801

2801

0

N з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

План-графік проведення робіт по роках

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

держ-
бюджету

місцевих бюджетів

держ-
бюджету

місцевих бюджетів

держ-
бюджету

обласний бюджет

місцевий бюджет

в т. ч. за кошти від втрат сільсько-
господар-
ського та лісо-
господар-
ського виробництва

держ-
бюджету

місцевих бюджетів

 

Розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів

1

Берегівський район

5759

89

89

0

5759

89

89

0

5068

265

0

0

265

87

5759

89

89

0

2

Великоберезнянський район

13630

206

206

0

13630

206

206

0

16968

222

0

51

171

171

13628

206

206

0

3

Виноградівський район

5104

79

79

0

5104

79

79

0

1244

99

0

0

99

19

5105

79

79

0

4

Воловецький район

8222

126

126

0

8222

126

126

0

19868

310

0

0

310

310

8222

126

126

0

5

Іршавський район

12509

189

189

0

12509

189

189

0

8898

223

0

89

134

134

12509

189

189

0

6

Міжгірський район

19270

298

298

0

19270

298

298

0

21167

324

0

324

0

0

19270

298

298

0

7

Мукачівський район

10808

194

194

0

10808

194

194

0

169

42

0

0

42

42

10806

194

194

0

8

Перечинський район

9897

150

150

0

9897

150

150

0

15771

124

0

62

62

62

9898

150

150

0

9

Рахівський район

34815

524

524

0

34815

524

524

0

25578

168

0

168

0

0

34816

524

524

0

10

Свалявський район

11170

169

169

0

11170

169

169

0

1832

92

0

0

92

92

11169

169

169

0

11

Тячівський район

29694

446

446

0

29694

446

446

0

0

0

0

0

0

0

29696

446

446

0

12

Ужгородський район

9137

138

138

0

9137

138

138

0

5731

126

0

0

126

126

9139

138

138

0

13

Хустський район

12784

193

193

0

12784

193

193

0

14479

146

0

146

0

0

12786

193

193

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по області

182799

2801

2801

0

182799

2801

2801

0

136773

2141

0

840

1301

1043

182803

2801

2801

0

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 3
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 25.02.2011 N 162)

Грошова оцінка земель у межах населених пунктів Закарпатської області

N з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Загальна площа земель, га

Площа земель для завершення робіт, га

Кошти, необхідні для завершення робіт, тис. грн

План-графік проведення робіт по роках

2006 рік

2007 рік

2008 рік

усього

у тому числі за рахунок:

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

держ-
бюджету

обласного бюджету

місцевих бюджетів

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

держ-
бюджету

місцевих бюджетів

держ-
бюджету

місцевих бюджетів

держ-
бюджету

обласниого бюджету

місцевих бюджетів

 

Грошова оцінка земель у межах населених пунктів

1

Берегівський район

17793

18645

550

20

140

390

0

0

0

0

1109

35

0

35

4552

140

20

60

60

2

Великоберезнянський район

9308

3681

105

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Виноградівський район

23207

30172

1322

150

665

507

7122

153

150

3

901

49

0

49

0

0

0

0

0

4

Воловецький район

6799

9790

375

320

0

55

3567

100

100

0

700

35

0

35

809

20

0

0

20

5

Іршавський район

15729

15420

1035

195

400

440

0

0

0

0

2937

265

85

180

5354

325

45

240

40

6

Міжгірський район

14470

14985

655

25

310

320

0

0

0

0

2668

85

25

60

2346

100

0

60

40

7

Мукачівський район

26768

16087

842

65

265

512

0

0

0

0

674

27

0

27

2177

105

65

40

0

8

Перечинський район

10005

10751

565

235

85

245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Рахівський район

7966

5898

590

250

40

300

0

0

0

0

0

0

0

0

480

40

0

40

0

10

Свалявський район

7010

6958

475

0

260

215

0

0

0

0

1375

65

0

65

2310

120

0

80

40

11

Тячівський район

21124

20026

1591

200

925

466

1001

26

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Ужгородський район

22098

26164

1106

0

200

906

6338

87

0

87

486

14

0

14

751

20

0

0

20

13

Хустський район

23344

13980

650

70

80

500

0

0

0

0

1735

60

0

60

2422

150

70

80

0

1

м. Берегово

1901

1988

181

0

0

181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

м. Мукачево

2725

5450

235

0

0

235

2725

95

0

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

м. Ужгород

3156

3156

150

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

м. Хуст

2399

2399

174

0

0

174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

м. Чоп

620

620

80

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

620

80

0

0

80

 

Усього по області

216422

206170

10681

1530

3370

5781

20753

461

250

211

12585

635

110

525

21821

1100

200

600

300

N з/п

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

План-графік проведення робіт по роках

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

заплано-
ваний обсяг робіт, га

План фінансування робіт, тис. грн.

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

усього

у тому числі за рахунок:

обласного бюджету

місцевих бюджетів

обласного бюджету

місцевих бюджетів

держ-
бюджету

обласного бюджету

місцевих бюджетів

держ-
бюджету

обласного бюджету

місцевих бюджетів

 

Грошова оцінка земель в межах населених пунктів

1

Берегівський район

5217

115

0

115

1977

80

80

0

4978

150

0

0

150

812

30

0

0

30

2

Великоберезнянський район

0

0

0

0

0

0

0

0

3681

105

0

0

105

0

0

0

0

0

3

Виноградівський район

6110

320

100

220

2101

100

50

50

8126

400

0

215

185

5812

300

0

300

0

4

Воловецький район

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4714

220

220

0

0

5

Іршавський район

3604

150

100

50

2202

190

60

130

879

65

65

0

0

444

40

0

0

40

6

Міжгірський район

8545

400

250

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1426

70

0

0

70

7

Мукачівський район

3651

225

125

100

2215

170

100

70

4458

165

0

0

165

2912

150

0

0

150

8

Перечинський район

0

0

0

0

746

130

0

130

10005

435

235

85

115

0

0

0

0

0

9

Рахівський район

0

0

0

0

0

0

0

0

5418

550

250

0

300

0

0

0

0

0

10

Свалявський район

0

0

0

0

1446

150

100

50

1459

110

0

80

30

368

30

0

0

30

11

Тячівський район

2724

275

175

100

3685

440

220

220

6543

550

200

230

120

6073

300

0

300

0

12

Ужгородський район

0

0

0

0

0

0

0

0

1206

85

0

0

85

17383

900

0

200

700

13

Хустський район

666

40

0

40

0

0

0

0

4572

180

0

0

180

4585

220

0

0

220

14

м. Берегово

87

10

0

10

0

0

0

0

1901

171

0

0

171

0

0

0

0

0

15

м. Мукачево

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2725

140

0

0

140

16

м. Ужгород

0

0

0

0

0

0

0

0

3156

150

0

0

150

0

0

0

0

0

17

м. Хуст

0

0

0

0

1733

130

0

130

666

44

0

0

44

0

0

0

0

0

18

м. Чоп

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Усього по області

30604

1535

750

785

16105

1390

610

780

57048

3160

750

610

1800

47254

2400

220

800

1380

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 13
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 25.02.2011 N 162)

Фінансове забезпечення реформування земельних відносин (зведена) в Закарпатській області на 2006 - 2012 роки

тис. грн.

N з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Джерела фінансування

УСЬОГО

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього

у т. ч. за рахунок

Усього

у т. ч. за рахунок

Усього

у т. ч. за рахунок

Усього

у т. ч. за рахунок

Усього

у т. ч. за рахунок

Усього

у т. ч. за рахунок

Усього

у т. ч. за рахунок

Усього

у т. ч. за рахунок

Держ-
бюдже-
ту

облас-
ного бюдже-
ту

місце-
вих бюдже-
тів

Держ-
бюдже-
ту

місце-
вих бю-
дже-
тів

Держ-
бюдже-
ту

місце-
вих бюдже-
тів

Держ-
бюдже-
ту

облас-
ного бюдже-
ту

місце-
вих бюдже-
тів

Держ-
бюдже-
ту

облас-
ного бю-
дже-
ту

місце-
вих бюдже-
тів

Держ-
бюдже-
ту

облас-
ного бю-
дже-
ту

місце-
вих бюдже-
тів

Держ-
бюдже-
ту

облас-
ного бюдже-
ту

місце-
вих бюдже-
тів

Держ-
бюдже-
ту

облас-
ного бю-
дже-
ту

місце-
вих бюдже-
тів

1

Берегівський район

3127,7

1069,0

140,0

1918,7

21,7

16,80

4,90

275,7

201,80

73,88

421,7

207,80

60,00

153,87

381,9

182,9

0,0

199,0

1136,9

182,9

80,0

874,0

592,9

93,9

0,0

499,0

296,9

182,9

0,0

114,0

2

В. Березнянський район

4449,0

2006,9

70,1

2372,0

112,3

18,10

94,20

269,7

199,10

70,63

630,4

404,10

19,05

207,20

598,9

397,9

0,0

201,0

1518,9

397,9

0,0

1121,0

719,9

191,9

51,0

477,0

598,9

397,9

0,0

201,0

3

Виноградівський район

4616,3

1790,2

681,4

2144,7

182,5

167,20

15,30

277,3

17,20

260,13

457,9

239,20

16,39

202,30

750,9

233,9

100,0

417,0

1365,9

743,9

50,0

572,0

850,9

154,9

215,0

481,0

730,9

233,9

300,0

197,0

4

Воловецький район

3091,0

1723,9

12,8

1354,3

178,3

142,10

36,20

318,0

229,10

88,88

687,1

255,10

12,80

419,20

375,9

250,9

0,0

125,0

375,9

250,9

0,0

125,0

559,9

124,9

0,0

435,0

595,9

470,9

0,0

125,0

5

Іршавський район

5561,1

2977,9

511,2

2071,9

26,3

19,10

7,20

584,6

301,10

283,53

1077,5

472,10

262,22

343,20

785,9

419,9

100,0

266,0

1675,9

1049,9

60,0

566,0

734,9

295,9

89,0

350,0

675,9

419,9

0,0

256,0

6

Міжгірський район

6511,6

4027,0

661,4

1823,2

29,7

20,80

8,90

346,2

235,80

110,35

2052,1

1604,80

87,42

359,90

1371,9

690,9

250,0

431,0

871,9

590,9

0,0

281,0

897,9

292,9

324,0

281,0

941,9

590,9

0,0

351,0

7

Мукачівський район

4529,5

2566,1

265,0

1698,4

27,1

19,50

7,60

476,2

318,50

157,69

1372,6

966,50

40,00

366,09

748,9

363,9

125,0

260,0

693,9

363,9

100,0

230,0

536,9

169,9

0,0

367,0

673,9

363,9

0,0

310,0

8

Перечинський район

3276,9

1804,7

161,9

1310,3

21,5

16,70

4,80

527,4

488,70

38,71

391,4

246,70

14,85

129,80

696,9

241,9

0,0

455,0

496,9

241,9

0,0

255,0

775,9

326,9

147,0

302,0

366,9

241,9

0,0

125,0

9

Рахівський район

9680,9

6607,5

252,5

2820,9

65,7

26,30

39,40

1208,4

1136,30

72,11

1544,2

985,30

84,51

474,40

2375,9

1820,9

0,0

555,0

1430,9

970,9

0,0

460,0

1624,9

696,9

168,0

760,0

1430,9

970,9

0,0

460,0

10

Свалявський район

3483,2

1711,6

260,0

1511,6

68,1

63,00

5,10

376,6

243,00

133,60

933,9

319,00

80,00

534,93

472,9

313,9

0,0

159,0

622,9

313,9

100,0

209,0

505,9

144,9

80,0

281,0

502,9

313,9

0,0

189,0

11

Тячівський район

10190,1

5758,0

967,8

3464,4

125,7

25,80

99,90

450,4

364,80

85,55

1473,5

907,80

42,76

522,90

3087,9

2023,9

175,0

889,0

1842,9

893,9

220,0

729,0

1506,9

647,9

230,0

629,0

1702,9

893,9

300,0

509,0

12

Ужгородський район

4394,0

2066,7

200,0

2127,3

171,2

66,60

104,60

1186,4

931,60

254,79

623,5

246,60

0,00

376,90

360,0

240,0

0,0

120,0

360,0

240,0

0,0

120,0

433,0

102,0

0,0

331,0

1259,9

239,9

200,0

820,0

13

Хустський район

5595,2

2989,8

226,0

2379,4

55,9

19,40

36,50

493,7

366,40

127,32

918,9

525,40

80,00

313,54

870,9

547,9

0,0

323,0

1440,9

827,9

0,0

613,0

863,9

254,9

146,0

463,0

950,9

447,9

0,0

503,0

14

м. Берегово

534,2

123,9

0,0

410,3

12,3

12,10

0,20

25,6

12,10

13,46

57,7

20,10

0,00

37,63

66,9

19,9

0,0

47,0

86,9

19,9

0,0

67,0

227,9

19,9

0,0

208,0

56,9

19,9

0,0

37,0

15

м. Мукачево

771,5

138,9

0,0

632,6

197,3

12,10

185,20

28,7

12,10

16,58

105,9

23,10

0,00

82,84

74,9

22,9

0,0

52,0

74,9

22,9

0,0

52,0

74,9

22,9

0,0

52,0

214,9

22,9

0,0

192,0

16

м. Ужгород

807,7

148,9

0,0

658,8

21,3

12,10

9,20

28,8

12,10

16,65

115,0

25,10

0,00

89,94

150,9

24,9

0,0

126,0

113,9

24,9

0,0

89,0

263,9

24,9

0,0

239,0

113,9

24,9

0,0

89,0

17

м. Хуст

586,2

83,9

0,0

502,3

102,3

12,10

90,20

119,5

12,10

107,44

31,7

12,10

0,00

19,61

30,9

11,9

0,0

19,0

195,9

11,9

0,0

184,0

74,9

11,9

0,0

63,0

30,9

11,9

0,0

19,0

18

м. Чоп

280,8

98,5

0,0

182,4

12,0

11,95

0,05

17,1

11,95

5,14

120,2

14,95

0,00

105,20

32,9

14,9

0,0

18,0

32,9

14,9

0,0

18,0

32,9

14,9

0,0

18,0

32,9

14,9

0,0

18,0

Усього:

71486,7

37693,4

4410,0

29383,3

1431,2

681,75

749,45

7010,2

5093,75

1916,44

13015,2

7475,75

800,00

4739,45

13235,30

7823,3

750,0

4662,0

14338,3

7163,3

610,0

6565,0

11278,3

3592,3

1450,0

6236,0

11178,2

5863,2

800,0

4515,0

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали