Додаткова копія: Про внесення змін до рішення Луцької міської ради від 23.12.2015 N 2/3 "Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VII скликання"

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 29.06.2017 р. N 26/9

Про внесення змін до рішення Луцької міської ради від 23.12.2015 N 2/3 "Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VII скликання"

З метою вдосконалення Регламенту Луцької міської ради VII скликання, керуючись ст. ст. 26 та 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни в додаток до рішення міської ради від 23.12.2015 N 2/3 "Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VII скликання":

1.1. Доповнити статтю 17 частиною 8 "Одна з постійних комісій Ради в обов'язковому порядку попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готує висновки з цих питань. Під час попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою комісія має право викликати кандидата на засідання комісії для співбесіди; в такому випадку явка на співбесіду кандидата є обов'язковою.

В разі звільнення з посади, дострокового припинення повноважень осіб, які обирались, затверджувались, призначались або погоджувались міською радою одна з постійних комісій Ради в обов'язковому порядку попередньо розглядає дане питання і при необхідності має право запросити відповідну особу на засідання комісії".

1.2. Викласти статтю 22 в новій редакції:

"Стаття 22. Відділ Секретаріату Ради

1. Відділ Секретаріату Ради здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії з її виконавчими органами, здійснює контрольні функції, передбачені цим Регламентом. "

2. Діяльність відділу безпосередньо координує Секретар Ради.

3. Начальник відділу секретаріату або особа, яка виконує його обов'язки:

а) забезпечує підготовку і проведення сесій міської ради;

б) здійснює підготовку ПТК "Віче" до проведення сесії;

в) здійснює проведення реєстрації депутатів за допомогою відповідних функцій ПТК "Віче", внесення змін до порядку денного, фіксацію записів на виступ по поточних питаннях порядку денного, контроль списку виступаючих і регламент виступів; виконання фіксації початку і закінчення виступів доповідачів, співдоповідачів і виступаючих по кожному пункту порядку денного, фіксацію пропозицій депутатів до проектів рішень, що потребують подальшого голосування по них; проведення і фіксація результатів голосувань, відслідковування наявності карток депутатів у пультах депутатів у реальному часу ходу сесії, виконання формування протоколів сесії та звітів по базі даних депутатів.

У випадку, передбаченому ч. 2 ст. 26 Регламенту, для забезпечення організації роботи системи ПТК "Віче" залучається підприємство, яке здійснює її технічне обслуговування.

4. Відділ Секретаріату Ради діє згідно з Положенням, яке затверджується Радою за поданням Секретаря Ради".

1.3. Викласти частину 3 пункт 3.5 статті 13 в новій редакції:

"3.5. на обов'язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання порядку денного для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської фракції при розгляді одного питання може бути оголошено не більше ніж дві перерви підряд".

1.4. Викласти частину 3 статті 25 в новій редакції "3. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради доводиться Секретарем Ради до відома кожного депутата. Окрім цього, інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради здійснюється повідомленням через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради відділом Секретаріату Ради".

1.5. Викласти частину 2 статті 29 в новій редакції "2. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається Міському голові через відділ Секретаріату Ради не пізніше як за 21 (двадцять один) робочий день до початку пленарного засідання сесії. Як виключення невідкладний проект рішення може подаватися Міському голові у термін, менший визначеного".

1.6. Викласти частину 3 статті 30 в новій редакції "3. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу Міського голови, Секретаря ради чи більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні, сесія більшістю голосів депутатів від загального складу Ради приймає рішення про проведення засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого питання, яке може бути проведене під час перерви у пленарному засіданні".

1.7. Викласти частину 3 статті 31 в новій редакції "3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання сесій Ради Міський голова. У випадку, передбаченому ч. 6 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пленарне засідання сесії Ради відкриває, веде і закриває Секретар Ради. У випадку, передбаченому ч. 8 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пленарне засідання сесії Ради відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входять до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради. У випадку, передбаченому ч. 5 ст. 33 цього Регламенту, у випадку відсутності Міського голови та Секретаря Ради або вакантності їх посад чи неможливості здійснення ними повноважень, пленарне засідання сесії Ради веде за процедурним рішенням Ради один з депутатів Ради. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання".

1.8. Доповнити частину 5 статті 33 абзацом "Рішення, прийняті під час розгляду питання персонально щодо головуючого, підписуються Секретарем ради або одним із депутатів, який вів засідання за процедурним рішенням Ради".

1.9. Викласти частину 3 статті 42 в новій редакції "3. Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття підписується головуючим на пленарному засіданні Міським головою, Секретарем ради або депутатом, який за процедурним рішенням Ради головував при розгляді питання порядку денного. Ухвалене Радою рішення може бути зупинено Міським головою і внесено на повторний розгляд Ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене Міським головою рішення".

1.10. Виключити частину 4 статті 42 як таку, що дублює частину 3 статті 42. Нумерація наступних частин статті 42 відповідно змінюється.

1.11. Викласти частину 1 статті 45 в новій редакції "1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному сайті Ради або в інший визначений спосіб не пізніше як у п'ятиденний термін після їх підписання головуючим на пленарному засіданні Міським головою, Секретарем ради або депутатом, який за процедурним рішенням Ради головував при розгляді питання порядку денного. Окремі рішення Ради підлягають державній реєстрації в органах юстиції. Такі акти набирають законної сили з моменту їх державної реєстрації.

Інші рішення Ради набирають чинності з моменту їх підписання головуючим на пленарному засіданні Міським головою, Секретарем ради або депутатом, який головував за процедурним рішенням Ради при розгляді даного рішення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності".

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту (Федік М. М.).

 

Секретар міської ради

І. Поліщук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали