КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26 січня 2012 року N 5/7342

Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011 N 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.01.2012 N 87 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011 N 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Київська міська рада, вирішила:

1. Внести до рішення Київради від 29.12.2011 N 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" (Рішення N 1100/7336) такі зміни:

1.1. У пункті 1:

1.1.1. У підпункті 1.1 цифри "16442581,78", "2576717,6" замінити цифрами "16331604,88", "2465240,7" відповідно.

1.1.2. Виключити підпункт 1.1.9.

У зв'язку з цим підпункти 1.1.10 - 1.1.16 вважати підпунктами 1.1.9 - 1.1.15 відповідно.

1.1.3. У підпункті 1.2 цифри "14141335,38", "2301246,4", "1488840,0" замінити цифрами "14029858,48", "2301746,4", "1489340,0" відповідно.

1.2. У пункті 2 цифри "16442581,78", "13527645,8", "2405794,8" замінити цифрами "16331604,88", "13416168,9", "2406294,8" відповідно.

1.3. У пункті 10 цифри "6054145,9" замінити цифрами "6054645,9".

2. Викласти в новій редакції додатки 1 (Рішення N 1100/7336), 2 (Рішення N 1100/7336), 3 (Рішення N 1100/7336), 3.1 (Рішення N 1100/7336), 8 до рішення Київради від 29.12.2011 N 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" (Рішення N 1100/7336).

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення у газеті "Хрещатик" у десятиденний термін з дня прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток 1
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.01.2012 N 5/7342

Доходи бюджету міста Києва на 2012 рік

(тис. гривень)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6 = (гр. 3 + гр. 4)

10000000

Податкові надходження

11280848,68

261640,00

228090,0

11542488,68

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

7310035,30

 

 

7310035,30

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

7254035,30

 

 

7254035,30

11020000

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

56000,00

 

 

56000,00

12000000

Податки на власність

 

11000,00

 

11000,00

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

11000,00

 

11000,00

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

3881778,38

 

 

3881778,38

13020000

Збір за спеціальне використання води

30051,90

 

 

30051,90

13030000

Плата за користування надрами

4821,60

 

 

4821,60

13050000

Плата за землю

3846601,38

 

 

3846601,38

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

303,50

 

 

303,50

18000000

Місцеві податки і збори

89000,0

229640,00

228090,00

318640,00

18020000

Збір за місця за паркування транспортних засобів

30000,0

 

 

30000,00

18030000

Туристичний збір

10300,0

 

 

10300,00

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

48700,0

1550,00

 

50250,00

18050000

Єдиний податок

 

228090,00

228090,00

228090,00

19000000

Інші податки та збори

35,0

21000,00

 

21035,00

19010000

Екологічний податок

 

21000,0

 

21000,00

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

35,00

 

 

35,00

20000000

Неподаткові надходження

388129,00

653336,00

200750,00

1041465,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

71905,50

5100,00

4100,00

77005,50

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

52500,00

4100,00

4100,00

56600,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

52500,00

 

 

52500,00

21010800

Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є власність Автономної Республіки Крим, інша комунальна власність

 

4100,00

4100,00

4100,00

21080000

Інші надходження

19405,50

 

 

19405,50

21080500

Інші надходження

9764,50

 

 

9764,50

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

841,00

 

 

841,00

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

8800,00

 

 

8800,00

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

1000,00

 

1000,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

305665,90

 

 

305665,90

22010000

Плата за ліцензії

139862,50

 

 

139862,50

22010200, 22010300, 22010500-22011100, 22011800

Плата за ліцензії

139862,50

 

 

139862,50

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

250,00

 

 

250,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим державним майном

140000,00

 

 

140000,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

140000,00

 

 

140000,00

22090000

Державне мито

25553,40

 

 

25553,40

24000000

Інші неподаткові надходження

10557,60

800,0

 

11357,6

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

41,00

 

 

41,0

24060000

Інші надходження

10516,60

 

 

10516,60

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

800,00

 

800,00

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

196650,00

196650,00

196650,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

450786,00

 

450786,00

 

* органи виконавчої влади в м. Києві

 

10951,50

 

10951,50

 

* органи місцевого самоврядування в м. Києві

 

43,80

 

43,80

 

* установи освіти

 

224483,20

 

224483,20

 

* установи культури

 

33508,90

 

33508,90

 

* установи фізичної культури та спорту

 

1832,20

 

1832,20

 

* установи охорони здоров'я

 

155792,40

 

155792,40

 

* установи соціального захисту

 

24174,00

 

24174,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1482,00

1060500,00

1060500,00

1061982,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

1482,00

400000,00

400000,00

401482,00

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

1482,00

 

 

1482,00

31030000

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

400000,00

400000,00

400000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

660500,00

660500,00

660500,00

33010000

Кошти від продажу землі

 

660500,00

660500,00

660500,00

50000000

Цільові фонди

 

187101,50

0,00

187101,50

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

187101,50

 

187101,50

50110002

Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів

 

17101,50

 

17101,50

50110003

Кошти від продажу загальної площі жилих будинків

 

10000,00

 

10000,00

50110004

Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва (укладеними договорами до 01.01.2012) та плати за договорами особистого земельного сервітуту при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд на території міста Києва

 

55000,00

 

55000,00

50110005

Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва

 

81000,00

 

81000,00

50110009

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва

 

24000,00

 

24000,00

 

Разом доходів:

11670459,68

2162577,50

1489340,00

13833037,18

40000000

Офіційні трансферти

2359398,80

139168,90

0,00

2498567,70

41000000

Від органів державного управління

2359398,80

139168,90

0,00

2498567,70

41020000

Дотації

33327,00

 

 

33327,00

41030000

Субвенції

2326071,80

139168,90

0,00

2465240,70

41030000

в т. ч. субвенції з державного бюджету

2326071,80

139168,90

 

2465240,70

 

Всього доходів:

14029858,48

2301746,40

1489340,00

16331604,88

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 

Додаток 2
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.01.2012 N 5/7342

Видатки бюджету міста Києва на 2012 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

з них

Всього

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 (гр. 3 + гр. 6)

010000

Державне управління

582348,70

363022,80

36713,60

30514,70

10503,10

2441,40

1287,50

20011,60

19519,40

 

612863,40

010116

Органи місцевого самоврядування

37443,10

12925,90

9702,90

733,10

43,80

 

 

689,30

689,30

 

38176,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

544905,60

350096,90

27010,70

29781,60

10459,30

2441,40

1287,50

19322,30

18830,10

 

574687,20

070000

Освіта

4201994,70

2209905,90

618159,30

326141,90

220195,40

11805,10

23852,80

105946,50

101658,70

 

4528136,60

070101

Дошкільні заклади освіти

1147980,40

595153,80

212589,90

155089,40

110140,10

359,90

9152,40

44949,30

43711,70

 

1303069,80

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2178588,90

1257573,20

327810,60

89435,20

49271,70

7132,80

7845,70

40163,50

39286,60

 

2268024,10

070202

Вечірні (змінні) школи

30627,50

21277,00

1568,50

746,20

732,70

 

256,60

13,50

13,50

 

31373,70

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

57304,70

27269,20

10694,40

3798,70

721,10

201,10

112,40

3077,60

3077,60

 

61103,40

070302

Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

9985,60

5221,50

1578,20

 

 

 

 

 

 

 

9985,60

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

15044,20

4342,60

3474,80

597,00

597,00

 

433,80

 

 

 

15641,20

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

124786,20

69510,60

16977,90

4484,30

2187,80

 

279,20

2296,50

1964,50

 

129270,50

070307

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

19632,00

8305,20

3653,00

1527,00

537,00

 

330,00

990,00

990,00

 

21159,00

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

141385,70

90709,80

14775,80

10264,90

7602,50

1742,20

916,80

2662,40

2158,60

 

151650,60

070501

Професійно-технічні заклади освіти

160159,90

68982,60

19768,10

9634,70

8567,20

1140,00

1780,90

1067,50

 

 

169794,60

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

114734,10

 

 

14871,30

14646,30

 

 

225,00

 

 

129605,40

070602

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

102459,90

 

 

18342,90

17297,90

 

 

1045,00

1045,00

 

120802,80

070701

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

11696,10

8312,20

58,00

43,00

43,00

14,10

 

 

 

 

11739,10

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

28202,50

16422,90

170,30

270,80

10,80

 

6,80

260,00

260,00

 

28473,30

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

681,50

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

681,50

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

38435,90

24795,80

2271,00

743,50

361,50

 

97,70

382,00

347,00

 

39179,40

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

7256,90

4631,20

462,40

3559,40

3549,40

 

2067,50

10,00

 

 

10816,30

070806

Інші заклади освіти

12088,30

6898,30

2306,40

4429,40

3929,40

1215,00

573,00

500,00

500,00

 

16517,70

070807

Інші освітні програми

405,00

 

 

8304,20

 

 

 

8304,20

8304,20

 

8709,20

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

539,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

539,40

080000

Охорона здоров'я

3316567,50

1857427,80

289900,80

280251,70

149107,50

43152,30

19936,80

131144,20

124459,30

73648,40

3596819,20

080101

Лікарні

971681,90

560166,60

110197,20

61432,00

43110,70

5393,20

10194,50

18321,30

16387,20

6000,00

1033113,90

080102

Територіальні медичні об'єднання

807,40

553,20

23,40

 

 

 

 

 

 

 

807,40

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

636259,40

327144,50

75722,40

37684,50

20406,30

5216,60

2861,10

17278,20

16948,40

7648,40

673943,90

080203

Пологові будинки

133824,90

80306,50

15723,00

1275,20

1175,20

 

345,80

100,00

100,00

 

135100,10

080204

Санаторії для хворих туберкульозом

18538,50

8865,30

3168,10

114,80

79,80

 

72,40

35,00

35,00

 

18653,30

080205

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)

51639,10

25785,60

7944,30

195,50

25,50

 

11,00

170,00

170,00

 

51834,60

080207

Будинки дитини

26699,70

16711,70

2090,40

1053,00

 

 

 

1053,00

1053,00

 

27752,70

080208

Станції переливання крові

12699,70

6733,60

1112,10

1100,00

750,00

 

38,00

350,00

 

 

13799,70

080209

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги

128684,80

82391,70

3715,90

1253,00

1103,00

42,50

23,30

150,00

150,00

 

129937,80

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

954528,20

597137,60

56475,20

124090,40

44858,70

13856,80

4368,00

79231,70

77073,80

47760,00

1078618,60

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

70981,50

44387,00

5035,80

10822,20

9423,40

3698,20

669,70

1398,80

160,00

 

81803,70

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

32763,40

19705,50

3700,40

19524,40

19118,70

10817,70

536,20

405,70

85,00

 

52287,80

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

5097,60

3372,70

407,70

364,00

354,00

100,60

38,20

10,00

 

 

5461,60

081001

Медико-соціальні експертні комісії

4437,50

3164,60

83,70

 

 

 

 

 

 

 

4437,50

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

231503,50

81001,70

4501,20

21342,70

8702,20

4026,70

778,60

12640,50

12296,90

12240,00

252846,20

081006

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,00

081007

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

35788,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35788,40

081010

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

22,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,00

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2423687,30

184170,60

39417,50

48031,20

23170,90

1912,70

1392,20

24860,30

23857,20

9000,00

2471718,50

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

247773,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247773,80

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

155,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,60

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

2995,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2995,00

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

60734,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60734,24

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

4,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,30

090206

Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

76210,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76210,31

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

29,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,80

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

2099,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2099,40

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4496,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4496,90

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

12000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000,00

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

11025,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11025,55

090216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

9,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,30

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

12510,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12510,50

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

204202,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204202,00

090304

Допомога при народженні дитини

850693,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850693,00

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

47687,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47687,30

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

110732,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110732,00

090307

Тимчасова державна допомога дітям

6331,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6331,10

090308

Допомога при усиновленні дитини

2750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750,00

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

10732,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10732,40

090403

Виплата компенсації реабілітованим

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

108884,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108884,20

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

21,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,00

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

56452,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56452,20

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

73,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,00

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

366,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366,60

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

42401,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42401,10

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

5908,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5908,80

090601

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

23925,80

11596,80

4527,80

2140,20

1475,20

 

 

665,00

625,00

 

26066,00

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

9762,20

4815,60

1103,80

435,30

 

 

 

435,30

435,30

 

10197,50

090802

Інші програми соціального захисту дітей

3215,00

1569,10

 

 

 

 

 

 

 

 

3215,00

090901

Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту

99772,60

41861,90

16131,80

22796,90

17426,30

 

775,00

5370,60

4451,00

 

122569,50

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

15570,50

9984,80

1360,80

797,60

 

 

 

797,60

797,60

 

16368,10

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2633,40

981,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2633,40

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

4275,10

658,70

 

 

 

 

 

 

 

 

4275,10

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

22059,00

12147,90

4735,30

5323,70

3156,40

1900,00

115,10

2167,30

2123,80

 

27382,70

091106

Інші видатки

5740,40

1998,50

399,70

2040,20

 

 

 

2040,20

2040,20

 

7780,60

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

1886,40

489,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1886,40

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

24251,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24251,70

091112

Капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти" в м. Києві

 

 

 

9000,00

 

 

 

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

091203

Навчання та трудове влаштування інвалідів

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

82843,20

56805,90

3199,30

1245,90

25,10

12,70

 

1220,80

1220,80

 

84089,10

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4351,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4351,30

091206

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

6461,60

3891,30

810,00

255,80

 

 

 

255,80

255,80

 

6717,40

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

7435,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7435,60

091210

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

62,20

45,70

 

 

 

 

 

 

 

 

62,20

091211

Централізовані бухгалтерії

217,70

154,80

 

 

 

 

 

 

 

 

217,70

091212

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

27419,10

16172,70

650,90

1692,00

750,00

 

423,20

942,00

942,00

 

29111,10

091214

Інші установи та заклади

40626,80

20996,30

6498,10

2303,60

337,90

 

78,90

1965,70

1965,70

 

42930,40

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

163578,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163578,00

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

283,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283,90

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп

26,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,40

100000

Житлово-комунальне господарство

340246,90

 

 

119952,80

 

 

 

119952,80

119952,80

 

460199,70

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

9168,40

 

 

 

9168,40

9168,40

 

9168,40

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

54358,40

 

 

 

54358,40

54358,40

 

54358,40

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

264797,30

 

 

44996,00

 

 

 

44996,00

44996,00

 

309793,30

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

75449,60

 

 

11430,00

 

 

 

11430,00

11430,00

 

86879,60

110000

Культура і мистецтво

552970,30

220570,40

22453,60

53752,20

33005,60

20099,90

666,48

20746,60

20243,30

 

606722,50

110102

Театри

148840,60

 

 

730,00

 

 

 

730,00

730,00

 

149570,60

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

43764,50

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

 

43864,50

110201

Бібліотеки

80449,30

50516,10

6964,00

4112,90

281,20

10,00

71,60

3831,70

3781,70

 

84562,20

110202

Музеї і виставки

53513,70

28915,40

4960,00

5700,40

2517,50

474,50

242,40

3182,90

3124,90

 

59214,10

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

11399,00

6348,10

1617,80

5550,00

3147,80

1763,50

104,30

2402,20

2369,50

 

16949,00

110205

Школи естетичного виховання дітей

174776,60

121893,40

7700,60

29553,90

22968,10

16097,40

247,18

6585,80

6413,20

 

204330,50

110300

Кінематографія

2136,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2136,40

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

38090,20

12897,40

1211,20

8005,00

4091,00

1754,50

1,00

3914,00

3724,00

 

46095,20

120000

Засоби масової інформації

35820,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35820,00

120100

Телебачення і радіомовлення

23704,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23704,00

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

9816,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9816,00

120300

Книговидання

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

120400

Інші засоби масової інформації

800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,00

130000

Фізична культура і спорт

121765,20

56161,20

5656,20

5221,20

1827,20

274,20

390,20

3394,00

3389,00

 

126986,40

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

5736,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5736,80

130104

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

3109,20

1900,00

20,00

42,30

 

 

 

42,30

42,30

 

3151,50

130105

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

815,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815,70

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1216,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1216,90

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

85086,40

50168,60

4481,40

3360,20

822,20

17,60

236,10

2538,00

2533,00

 

88446,60

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3580,80

470,10

305,40

425,00

325,00

174,60

18,00

100,00

100,00

 

4005,80

130112

Інші видатки

12225,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12225,70

130113

Централізовані бухгалтерії

746,30

510,70

 

 

 

 

 

 

 

 

746,30

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

6100,00

2373,50

535,00

1123,70

560,00

32,00

136,10

563,70

563,70

 

7223,70

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

2747,40

738,30

314,40

270,00

120,00

50,00

 

150,00

150,00

 

3017,40

130203

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

150000

Будівництво

 

 

 

773200,00

1900,00

 

 

771300,00

771300,00

20000,00

773200,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

577921,90

 

 

 

577921,90

577921,90

20000,00

577921,90

150104

Виплата компенсації на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам

 

 

 

1900,00

1900,00

 

 

 

 

 

1900,00

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

40266,30

 

 

 

40266,30

40266,30

 

40266,30

150111

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

7200,00

 

 

 

7200,00

7200,00

 

7200,00

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

 

600,00

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

75675,40

 

 

 

75675,40

75675,40

 

75675,40

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

25596,40

 

 

 

25596,40

25596,40

 

25596,40

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

 

 

 

41840,00

 

 

 

41840,00

41840,00

 

41840,00

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

2200,00

 

 

 

2200,00

2200,00

 

2200,00

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

 

 

 

1500,00

1000,00

 

 

500,00

500,00

 

1500,00

160101

Землеустрій

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

500,00

160600

Лісове господарство і мисливство

 

 

 

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

1000,00

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

512793,00

 

 

184218,40

44464,30

 

 

139754,10

32500,00

 

697011,40

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

52679,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52679,60

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,00

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

303277,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303277,40

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

130000,00

 

 

26000,00

 

 

 

26000,00

26000,00

 

156000,00

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

151718,40

44464,30

 

 

107254,10

 

 

151718,40

170901

Національна програма інформатизації

 

 

 

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

 

4000,00

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

22836,00

 

 

2500,00

 

 

 

2500,00

2500,00

 

25336,00

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

327884,10

 

 

362000,00

 

 

 

362000,00

362000,00

 

689884,10

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

10000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

361500,00

 

 

 

361500,00

361500,00

 

361500,00

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

317884,10

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

318384,10

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8480,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8480,50

210110

Заходи з організації рятування на водах

8480,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8480,50

230000

Обслуговування боргу

790315,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790315,70

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

234800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234800,00

230200

Обслуговування зовнішнього боргу

555515,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555515,70

240000

Цільові фонди

 

 

 

208901,50

55101,50

 

 

153800,00

 

 

208901,50

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

21800,00

 

 

 

21800,00

 

 

21800,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

187101,50

55101,50

 

 

132000,00

 

 

187101,50

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

201295,00

 

 

12609,20

0,50

 

 

12608,70

12608,70

 

213904,20

250102

Резервний фонд

30000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,00

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти

2301,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301,80

250380

Інші субвенції

200,00

 

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

 

1700,00

250404

Інші видатки

145793,20

 

 

11108,70

 

 

 

11108,70

11108,70

 

156901,90

250907

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

21555,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21555,00

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1445,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1445,00

250915

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

 

 

 

0,50

0,50

 

 

 

 

 

0,50

Всього:

13416168,90

4891258,70

1012301,00

2406294,80

540276,00

79685,60

47525,98

1866018,80

1591988,40

102648,40

15822463,70

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 3
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.01.2012 N 5/7342

Видатки бюджету міста Києва на 2012 рік за головними розпорядниками коштів

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

з них

Всього

споживання

з них

розвитку

з них

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 (гр. 3 + гр. 6)

01

Київська міська рада (Секретаріат)

94750,20

12925,90

9702,90

5233,10

43,80

 

 

5189,30

5189,30

 

99983,30

010116

Органи місцевого самоврядування

37443,10

12925,90

9702,90

733,10

43,80

 

 

689,30

689,30

 

38176,20

090403

Виплата компенсації реабілітованим

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

4500,00

 

 

 

4500,00

4500,00

 

4500,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з бюджету м. Києва на розвиток міжрегіональних зв'язків)

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

250404

Інші видатки (Сплата членських внесків для розрахунків з Асоціацією міст та громад України, навчання студентів в Академії муніципального управління та інші заходи)

1558,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1558,20

250404

Інші видатки (Забезпечення діяльності CALL-центру)

2000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

250404

Інші видатки (Забезпечення діяльності ЦПД)

1300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300,00

250404

Інші видатки (Утримання громадських приймалень депутатів Київської міської ради)

11445,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11445,90

250404

Інші видатки (Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців)

40800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40800,00

02

Управління справами виконавчого органу Київради (КМДА)

16996,70

1508,00

155,70

1072,00

 

 

 

1072,00

1072,00

 

18068,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

14345,80

1508,00

155,70

72,00

 

 

 

72,00

72,00

 

14417,80

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

 

1000,00

250404

Інші видатки (нагородження визначних людей)

2650,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2650,90

04

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

36408,90

23380,60

 

2500,00

 

 

 

2500,00

2500,00

 

38908,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

32497,00

23380,60

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

 

34497,00

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Технічний захист інформації в апараті Київської міської державної адміністрації)

2009,00

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

2509,00

250404

Інші видатки (загальноміські видатки з організації та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо).

1902,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902,90

08

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (КМДА)

23479,80

2686,10

187,40

368,00

 

 

 

368,00

368,00

 

23847,80

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

4289,40

2686,10

187,40

 

 

 

 

 

 

 

4289,40

250404

Інші видатки (Програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр.)

12690,40

 

 

368,00

 

 

 

368,00

368,00

 

13058,40

250404

Інші видатки (Інформаційно-довідкова служба допомоги киянам)

6500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6500,00

10

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)

371030,00

115866,10

28121,60

45796,80

31725,10

3604,10

2620,90

14071,70

12604,20

 

416826,80

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

7454,10

4836,70

267,80

 

 

 

 

 

 

 

7454,10

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

1999,60

1350,00

109,90

20,00

 

 

 

20,00

20,00

 

2019,60

070307

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

19632,00

8305,20

3653,00

1527,00

537,00

 

330,00

990,00

990,00

 

21159,00

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

32925,80

19981,60

3013,10

5705,00

3825,00

1450,00

125,00

1880,00

1530,00

 

38630,80

070501

Професійно-технічні заклади освіти

160159,90

68982,60

19768,10

9634,70

8567,20

1140,00

1780,90

1067,50

 

 

169794,60

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

17764,70

 

 

1450,00

1400,00

 

 

50,00

 

 

19214,70

070602

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

89645,10

 

 

15752,90

14752,90

 

 

1000,00

1000,00

 

105398,00

070701

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

10710,50

7589,10

58,00

43,00

43,00

14,10

 

 

 

 

10753,50

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

8212,60

1939,10

 

260,00

 

 

 

260,00

260,00

 

8472,60

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

681,50

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

681,50

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

463,40

340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

463,40

070806

Інші заклади освіти

3603,60

1703,80

958,60

3100,00

2600,00

1000,00

385,00

500,00

500,00

 

6703,60

070807

Інші освітні програми

405,00

 

 

8304,20

 

 

 

8304,20

8304,20

 

8709,20

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

10544,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10544,30

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

917,60

338,00

293,10

 

 

 

 

 

 

 

917,60

250404

Інші видатки (Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури)

1510,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510,30

250404

Інші видатки (Міська цільова програма підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

4400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4400,00

11

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА)

103247,80

34104,60

2435,90

32954,50

560,00

32,00

136,10

32394,50

32394,50

 

136202,30

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

5814,70

3810,70

270,20

 

 

 

 

 

 

 

5814,70

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3681,30

2222,20

492,40

224,80

 

 

 

224,80

224,80

 

3906,10

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1145,20

407,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1145,20

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

3897,10

658,70

 

 

 

 

 

 

 

 

3897,10

091106

Інші видатки

4417,40

1119,80

289,40

1935,20

 

 

 

1935,20

1935,20

 

6352,60

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

1789,40

489,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1789,40

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9632,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9632,60

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

091214

Інші установи та заклади

1427,10

554,90

112,20

14,50

 

 

 

14,50

14,50

 

1441,60

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

5563,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5563,70

130104

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

3109,20

1900,00

20,00

42,30

 

 

 

42,30

42,30

 

3151,50

130105

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

815,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815,70

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1216,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1216,90

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

38497,80

20057,60

716,70

1554,00

 

 

 

1554,00

1554,00

 

40051,80

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

31,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,00

130112

Інші видатки

12225,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12225,70

130113

Централізовані бухгалтерії

746,30

510,70

 

 

 

 

 

 

 

 

746,30

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

6100,00

2373,50

535,00

1123,70

560,00

32,00

136,10

563,70

563,70

 

7223,70

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

736,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736,70

130203

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

22060,00

 

 

 

22060,00

22060,00

 

22060,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київський водний стадіон")

 

 

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

 

5000,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для Спортивного комплексу управління по фізичній культурі та спорту)

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

 

1000,00

14

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київради (КМДА)

2428320,30

1269605,10

232267,70

166203,60

114123,20

29341,70

15527,10

52080,40

47488,40

25888,40

2594523,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

9735,40

6607,40

379,70

65,00

65,00

 

 

 

 

 

9800,40

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

51562,30

 

 

10106,70

10031,70

 

 

75,00

 

 

61669,00

070701

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

985,60

723,10

 

 

 

 

 

 

 

 

985,60

080101

Лікарні (Субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги)

9757,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9757,40

080101

Лікарні (субвенція з державного бюджету на придбання медичного обладнання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва)

 

 

 

6000,00

 

 

 

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

080101

Лікарні (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

5057,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5057,30

080101

Лікарні

940031,90

550776,10

108509,60

54960,00

42638,70

5303,90

10176,00

12321,30

10387,20

 

994991,90

080102

Територіальні медичні об'єднання

807,40

553,20

23,40

 

 

 

 

 

 

 

807,40

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

595226,70

325511,60

75299,30

30036,10

20406,30

5216,60

2861,10

9629,80

9300,00

 

625262,80

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) (субвенція з державного бюджету на придбання медичного обладнання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва)

 

 

 

5648,40

 

 

 

5648,40

5648,40

5648,40

5648,40

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) (Субвенція з державного бюджету на забезпечення функціонування Київської міської клінічної лікарні "Київський міський центр серця")

37000,00

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

2000,00

39000,00

080203

Пологові будинки

133824,90

80306,50

15723,00

1275,20

1175,20

 

345,80

100,00

100,00

 

135100,10

080204

Санаторії для хворих туберкульозом

18538,50

8865,30

3168,10

114,80

79,80

 

72,40

35,00

35,00

 

18653,30

080205

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)

51639,10

25785,60

7944,30

195,50

25,50

 

11,00

170,00

170,00

 

51834,60

080207

Будинки дитини

26699,70

16711,70

2090,40

1053,00

 

 

 

1053,00

1053,00

 

27752,70

080208

Станції переливання крові

12699,70

6733,60

1112,10

1100,00

750,00

 

38,00

350,00

 

 

13799,70

080209

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги

118684,80

82391,70

3715,90

1253,00

1103,00

42,50

23,30

150,00

150,00

 

119937,80

080209

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги (субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги)

10000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,00

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

22230,20

15146,90

888,40

657,20

554,30

221,90

9,00

102,90

102,90

 

22887,40

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

70981,50

44387,00

5035,80

10822,20

9423,40

3698,20

669,70

1398,80

160,00

 

81803,70

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

32763,40

19705,50

3700,40

19524,40

19118,70

10817,70

536,20

405,70

85,00

 

52287,80

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

1841,40

1233,60

92,40

49,40

49,40

14,20

6,00

 

 

 

1890,80

081001

Медико-соціальні експертні комісії

4437,50

3164,60

83,70

 

 

 

 

 

 

 

4437,50

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

231503,50

81001,70

4501,20

9102,70

8702,20

4026,70

778,60

400,50

56,90

 

240606,20

081002

Інші заклади по охороні здоров'я (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

12240,00

 

 

 

12240,00

12240,00

12240,00

12240,00

081006

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,00

081007

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

35788,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35788,40

081010

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

22,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,00

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

5589,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5589,40

250404

Інші видатки (Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури)

302,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302,30

15

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (КМДА)

2588448,60

99669,70

28085,40

29379,80

19960,50

 

1248,20

9419,30

8459,70

 

2617828,40

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

11622,70

8051,40

261,40

 

 

 

 

 

 

 

11622,70

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) (субвенція з Державного бюджету)

4068,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4068,30

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

247773,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247773,80

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

155,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,60

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

2895,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2895,00

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

60734,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60734,24

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

4,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,30

090206

Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

76210,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76210,31

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

29,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,80

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

2099,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2099,40

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4496,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4496,90

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

12000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000,00

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

11025,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11025,55

090216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

9,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,30

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

12510,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12510,50

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

204202,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204202,00

090304

Допомога при народженні дитини

850693,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850693,00

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

47687,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47687,30

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

110732,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110732,00

090307

Тимчасова державна допомога дітям

6331,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6331,10

090308

Допомога при усиновленні дитини

2750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750,00

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

10732,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10732,40

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

108884,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108884,20

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

21,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,00

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

36483,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36483,00

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

73,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,00

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

366,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366,60

090416

Інші видатки на соціальний захисту ветеранів війни та праці

42361,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42361,10

090601

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

23925,80

11596,80

4527,80

2140,20

1475,20

 

 

665,00

625,00

 

26066,00

090901

Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту

99772,60

41861,90

16131,80

22796,90

17426,30

 

775,00

5370,60

4451,00

 

122569,50

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,00

091203

Навчання та трудове влаштування інвалідів

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

10798,80

6716,50

490,80

22,00

 

 

 

22,00

22,00

 

10820,80

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4351,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4351,30

091206

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

6461,60

3891,30

810,00

255,80

 

 

 

255,80

255,80

 

6717,40

091210

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

62,20

45,70

 

 

 

 

 

 

 

 

62,20

091212

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

27419,10

16172,70

650,90

1692,00

750,00

 

423,20

942,00

942,00

 

29111,10

091214

Інші установи та заклади

24302,50

11333,40

5212,70

1213,20

309,00

 

50,00

904,20

904,20

 

25515,70

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

163578,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163578,00

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

283,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283,90

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп

26,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,40

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

1259,70

 

 

 

1259,70

1259,70

 

1259,70

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс")

24254,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24254,80

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс" за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

28424,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28424,80

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,00

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс")

72764,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72764,50

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс" за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

85274,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85274,60

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київський метрополітен")

44099,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44099,70

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київський метрополітен" за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

101138,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101138,60

18

Відділ з питань охорони праці виконавчого органу Київради (КМДА)

879,90

558,40

17,60

 

 

 

 

 

 

 

879,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

824,90

558,40

17,60

 

 

 

 

 

 

 

824,90

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

55,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,00

19

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київради (КМДА)

12668,20

2225,60

179,20

9000,00

 

 

 

9000,00

9000,00

9000,00

21668,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1813,10

1173,80

43,30

 

 

 

 

 

 

 

1813,10

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

4059,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4059,00

091112

Капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти" в м. Києві

 

 

 

9000,00

 

 

 

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

5041,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5041,60

091214

Інші установи та заклади

1754,50

1051,80

135,90

 

 

 

 

 

 

 

1754,50

20

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (КМДА)

16409,70

8207,10

1152,20

479,30

 

 

 

479,30

479,30

 

16889,00

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2076,40

1333,40

20,40

 

 

 

 

 

 

 

2076,40

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

9762,20

4815,60

1103,80

435,30

 

 

 

435,30

435,30

 

10197,50

090802

Інші програми соціального захисту дітей

3215,00

1569,10

 

 

 

 

 

 

 

 

3215,00

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

091214

Інші установи та заклади

756,10

489,00

28,00

44,00

 

 

 

44,00

44,00

 

800,10

21

Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київради (КМДА)

3246,00

1157,20

51,20

 

 

 

 

 

 

 

3246,00

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1746,00

1157,20

51,20

 

 

 

 

 

 

 

1746,00

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

24

Головне управління культури виконавчого органу Київради (КМДА)

366751,00

64747,10

8084,30

33952,50

14348,50

3125,00

752,10

19604,00

19176,00

 

400703,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

6298,70

4130,40

268,40

2375,90

2225,90

932,20

149,50

150,00

 

 

8674,60

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

17039,10

11708,10

887,70

2605,50

2305,50

1108,30

190,70

300,00

300,00

 

19644,60

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

45407,10

 

 

3314,60

3214,60

 

 

100,00

 

 

48721,70

070602

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

12814,80

 

 

2590,00

2545,00

 

 

45,00

45,00

 

15404,80

110102

Театри

146528,60

 

 

730,00

 

 

 

730,00

730,00

 

147258,60

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

42247,70

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

 

42347,70

110201

Бібліотеки

15457,30

9356,00

793,20

1431,60

100,00

10,00

2,50

1331,60

1321,60

 

16888,90

110202

Музеї і виставки

53513,70

28915,40

4960,00

5700,40

2517,50

474,50

242,40

3182,90

3124,90

 

59214,10

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

907,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

907,10

110205

Школи естетичного виховання дітей

7816,40

5278,00

622,50

1204,50

1100,00

530,00

166,00

104,50

4,50

 

9020,90

110300

Кінематографія

1600,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,80

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11539,70

5359,20

552,50

1400,00

340,00

70,00

1,00

1060,00

1050,00

 

12939,70

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

12500,00

 

 

 

12500,00

12500,00

 

12500,00

250404

Інші видатки (Міська цільова програма підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

5580,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5580,00

26

Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА)

8075,20

5627,50

391,60

8831,00

6381,00

1684,50

 

2450,00

2200,00

 

16906,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2809,20

2051,30

 

2700,00

2630,00

 

 

70,00

 

 

5509,20

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

5266,00

3576,20

391,60

3931,00

3751,00

1684,50

 

180,00

 

 

9197,00

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

2200,00

 

 

 

2200,00

2200,00

 

2200,00

30

Управління преси та інформації виконавчого органу Київради (КМДА)

40977,60

1143,90

42,30

23700,00

 

 

 

23700,00

23700,00

 

64677,60

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1777,60

1143,90

42,30

 

 

 

 

 

 

 

1777,60

120100

Телебачення і радіомовлення

23704,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23704,00

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

9816,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9816,00

120300

Книговидання

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

120400

Інші засоби масової інформації

800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для ТРК "Київ")

 

 

 

23700,00

 

 

 

23700,00

23700,00

 

23700,00

250404

Інші видатки (Міська цільова програма підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

3380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3380,00

31

Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА)

2978,30

1857,20

242,80

416,20

244,00

 

 

172,20

 

 

3394,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2978,30

1857,20

242,80

416,20

244,00

 

 

172,20

 

 

3394,50

32

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)

15875,10

3175,30

1251,00

 

 

 

 

 

 

 

15875,10

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

6172,00

3175,30

1251,00

 

 

 

 

 

 

 

6172,00

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

9703,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9703,10

35

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київради (КМДА)

3172,30

1957,20

106,70

 

 

 

 

 

 

 

3172,30

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3172,30

1957,20

106,70

 

 

 

 

 

 

 

3172,30

36

Головне управління з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київради (КМДА)

3026,20

1912,60

165,20

 

 

 

 

 

 

 

3026,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3026,20

1912,60

165,20

 

 

 

 

 

 

 

3026,20

37

Управління цінової політики виконавчого органу Київради (КМДА)

3246,70

1913,20

202,60

 

 

 

 

 

 

 

3246,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3246,70

1913,20

202,60

 

 

 

 

 

 

 

3246,70

40

Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київради (КМДА)

7340,10

4118,00

158,40

40000,00

 

 

 

40000,00

40000,00

 

47340,10

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

6273,60

4118,00

158,40

 

 

 

 

 

 

 

6273,60

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

100101

Житлово-експлуатаційне господарство (придбання для житлово-експлуатаційних організацій спецтехніки)

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

 

3000,00

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (в т. ч. на оплату робіт виконаних в минулі роки)

 

 

 

27000,00

 

 

 

27000,00

27000,00

 

27000,00

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (вирішення нештатних ситуацій в житловому господарстві)

266,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266,50

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

 

10000,00

41

Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київради (КМДА)

39161,50

3072,40

 

137073,90

784,50

215,80

225,80

136289,40

122081,50

 

176235,40

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

4720,10

3072,40

 

784,50

784,50

215,80

225,80

 

 

 

5504,60

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

23606,00

 

 

15116,00

 

 

 

15116,00

15116,00

 

38722,00

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

2100,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100,50

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

105965,50

 

 

 

105965,50

105965,50

 

105965,50

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київкомунсервіс")

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

 

1000,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

14207,90

 

 

 

14207,90

 

 

14207,90

250404

Інші видатки (Програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року (Програма N 389/5776))

3000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,00

250404

Інші видатки (Міська цільова програма підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

5734,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5734,90

42

Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

24011,50

1276,10

149,50

5660,00

 

 

 

5660,00

3660,00

 

29671,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1990,00

1276,10

149,50

 

 

 

 

 

 

 

1990,00

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

5908,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5908,80

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

15478,70

 

 

1730,00

 

 

 

1730,00

1730,00

 

17208,70

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

534,00

 

 

430,00

 

 

 

430,00

430,00

 

964,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

 

1500,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

 

 

2000,00

43

Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА)

29840,50

4643,70

240,70

113813,70

2859,80

 

598,00

110953,90

99953,90

 

143654,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

6840,50

4643,70

240,70

959,80

959,80

 

598,00

 

 

 

7800,30

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

7200,00

 

 

 

7200,00

7200,00

 

7200,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

7400,10

 

 

 

7400,10

7400,10

 

7400,10

150104

Виплата компенсації на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам

 

 

 

1900,00

1900,00

 

 

 

 

 

1900,00

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

9678,40

 

 

 

9678,40

9678,40

 

9678,40

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

75675,40

 

 

 

75675,40

75675,40

 

75675,40

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

 

 

11000,00

250907

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

21555,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21555,00

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1445,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1445,00

45

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

10675,10

6844,70

528,90

 

 

 

 

 

 

 

10675,10

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

10475,10

6844,70

528,90

 

 

 

 

 

 

 

10475,10

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма підтримки приватизації у м. Києві)

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

47

Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київради (КМДА)

 

 

 

182959,70

1777,20

1073,70

58,60

181182,50

171080,50

20000,00

182959,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

 

 

 

1777,20

1777,20

1073,70

58,60

 

 

 

1777,20

150101

Капітальні вкладення (За рахунок субвенції з Державного бюджету України)

 

 

 

20000,00

 

 

 

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

121577,50

 

 

 

121577,50

121577,50

 

121577,50

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

11000,00

 

11000,00

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

18503,00

 

 

 

18503,00

18503,00

 

18503,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

10102,00

 

 

 

10102,00

 

 

10102,00

48

Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА)

9817,90

6290,80

705,60

3863,60

833,60

 

231,30

3030,00

 

 

13681,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

9817,90

6290,80

705,60

863,60

833,60

 

231,30

30,00

 

 

10681,50

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

 

 

3000,00

49

Інспекція державного технічного нагляду виконавчого органу Київради (КМДА)

825,90

598,40

 

882,90

812,90

128,20

24,30

70,00

 

 

1708,80

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

825,90

598,40

 

882,90

812,90

128,20

24,30

70,00

 

 

1708,80

50

Головне управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київради (КМДА)

35082,90

1936,80

200,00

4131,10

 

 

 

4131,10

4131,10

 

39214,00

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3004,40

1936,80

200,00

 

 

 

 

 

 

 

3004,40

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

23598,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23598,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

4131,10

 

 

 

4131,10

4131,10

 

4131,10

210110

Заходи з організації рятування на водах

8480,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8480,50

51

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА)

4070,50

2109,50

156,50

 

 

 

 

 

 

 

4070,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3273,60

2109,50

156,50

 

 

 

 

 

 

 

3273,60

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

296,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296,90

250404

Інші видатки (на утримання контейнерів з берилієвмісними відходами в пункті тимчасового зберігання на території ДНВП "Захід")

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

56

Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

22611,10

11497,30

965,50

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

23111,10

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

17611,10

11497,30

965,50

 

 

 

 

 

 

 

17611,10

160101

Землеустрій

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

500,00

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,00

60

Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

59959,50

1936,80

139,00

134052,50

1000,00

 

 

133052,50

64252,50

 

194012,00

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3003,20

1936,80

139,00

 

 

 

 

 

 

 

3003,20

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

28483,30

 

 

18650,00

 

 

 

18650,00

18650,00

 

47133,30

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

13257,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13257,30

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

14715,70

 

 

2550,00

 

 

 

2550,00

2550,00

 

17265,70

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

43052,50

 

 

 

43052,50

43052,50

 

43052,50

160600

Лісове господарство і мисливство

 

 

 

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

1000,00

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

21800,00

 

 

 

21800,00

 

 

21800,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

23000,00

 

 

 

23000,00

 

 

23000,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Створення та відновлення зелених насаджень)

 

 

 

24000,00

 

 

 

24000,00

 

 

24000,00

250404

Інші видатки (Міська цільова програма підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

65

Головне управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київради (КМДА)

268297,30

4185,20

241,40

728142,90

44464,30

 

 

683678,60

548434,40

 

996440,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

6403,30

4185,20

241,40

 

 

 

 

 

 

 

6403,30

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

50000,00

 

 

9500,00

 

 

 

9500,00

9500,00

 

59500,00

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

59036,30

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

11000,00

 

70036,30

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

132864,40

 

 

 

132864,40

132864,40

 

132864,40

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

 

 

 

41840,00

 

 

 

41840,00

41840,00

 

41840,00

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту, в тому числі на обслуговування кредитних угод (для КП "Київпастранс")

130000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130000,00

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту (капітальні ремонти рухомого складу КП "Київпастранс")

 

 

 

26000,00

 

 

 

26000,00

26000,00

 

26000,00

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг

 

 

 

12550,00

 

 

 

12550,00

 

 

12550,00

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах)

 

 

 

139168,40

44464,30

 

 

94704,10

 

 

139168,40

170901

Національна програма інформатизації

 

 

 

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

 

4000,00

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (Організація дорожнього руху)

22836,00

 

 

2500,00

 

 

 

2500,00

2500,00

 

25336,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київпастранс")

 

 

 

147230,00

 

 

 

147230,00

147230,00

 

147230,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київський метрополітен")

 

 

 

152200,00

 

 

 

152200,00

152200,00

 

152200,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київдорсервіс")

 

 

 

20300,00

 

 

 

20300,00

20300,00

 

20300,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Київміськсвітло")

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

 

1000,00

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Технічний захист інформації в апараті Київської міської державної адміністрації)

21,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,70

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

27990,10

 

 

 

27990,10

 

 

27990,10

67

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (КМДА)

18305,70

5528,30

260,40

10740,70

 

 

 

10740,70

10740,70

 

29046,40

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

8665,70

5528,30

260,40

 

 

 

 

 

 

 

8665,70

250404

Інші видатки (Міська цільова програма підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Євро-2012 року з футболу)

2000,00

 

 

10740,70

 

 

 

10740,70

10740,70

 

12740,70

250404

Інші видатки (Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки)

7640,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7640,00

71

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київради (КМДА)

257850,30

1858,10

76,70

54970,00

 

 

 

54970,00

54970,00

 

312820,30

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2890,90

1858,10

76,70

 

 

 

 

 

 

 

2890,90

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

46900,00

 

 

 

46900,00

46900,00

 

46900,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "ГВП")

 

 

 

8070,00

 

 

 

8070,00

8070,00

 

8070,00

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

254772,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254772,00

250404

Інші видатки (Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури)

187,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187,40

73

Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА)

20553,90

5857,20

137,20

2400,00

 

 

 

2400,00

2400,00

 

22953,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

8860,00

5857,20

137,20

 

 

 

 

 

 

 

8860,00

150101

Капітальні вкладення (Програма соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік)

 

 

 

1400,00

 

 

 

1400,00

1400,00

 

1400,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київсистемоменеджмент")

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

 

1000,00

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

11693,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11693,90

75

Головне фінансове управління виконавчого органу Київради (КМДА)

848175,20

8815,40

 

 

 

 

 

 

 

 

848175,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

13672,00

8815,40

 

 

 

 

 

 

 

 

13672,00

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

44187,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44187,50

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

234800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234800,00

230200

Обслуговування зовнішнього боргу

555515,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555515,70

76

Головне фінансове управління виконавчого органу Київради (КМДА) (загальноміські видатки)

36809,60

3307,40

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

 

38309,60

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

4507,80

3307,40

 

 

 

 

 

 

 

 

4507,80

250102

Резервний фонд

30000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,00

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти

2301,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301,80

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів у с. Ходосівка Києво-Святошинського району)

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

500,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг у с. Креничі Обухівського району)

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

500,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг у с. Підгірці Обухівського району)

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

500,00

77

Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)

6056,80

3653,00

184,10

 

 

 

 

 

 

 

6056,80

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

6056,80

3653,00

184,10

 

 

 

 

 

 

 

6056,80

79

Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київради (КМДА)

24353,60

2562,90

107,50

 

 

 

 

 

 

 

24353,60

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

4143,60

2562,90

107,50

 

 

 

 

 

 

 

4143,60

250404

Інші видатки (Міська цільова програма підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

20210,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20210,00

90

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

474416,10

267796,50

62775,70

61834,10

28565,60

3123,60

4168,78

33268,50

30783,90

3978,90

536250,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

28175,00

18112,80

2275,30

805,60

 

 

 

805,60

805,60

 

28980,60

070101

Дошкільні заклади освіти

104555,00

53732,90

20585,70

23953,20

11311,10

239,00

1604,50

12642,10

12574,40

 

128508,20

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

156512,40

87822,80

26670,30

5472,30

4558,10

504,50

1429,00

914,20

800,00

 

161984,70

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

23832,40

13156,30

3758,00

478,10

166,10

 

62,30

312,00

300,00

 

24310,50

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

7496,10

5067,00

568,40

2,40

2,40

 

1,60

 

 

 

7498,50

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1785,50

1310,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1785,50

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4252,50

2650,00

235,00

61,70

61,70

 

10,20

 

 

 

4314,20

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

522,00

383,00

 

 

 

 

 

 

 

 

522,00

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

48,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,90

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

94929,30

61352,10

5949,70

5809,80

4392,80

1042,00

966,80

1417,00

1200,00

 

100739,10

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

3978,90

 

 

 

3978,90

3978,90

3978,90

3978,90

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

597,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

597,50

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

481,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481,20

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1019,70

684,40

54,70

 

 

 

 

 

 

 

1019,70

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

59,50

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

59,50

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

1758,70

913,20

405,30

860,00

660,00

410,60

24,30

200,00

200,00

 

2618,70

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

8523,00

5881,80

427,50

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

9023,00

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

100,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,30

091214

Інші установи та заклади

920,50

591,60

22,10

 

 

 

 

 

 

 

920,50

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (ремонт фасадів у 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський" до Євро 2012 р)

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

 

3000,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

13191,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13191,50

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

110201

Бібліотеки

6888,50

4385,30

690,10

751,30

91,30

 

32,70

660,00

620,00

 

7639,80

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2523,60

1491,80

430,90

94,50

75,80

35,30

5,90

18,70

 

 

2618,10

110205

Школи естетичного виховання дітей

10724,50

7530,20

365,00

1244,20

1229,20

874,60

1,48

15,00

 

 

11968,70

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

602,60

390,40

22,20

 

 

 

 

 

 

 

602,60

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3610,40

2310,90

315,50

148,60

148,60

17,60

30,00

 

 

 

3759,00

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

70,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,50

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

6805,00

 

 

 

6805,00

6805,00

 

6805,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

 

 

2000,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100203)

 

 

 

5868,50

5868,50

 

 

 

 

 

5868,50

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

91

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

625077,80

347031,80

85396,20

84796,40

43912,90

5064,60

2608,90

40883,50

39868,10

5314,80

709874,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

29202,90

19137,30

1837,80

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

29702,90

070101

Дошкільні заклади освіти

139015,60

68437,60

26764,30

21991,50

18104,20

 

888,50

3887,30

3787,30

 

161007,10

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

276043,00

154386,70

45786,30

21272,40

11850,70

1900,00

1422,50

9421,70

8982,80

 

297315,40

070202

Вечірні (змінні) школи

360,30

264,40

 

 

 

 

 

 

 

 

360,30

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

14261,70

7116,10

2783,60

2020,80

1487,30

 

55,20

533,50

233,50

 

16282,50

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

10216,60

6663,20

1072,60

424,20

130,80

 

47,00

293,40

283,40

 

10640,80

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1752,30

1283,60

 

 

 

 

 

 

 

 

1752,30

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4345,20

3096,80

 

 

 

 

 

 

 

 

4345,20

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

1299,80

589,80

211,50

 

 

 

 

 

 

 

1299,80

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

43,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,40

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

103667,50

66094,10

4453,60

8945,50

2623,00

491,20

185,70

6322,50

6183,00

 

112613,00

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

5314,80

 

 

 

5314,80

5314,80

5314,80

5314,80

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

798,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

798,10

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

672,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672,30

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1537,20

991,00

114,50

 

 

 

 

 

 

 

1537,20

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

136,50

11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

136,50

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

37,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,70

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

2206,40

1265,50

430,50

700,00

673,00

365,00

10,00

27,00

 

 

2906,40

091106

Інші видатки

297,10

181,80

46,60

 

 

 

 

 

 

 

297,10

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

5397,80

3734,20

192,90

 

 

 

 

 

 

 

5397,80

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

190,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,40

091214

Інші установи та заклади

1095,60

668,10

128,50

 

 

 

 

 

 

 

1095,60

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

530,00

 

 

 

530,00

530,00

 

530,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

11349,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11349,40

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

210,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,00

110201

Бібліотеки

6378,60

4200,60

380,90

 

 

 

 

 

 

 

6378,60

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2545,70

1607,90

342,30

3450,90

1250,90

528,60

 

2200,00

2200,00

 

5996,60

110205

Школи естетичного виховання дітей

10142,60

6833,50

806,40

3044,00

2744,00

1779,80

 

300,00

300,00

 

13186,60

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

797,30

468,60

43,90

 

 

 

 

 

 

 

797,30

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

76,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,80

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

9088,30

 

 

 

9088,30

9088,30

 

9088,30

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

565,00

 

 

 

565,00

565,00

 

565,00

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

1900,00

 

 

 

1900,00

1900,00

 

1900,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100203)

 

 

 

5049,00

5049,00

 

 

 

 

 

5049,00

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

92

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

690642,20

391456,00

90053,30

78095,40

37533,90

5642,20

2957,10

40561,50

38024,60

6079,20

768737,60

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

32987,20

21616,90

2076,40

3300,00

 

 

 

3300,00

3300,00

 

36287,20

070101

Дошкільні заклади освіти

162171,70

83614,60

30751,60

15534,20

14689,20

50,00

955,60

845,00

795,00

 

177705,90

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

296050,80

170074,50

46007,70

15516,60

4883,60

271,50

1380,60

10633,00

10605,00

 

311567,40

070202

Вечірні (змінні) школи

2656,10

1643,60

395,20

 

 

 

 

 

 

 

2656,10

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

11150,60

7512,50

863,60

58,30

58,30

 

20,50

 

 

 

11208,90

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

2108,50

1546,80

 

 

 

 

 

 

 

 

2108,50

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

3472,10

2131,60

453,90

181,50

86,50

 

55,50

95,00

80,00

 

3653,60

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

726,30

532,60

 

 

 

 

 

 

 

 

726,30

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

72,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,40

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

912,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912,90

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

6079,20

 

 

 

6079,20

6079,20

6079,20

6079,20

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

130628,50

82400,10

6923,80

13480,40

9273,50

3820,20

428,20

4206,90

3804,00

 

144108,90

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1129,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1129,50

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1345,10

924,40

78,50

16,00

 

 

 

16,00

16,00

 

1361,10

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

101,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101,50

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

140,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,30

091106

Інші видатки

507,50

335,50

38,70

105,00

 

 

 

105,00

105,00

 

612,50

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

4421,70

3075,90

107,10

50,00

20,00

12,70

 

30,00

30,00

 

4471,70

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

165,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,30

091214

Інші установи та заклади

1077,90

650,50

130,60

978,00

 

 

 

978,00

978,00

 

2055,90

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

2597,00

 

 

 

2597,00

2597,00

 

2597,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

13599,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13599,50

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

110201

Бібліотеки

4975,50

3152,00

395,60

4,30

4,30

 

 

 

 

 

4979,80

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2313,80

1317,20

431,00

1137,50

1112,00

720,00

74,10

25,50

19,50

 

3451,30

110205

Школи естетичного виховання дітей

8606,50

6018,50

300,70

1148,50

798,00

543,20

13,60

350,50

320,50

 

9755,00

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

547,80

318,20

37,70

 

 

 

 

 

 

 

547,80

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

96,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,30

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5209,60

3382,20

441,40

218,50

113,50

 

11,00

105,00

100,00

 

5428,10

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

996,50

470,10

305,40

425,00

325,00

174,60

18,00

100,00

100,00

 

1421,50

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

1370,80

738,30

314,40

270,00

120,00

50,00

 

150,00

150,00

 

1640,80

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

8945,40

 

 

 

8945,40

8945,40

 

8945,40

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100203)

 

 

 

6050,00

6050,00

 

 

 

 

 

6050,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

 

 

2000,00

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

93

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

681931,30

395048,40

76929,10

59029,10

32003,90

3425,10

3993,20

27025,20

26696,40

5898,30

740960,40

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

33444,30

22101,60

1841,80

700,00

 

 

 

700,00

700,00

 

34144,30

070101

Дошкільні заклади освіти

153255,30

81409,40

25896,50

15744,30

10882,00

28,90

694,20

4862,30

4762,30

 

168999,60

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

256583,70

152492,30

31845,40

6738,30

4618,30

24,10

580,20

2120,00

2070,00

 

263322,00

070202

Вечірні (змінні) школи

1146,60

747,80

120,90

0,30

0,30

 

 

 

 

 

1146,90

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

5366,00

2393,10

1183,00

376,10

82,50

 

6,00

293,60

293,60

 

5742,10

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

14773,90

7925,80

2341,80

628,20

344,10

 

110,00

284,10

264,10

 

15402,10

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

7416,90

4852,50

771,00

625,10

585,10

 

168,80

40,00

 

 

8042,00

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

2512,60

1796,30

61,20

10,80

10,80

 

6,80

 

 

 

2523,40

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4403,00

3010,60

127,70

262,60

192,60

 

27,60

70,00

50,00

 

4665,60

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

1033,90

554,10

192,70

2198,60

2188,60

 

1772,60

10,00

 

 

3232,50

070806

Інші заклади освіти

1830,30

1146,70

252,90

312,80

312,80

30,00

169,80

 

 

 

2143,10

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

72,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,40

080101

Лікарні

16835,30

9390,50

1687,60

472,00

472,00

89,30

18,50

 

 

 

17307,30

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

111142,40

70140,40

7029,90

4280,30

3192,80

784,80

311,40

1087,50

998,70

 

115422,70

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

5898,30

 

 

 

5898,30

5898,30

5898,30

5898,30

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

885,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

885,70

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

892,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

892,10

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1261,40

853,40

80,70

 

 

 

 

 

 

 

1261,40

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

165,30

76,40

 

 

 

 

 

 

 

 

165,30

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

4286,70

2275,50

1024,20

408,80

400,00

220,00

30,50

8,80

8,80

 

4695,50

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

9268,50

6342,60

375,50

530,00

 

 

 

530,00

530,00

 

9798,50

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

396,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396,70

091214

Інші установи та заклади

1286,40

813,10

 

 

 

 

 

 

 

 

1286,40

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

2892,60

 

 

 

2892,60

2892,60

 

2892,60

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

1407,20

 

 

 

1407,20

1407,20

 

1407,20

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

12078,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12078,80

110102

Театри

899,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899,60

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

156,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156,80

110201

Бібліотеки

7959,60

5078,30

694,70

46,10

46,10

 

16,10

 

 

 

8005,70

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1228,30

745,80

185,00

207,00

207,00

115,20

24,30

 

 

 

1435,30

110205

Школи естетичного виховання дітей

21047,30

14772,60

799,60

3784,00

2986,30

2132,80

6,30

797,70

797,70

 

24831,30

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

808,30

493,00

21,80

 

 

 

 

 

 

 

808,30

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8373,20

5636,60

395,20

384,10

109,10

 

50,10

275,00

275,00

 

8757,30

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

3647,50

 

 

 

3647,50

3647,50

 

3647,50

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

1500,60

 

 

 

1500,60

1500,60

 

1500,60

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

 

600,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФКВ 100203)

 

 

 

5373,50

5373,50

 

 

 

 

 

5373,50

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

94

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

600263,00

336880,30

72156,40

72872,40

32574,80

3230,90

3491,20

40297,60

36061,50

5371,10

673135,40

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

30028,70

19459,90

2204,80

1242,00

 

 

 

1242,00

1242,00

 

31270,70

070101

Дошкільні заклади освіти

141080,00

74802,90

25070,60

21022,30

16842,50

 

2500,40

4179,80

3556,80

 

162102,30

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

212624,70

124925,80

28254,60

3322,10

1882,10

28,20

617,60

1440,00

1440,00

 

215946,80

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

13968,20

7720,40

2179,00

 

 

 

 

 

 

 

13968,20

070302

Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

9985,60

5221,50

1578,20

 

 

 

 

 

 

 

9985,60

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

13723,80

7426,70

1758,90

 

 

 

 

 

 

 

13723,80

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

13802,20

9134,90

1351,30

1149,80

1046,00

 

215,10

103,80

 

 

14952,00

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

3319,80

2427,20

 

 

 

 

 

 

 

 

3319,80

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4390,50

2511,80

472,40

8,60

8,60

 

 

 

 

 

4399,10

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

932,90

682,80

 

 

 

 

 

 

 

 

932,90

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

47,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,10

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

100459,00

57641,20

6944,00

10158,20

3379,20

1174,20

158,10

6779,00

6480,00

 

110617,20

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

5371,10

 

 

 

5371,10

5371,10

5371,10

5371,10

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

806,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

806,60

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

811,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811,60

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1226,60

748,50

105,20

150,00

 

 

 

150,00

150,00

 

1376,60

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

250,10

139,00

 

 

 

 

 

 

 

 

250,10

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

2716,30

1359,00

725,60

1318,60

863,10

540,00

 

455,50

445,20

 

4034,90

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

474,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

474,80

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

6455,80

4442,80

277,90

40,00

 

 

 

40,00

40,00

 

6495,80

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

104,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,90

091214

Інші установи та заклади

360,30

249,70

 

 

 

 

 

 

 

 

360,30

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

1400,00

 

 

 

1400,00

1400,00

 

1400,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

14427,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14427,70

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

110201

Бібліотеки

6018,90

3837,70

461,80

1446,00

 

 

 

1446,00

1446,00

 

7464,90

110205

Школи естетичного виховання дітей

15168,30

10613,80

575,80

2583,30

2033,30

1488,50

 

550,00

550,00

 

17751,60

110300

Кінематографія

535,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535,60

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

609,00

326,50

32,30

 

 

 

 

 

 

 

609,00

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4764,00

3208,20

164,00

250,00

 

 

 

250,00

250,00

 

5014,00

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

5017,00

 

 

 

5017,00

5017,00

 

5017,00

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

 

4000,00

150111

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

4600,00

 

 

 

4600,00

4600,00

 

4600,00

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

73,40

 

 

 

73,40

73,40

 

73,40

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

3200,00

 

 

 

3200,00

 

 

3200,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (орендна плата за земельну ділянку по інвестиційних договорах)

 

 

 

101,50

101,50

 

 

 

 

 

101,50

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФКВ 100203)

 

 

 

6418,50

6418,50

 

 

 

 

 

6418,50

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

95

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

291558,00

168122,60

30470,00

37482,90

13314,10

1679,90

517,60

24168,80

23833,60

2383,60

329040,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

26066,40

17412,20

1168,60

968,80

 

 

 

968,80

968,80

 

27035,20

070101

Дошкільні заклади освіти

40437,00

21995,10

6749,10

11112,80

3245,30

9,70

165,70

7867,50

7690,60

 

51549,80

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

126373,70

75902,20

17362,10

3097,70

1300,70

 

206,90

1797,00

1682,00

 

129471,40

070202

Вечірні (змінні) школи

470,40

345,00

 

 

 

 

 

 

 

 

470,40

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

5137,60

3479,10

394,20

 

 

 

 

 

 

 

5137,60

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1092,00

778,70

30,30

 

 

 

 

 

 

 

1092,00

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

2020,30

1395,00

117,90

 

 

 

 

 

 

 

2020,30

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

439,20

288,00

46,30

 

 

 

 

 

 

 

439,20

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

16,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,30

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

4032,70

1632,90

423,10

 

 

 

 

 

 

 

4032,70

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

30575,00

19233,50

2185,80

3599,70

1936,80

655,00

95,00

1662,90

1629,60

 

34174,70

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

2383,60

 

 

 

2383,60

2383,60

2383,60

2383,60

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

357,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357,90

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

1867,90

1263,40

131,90

314,60

304,60

86,40

32,20

10,00

 

 

2182,50

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

827,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

827,70

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1153,30

715,00

78,00

47,00

 

 

 

47,00

47,00

 

1200,30

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

67,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,30

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

2042,00

1249,40

290,70

300,00

 

 

 

300,00

300,00

 

2342,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

6206,20

4409,40

138,70

 

 

 

 

 

 

 

6206,20

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

407,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407,00

091214

Інші установи та заклади

1281,80

785,10

101,20

 

 

 

 

 

 

 

1281,80

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (ремонт фасадів у 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський" до Євро 2012 р.)

 

 

 

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

 

4000,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

11745,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11745,00

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,00

110201

Бібліотеки

5720,10

3563,40

666,30

75,50

25,50

 

10,30

50,00

50,00

 

5795,60

110205

Школи естетичного виховання дітей

15635,70

11067,30

511,00

1404,20

1276,20

928,80

7,50

128,00

128,00

 

17039,90

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

448,00

312,90

 

54,00

 

 

 

54,00

54,00

 

502,00

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3270,80

2295,00

74,80

 

 

 

 

 

 

 

3270,80

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2553,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2553,30

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

123,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,40

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

4900,00

 

 

 

4900,00

4900,00

 

4900,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФКВ 100203)

 

 

 

5225,00

5225,00

 

 

 

 

 

5225,00

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

96

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

422260,80

237164,40

53496,70

45274,40

21768,40

3490,30

2643,80

23506,00

23299,20

3243,50

467535,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

23753,20

16063,80

785,20

2935,80

126,40

91,50

 

2809,40

2809,40

 

26689,00

070101

Дошкільні заклади освіти

68150,30

35748,00

12093,40

7186,70

5289,60

32,30

696,80

1897,10

1897,10

 

75337,00

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

163043,60

91519,80

25559,60

6718,20

3380,70

270,00

680,20

3337,50

3333,50

 

169761,80

070202

Вечірні (змінні) школи

3000,70

1975,70

301,20

231,50

218,00

 

218,00

13,50

13,50

 

3232,20

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

10851,30

4811,60

2630,70

934,00

 

 

 

934,00

934,00

 

11785,30

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

7428,60

3554,90

1159,80

76,40

76,40

 

 

 

 

 

7505,00

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

18518,30

10420,50

2308,10

846,60

51,70

 

51,70

794,90

794,90

 

19364,90

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4902,20

2848,70

1007,60

411,30

201,30

8,80

188,00

210,00

210,00

 

5313,50

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1217,70

872,60

 

 

 

 

 

 

 

 

1217,70

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

3217,00

2067,30

63,60

67,00

 

 

 

67,00

67,00

 

3284,00

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

451,00

330,60

 

1360,80

1360,80

 

294,90

 

 

 

1811,80

070806

Інші заклади освіти

599,90

384,80

72,20

 

 

 

 

 

 

 

599,90

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

56,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,10

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

487,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

487,10

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

3243,50

 

 

 

3243,50

3243,50

3243,50

3243,50

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

61874,30

38423,80

4731,50

7841,40

3206,80

677,80

372,70

4634,60

4465,60

 

69715,70

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

965,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

965,10

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

906,70

599,80

70,90

90,20

 

 

 

90,20

90,20

 

996,90

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

155,30

46,80

 

 

 

 

 

 

 

 

155,30

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,00

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

4018,40

2265,70

793,00

306,30

290,30

164,40

50,30

16,00

9,80

 

4324,70

091106

Інші видатки

518,40

361,40

25,00

 

 

 

 

 

 

 

518,40

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

6837,00

4844,50

166,50

 

 

 

 

 

 

 

6837,00

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

282,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282,70

091214

Інші установи та заклади

861,10

538,00

63,50

28,90

28,90

 

28,90

 

 

 

890,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

9742,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9742,20

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00

110201

Бібліотеки

5680,20

3578,20

607,70

39,00

14,00

 

10,00

25,00

25,00

 

5719,20

110205

Школи естетичного виховання дітей

20593,30

14291,10

1032,10

3567,10

3189,50

2245,50

52,30

377,60

350,00

 

24160,40

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

474,60

332,40

 

 

 

 

 

 

 

 

474,60

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1856,50

1284,40

25,10

 

 

 

 

 

 

 

1856,50

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

63,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,00

150101

капітальні вкладення

 

 

 

4182,70

 

 

 

4182,70

4182,70

 

4182,70

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

673,00

 

 

 

673,00

673,00

 

673,00

150111

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

 

200,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФКВ 100203)

 

 

 

4334,00

4334,00

 

 

 

 

 

4334,00

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

97

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

655440,80

373670,00

87330,30

52037,90

26807,80

3324,20

2210,00

25230,10

24722,10

5702,10

707478,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

30666,10

20484,50

1375,70

900,00

 

 

 

900,00

900,00

 

31566,10

070101

Дошкільні заклади освіти

140042,10

72205,20

26815,40

13853,10

12043,10

 

852,10

1810,00

1810,00

 

153895,20

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

269061,20

152966,70

43626,10

4511,80

2681,80

157,30

657,70

1830,00

1830,00

 

273573,00

070202

Вечірні (змінні) школи

2194,00

1368,90

320,10

41,60

41,60

 

38,60

 

 

 

2235,60

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

22611,60

13397,30

2103,50

160,00

 

 

 

160,00

160,00

 

22771,60

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

22118,40

14207,30

2663,30

667,70

667,70

283,40

97,40

 

 

 

22786,10

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

2102,60

1501,80

25,60

 

 

 

 

 

 

 

2102,60

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4990,10

3166,00

329,50

62,10

12,10

 

4,40

50,00

50,00

 

5052,20

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

509,20

286,00

11,90

 

 

 

 

 

 

 

509,20

070806

Інші заклади освіти

2603,60

1699,40

250,30

331,40

331,40

185,00

4,20

 

 

 

2935,00

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

72,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,40

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

100384,90

63707,90

5614,30

4531,30

3531,30

781,50

410,60

1000,00

1000,00

 

104916,20

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

5702,10

 

 

 

5702,10

5702,10

5702,10

5702,10

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

856,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856,30

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1112,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112,70

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1074,20

707,80

72,70

250,00

 

 

 

250,00

250,00

 

1324,20

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

220,60

117,40

 

 

 

 

 

 

 

 

220,60

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

2603,70

1515,20

482,10

570,00

270,00

200,00

 

300,00

300,00

 

3173,70

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

7997,30

5560,80

300,30

 

 

 

 

 

 

 

7997,30

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

294,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294,10

091211

Централізовані бухгалтерії

217,70

154,80

 

 

 

 

 

 

 

 

217,70

091214

Інші установи та заклади

3351,10

1911,40

539,30

 

 

 

 

 

 

 

3351,10

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

2745,80

 

 

 

2745,80

2745,80

 

2745,80

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

4754,20

 

 

 

4754,20

4754,20

 

4754,20

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

9952,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9952,30

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

110201

Бібліотеки

5334,00

3265,30

604,30

190,00

 

 

 

190,00

190,00

 

5524,00

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1595,40

1009,30

188,00

660,10

502,10

364,40

 

158,00

150,00

 

2255,50

110205

Школи естетичного виховання дітей

14101,20

9880,30

429,10

2408,20

1848,20

1352,60

 

560,00

560,00

 

16509,40

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

699,30

426,50

27,90

 

 

 

 

 

 

 

699,30

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7506,70

4130,20

1550,90

751,00

451,00

 

145,00

300,00

300,00

 

8257,70

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

68,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,00

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

4020,00

 

 

 

4020,00

4020,00

 

4020,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

 

 

500,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФКВ 100203)

 

 

 

4427,50

4427,50

 

 

 

 

 

4427,50

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

98

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

547252,10

313000,00

73425,50

52262,60

24383,00

3940,70

249,80

27879,60

27879,60

5842,00

599514,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

33971,30

21508,80

3218,10

1091,00

 

 

 

1091,00

1091,00

 

35062,30

070101

Дошкільні заклади освіти

108503,60

55687,00

21759,30

11476,90

8150,90

 

20,00

3326,00

3326,00

 

119980,50

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

232568,80

134986,80

35940,10

8461,80

4849,80

1118,90

39,40

3612,00

3612,00

 

241030,60

070202

Вечірні (змінні) школи

4625,70

3074,60

431,10

472,80

472,80

 

 

 

 

 

5098,50

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

7455,10

3787,40

1155,10

443,50

293,50

201,10

 

150,00

150,00

 

7898,60

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

11613,00

6948,00

1390,30

350,60

138,60

 

 

212,00

212,00

 

11963,60

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

17680,80

11360,20

2181,30

993,00

893,00

 

3,00

100,00

100,00

 

18673,80

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

2038,60

1455,20

53,20

 

 

 

 

 

 

 

2038,60

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

3961,70

2730,50

236,40

100,00

 

 

 

100,00

100,00

 

4061,70

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

755,30

553,40

 

 

 

 

 

 

 

 

755,30

070806

Інші заклади освіти

3450,90

1963,60

772,40

685,20

685,20

 

14,00

 

 

 

4136,10

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

54,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,30

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

877,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

877,30

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

5842,00

 

 

 

5842,00

5842,00

5842,00

5842,00

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

63592,40

39838,60

3316,90

4752,70

1752,70

603,90

173,40

3000,00

3000,00

 

68345,10

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

484,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484,40

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1121,50

740,00

92,90

19,60

 

 

 

19,60

19,60

 

1141,10

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

224,20

120,10

 

 

 

 

 

 

 

 

224,20

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

2426,80

1304,40

583,90

860,00

 

 

 

860,00

860,00

 

3286,80

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

7667,30

5298,00

389,10

58,90

5,10

 

 

53,80

53,80

 

7726,20

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

304,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304,40

091214

Інші установи та заклади

1197,70

733,00

24,10

20,00

 

 

 

20,00

20,00

 

1217,70

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

9865,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9865,80

110102

Театри

508,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508,00

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

110201

Бібліотеки

7671,20

4723,30

802,60

85,60

 

 

 

85,60

85,60

 

7756,80

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

285,10

176,10

40,60

 

 

 

 

 

 

 

285,10

110205

Школи естетичного виховання дітей

18777,90

13126,10

861,90

6051,90

2751,90

2016,80

 

3300,00

3300,00

 

24829,80

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

676,40

406,30

81,30

70,00

 

 

 

70,00

70,00

 

746,40

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3582,60

2478,60

94,90

 

 

 

 

 

 

 

3582,60

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

2717,10

 

 

 

2717,10

2717,10

 

2717,10

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

3320,50

 

 

 

3320,50

3320,50

 

3320,50

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФКВ 100203)

 

 

 

4389,00

4389,00

 

 

 

 

 

4389,00

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

250915

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги

 

 

 

0,50

0,50

 

 

 

 

 

0,50

99

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

563539,40

326768,30

63173,10

82031,80

39493,20

7559,10

3263,20

42538,60

32483,40

3946,50

645571,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

31874,50

20862,30

2041,90

4441,30

 

 

 

4441,30

4441,30

 

36315,80

070101

Дошкільні заклади освіти

90769,80

47521,10

16104,00

13214,40

9582,20

 

774,60

3632,20

3512,20

 

103984,20

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

170688,30

99437,50

25760,80

11698,50

6960,40

1750,00

640,90

4738,10

4611,30

 

182386,80

070202

Вечірні (змінні) школи

16173,70

11857,00

 

 

 

 

 

 

 

 

16173,70

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

19664,10

8556,70

3546,60

2045,10

345,10

 

106,40

1700,00

1700,00

 

21709,20

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

3547,30

787,70

2315,00

520,60

520,60

 

433,80

 

 

 

4067,90

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

5451,50

3119,90

533,70

 

 

 

 

 

 

 

5451,50

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

8538,50

5602,80

889,40

228,10

192,90

 

50,40

35,20

35,20

 

8766,60

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

2060,30

1511,60

 

 

 

 

 

 

 

 

2060,30

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

2920,10

1696,20

234,60

 

 

 

 

 

 

 

2920,10

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

587,30

430,90

 

 

 

 

 

 

 

 

587,30

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

56,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,10

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

127872,70

83159,00

8437,30

12273,90

11015,50

3604,30

1257,10

1258,40

450,00

 

140146,60

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

3946,50

 

 

 

3946,50

3946,50

3946,50

3946,50

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

592,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592,60

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

1388,30

875,70

183,40

 

 

 

 

 

 

 

1388,30

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

844,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844,20

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1243,50

798,30

120,30

 

 

 

 

 

 

 

1243,50

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

107,90

33,40

 

 

 

 

 

 

 

 

107,90

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,00

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

9269,80

6499,40

333,00

45,00

 

 

 

45,00

45,00

 

9314,80

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

148,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148,20

091214

Інші установи та заклади

954,20

626,70

 

5,00

 

 

 

5,00

5,00

 

959,20

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (ремонт фасадів у 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський" до Євро 2012 р.)

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

 

3000,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

17679,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17679,10

110102

Театри

904,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

904,40

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

110,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,00

110201

Бібліотеки

8365,40

5376,00

866,80

43,50

 

 

 

43,50

43,50

 

8408,90

110205

Школи естетичного виховання дітей

32162,90

22482,00

1396,50

3114,00

3011,50

2204,80

 

102,50

102,50

 

35276,90

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

905,50

487,20

 

 

 

 

 

 

 

 

905,50

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7497,20

5046,90

409,80

54,00

 

 

 

54,00

54,00

 

7551,20

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

6453,50

 

 

 

6453,50

6453,50

 

6453,50

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

583,40

 

 

 

583,40

583,40

 

583,40

150111

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

2400,00

 

 

 

2400,00

2400,00

 

2400,00

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

1100,00

 

 

 

1100,00

1100,00

 

1100,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

9000,00

 

 

 

9000,00

 

 

9000,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100203)

 

 

 

7865,00

7865,00

 

 

 

 

 

7865,00

250404

Інші видатки (вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районах)

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

Всього:

13416168,90

4891258,70

1012301,00

2406294,80

540276,00

79685,60

47525,98

1866018,80

1591988,40

102648,40

15822463,70

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 3.1
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.01.2012 N 5/7342

Розподіл видатків бюджету міста Києва на 2012 рік за програмно-цільовим методом за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування показників згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

з них

Всього

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0100000

Київська міська рада (Секретаріат)

94750,20

12925,90

9702,90

5233,10

43,80

 

 

5189,30

5189,30

 

99983,30

 

0110000

Київська міська рада (Секретаріат)

94750,20

12925,90

9702,90

5233,10

43,80

 

 

5189,30

5189,30

 

99983,30

 

090403

Виплата компенсації реабілітованим

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

 

250380

Субвенція з бюджету м. Києва на розвиток міжрегіональних зв'язків

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

0110120

010116

Забезпечення діяльності Київської міської ради, секретаріату

37443,10

12925,90

9702,90

733,10

43,80

 

 

689,30

689,30

 

38176,20

0116310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

4500,00

 

 

 

4500,00

4500,00

 

4500,00

0118060

250404

Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови

2000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

0118060

250404

Вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців

40800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40800,00

0118090

250404

Надання освіти в Академії муніципального управління малозабезпеченим дітям та сиротам

550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,00

0118100

250404

Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

11445,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11445,90

0118100

250404

Забезпечення проведення пленарних засідань депутатів Київради та інших заходів

120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00

0118110

250404

Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам

1300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300,00

0118120

250404

Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

888,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888,20

 

0200000

Управління справами виконавчого органу Київради (КМДА)

16996,70

1508,00

155,70

1072,00

 

 

 

1072,00

1072,00

 

18068,70

 

0210000

Управління справами виконавчого органу Київради (КМДА)

16996,70

1508,00

155,70

1072,00

 

 

 

1072,00

1072,00

 

18068,70

0210230

010117

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

14345,80

1508,00

155,70

72,00

 

 

 

72,00

72,00

 

14417,80

0217360

180409

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

 

1000,00

0218130

250404

Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови

2650,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2650,90

 

0400000

Апарат виконавчого органу Київради (КМДА)

36408,90

23380,60

 

2500,00

 

 

 

2500,00

2500,00

 

38908,90

 

0410000

Апарат виконавчого органу Київради (КМДА)

36408,90

23380,60

 

2500,00

 

 

 

2500,00

2500,00

 

38908,90

0410230

010117

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

32497,00

23380,60

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

 

34497,00

0417390

180410

Здійснення технічного захисту інформації в апараті Київської міської державної адміністрації

2009,00

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

2509,00

0418130

250404

Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації),відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.

1902,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902,90

 

0800000

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (КМДА)

23479,80

2686,10

187,40

368,00

 

 

 

368,00

368,00

 

23847,80

 

0810000

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (КМДА)

23479,80

2686,10

187,40

368,00

 

 

 

368,00

368,00

 

23847,80

010117

010117

Керівництво і управління у сфері внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю в місті Києві

4289,40

2686,10

187,40

 

 

 

 

 

 

 

4289,40

0818140

250404

Програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр.

12690,40

 

 

368,00

 

 

 

368,00

368,00

 

13058,40

250404

250404

Інформаційно-довідкова служба допомоги киянам

6500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6500,00

 

1000000

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)

371030,00

115866,10

28121,60

45796,80

31725,10

3604,10

2620,90

14071,70

12604,20

 

416826,80

 

1010000

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)

371030,00

115866,10

28121,60

45796,80

31725,10

3604,10

2620,90

14071,70

12604,20

 

416826,80

1010230

010117

Керівництво і управління у сфері освіти в місті Києві

7454,10

4836,70

267,80

 

 

 

 

 

 

 

7454,10

1011020

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1999,60

1350,00

109,90

20,00

 

 

 

20,00

20,00

 

2019,60

1011090

070307

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

19632,00

8305,20

3653,00

1527,00

537,00

 

330,00

990,00

990,00

 

21159,00

1011100

070401

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

32925,80

19981,60

3013,10

5705,00

3825,00

1450,00

125,00

1880,00

1530,00

 

38630,80

1011110

070501

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

160159,90

68982,60

19768,10

9634,70

8567,20

1140,00

1780,90

1067,50

 

 

169794,60

1011120

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

17764,70

 

 

1450,00

1400,00

 

 

50,00

 

 

19214,70

1011130

070602

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

89645,10

 

 

15752,90

14752,90

 

 

1000,00

1000,00

 

105398,00

1011140

070701

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації

10710,50

7589,10

58,00

43,00

43,00

14,10

 

 

 

 

10753,50

1011170

070802

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

8212,60

1939,10

 

260,00

 

 

 

260,00

260,00

 

8472,60

1011180

070803

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями

681,50

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

681,50

1011190

070804

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

463,40

340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

463,40

1011210

070806

Утримання інших закладів освіти

3603,60

1703,80

958,60

3100,00

2600,00

1000,00

385,00

500,00

500,00

 

6703,60

1011230

070807

Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів

 

 

 

6000,10

 

 

 

6000,10

6000,10

 

6000,10

1011240

070807

Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

 

 

 

304,10

 

 

 

304,10

304,10

 

304,10

1011800

070807

Інші освітні програми

405,00

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

 

2405,00

1013880

091108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

10544,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10544,30

1015050

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

917,60

338,00

293,10

 

 

 

 

 

 

 

917,60

1018060

250404

Забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих навчальних закладах міста стюардів, волонтерів до проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

4400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4400,00

1018150

250404

Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури

1510,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510,30

 

1100000

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

103247,80

34104,60

2435,90

32954,50

560,00

32,00

136,10

32394,50

32394,50

 

136202,30

 

1110000

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

103247,80

34104,60

2435,90

32954,50

560,00

32,00

136,10

32394,50

32394,50

 

136202,30

1110230

010117

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту в місті Києві

5814,70

3810,70

270,20

 

 

 

 

 

 

 

5814,70

1113500

091214

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1427,10

554,90

112,20

14,50

 

 

 

14,50

14,50

 

1441,60

1113830

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3681,30

2222,20

492,40

224,80

 

 

 

224,80

224,80

 

3906,10

1113840

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1145,20

407,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1145,20

1113850

091103

Заходи державної політики з питань молоді

3897,10

658,70

 

 

 

 

 

 

 

 

3897,10

1113870

091107

Заходи державної політики з питань сім'ї

1789,40

489,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1789,40

1113880

091108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

11632,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11632,60

1113900

091106

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

4417,40

1119,80

289,40

1935,20

 

 

 

1935,20

1935,20

 

6352,60

1115010

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

5563,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5563,70

1115020

130104

Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

3109,20

1900,00

20,00

42,30

 

 

 

42,30

42,30

 

3151,50

1115030

130105

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

815,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815,70

1115040

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1216,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1216,90

1115050

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

38497,80

20057,60

716,70

1554,00

 

 

 

1554,00

1554,00

 

40051,80

1115060

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

31,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,00

1115070

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

6100,00

2373,50

535,00

1123,70

560,00

32,00

136,10

563,70

563,70

 

7223,70

1115100

130203

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

1115130

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік в сфері фізичної культури і спорту

746,30

510,70

 

 

 

 

 

 

 

 

746,30

1115140

130115

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

736,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736,70

1115150

130112

Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інші заходи в сфері фізичної культури та спорту

12225,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12225,70

1116310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

22060,00

 

 

 

22060,00

22060,00

 

22060,00

1117360

180409

Поповнення до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Київський водний стадіон")

 

 

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

 

5000,00

1117360

180409

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (Спортивний комплекс управління по фізичній культурі та спорту)

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

 

1000,00

 

1400000

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київради (КМДА)

2428320,30

1269605,10

232267,70

166203,60

114123,20

29341,70

15527,10

52080,40

47488,40

25888,40

2594523,90

 

1410000

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київради (КМДА)

2428320,30

1269605,10

232267,70

166203,60

114123,20

29341,70

15527,10

52080,40

47488,40

25888,40

2594523,90

1410230

010117

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в місті Києві

9735,40

6607,40

379,70

65,00

65,00

 

 

 

 

 

9800,40

1411120

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

51562,30

 

 

10106,70

10031,70

 

 

75,00

 

 

61669,00

1411140

070701

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

985,60

723,10

 

 

 

 

 

 

 

 

985,60

1412010

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

940031,90

550776,10

108509,60

54960,00

42638,70

5303,90

10176,00

12321,30

10387,20

 

994991,90

1412012

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги)

9757,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9757,40

1412012

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я)

5057,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5057,30

1412012

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (субвенція з державного бюджету на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва)

 

 

 

6000,00

 

 

 

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

1412020

080102

Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями

807,40

553,20

23,40

 

 

 

 

 

 

 

807,40

1412030

080201

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

595226,70

325511,60

75299,30

30036,10

20406,30

5216,60

2861,10

9629,80

9300,00

 

625262,80

1412032

080201

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (субвенція з державного бюджету на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики)

 

 

 

5648,40

 

 

 

5648,40

5648,40

5648,40

5648,40

1412032

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (Субвенція з державного бюджету на забезпечення функціонування Київської міської клінічної лікарні "Київський міський центр серця")

37000,00

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

2000,00

39000,00

1412050

080203

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

133824,90

80306,50

15723,00

1275,20

1175,20

 

345,80

100,00

100,00

 

135100,10

1412060

080204

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

18538,50

8865,30

3168,10

114,80

79,80

 

72,40

35,00

35,00

 

18653,30

1412070

080205

Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

51639,10

25785,60

7944,30

195,50

25,50

 

11,00

170,00

170,00

 

51834,60

1412090

080207

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

26699,70

16711,70

2090,40

1053,00

 

 

 

1053,00

1053,00

 

27752,70

1412100

080208

Створення банків крові та її компонентів

12699,70

6733,60

1112,10

1100,00

750,00

 

38,00

350,00

 

 

13799,70

1412110

080209

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню

118684,80

82391,70

3715,90

1253,00

1103,00

42,50

23,30

150,00

150,00

 

119937,80

1412112

080209

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги (субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги)

10000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,00

1412120

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

22230,20

15146,90

888,40

657,20

554,30

221,90

9,00

102,90

102,90

 

22887,40

1412130

080400

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

70981,50

44387,00

5035,80

10822,20

9423,40

3698,20

669,70

1398,80

160,00

 

81803,70

1412140

080500

Надання стоматологічної допомоги населенню

32763,40

19705,50

3700,40

19524,40

19118,70

10817,70

536,20

405,70

85,00

 

52287,80

1412170

080704

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

1841,40

1233,60

92,40

49,40

49,40

14,20

6,00

 

 

 

1890,80

1412180

081001

Проведення належної медико-соціальної експертизи

4437,50

3164,60

83,70

 

 

 

 

 

 

 

4437,50

1412220

081006

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,00

1412230

081007

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

1412250

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

35788,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35788,40

1412260

081010

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

22,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,00

1412800

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

231503,50

81001,70

4501,20

9102,70

8702,20

4026,70

778,60

400,50

56,90

 

240606,20

1412812

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))

 

 

 

12240,00

 

 

 

12240,00

12240,00

12240,00

12240,00

1413550

090412

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

5589,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5589,40

1418150

250404

Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури

302,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302,30

 

1500000

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (КМДА)

2588448,60

99669,70

28085,40

29379,80

19960,50

 

1248,20

9419,30

8459,70

 

2617828,40

 

1510000

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (КМДА)

2588448,60

99669,70

28085,40

29379,80

19960,50

 

1248,20

9419,30

8459,70

 

2617828,40

1510230

010117

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення в місті Києві

11622,70

8051,40

261,40

 

 

 

 

 

 

 

11622,70

1511072

070303

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

4068,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4068,30

1513012

090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

247773,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247773,80

1513022

090202

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

155,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,60

1513030

090203

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

2895,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2895,00

1513042

090204

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги

60734,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60734,24

1513052

090205

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

4,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,30

1513060

090206

Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

1513072

090207

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

76210,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76210,31

1513082

090208

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

29,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,80

1513092

090209

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

2099,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2099,40

1513120

090212

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4496,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4496,90

1513132

090214

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

12000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000,00

1513142

090215

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

11025,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11025,55

1513152

090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

9,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,30

1513160

090302

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

12510,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12510,50

1513170

090303

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

204202,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204202,00

1513180

090304

Надання допомоги при народженні дитини

850693,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850693,00

1513190

090305

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

47687,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47687,30

1513200

090306

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

110732,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110732,00

1513210

090307

Надання тимчасової державної допомоги дітям

6331,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6331,10

1513220

090308

Надання допомоги при усиновленні дитини

2750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750,00

1513230

090401

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

10732,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10732,40

1513242

090405

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

108884,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108884,20

1513252

090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

21,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,00

1513270

090413

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

73,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,00

1513282

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

366,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366,60

1513300

090601

Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

23925,80

11596,80

4527,80

2140,20

1475,20

 

 

665,00

625,00

 

26066,00

1513310

090901

Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

99772,60

41861,90

16131,80

22796,90

17426,30

 

775,00

5370,60

4451,00

 

122569,50

1513320

091203

Навчання та трудове влаштування інвалідів

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

1513330

091204

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

10798,80

6716,50

490,80

22,00

 

 

 

22,00

22,00

 

10820,80

1513340

091205

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

4351,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4351,30

1513350

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

6461,60

3891,30

810,00

255,80

 

 

 

255,80

255,80

 

6717,40

1513360

091212

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

27419,10

16172,70

650,90

1692,00

750,00

 

423,20

942,00

942,00

 

29111,10

1513370

091300

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

163578,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163578,00

1513380

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

283,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283,90

1513390

091304

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

26,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,40

1513400

170102

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

24254,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24254,80

1513402

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

28424,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28424,80

1513422

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,00

1513430

170602

Компенсація за пільговий проїзд електротранспорту окремих категорій громадян

72764,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72764,50

1513430

170602

Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

44099,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44099,70

1513432

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (Субвенція)

101138,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101138,60

1513432

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

85274,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85274,60

1513480

091210

Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

62,20

45,70

 

 

 

 

 

 

 

 

62,20

1513500

091214

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

24302,50

11333,40

5212,70

1213,20

309,00

 

50,00

904,20

904,20

 

25515,70

1513550

090412

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

36483,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36483,00

1513600

090416

Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці

42361,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42361,10

1513880

091108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,00

1516310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

1259,70

 

 

 

1259,70

1259,70

 

1259,70

 

1800000

Відділ з питань охорони праці виконавчого органу Київради (КМДА)

879,90

558,40

17,60

 

 

 

 

 

 

 

879,90

 

1810000

Відділ з питань охорони праці виконавчого органу Київради (КМДА)

879,90

558,40

17,60

 

 

 

 

 

 

 

879,90

1810230

010117

Керівництво і управління у сфері охорони праці в місті Києві

824,90

558,40

17,60

 

 

 

 

 

 

 

824,90

1816150

100302

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

55,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,00

 

1900000

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київради (КМДА)

12668,20

2225,60

179,20

9000,00

 

 

 

9000,00

9000,00

9000,00

21668,20

 

1910000

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київради (КМДА)

12668,20

2225,60

179,20

9000,00

 

 

 

9000,00

9000,00

9000,00

21668,20

091112

091112

Капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти" в м. Києві

 

 

 

9000,00

 

 

 

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

1910230

010117

керівництво і управління у сфері соціального захисту жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці в місті Києві

1813,10

1173,80

43,30

 

 

 

 

 

 

 

1813,10

1913470

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

5041,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5041,60

1913500

091214

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1754,50

1051,80

135,90

 

 

 

 

 

 

 

1754,50

1913550

090412

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

4059,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4059,00

 

2000000

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (КМДА)

16409,70

8207,10

1152,20

479,30

 

 

 

479,30

479,30

 

16889,00

 

2010000

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (КМДА)

16409,70

8207,10

1152,20

479,30

 

 

 

479,30

479,30

 

16889,00

2010230

010117

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей в місті Києві

2076,40

1333,40

20,40

 

 

 

 

 

 

 

2076,40

2013500

091214

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

756,10

489,00

28,00

44,00

 

 

 

44,00

44,00

 

800,10

2013810

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

9762,20

4815,60

1103,80

435,30

 

 

 

435,30

435,30

 

10197,50

2013820

090802

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3215,00

1569,10

 

 

 

 

 

 

 

 

3215,00

2013880

091108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

 

2100000

Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київради (КМДА)

3246,00

1157,20

51,20

 

 

 

 

 

 

 

3246,00

 

2110000

Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київради (КМДА)

3246,00

1157,20

51,20

 

 

 

 

 

 

 

3246,00

2110230

010117

Керівництво і управління у сфері національностей та релігій в місті Києві

1746,00

1157,20

51,20

 

 

 

 

 

 

 

1746,00

2113560

090412

Заходи з міжнаціональних відносин, міграційної політики та співпраці з релігійними організаціями

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

 

2400000

Головне управління культури виконавчого органу Київради (КМДА)

366751,00

64747,10

8084,30

33952,50

14348,50

3125,00

752,10

19604,00

19176,00

 

400703,50

 

2410000

Головне управління культури виконавчого органу Київради (КМДА)

366751,00

64747,10

8084,30

33952,50

14348,50

3125,00

752,10

19604,00

19176,00

 

400703,50

110103

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

42247,70

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

 

42347,70

2410230

010117

Керівництво і управління у сфері культури в місті Києві

6298,70

4130,40

268,40

2375,90

2225,90

932,20

149,50

150,00

 

 

8674,60

2411020

070201

Надання загальноосвітньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

17039,10

11708,10

887,70

2605,50

2305,50

1108,30

190,70

300,00

300,00

 

19644,60

2411120

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

45407,10

 

 

3314,60

3214,60

 

 

100,00

 

 

48721,70

2411130

070602

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

12814,80

 

 

2590,00

2545,00

 

 

45,00

45,00

 

15404,80

2414020

110102

Театри

146528,60

 

 

730,00

 

 

 

730,00

730,00

 

147258,60

2414060

110201

Бібліотеки

15457,30

9356,00

793,20

1431,60

100,00

10,00

2,50

1331,60

1321,60

 

16888,90

2414070

110202

Музеї і виставки

53513,70

28915,40

4960,00

5700,40

2517,50

474,50

242,40

3182,90

3124,90

 

59214,10

2414090

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

907,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

907,10

2414100

110205

Школи естетичного виховання дітей

7816,40

5278,00

622,50

1204,50

1100,00

530,00

166,00

104,50

4,50

 

9020,90

2414110

110300

Кінематографія

1600,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,80

2414120

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11539,70

5359,20

552,50

1400,00

340,00

70,00

1,00

1060,00

1050,00

 

12939,70

2416310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

12500,00

 

 

 

12500,00

12500,00

 

12500,00

250404

250404

Створення атмосфери футбольного свята, зокрема підготовка культурно-мистецьких програм, поновлення репертуару театрів

5580,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5580,00

 

2600000

Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА)

8075,20

5627,50

391,60

8831,00

6381,00

1684,50

 

2450,00

2200,00

 

16906,20

 

2610000

Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА)

8075,20

5627,50

391,60

8831,00

6381,00

1684,50

 

2450,00

2200,00

 

16906,20

2610230

010117

Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини в місті Києві

2809,20

2051,30

 

2700,00

2630,00

 

 

70,00

 

 

5509,20

2614120

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

5266,00

3576,20

391,60

3931,00

3751,00

1684,50

 

180,00

 

 

9197,00

2616450

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

2200,00

 

 

 

2200,00

2200,00

 

2200,00

 

3000000

Управління преси та інформації виконавчого органу Київради (КМДА)

40977,60

1143,90

42,30

23700,00

 

 

 

23700,00

23700,00

 

64677,60

 

3010000

Управління преси та інформації виконавчого органу Київради (КМДА)

40977,60

1143,90

42,30

23700,00

 

 

 

23700,00

23700,00

 

64677,60

3010230

010117

Керівництво і управління у сфері засобів масової інформації в місті Києві

1777,60

1143,90

42,30

 

 

 

 

 

 

 

1777,60

3017110

120100

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

23704,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23704,00

3017120

120201

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

9816,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9816,00

3017130

120300

Підтримка книговидання

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

3017140

120400

Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища

800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,00

3017320

180409

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТРК "Київ")

 

 

 

23700,00

 

 

 

23700,00

23700,00

 

23700,00

3018060

250404

Підготовка та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

3380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3380,00

 

3100000

Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА)

2978,30

1857,20

242,80

416,20

244,00

 

 

172,20

 

 

3394,50

 

3110000

Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА)

2978,30

1857,20

242,80

416,20

244,00

 

 

172,20

 

 

3394,50

3110230

010117

Керівництво і управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА)

2978,30

1857,20

242,80

416,20

244,00

 

 

172,20

 

 

3394,50

 

3200000

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)

15875,10

3175,30

1251,00

 

 

 

 

 

 

 

15875,10

 

3210000

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)

15875,10

3175,30

1251,00

 

 

 

 

 

 

 

15875,10

3210230

010117

Керівництво і управління у сфері регуляторної політики та підприємництва в місті Києві

6172,00

3175,30

1251,00

 

 

 

 

 

 

 

6172,00

3217340

180404

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

9703,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9703,10

 

3500000

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3172,30

1957,20

106,70

 

 

 

 

 

 

 

3172,30

 

3510000

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3172,30

1957,20

106,70

 

 

 

 

 

 

 

3172,30

3510230

010117

Керівництво і управління у сфері торгівлі та побуту в місті Києві

3172,30

1957,20

106,70

 

 

 

 

 

 

 

3172,30

 

3600000

Головне управління з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київради (КМДА)

3026,20

1912,60

165,20

 

 

 

 

 

 

 

3026,20

 

3610000

Головне управління з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київради (КМДА)

3026,20

1912,60

165,20

 

 

 

 

 

 

 

3026,20

3610230

010117

Керівництво і управління у сфері захисту прав споживачів в місті Києві

3026,20

1912,60

165,20

 

 

 

 

 

 

 

3026,20

 

3700000

Управління цінової політики виконавчого органу Київради (КМДА)

3246,70

1913,20

202,60

 

 

 

 

 

 

 

3246,70

 

3710000

Управління цінової політики виконавчого органу Київради (КМДА)

3246,70

1913,20

202,60

 

 

 

 

 

 

 

3246,70

3710230

010117

Керівництво і управління у сфері ціноутворення в місті Києві

3246,70

1913,20

202,60

 

 

 

 

 

 

 

3246,70

 

4000000

Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київради (КМДА)

7340,10

4118,00

158,40

40000,00

 

 

 

40000,00

40000,00

 

47340,10

 

4010000

Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київради (КМДА)

7340,10

4118,00

158,40

40000,00

 

 

 

40000,00

40000,00

 

47340,10

4010230

010117

Керівництво і управління у сфері житлового господарства в місті Києві

6273,60

4118,00

158,40

 

 

 

 

 

 

 

6273,60

4013550

090412

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

4016010

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

 

3000,00

4016020

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

27000,00

 

 

 

27000,00

27000,00

 

27000,00

4016150

100302

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

466,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466,50

4016310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

 

10000,00

 

4100000

Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київради (КМДА)

39161,50

3072,40

 

137073,90

784,50

215,80

225,80

136289,40

122081,50

 

176235,40

 

4110000

Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київради (КМДА)

39161,50

3072,40

 

137073,90

784,50

215,80

225,80

136289,40

122081,50

 

176235,40

4110230

010117

Керівництво і управління у сфері комунального господарства в місті Києві

4720,10

3072,40

 

784,50

784,50

215,80

225,80

 

 

 

5504,60

4116080

100203

Благоустрій міста

23606,00

 

 

15116,00

 

 

 

15116,00

15116,00

 

38722,00

4116150

100302

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

2100,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100,50

4116310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

105965,50

 

 

 

105965,50

105965,50

 

105965,50

4117360

180409

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП Київкомунсервіс)

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

 

1000,00

4118060

250404

Підготовка та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

5734,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5734,90

4118060

250404

Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року (Програма N 389/5776)

3000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,00

4119240

240900

Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

 

 

 

14207,90

 

 

 

14207,90

 

 

14207,90

 

4200000

Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

24011,50

1276,10

149,50

5660,00

 

 

 

5660,00

3660,00

 

29671,50

 

4210000

Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

24011,50

1276,10

149,50

5660,00

 

 

 

5660,00

3660,00

 

29671,50

4210230

010117

Керівництво і управління у сфері ритуальних послуг в місті Києві

1990,00

1276,10

149,50

 

 

 

 

 

 

 

1990,00

4213032

090203

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

4213290

090417

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

5908,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5908,80

4216080

100203

Благоустрій міста

15478,70

 

 

1730,00

 

 

 

1730,00

1730,00

 

17208,70

4216150

100302

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

534,00

 

 

430,00

 

 

 

430,00

430,00

 

964,00

4216310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

 

1500,00

4219220

240900

Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

 

 

2000,00

 

4300000

Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА)

29840,50

4643,70

240,70

113813,70

2859,80

 

598,00

110953,90

99953,90

 

143654,20

 

4310000

Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА)

29840,50

4643,70

240,70

113813,70

2859,80

 

598,00

110953,90

99953,90

 

143654,20

4310230

010117

Керівництво та управління у сфері житлового забезпечення в місті Києві

6840,50

4643,70

240,70

959,80

959,80

 

598,00

 

 

 

7800,30

4316020

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

7200,00

 

 

 

7200,00

7200,00

 

7200,00

4316310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

7400,10

 

 

 

7400,10

7400,10

 

7400,10

4316320

150104

Виплата компенсації на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам

 

 

 

1900,00

1900,00

 

 

 

 

 

1900,00

4316350

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

9678,40

 

 

 

9678,40

9678,40

 

9678,40

4316400

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

75675,40

 

 

 

75675,40

75675,40

 

75675,40

4318220

250907

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

21555,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21555,00

4318280

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1445,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1445,00

4319240

240900

Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

 

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

 

 

11000,00

 

4500000

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

10675,10

6844,70

528,90

 

 

 

 

 

 

 

10675,10

 

4510000

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

10675,10

6844,70

528,90

 

 

 

 

 

 

 

10675,10

4510230

010117

Керівництво та управління комунальним майном територіальної громади м. Києва

10475,10

6844,70

528,90

 

 

 

 

 

 

 

10475,10

4517400

180410

Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва (Програма N 100/5487)

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

 

4700000

Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київради (КМДА)

 

 

 

182959,70

1777,20

1073,70

58,60

181182,50

171080,50

20000,00

182959,70

 

4710000

Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київради (КМДА)

 

 

 

182959,70

1777,20

1073,70

58,60

181182,50

171080,50

20000,00

182959,70

4710230

010117

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва в місті Києві

 

 

 

1777,20

1777,20

1073,70

58,60

 

 

 

1777,20

4716310

150101

Капітальні вкладення (За рахунок субвенції з Державного бюджету України)

 

 

 

20000,00

 

 

 

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

4716310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

121577,50

 

 

 

121577,50

121577,50

 

121577,50

4716350

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

11000,00

 

11000,00

4716410

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

18503,00

 

 

 

18503,00

18503,00

 

18503,00

4719240

240900

Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

 

 

 

10102,00

 

 

 

10102,00

 

 

10102,00

 

4800000

Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА)

9817,90

6290,80

705,60

3863,60

833,60

 

231,30

3030,00

 

 

13681,50

 

4810000

Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА)

9817,90

6290,80

705,60

3863,60

833,60

 

231,30

3030,00

 

 

13681,50

4810230

010117

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури в місті Києві

9817,90

6290,80

705,60

863,60

833,60

 

231,30

30,00

 

 

10681,50

4819240

240900

Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

 

 

3000,00

 

4900000

Інспекція державного технічного нагляду виконавчого органу Київради (КМДА)

825,90

598,40

 

882,90

812,90

128,20

24,30

70,00

 

 

1708,80

 

4910000

Інспекція державного технічного нагляду виконавчого органу Київради (КМДА)

825,90

598,40

 

882,90

812,90

128,20

24,30

70,00

 

 

1708,80

4910230

010117

Керівництво і управління у сфері технічного нагляду в місті Києві

825,90

598,40

 

882,90

812,90

128,20

24,30

70,00

 

 

1708,80

 

5000000

Головне управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київради (КМДА)

35082,90

1936,80

200,00

4131,10

 

 

 

4131,10

4131,10

 

39214,00

 

5010000

Головне управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київради (КМДА)

35082,90

1936,80

200,00

4131,10

 

 

 

4131,10

4131,10

 

39214,00

5010230

010117

Керівництво і управління в сфері контролю за благоустроєм м. Києва

3004,40

1936,80

200,00

 

 

 

 

 

 

 

3004,40

5016080

100203

Благоустрій міста

23598,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23598,00

5016310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

4131,10

 

 

 

4131,10

4131,10

 

4131,10

5017620

210110

Організація рятування на водах

8480,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8480,50

 

5100000

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА)

4070,50

2109,50

156,50

 

 

 

 

 

 

 

4070,50

 

5110000

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА)

4070,50

2109,50

156,50

 

 

 

 

 

 

 

4070,50

5110230

010117

Керівництво і управління у сфері промислової, науково-технічної та інноваційної політики в місті Києві

3273,60

2109,50

156,50

 

 

 

 

 

 

 

3273,60

5117340

180404

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

296,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296,90

5118080

250404

Утримання контейнерів з берилієвмісними відходами на території ДНВП "Захід"

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

 

5600000

Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

22611,10

11497,30

965,50

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

23111,10

 

5610000

Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

22611,10

11497,30

965,50

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

23111,10

5610230

010117

Керівництво і управління у сфері земельних відносин в м. Києві

17611,10

11497,30

965,50

 

 

 

 

 

 

 

17611,10

5617210

160101

Проведення експертної грошової оцінки земель

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

 

500,00

5617380

180410

Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва на 2011 - 2015 роки (Програма N 32/5419)

5000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,00

 

6000000

Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

59959,50

1936,80

139,00

134052,50

1000,00

 

 

133052,50

64252,50

 

194012,00

 

6010000

Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

59959,50

1936,80

139,00

134052,50

1000,00

 

 

133052,50

64252,50

 

194012,00

6010230

010117

Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища міста Києва

3003,20

1936,80

139,00

 

 

 

 

 

 

 

3003,20

6014120

110502

Зоопарки

14715,70

 

 

2550,00

 

 

 

2550,00

2550,00

 

17265,70

6016080

100203

Благоустрій міста

28483,30

 

 

18650,00

 

 

 

18650,00

18650,00

 

47133,30

6016150

100302

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

13257,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13257,30

6016310

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

43052,50

 

 

 

43052,50

43052,50

 

43052,50

6017220

160600

Програми у галузі лісового господарства і мисливства

 

 

 

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

1000,00

6018060

250404

Підготовка та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

6019110

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

21800,00

 

 

 

21800,00

 

 

21800,00

6019220

240900

Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

 

 

 

23000,00

 

 

 

23000,00

 

 

23000,00

6019230

240900

Створення та відновлення зелених насаджень

 

 

 

24000,00

 

 

 

24000,00
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали