КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2011 року N 848/7084

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 9/5396

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про вищу освіту", Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208 "Про питання удосконалення системи охорони здоров'я", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішень Київської міської ради від 30.12.2010 N 567/5379 (Рішення N 567/5379) "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" та від 17.02.2011 N 9/5396 "Про затвердження Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки" (Програма N 9/5396) Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 9/5396 "Про затвердження Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки" (Програма N 9/5396), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.12.2011 N 848/7084

Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва
на 2011 - 2017 роки

У всьому світі первинна медико-санітарна допомога є важливим інструментом впливу на поліпшення стану здоров'я населення, профілактики захворювань, підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою у відповідності до стратегії та принципів європейської політики "Здоров'я для всіх". На первинну ланку охорони здоров'я припадає понад 80 % первинних звернень пацієнтів, які починають і закінчують лікування безпосередньо за місцем проживання.

Зважаючи на викладене, проблема комплектації кадрів, особливо лікарських кадрів у місті Києві, відноситься до основних проблем первинної ланки медико-санітарної допомоги галузі охорони здоров'я.

Питання кадрового забезпечення первинної ланки надання медико-санітарної допомоги населенню є ключовим у системі охорони здоров'я.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

У місті Києві склалась критична ситуація щодо забезпечення лікарськими кадрами закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва.

Відповідно до інформації Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) налічується 15898 лікарських посад (57 посад на 10 тис. населення). Зайнято 14651 лікарська посада. Вакантні посади лікарів у цілому по місту Києву становлять 1247 одиниць. Із загального числа працюючих лікарів осіб пенсійного віку - 2832, що становить 23 % працюючих.

Гостро стоїть проблема кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги та фтизіатричної служби.

Потреба в лікарських кадрах первинної медико-санітарної допомоги дорослої мережі становить 357 осіб (дільничні терапевти, лікарі загальної практики-сімейної медицини), педіатричної мережі - 165 осіб (дільничні педіатри).

Відповідно до Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки планується направити для проходження навчання 139 студентів, що дасть можливість скоротити дефіцит лікарів первинної медико-санітарної допомоги на 26,8 %.

Зважаючи на викладене, проблема комплектації кадрів, особливо лікарських кадрів у місті Києві, відноситься до основних проблем первинної ланки медико-санітарної допомоги галузі охорони здоров'я.

Питання кадрового забезпечення первинної ланки надання медико-санітарної допомоги населенню є ключовим у системі охорони здоров'я.

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Відповідно до Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки планується направити для проходження навчання 139 студентів, що дасть можливість скоротити дефіцит лікарів первинної медико-санітарної допомоги на 26,8 %.

Реалізація програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету, в межах асигнувань, які щороку передбачаються у бюджеті міста Києва по галузі "Охорона, здоров'я" за відповідними напрямками, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також інших коштів, не заборонених законодавством України.

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки додається (додаток 1 до програми).

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Метою програми є створення умов для забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, кваліфікованими лікарськими медичними кадрами, в першу чергу закладів первинної медико-санітарної допомоги. Цільове навчання молоді в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця призведе до зменшення соціальної напруги, пов'язаної з кадровим дефіцитом, та покращить доступність кваліфікованої лікарської допомоги населенню міста Києва, якість медичної допомоги громадянам, що в свою чергу призведе до зменшення кількості ускладнень, а відповідно інвалідності та смертності населення, скорочення витрат від тимчасової та постійної непрацездатності.

Основні завдання програми - забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, висококваліфікованими лікарськими кадрами у відповідності до потреби, що призведе в подальшому до:

- створення умов для зниження рівня загальної захворюваності населення;

- зменшення загальної летальності;

- створення умов для збереження працездатності та поліпшення умов лікування хворих, збільшення тривалості їх життя;

- зниження видатків на надання медичної допомоги населенню міста Києва.

Реалізація програми надасть можливість створення умов для безперешкодного доступу до вищої медичної освіти молоді, молоді із малозабезпечених та неповних сімей, забезпечить фаховими медичними працівниками з вищою освітою заклади охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, та сприятиме цільовому направленню випускників Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця до закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Етапи реалізації програми:

Перший етап - заплановані кошти в розмірі 514,5 тис. грн.:

- оплата за навчання студентів, починаючи з першого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";

- оплата за навчання студентів, починаючи з другого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";

- оплата за навчання студентів, починаючи з третього курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";

- оплата за навчання студентів, починаючи з четвертого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";

- оплата за навчання студентів, починаючи з п'ятого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія".

Другий етап - заплановані кошти в розмірі 1143,9 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (третій - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс) плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (п'ятий - шостий курс).

Третій етап - заплановані кошти в розмірі 1360,6 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (третій - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс) плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (п'ятий - шостий курс).

Четвертий етап - заплановані кошти в розмірі 1492,0 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (третій - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс);

- оплата за новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс).

П'ятий етап - заплановані кошти в розмірі 1344,6 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (третій - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2012 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

Шостий етап - заплановані кошти в розмірі 977,1 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2013 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

Сьомий етап - заплановані кошти в розмірі 393,2 тис. грн.:

- завершення навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2014 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки додаються (додаток 2).

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету, в межах асигнувань, які щороку передбачаються у бюджеті міста Києва по галузі "Охорона здоров'я" за відповідними напрямками, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також інших коштів, не заборонених законодавством України.

Фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат, необхідних для виконання заходів програми, додаються (додаток 3).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Це рішення підготовлено з метою забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, лікарськими кадрами.

Прогноз соціальних наслідків затвердження програми - покращення забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, кваліфікованими лікарськими кадрами, що забезпечить поліпшення доступності кваліфікованої медичної допомоги населенню міста Києва.

Показники витрат та якості Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки додаються (додаток 4).

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію програми здійснює Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке буде забезпечувати раз на півроку надання Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформації про хід виконання Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

Контроль за ходом виконання Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань гуманітарної політики.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 

ПАСПОРТ
Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Розробник програми

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Учасники (співвиконавці) програми

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

5.

Термін реалізації програми

2011 - 2017 роки

5.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

Перший етап 2011 рік -
навчання студентів, починаючи з першого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";
навчання студентів, починаючи з другого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";
навчання студентів, починаючи з третього курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";
навчання студентів, починаючи з четвертого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";
навчання студентів, починаючи з п'ятого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія".

Другий етап 2012 рік -
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (третій - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс) плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (п'ятий - шостий курс).

Третій етап 2013 рік -
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (третій - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс) плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (п'ятий - шостий курс).

Четвертий етап 2014 рік -
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (третій - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс) плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс).

П'ятий етап 2015 рік -
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 201 1 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (третій - шостий курс) та які навчались з 2012 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

Шостий етап 2016 рік -
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (другий - шостий курс) та які навчались з 2013 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

Сьомий етап 2017 рік -
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2014 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет міста Києва

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

Перший етап - заплановані кошти в розмірі 514,5 тис. грн.
Другий етап - заплановані кошти в розмірі 1143,9 тис. грн.
Третій етап - заплановані кошти в розмірі 1360,6 тис. грн.
Четвертий етап - заплановані кошти в розмірі 1492,0 тис. грн.
П'ятий етап - заплановані кошти в розмірі 1344,6 тис. грн.
Шостий етап - заплановані кошти в розмірі 977,1 тис. грн.
Сьомий етап - заплановані кошти в розмірі 393,2 тис. грн.

7.1.

Коштів бюджету м. Києва

7225,9 тис. грн.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 1
до програми
15.12.2011 N 848/7084

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

тис. грн.

 

1 етап
2011 рік

2 етап
2012 рік

3 етап
2013 рік

4 етап
2014 рік

5 етап
2015 рік

6 етап
2016 рік

7 етап
2017 рік

 

Обсяг ресурсів, усього, у т. ч.:

514,5

1143,9

1360,6

1492,0

1344,6

977,1

393,2

7225,9

Бюджет м. Києва

514,5

1143,9

1360,6

1492,0

1344,6

977,1

393,2

7225,9

Кошти інших

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 2
до програми
15.12.2011 N 848/7084

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

N
п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

 

Всього:   7225,9

Скорочення дефіциту лікарів первинної медико-санітарної допомоги на 26,8 %

 

Підготовка кваліфікованих лікарських медичних кадрів первинної медико-санітарної допомоги

Навчання студентів, починаючи з першого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" Навчання студентів, починаючи з четвертого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія"

2011 - 2017 рр.

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

1 етап:

2011 рік

514,5

Бюджет м. Києва

2 етап:

2012 рік

1143,9

Бюджет м. Києва

3 етап:

2013 рік

1360,6

Бюджет м. Києва

4 етап:

2014 рік

1492,0

Бюджет м. Києва

5 етап:

2015 рік

1344,6

Бюджет м. Києва

6 етап:

2016 рік

977,1

Бюджет м. Києва

7 етап:

2017 рік

393,2

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 3
до програми
15.12.2011 N 848/7084

Фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат, необхідних для забезпечення виконання Міської програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

Спеціальність

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Січень -
червень

Вересень -
грудень

Січень -
червень

Вересень -
грудень

Січень -
червень

Вересень -
грудень

Січень -
червень

Вересень -
грудень

Січень -
червень

Вересень -
грудень

Січень -
червень

Вересень -
грудень

Січень -
червень

Вересень -
грудень

Лікувальна справа з 1-го курсу

 

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 1-го курсу (грн.)*

 

7540

7540

7540

7540

7540

7540

7540

7540

7540

7540

7540

7540

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" з 1-го курсу (грн.)*

 

188500

188500

188500

188500

188500

188500

188500

188500

188500

188500

188500

188500

 

Лікувальна справа з 2-го курсу

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 2-го курсу (грн.)*

 

6732

6732

6732

6732

6732

6732

6732

6732

6732

6732

 

 

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" з 2-го курсу (грн.)*

 

20196

20196

20196

20196

20196

20196

20196

20196

20196

20196

 

 

 

Лікувальна справа з 3-го курсу

 

3

3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 3-го курсу (грн.)*

 

5995

5995

5995

5995

5995

5995

5995

5995

 

 

 

 

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" з 3-го курсу (грн.)*

 

17985

17985

17985

17985

17985

17985

17985

17985

 

 

 

 

 

Лікувальна справа з 4-го курсу

 

6

6

6

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

Лікувальна справа з 4-го курсу

 

 

 

10

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

Лікувальна справа з 4-го курсу

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

 

 

 

Лікувальна справа з 4-го курсу

 

 

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

 

Загальна кількість студентів на семестр з 4-го курсу

 

6

6

16

16

26

26

30

30

20

20

10

10

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 4-го курсу (грн.)*

 

5995

5995

5995

5995

5995

5995

5995

5995

5995

5995

5995

5995

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" з 4-го курсу (грн.)*

 

35970

35970

95920

95920

155870

155870

179850

179850

119900

119900

59950

59950

 

Лікувальна справа з 5-го курсу

 

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 5-го курсу (грн.)*

 

4475

4475

4475

4475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" з 5-го курсу (грн.)*

 

8950

8950

8950

8950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" (грн.)*

 

271601

271601

331551

331551

382551

382551

406531

406531

328596

328596

248450

248450

 

Педіатрія з 1-го курсу

 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 1-го курсу (грн.)*

 

6911

6911

6911

6911

6911

6911

6911

6911

6911

6911

6911

6911

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія" з 1-го курсу (грн.)*

 

89843

89843

89843

89843

89843

89843

89843

89843

89843

89843

89843

89843

 

Педіатрія з 2-го курсу

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

 

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 2-го курсу (грн.)*

 

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

6171

 

 

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія" з 2-го курсу (грн.)*

 

55539

55539

55539

55539

55539

55539

55539

55539

55539

55539

 

 

 

Педіатрія з 3-го курсу

 

8

8

8

8

8

8

8

8

 

 

 

 

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 3-го курсу (грн.)*

 

5495

5495

5495

5495

5495

5495

5495

5495

 

 

 

 

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія" з 3-го курсу (грн.)*

 

43960

43960

43960

43960

43960

43960

43960

43960

 

 

 

 

 

Педіатрія з 4-го курсу

 

9

9

9

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

Педіатрія з 4-го курсу

 

 

 

10

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

Педіатрія з 4-го курсу

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

 

 

 

Педіатрія з 4-го курсу

 

 

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

 

Загальна кількість студентів на семестр з 4-го курсу

 

9

9

19

19

29

29

30

30

20

20

10

10

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 4-го курсу (грн.)*

 

5495

5495

5495

5495

5495

5495

5495

5495

5495

5495

5495

5495

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія" з 4-го курсу (грн.)*

 

49455

49455

104405

104405

159355

159355

164850

164850

109900

109900

54950

54950

 

Педіатрія з 5-го курсу

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість навчання за семестр на одного студента з 5-го курсу (грн.)*

 

4100

4100

4100

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія" з 5-го курсу (грн.)*

 

4100

4100

4100

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія"(грн.)*

 

242897

242897

297847

297847

348697

348697

354192

354192

255282

255282

144793

144793

 

Всього будуть навчатися студентів

 

79

79

99

99

116

116

121

121

90

90

58

58

 

Загальний обсяг коштів на семестр на всіх студентів за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (грн.)*

 

514498

514498

629398

629398

731248

731248

760723

760723

583878

583878

393243

393243

 

Загальний обсяг коштів на навчання по фінансових роках (грн.)*

514498

1143896

1360646

1491971

1344601

977121

393243


* Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік (п. 6 ст. 64 Закону України "Про вищу освіту")

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали