ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Перша сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 23.11.2010 р. N 14

Про внесення змін до рішення обласної ради від 7 травня 2010 року N 1109 "Про обласний бюджет на 2010 рік" (зі змінами від 8 липня, 27 серпня 2010 року)

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, враховуючи:

постанову Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 року N 421 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства як фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2010 року";

постанову Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року N 839 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів місцевих бюджетів, отриманих як субвенція з державного бюджету";

постанову Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 року N 988 "Деякі питання використання у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року N 1896-р "Про затвердження додаткового розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 7 липня 2010 N 253 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених на реалізацію інших інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів";

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30 серпня 2010 N 332 "Про затвердження Переліку об'єктів, що фінансуються у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених на реалізацію інших інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів", обласна рада вирішила:

1. Збільшити обсяг доходів обласного бюджету на 46210600 грн. (додаток 1), з них: загальний фонд - 28434600 грн., спеціальний фонд - 17776000 грн., у тому числі бюджет розвитку - 99500 грн.

2. Розподілити кошти між головними розпорядниками коштів обласного бюджету за рахунок додаткових доходів обласного бюджету в сумі 46210600 грн. (додаток 2), з них: загальний фонд - 28434600 грн., спеціальний фонд - 17776000 грн.

3. Затвердити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, виділеної зі Стабілізаційного фонду (додаток 3).

4. Затвердити зміни бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками коштів обласного бюджету (додаток 4).

5. Затвердити додаткові обсяги повернення коштів до обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету на 2010 рік (додаток 5).

Затвердити управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації по спеціальному фонду суму 1981 грн., поточні видатки КФК 250913 "Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" (Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки).

6. Затвердити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року (додаток 6).

7. Затвердити додаткові обсяги іншої субвенції із загального та спеціального фондів обласного бюджету районним та міським бюджетам на 2010 рік (КФК 250380) (додаток 7).

8. Затвердити додаткові обсяги змін міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів Закарпатської області на 2010 рік (додаток 8).

9. Внести зміни до рішення обласної ради:

від 8 липня 2010 року N 1155, виклавши у додатку 8 у новій редакції графу 4, рядок 2: "Реконструкція дорожнього покриття по вул. Гвардійській";

від 27 серпня 2010 року N 1183, виклавши у новій редакції пункт 8: "Затвердити із загального фонду обласного бюджету іншу субвенцію Виноградівському районному бюджету (КФК 250380) у сумі 1000,0 тис. грн., з них: для загальноосвітньої школи I - III ступенів с. Дротинці Виноградівського району, будівництво - 750,0 тис. грн., капітальні видатки, та для капітального ремонту пологового відділення (заміна вікон та дверей) Виноградівської районної лікарні - 250,0 тис. грн., капітальні видатки".

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету.

 

Голова ради

І. Балога

 

Додаток 1
до рішення Закарпатської обласної ради
23.11.2010 N 14

Збільшення обсягу доходів обласного бюджету на 2010 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у тому числі бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

-4000

2500000

 

2496000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1000000

 

 

1000000

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1000000

 

 

1000000

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1000000

 

 

1000000

12000000

Податки на власність

 

2500000

 

2500000

12020000

Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

2500000

 

2500000

12020200

Податок із власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

 

2500000

 

2500000

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

-1000000

 

 

-1000000

13050000

Плата за землю

-1000000

 

 

-1000000

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

-460000

 

 

-460000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

-30000

 

 

-30000

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

-180000

 

 

-180000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

-330000

 

 

-330000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

-4000

 

 

-4000

14060000

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

-4000

 

 

-4000

14060900

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

-4000

 

 

-4000

20000000

Неподаткові надходження

4000

 

 

4000

24000000

Інші неподаткові надходження

4000

 

 

4000

24060000

Інші надходження

4000

 

 

4000

24060300

Інші надходження

4000

 

 

4000

 

Разом доходів

 

2500000,00

 

2500000,00

40000000

Офіційні трансферти

28434600

15276000

99500

43710600

41000000

Від органів державного управління

28434600

15176500

 

43611100

 

Кошти з державного бюджету - усього, у тому числі:

28434600

15176500

 

43611100

41033400

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України

 

15176500

 

15176500

41035800

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

1543100

 

 

1543100

41036300

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

708100

 

 

708100

41037000

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

26183400

 

 

26183400

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - за рахунок перерозподілу призначень

 

99500

99500

99500

 

Усього

28434600

17776000

99500

46210600

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 2
до рішення Закарпатської обласної ради
23.11.2010 N 14

Розподіл видатків обласного бюджету на 2010 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпо- рядника коштів / КФКВ

Назва
головного розпорядника коштів
Назва підрозділу
бюджетної класифікації

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Усього по
загальному
фонду

спожи-
вання
(Код 1000)

з них:

роз-
витку
(Код 2000)

Усього по
спеціаль-
ному фонду

спожи-
вання
(Код 1000)

з них:

розвитку
(Код 2000)

з них:
Бюджет розвитку

оплата праці
(
Код 1110)

кому-
нальні послуги та енерго-
носії
(
Код 1160)

оплата праці
(
Код 1110)

кому-
нальні послуги та енерго-
носії
(
Код 1160)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

001

Обласна рада

1669936

1669936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1669936

250203

Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

1669936

1669936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1669936

006

Облдержадміністрація

 

 

 

 

 

99500

 

 

 

99500

99500

99500

150101

Капітальні вкладення. Усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

99500

 

 

 

99500

99500

99500

 

Програма забезпечення службовим житлом працівників апарату облдержадміністрації на період до 2010 року

 

 

 

 

 

99500

 

 

 

99500

99500

99500

161

Управління промисловості та розвитку інфраструктури

 

 

 

 

 

2500000

2500000

 

 

 

 

2500000

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг

 

 

 

 

 

2500000

2500000

 

 

 

 

2500000

191

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

 

 

 

 

 

9000000

 

 

 

9000000

 

9000000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

1300000

 

 

 

1300000

 

1300000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

1700000

 

 

 

1700000

 

1700000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю

 

 

 

 

 

6000000

 

 

 

6000000

 

6000000

 

Разом видатків

1669936

1669936

 

 

 

11599500

2500000

 

 

9099500

99500

13269436

220

Головне фінансове управління облдержадміністрації

26764664

26056564

 

 

708100

6176500

 

 

 

6176500

 

32941164

250357

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України

 

 

 

 

 

6176500

 

 

 

6176500

 

6176500

250376

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

1543100

1543100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1543100

250382

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

708100

 

 

 

708100

 

 

 

 

 

 

708100

250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

24513464

24513464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24513464

 

Усього видатків

28434600

27726500

 

 

708100

17776000

2500000

 

 

15276000

99500

46210600

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 3
до рішення Закарпатської обласної ради
23.11.2010 N 14

Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, виділеної зі Стабілізаційного фонду

(тис. грн.)

КФКВ

Назва головних розпорядників коштів обласного бюджету, найменування об'єкта та його місцезнаходження

сума

 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

9000,0

150114

Хірургічний корпус обласної клінічної лікарні, м. Ужгород - будівництво

4000,0

150114

Районна лікарня (акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів - будівництво

2000,0

150110

Загальноосвітня школа I - III ступенів, с. Сокирниця Хустського району - будівництво

1000,0

150110

Загальноосвітня школа I - II ступенів, с. Луково Іршавського району - будівництво

700,0

150101

Дитячий садок N 2, с. Дубриничі Перечинського району - завершення будівництва

1300,0

250357

Головне фінансове управління облдержадміністрації

6176,5

 

Виноградівський район

2200,0

 

Загальноосвітня школа I - III ступенів, с. Дротинці Виноградівського району - реконструкція їдальні

2200,0

 

Іршавський район

1876,5

 

Пологове відділення Іршавської центральної районної лікарні - завершення будівництва

1876,5

 

Тячівський район

2100,0

 

Загальноосвітня школа, с. Новоселиця Тячівського району - будівництво

1300,0

 

Водопровідна та каналізаційна мережі по вул. Голлоші, Пушкіна,Леніна, м. Тячів - реконструкція

800,0

 

Усього

15176,5

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 4
до рішення Закарпатської обласної ради
23.11.2010 N 14

Зміни бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками коштів обласного бюджету

(грн.)

Код головного розпо-
рядника коштів / 
КФКВ

Назва
головного розпорядника коштів
Назва підрозділу
бюджетної класифікації

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Усього по загаль-
ному фонду

спожи-
вання
(Код 1000)

з них захищені видатки:

розвитку
(Код 2000)

Усього по
спеці-
альному фонду

спожи-
вання
(Код 1000)

з них:

розвитку
(Код 2000)

з них:
бюджет розвитку

оплата праці
(
Код 1110)

нараху-
вання на заробітну плату
(
Код 1120)

медика-
менти та перев'я-
зувальні матеріали
(
Код 1132)

продукти харчування
(
Код 1133)

комунальні послуги та енерго-
носії
(
Код 1160)

поточні транс-
ферти населенню
(Код 1340)

оплата праці
(
Код 1110)

кому-
нальні послуги та енерго-
носії
(
Код 1160)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

006

Облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшити призначення:

-1300

-1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1300

250404

Інші видатки. Усього, у тому числі:

-1300

-1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1300

 

Програма підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури на 2010 рік

-1300

-1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1300

 

Збільшити призначення:

1300

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

250404

Інші видатки. Усього, у тому числі:

1300

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

 

Програма Центру культур національних меншин Закарпаття на 2005 - 2010 роки

1300

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

018

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

-304000

-304000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-304000

 

Зменшити призначення:

-354000

-354000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-354000

250404

Інші видатки. Усього, у тому числі:

-354000

-354000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-354000

 

Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу області на 2009 - 2010 роки

-100000

-100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100000

 

Програма створення індустріальних парків на території Закарпатської області на 2008 - 2012 роки

-175000

-175000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-175000

 

Програма створення транскордонних транспортно-логістичних центрів як структурних ланок інноваційних кластерів на території області на 2009 - 2011 роки

-45000

-45000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-45000

 

Програма розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2010 рік (Програма N 1034)

-34000

-34000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-34000

 

Збільшити призначення:

50000

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

250404

Інші видатки. Усього, у тому числі:

50000

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

 

Програма розвитку туризму та рекреації в Закарпатській області на 2002 - 2010 роки

50000

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

020

Управління освіти і науки облдержадміністрації

-1084700

-894660

-7900

-2900

 

 

 

-48900

-190040

 

 

 

 

 

 

-1084700

 

Зменшити призначення:

-1084700

-894660

-7900

-2900

 

 

 

-48900

-190040

 

 

 

 

 

 

-1084700

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

-200000

-200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-200000

070307

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

-10800

-10800

-7900

-2900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10800

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

-13450

 

 

 

 

 

 

 

-13450

 

 

 

 

 

 

-13450

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

-50000

 

 

 

 

 

 

 

-50000

 

 

 

 

 

 

-50000

070806

Інші заклади освіти

-20456

 

 

 

 

 

 

 

-20456

 

 

 

 

 

 

-20456

070807

Інші освітні програми. Усього, у тому числі:

-789994

-683860

 

 

 

 

 

-48900

-106134

 

 

 

 

 

 

-789994

 

Регіональна програма розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки

-95000

-95000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-95000

 

Регіональна програма "Вчитель"

-48900

-48900

 

 

 

 

 

-48900

 

 

 

 

 

 

 

-48900

 

Програма забезпечення загальноосвітніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів області сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін на 2005 - 2011 роки

-36969

 

 

 

 

 

 

 

-36969

 

 

 

 

 

 

-36969

 

Програма сприяння реалізації державної політики у галузі вищої освіти

-250000

-250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-250000

 

Обласна програма роботи з обдарованою молоддю на 2007 - 2010 роки

-8677

 

 

 

 

 

 

 

-8677

 

 

 

 

 

 

-8677

 

Програма розвитку освіти Закарпаття на 2003 - 2012 роки

-219960

-219960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-219960

 

Програма забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2007 - 2010 роки

-94738

-70000

 

 

 

 

 

 

-24738

 

 

 

 

 

 

-94738

 

Обласна програма "Шкільний автобус"

-35750

 

 

 

 

 

 

 

-35750

 

 

 

 

 

 

-35750

030

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

-675600

-200000

-93500

-35150

596000

 

-667350

-5600

-475600

 

 

 

 

 

 

-675600

 

Зменшити призначення:

-1549959

-1074359

-295000

-103000

 

 

-667350

-5600

-475600

 

 

 

 

 

 

-1549959

080101

Лікарні

-667350

-667350

-295000

-103000

 

 

-269350

 

 

 

 

 

 

 

 

-667350

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

-407009

-407009

 

 

 

 

-398000

-5600

 

 

 

 

 

 

 

-407009

081002

Інші заходи по охороні здоров'я. Усього, у тому числі:

-475600

 

 

 

 

 

 

 

-475600

 

 

 

 

 

 

-475600

 

Регіональна програма "Репродуктивне здоров'я населення Закарпатської області на період до 2015 року"

-475600

 

 

 

 

 

 

 

-475600

 

 

 

 

 

 

-475600

 

Збільшити призначення:

874359

874359

201500

67850

596000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

874359

080101

Лікарні

269350

269350

201500

67850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269350

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

207009

207009

 

 

198000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207009

081002

Інші заходи по охороні здоров'я. Усього, у тому числі:

398000

398000

 

 

398000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398000

 

Програма розвитку нефрологічної і гемодіалізної служб та імуносупресивної підтримки реципієнтів з нирковим, печінковим та іншим трансплантантом на 2006 - 2010 роки

398000

398000

 

 

398000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398000

050

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

-109800

-121800

-163100

-59300

 

 

 

-7900

12000

 

 

 

 

 

 

-109800

 

Зменшити призначення:

-262400

-262400

-163100

-59300

 

 

 

-38000

 

 

 

 

 

 

 

-262400

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

-40000

-40000

 

 

 

 

 

-38000

 

 

 

 

 

 

 

-40000

090601

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

-222400

-222400

-163100

-59300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-222400

 

Збільшити призначення:

152600

140600

 

 

 

 

 

30100

12000

 

 

 

 

 

 

152600

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

30100

30100

 

 

 

 

 

30100

 

 

 

 

 

 

 

30100

090601

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

10700

10700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10700

091212

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

49900

49900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49900

091214

Інші установи та заклади. Усього, у тому числі:

61900

49900

 

 

 

 

 

 

12000

 

 

 

 

 

 

61900

 

Програма "Турбота" щодо посилення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян у 2010 році

61900

49900

 

 

 

 

 

 

12000

 

 

 

 

 

 

61900

060

Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації

-120300

429487

 

-13900

 

-29750

-12400

 

-549787

 

 

 

 

 

 

-120300

 

Зменшити призначення:

-954667

-73180

 

-20000

 

-29750

-17900

 

-881487

 

 

 

 

 

 

-954667

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

-42280

-42280

 

 

 

-29750

-7000

 

 

 

 

 

 

 

 

-42280

091106

Інші видатки. Усього, у тому числі:

-37000

-37000

 

 

 

-29750

-7000

 

 

 

 

 

 

 

 

-37000

 

Регіональна програма впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2006 - 2010 роки

-37000

-37000

 

 

 

-29750

-7000

 

 

 

 

 

 

 

 

-37000

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Усього, у тому числі:

-5280

-5280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5280

 

Обласна програма оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді на 2009 - 2013 роки

-5280

-5280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5280

130000

Фізична культура і спорт

-912387

-30900

 

-20000

 

 

-10900

 

-881487

 

 

 

 

 

 

-912387

130104

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

-30900

-30900

 

-20000

 

 

-10900

 

 

 

 

 

 

 

 

-30900

130112

Інші видатки. Усього, у тому числі:

-881487

 

 

 

 

 

 

 

-881487

 

 

 

 

 

 

-881487

 

Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки

-321487

 

 

 

 

 

 

 

-321487

 

 

 

 

 

 

-321487

 

Обласна програма "Спортивний майданчик" на 2010 - 2014 роки

-560000

 

 

 

 

 

 

 

-560000

 

 

 

 

 

 

-560000

 

Збільшити призначення:

834367

502667

 

6100

 

 

5500

 

331700

 

 

 

 

 

 

834367

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

42280

20280

 

6100

 

 

 

 

22000

 

 

 

 

 

 

42280

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20000

15000

 

6100

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

20000

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді. Усього, у тому числі:

5280

5280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5280

 

Регіональна програма впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2006 - 2010 роки

5280

5280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5280

091106

Інші видатки. Усього, у тому числі:

17000

 

 

 

 

 

 

 

17000

 

 

 

 

 

 

17000

 

Регіональна програма впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2006 - 2010 роки

17000

 

 

 

 

 

 

 

17000

 

 

 

 

 

 

17000

130000

Фізична культура і спорт

792087

482387

 

 

 

 

5500

 

309700

 

 

 

 

 

 

792087

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

194487

194487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194487

130104

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

10000

 

 

 

 

 

 

 

10000

 

 

 

 

 

 

10000

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

251900

251900

 

 

 

 

5500

 

 

 

 

 

 

 

 

251900

130112

Інші видатки. Усього, у тому числі:

335700

36000

 

 

 

 

 

 

299700

 

 

 

 

 

 

335700

 

Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки

335700

36000

 

 

 

 

 

 

299700

 

 

 

 

 

 

335700

062

Служба у справах дітей облдержадміністрації

 

 

-5500

5500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшити призначення:

-5500

-5500

-5500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5500

090700

Притулки для дітей

-2500

-2500

-2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2500

090701

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

-3000

-3000

-3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3000

 

Збільшити призначення:

5500

5500

 

5500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5500

090700

Притулки для дітей

2500

2500

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500

090701

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

3000

3000

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

081

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації

-20000

-20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20000

 

Зменшити призначення:

-20000

-20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20000

250404

Інші видатки

-20000

-20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20000

110

Управління культури і мистецтва облдержадміністрації

-100000

-99807

 

 

 

 

-17306

 

-193

 

 

 

 

 

 

-100000

 

Зменшити призначення:

-121236

-121043

 

 

 

 

-17306

 

-193

 

 

 

 

 

 

-121236

110102

Театри

-100000

-100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100000

110202

Музеї і виставки

-21236

-21043

 

 

 

 

-17306

 

-193

 

 

 

 

 

 

-21236

 

Збільшити призначення:

21236

21236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21236

110201

Бібліотеки

3000

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи. Усього, у тому числі:

18236

18236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18236

 

Програма розвитку культури і мистецтва в області на 2008 - 2010 роки

18236

18236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18236

140

Управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

-100000

-100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100000

 

Зменшити призначення:

-100000

-100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100000

120100

Телебачення і радіомовлення. Усього, у тому числі:

-100000

-100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100000

 

Програма підтримки засобів масової інформації, видання творів закарпатських авторів та розвитку галузі на 2010 рік

-100000

-100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100000

161

Управління промисловості та розвитку інфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150000

-150000

 

 

 

 

-150000

 

Зменшити призначення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150000

-150000

 

 

 

 

-150000

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150000

-150000

 

 

 

 

-150000

191

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

99900

99900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99900

 

Зменшити призначення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40000

 

 

 

-40000

-40000

-40000

150101

Капітальні вкладення (котельня контейнерного типу для будівлі по вул. Минайській 38/80 в м. Ужгороді - будівництво)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40000

 

 

 

-40000

-40000

-40000

 

Збільшити призначення:

99900

99900

 

 

 

 

 

 

 

40000

 

 

 

40000

40000

139900

150101

Капітальні вкладення (Дитячий садок N 2 с. Дубриничі Перечинського району - завершення будівництва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000

 

 

 

40000

40000

40000

250404

Інші видатки. Усього, у тому числі:

99900

99900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99900

 

Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення головного управління праці та соціального захисту населення, (м. Ужгород, вул. Тургенєва, 8)

99900

99900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99900

 

Разом видатків

-2414500

-1210880

-270000

-105750

596000

-29750

-697056

-62400

-1203620

-150000

-150000

 

 

 

 

-2564500

220

Головне фінансове управління облдержадміністрації

2414500

547200

 

 

 

 

 

 

1867300

150000

 

 

 

150000

 

2564500

 

Збільшити призначення:

2414500

619400

 

 

 

 

 

 

1795100

150000

 

 

 

150000

 

2564500

250306

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

99500

 

 

 

 

 

 

 

99500

 

 

 

 

 

 

99500

250380

Інша субвенція

2315000

619400

 

 

 

 

 

 

1695600

150000

 

 

 

150000

 

2465000

 

Зменшити призначення:

-72200

-72200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-72200

250382

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

-72200

-72200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-72200

 

Збільшити призначення:

72200

 

 

 

 

 

 

 

72200

 

 

 

 

 

 

72200

250382

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

72200

 

 

 

 

 

 

 

72200

 

 

 

 

 

 

72200

 

Усього видатків

 

-663680

-270000

 

 

 

-697056

 

663680

 

-150000

 

 

150000

 

 

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 5
до рішення Закарпатської обласної ради
23.11.2010 N 14

Додаткові обсяги повернення коштів до обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету на 2010 рік

грн.

КВК
КТКВ

Найменування

Надання кредитів

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

220

Головне фінансове управління облдержадміністрації

 

-235000

-235000

250909

Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

-35000

-35000

250912

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників

 

-200000

-200000

060

Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації

 

33019

33019

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

33019

33019

 

Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки

 

33019

33019

200

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

 

200000

200000

250911

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

 

200000

200000

 

Обласна цільова програма "Власний дім" на 2006 - 2011 роки

 

200000

200000

 

Усього

 

-1981

-1981

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 6
до рішення Закарпатської обласної ради
23.11.2010 N 14

Розподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

(грн.)

Найменування органу місцевого самоврядування, програму якого визначено переможцем

Назва проекту (програми) згідно з договором між відповідним органом місцевого самоврядування та дирекцією Конкурсу

Загальний обсяг субвенції

У тому числі

видатки споживання

видатки розвитку

Виноградівський район

696400

 

696400

Виноградівська міська рада

Впровадження передових технологій енерго- та ресурсозбереження в ході повної модернізації обладнання станції забору та подачі води в м. Виноградові

196400

 

196400

Виноградівська районна рада

Створення закладу хоспісної і паліативної допомоги та психологічної підтримки для тяжкохворих людей та членів їх родини у Виноградівському районі

500000

 

500000

Ужгородський район

95800

11900

83900

Баранинська сільська рада, Ужгородський район

Впровадження енергоощадних технологій і водовідведення у громадському центрі Баранинської сільської ради

95800

11900

83900

Разом

792200

11900

780300

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 7
до рішення Закарпатської обласної ради
23.11.2010 N 14

Додаткові обсяги іншої субвенції із загального та спеціального фондів обласного бюджету районним та міським бюджетам на 2010 рік (КФК 250380)

(грн.)

N
з/п

Найменування адміністративно-
територіальних утворень

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом по обох фондах

за рахунок перерозподілу асигнувань головних розпорядників коштів обласного бюджету

за рахунок перерозподілу асигнувань установ та програм управління освіти облдержадміністрації

за рахунок перерозподілу асигнувань установ та програм управління охорони здоров'я облдержадміністрації

за рахунок перерозподілу асигнувань Обласної програми "Спортивний майданчик" на 2010 - 2014 роки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації

за рахунок перерозподілу асигнувань установ головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

за рахунок податку із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

призначення субвенції: Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

сума

призначення субвенції:

сума

призначення субвенції:

сума

призначення субвенції:

сума

призначення субвенції:

сума

сума

призначення субвенції:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

12

1

м. Ужгород

 

 

800000

Реконструкція будівлі ЗОШ N 4

240600

Капітальний ремонт Ужгородського міського перинатального центру

 

 

7192

 

 

1047792

2

м. Берегово

 

 

 

 

 

 

 

 

-330

 

 

-330

3

м. Мукачево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

м. Хуст

 

 

 

 

 

 

 

 

-1208

 

 

-1208

5

м. Чоп

 

 

 

 

 

 

 

 

-154

 

 

-154

 

Разом по містах

 

 

800000

 

240600

 

 

 

5500

 

 

1046100

6

Берегівський район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

В.Березнянський район

100000

Оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

87

 

 

100087

8

Виноградівський район

 

 

 

 

 

 

 

 

-1745

 

 

-1745

9

Воловецький район

276100

Оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

-300

 

 

275800

10

Іршавський район

 

 

 

 

 

 

 

 

666

 

 

666

11

Міжгірський район

233400

Оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

9200

 

 

242600

12

Мукачівський район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Перечинський район

 

 

 

 

 

 

210000

Будівництво спортивного майданчика із синтетичним покриттям, II черга, в с. Т. Ремети Перечинського району

51

 

 

210051

14

Рахівський район

 

 

 

 

 

 

 

 

-4250

150000

Відновлення автошляху по вул. Возз'єднання, урочище Лопушанка, смт Ясіня

145750

15

Свалявський район

 

 

 

 

235000

Капітальний ремонт пологового відділення Свалявської ЦРЛ

 

 

450

 

 

235450

16

Тячівський район

 

 

 

 

 

 

 

 

1878

 

 

1878

17

Ужгородський район

 

 

 

 

 

 

210000

Будівництво спортивного майданчика із синтетичним покриттям, II черга, в с. Середнє Ужгородського району

300

 

 

210300

18

Хустський район

 

 

 

 

 

 

 

 

-1937

 

 

-1937

 

Разом по районах

609500

 

 

 

235000

 

420000

 

4400

150000

 

1418900

 

Разом по містах та районах

609500

 

800000

 

475600

 

420000

 

9900

150000

 

2465000

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 

Додаток 8
до рішення Закарпатської обласної ради
23.11.2010 N 14

Додаткові обсяги
змін міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів Закарпатської області на 2010 рік

(грн.)

N
з/п

Найменування адміністративно-
територіальних утворень

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
трансфертів по обох фондах

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) і компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(КФК 250329)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(КФК 250330)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
(КФК 250376)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році програм-
переможців Всеукра-
їнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовря-
дування 2009 року
(КФК 250382)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
(КФК 250388)

Інша субвенція
(КФК 250380)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопос-
тачання і водовід-
ведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КФК 250328)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України
(КФК 250357)

Інша субвенція
(КФК 250380)

1

м. Ужгород

450000

 

 

 

1110495

1047792

-246000

 

 

2362287

2

м. Берегово

60000

3000

50600

 

415607

-330

 

 

 

528877

3

м. Мукачево

150000

7200

129400

 

796252

 

 

 

 

1082852

4

м. Хуст

 

15000

79800

 

471936

-1208

 

 

 

565528

5

м. Чоп

 

5000

 

 

276680

-154

 

 

 

281526

 

Разом по містах

660000

30200

259800

 

3070970

1046100

-246000

 

 

4821070

6

Берегівський район

10000

 

127300

 

1589323

 

111300

 

 

1837923

7

Великоберезнянський район

 

3000

97400

 

1212195

100087

 

 

 

1412682

8

Виноградівський район

13000

5000

380600

696400

2132201

-1745

 

2200000

 

5425456

9

Воловецький район

 

12000

54800

 

964633

275800

60700

 

 

1367933

10

Іршавський район

 

30000

63100

 

1816734

666

 

1876500

 

3787000

11

Міжгірський район

250000

125000

28500

 

1466040

242600

 

 

 

2112140

12

Мукачівський район

17000

3000

21800

 

2472783

 

 

 

 

2514583

13

Перечинський район

 

35000

25700

 

1021016

210051

 

 

 

1291767

14

Рахівський район

 

250000

63600

 

1502006

-4250

 

 

150000

1961356

15

Свалявський район

 

3000

54300

 

1113746

235450

 

 

 

1406496

16

Тячівський район

-950000

-542200

45700

 

2509245

1878

 

2100000

 

3164623

17

Ужгородський район

 

 

288300

95800

1969248

210300

 

 

 

2563648

18

Хустський район

 

46000

32200

 

1673324

-1937

74000

 

 

1823587

 

Разом по районах

-660000

-30200

1283300

792200

21442494

1268900

246000

6176500

150000

30669194

 

Разом по містах та районах

 

 

1543100

792200

24513464

2315000

 

6176500

150000

35490264

 

Усього

 

 

1543100

792200

24513464

2315000

 

6176500

150000

35490264

 

Перший заступник голови ради

В. Закурений

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали