ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

від 18 жовтня 2011 року N 795/0/15-11

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В. М. - головуючого, Бондика В. А., Висоцького В. І., Завальнюка В. В., Ізовітової Л. П., Ківалова С. В., Кобилянського М. Г., Кравченка К. Т., Отрош І. О., Татькова В. І., Сафулька С. Ф., Удовиченка О. С., Шаповала В. М., заслухавши інформацію Голови Вищої ради юстиції Колесниченка В. М. про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції, встановила:

Рішенням Вищої ради юстиції від 4 жовтня 2010 року N 791/0/15-10 внесено зміни та викладено в новій редакції Регламент Вищої ради юстиції, який визначає організацію і порядок діяльності Вищої ради юстиції на реалізацію повноважень, наданих Конституцією України, Законами України "Про Вищу раду юстиції", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими нормативно-правовими актами.

В процесі виконання Вищою радою юстиції повноважень, передбачених пунктом 1 статті 3 Закону України "Про Вищу раду юстиції", виникла необхідність внесення змін до Регламенту Ради в частині розгляду матеріалів про призначення на посаду судді.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 3, 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції", главою 2 розділу III Регламенту Вищої ради юстиції, Вища рада юстиції вирішила:

внести зміни до Регламенту Вищої ради юстиції (додаються).

 

Голова

В. М. Колесниченко


 

Додаток
до рішення Вищої ради юстиції
18.10.2011 N 795/0/15-11


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
щодо внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

N з/п

Чинна редакція

Запропонована редакція

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2. Організація та порядок проведення засідань секцій та Ради, їх акти 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2. Організація та порядок проведення засідань секцій та Ради, їх акти 

§ 3. Засідання Ради

...7. За результатами розгляду питань порядку денного Рада приймає такі акти:
- а) рішення по суті питань, що випливають з основних повноважень Ради:
- подання Президентові України про призначення осіб на посади суддів;
- рішення про відмову у прийнятті подання про призначення на посаду судді;

(...)

- рішення про дострокове зняття з судді дисциплінарного стягнення або про відмову в достроковому знятті дисциплінарного стягнення;
- інші акти в межах повноважень Ради;

§ 3. Засідання Ради

...7. За результатами розгляду питань порядку денного Рада приймає такі акти:
- а) рішення по суті питань, що випливають з основних повноважень Ради:
- подання Президентові України про призначення осіб на посади суддів;
- рішення про відмову у прийнятті подання про призначення на посаду судді;

(...)

- рішення про дострокове зняття з судді дисциплінарного стягнення або про відмову в достроковому знятті дисциплінарного стягнення;
- рішення про затвердження переліку тем для написання рефератів кандидатами на посаду судді та вимог до їх написання;
- інші акти в межах повноважень Ради;

...10. Рішення Ради оголошує головуючий на засіданні. Це оголошення є офіційним оприлюдненням рішень.

...10. Рішення Ради оголошує головуючий на засіданні. Це оголошення є офіційним оприлюдненням рішень.

Рішення Ради про затвердження переліку тем для написання рефератів кандидатами на посаду судді та вимог до їх написання підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Ради.

 

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

Глава 1. Розгляд матеріалів про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад 

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

Глава 1. Розгляд матеріалів про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад 

§ 1. Розгляд матеріалів про призначення на посаду судді

1. До рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидата суддею відповідного суду (назва суду згідно з Указами Президента України, якими визначено мережу загальних і спеціалізованих судів) додаються такі документи:
- заява на ім'я Президента України про призначення кандидата на посаду судді суду, в якому Вища кваліфікаційна комісія суддів України надала рекомендацію займати посаду;
- письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду судді;
- копія паспорта громадянина України;
- анкета кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;
- копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;
- виписка з трудової книжки (послужного списку) про стаж роботи в галузі права;
- висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи, що надають такий висновок, а також форма висновку визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я);
- письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки;
- біографічна довідка кандидата на посаду судді;
- особова картка з обліку кадрів форми П-2ДС, заповнена відповідно до вимог Інструкції по заповненню Особових карток (форма П-2ДС), затвердженої наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343, та автобіографія, написана власноруч кандидатом на посаду судді;
- характеристика з останнього місця роботи (якщо кандидат на посаду судді працює менше 6 місяців, додатково додається характеристика з попереднього місця роботи) за підписом першої особи підприємства, установи організації, засвідчена гербовою печаткою, з відміткою про ознайомлення з характеристикою кандидата на посаду судді);
- копія свідоцтва про одруження, розірвання шлюбу, зміну прізвища, ім'я, по батькові (якщо у паспорті і дипломі про освіту прізвища, ім'я, по батькові кандидата у судді не співпадають);
- документ, що підтверджує факт відсутності у кандидата обмеження дієздатності або визнання його недієздатним (довідка з органу опіки та піклування);
- довідка з управління інформаційних технологій МВС України щодо відсутності у особи незнятої чи непогашеної судимості;
- відомості про виконання письмового завдання як частини складання кваліфікаційного іспиту;
- заява кандидата на ім'я Президента України, в якій особа зобов'язується в разі призначення її на посаду судді припинити діяльність або скасувати інші статуси, які в майбутньому є несумісними з посадою судді;
- довідка з учбового закладу, в якому особа здобувала вищу юридичну освіту;
- довідка, витягу з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців;
- довідка з управляння статистики (за необхідності);
- завірена копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (у разі роботи кандидата);
- довідка про взяття на облік платника податків (форма N 4-ОПП);
- завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи /арбітражного керуючого, нотаріуса/ (у разі роботи кандидата);
- завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі роботи кандидата);
- довідка з органів ДПА України щодо перебування відповідної особи на податковому обліку із зазначенням статусу і підстав взяття на облік/або про відсутність інформації щодо перебування особи на податковому обліку в якості самозайнятої особи;
- завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі;
- завірена копія військового квитка (у разі необхідності);
- довідка про наявність вакантної посади в суді;
- довідка з місця роботи за сумісництвом (у разі роботи кандидата);
- посадова інструкція (у разі необхідності);
- реферат, рецензія на реферат,
- копія декларації про доходи за останній рік;
- інші документи, які мають значення для вирішення питання про внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади.

§ 1. Розгляд матеріалів про призначення на посаду судді

1. До рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидата суддею відповідного суду (назва суду згідно з Указами Президента України, якими визначено мережу загальних і спеціалізованих судів) додаються документи, які були подані кандидатом на посаду судді відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та отримані Комісією за результатами проведення спеціальної перевірки, а саме:
- письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду судді;
- копія паспорта громадянина України;
- анкета кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;
- копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;
- виписка з трудової книжки (послужного списку) про стаж роботи в галузі права;
- висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи, що надають такий висновок, а також форма висновку визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я);
- письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки;
- характеристика з останнього місця роботи (якщо кандидат на посаду судді працює менше 6 місяців, додатково додається характеристика з попереднього місця роботи) за підписом першої особи підприємства, установи організації, засвідчена гербовою печаткою, з відміткою про ознайомлення з характеристикою кандидата на посаду судді);
- документ, що підтверджує факт відсутності у кандидата обмеження дієздатності або визнання його недієздатним (довідка з органу опіки та піклування);
- довідка з управління інформаційних технологій МВС України щодо відсутності у особи незнятої чи непогашеної судимості.

Крім зазначених у переліку документів додаються:
- відомості про складання кандидатом на посаду судді іспиту на виявлення рівня загальнотеоретичних знань у галузі права та кваліфікаційного іспиту
- довідка про наявність вакантної посади в суді.

 

Кандидатом на посаду судді безпосередньо до Ради подаються такі документи:
- заява на ім'я Президента України про призначення кандидата на посаду судді суду, в якому Вища кваліфікаційна
комісія суддів України надала рекомендацію займати посаду;
- особова картка з обліку кадрів форми П-2ДС, заповнена відповідно до вимог Інструкції по заповненню Особових карток (форма П-2ДС), затвердженої наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343, та автобіографія, написана власноруч кандидатом на посаду судді;
- довідка з учбового закладу, в якому особа здобувала вищу юридичну освіту;
- копії дипломів про освіту, науковий ступінь, вчене звання з відповідними додатками;
- копія трудової книжки;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі;
- реферат з питань юрисдикції відповідного суду (тема самостійно обирається кандидатом на посаду судді із затвердженого Радою переліку);
- довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація) за останній рік кандидата на посаду судді;
- копія свідоцтва про одруження, розірвання шлюбу, зміну прізвища, ім'я, по батькові (якщо у паспорті і дипломі про освіту прізвища, ім'я, по батькові кандидата у судді не співпадають).

Вказані документи подаються кандидатом на посаду судді впродовж 1 місяця з дня прийняття Комісією рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції. Копії документів мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

Голова Ради надає одному з членів Ради доручення на проведення рецензування реферату. Таке рецензування здійснюється у 10-денний строк з дня надходження до Ради реферату. Рецензія на реферат долучається до матеріалів стосовно кандидата на посаду судді, а її копія завчасно (до дня засідання секції Ради, до порядку денного якого включено розгляд відповідного питання) надсилається кандидату на посаду судді.

В окремих випадках кандидатам на посаду судді в установлений строк безпосередньо до Ради також подаються:
- заява кандидата на ім'я Президента України, в якій особа зобов'язується в разі призначення її на посаду судді припинити діяльність або скасувати інші статуси, які в майбутньому є несумісними з посадою судді;
- довідка, витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців;
- довідка про взяття на облік платника податків (форма N 4-ОПП);
- довідка з органів ДПА України щодо перебування відповідної особи на податковому обліку із зазначенням статусу і підстав взяття на облік або про відсутність інформації щодо перебування особи на податковому обліку в якості самозайнятої особи; 
- довідка з управління статистики;
- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи/арбітражного керуючого, нотаріуса;
- копія свідоцтва про сплату єдиного податку;
- довідка з місця роботи за сумісництвом;
копія військового квитка;
- посадова інструкція;
- інші документи, які мають значення для вирішення питання про внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади.

4. Кандидатура на посаду судді розглядається персонально на засіданні секції та Ради. Здатність кандидата на посаду судді кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також його моральні та особисті якості перевіряються шляхом проведення з ним співбесіди.

4. Кандидатура на посаду судді розглядається персонально на засіданні секції та Ради. Здатність кандидата на посаду судді кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також його моральні та особисті якості перевіряються шляхом проведення з ним співбесіди. При цьому для оцінки професійного рівня кандидату на посаду судді дозволяється задавати питання лише з тієї теми, яка була обрана ним для написання реферату.

12. У разі розгляду питання про переведення суддів до іншого суду у межах п'ятирічного строку Вища кваліфікаційна комісія суддів України разом із рішенням направляє до Ради відповідні матеріали, які були предметом розгляду на її засідання.

вилучити

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали