КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2010 року N 345/5157

Про внесення змін до рішення Шевченківської районної у м. Києві ради від 20.05.2010 N 825 "Про бюджет Шевченківського району міста Києва на 2010 рік"

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 14.10.2010 N 79/4891) Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Шевченківської районної ум. Києві ради від 20.05.2010 N 825 "Про бюджет Шевченківського району міста Києва на 2010 рік" такі зміни:

1.1. У пункті 1 рішення цифри "880718,4" замінити цифрами "853967,8", цифри "526675,3" замінити цифрами "514308,7", цифри "354043,1" замінити цифрами "339659,1".

1.2. У пункті 2 рішення цифри "883759,9" замінити цифрами "857009,3", цифри "529716,8" замінити цифрами "517350,2", цифри "354043,1" замінити цифрами "339659,1".

1.3. Викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3 до рішення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
16.12.2010 N 345/5157

Доходи бюджету Шевченківського району на 2010 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

в т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

460877,1

0,0

0,0

460877,1

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

345480,9

0,0

0,0

345480,9

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

342980,9

0,0

 

342980,9

11020000

Податок на прибуток підприємств

2500,0

0,0

 

2500,0

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

2500,0

0,0

 

2500,0

13000000

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

32212,3

0,0

0,0

32212,3

13050000

Плата за землю

32212,3

0,0

 

32212,3

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

16683,9

0,0

0,0

16683,9

14060000

Плата за ліцензії

9933,9

0,0

0,0

9933,9

14060100

Податок на промисел

55,0

0,0

 

55,0

14060200

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

38,9

0,0

 

38,9

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

780,0

0.0

 

780,0

14060900

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

60,0

0,0

 

60,0

14061100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

9000,0

0,0

 

9000,0

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

6750,0

0,0

 

6750,0

16000000

Інші податки

66500,0

0,0

0,0

66500,0

16010000

Місцеві податки і збори

32900,0

0,0

 

32900,0

16050000

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва

33600,0

0,0

 

33600,0

20000000

Неподаткові надходження

48351,6

39267,6

0,0

87619,2

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

1305,0

0,0

0,0

1305,0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

350,0

0,0

 

350,0

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

175,0

0,0

 

175,0

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

780,0

0,0

 

780,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

22944,8

0,0

0,0

22944,8

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

144,8

0,0

 

144,8

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

10000,0

0,0

 

10000,0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

10000,0

0,0

 

10000,0

22090000

Державне мито

12800,0

0,0

 

12800,0

24000000

Інші неподаткові надходження

24101,8

0,0

0,0

24101,8

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

215,0

 

 

215,0

24060300

Інші надходження

23886,8

0,0

 

23886,8

25000000

Власні надходження бюджетних установ

0,0

39267,6

0,0

39267,6

 

* органи виконавчої влади

0,0

24000,0

 

24000,0

 

* установи освіти

0,0

13150,1

 

13150,1

 

* установи культури

0.0

2117,5

 

2117,5

30000000

Доходи від операцій з капіталом

800,0

0,0

0,0

800,0

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

800,0

0,0

 

800,0

31030000

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

0,0

0,0

0,0

0,0

50000000

Цільові фонди

0,0

284296,4

0,0

284296,4

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

0,0

284296,4

 

284296,4

 

Разом доходів

510028,7

323564,0

0,0

833592,7

40000000

Офіційні трансферти

4280.0

6145,1

4064,6

10425,1

41000000

Від органів державного управління

0,0

0,0

0,0

0,0

41030000

Субвенції

4280,0

6145,1

4064,6

10425,1

600000

Фінансування за активними операціями

0,0

9950,0

9950,0

9950,0

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

9950,0

9950,0

9950,0

601100

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних, паперів

 

9950,0

9950,0

9950,0

 

Всього доходів

514308,7

339659,1

14014,6

853967,8

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

О. Довгий

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
16.12.2010 N 345/5157

Видатки бюджету Шевченківського району м. Києва на 2010 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

поточні
(Код 1000)

з них: оплата праці
(Код 1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв
(Код 1160)

Капітальні
(Код 2000)

Всього

поточні
(Код 1000)

з них: оплата праці
(Код 1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв
(Код 1160)

Капітальні
(Код 2000)

з них: Бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

010000

Державне управління

44393,5

43943,9

28446,7

2340,2

449,6

-

-

-

-

-

-

44393,5

010116

Органи місцевого самоврядування

6469,2

6469,2

4359,3

 

 

-

 

 

 

 

 

6469,2

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

37924,3

37474,7

24087,4

2340,2

449,6

-

 

 

 

 

 

37924,3

070000

Освіта

270727,8

250193,7

129396,1

46615.2

20534,1

13150,1

12935,8

400,0

2094,4

214,3

-

283877,9

070101

Дошкільні заклади освіти

81363,2

69467,2

32379,7

15037,6

11896,0

7154,6

7034,6

 

714,7

120,0

 

88517,8

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

146046,5

138318,5

74083,8

24980,0

7728,0

4831,2

4736,9

400,0

833,8

94,3

 

150877,7

070202

Вечірні (змінні) школи

10635,6

10635,6

8019,5

-

 

-

 

 

 

 

 

10635,6

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

15032,4

14222,5

5780,0

3550,4

809,9

349,3

349,3

 

91,8

 

 

15381,7

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

3426,9

3426,9

806,4

1917,1

 

671,5

671,5

 

435,7

 

 

4098,4

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

4302,2

4302,2

2334,1

595,4

 

-

 

 

 

 

 

4302,2

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

5419,0

5419,0

3335,9

313,4

 

143,5

143,5

 

18,4

 

 

5562,5

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1437,0

1437,0

1043,0

 

 

-

 

 

 

 

 

1437,0

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

2266,4

2266,4

1350,9

221,3

 

-

 

 

 

 

 

2266,4

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

360,2

360,2

262,8

 

 

-

 

 

 

 

 

360,2

070807

Інші освітні програми

300,4

200,2

 

 

100,2

-

 

 

 

 

 

300,4

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

138,0

138,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

138,0

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

12129,2

12122,2

6803,1

443,5

7,0

-

-

 

 

-

-

12129,2

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

764,7

764,7

 

 

 

-

 

 

 

 

 

764,7

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

586,0

586,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

586,0

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1226,1

1226,1

754,7

141,9

 

-

 

 

 

 

 

1226,1

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

63,9

63,9

 

 

 

-

 

 

 

 

 

63,9

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

21,4

21,4

 

 

 

-

 

 

 

 

 

21,4

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

9,7

9,7

 

 

 

-

 

 

 

 

 

9,7

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійсняться за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

27,6

27,6

 

 

 

-

 

 

 

 

 

27,6

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

8409,0

8402,0

5551,4

301,6

7,0

-

 

 

 

 

 

8409,0

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

193,4

193,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193,4

091214

Інші установи та заклади

827,4

827,4

497,0

 

 

 

 

 

 

 

 

827,4

100000

Житлово-комунальне господарство

38177,8

34251,6

-

-

3926,2

808,5

 

 

-

808,5

 

38986,3

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

3686,2

150,0

 

 

3536,2

 

 

 

 

 

 

3686,2

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

90,0

 

 

 

90,0

-

 

 

 

 

 

90,0

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

33296,6

33296,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33296,6

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

905,0

605,0

 

 

300,0

808,5

 

 

 

808,5

 

1713,5

110000

Культура і мистецтво

30346,5

30152,9

19359,7

2193,9

193,6

2117,5

2117,5

1545,0

-

-

 

32464,0

110102

Театри

410,8

410,8

 

 

 

-

 

 

 

 

 

410,8

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

285,5

285,5

 

 

 

-

 

 

 

 

 

285,5

110201

Бібліотеки

6689,6

6681,0

3966,0

889,1

8,6

-

 

 

 

 

 

6689,6

110205

Школи естетичного виховання дітей

22223,7

22038,7

14995,0

1304,8

185,0

2117,5

2117,5

1545,0

-

-

-

24341,2

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

736,9

736,9

398,7

 

 

-

 

 

 

 

 

736,9

130000

Фізична культура і спорт

5675,9

5621,9

3866,4

313,0

54,0

-

-

-

-

-

-

5675,9

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

130107

робота дитячо-юнацьких спортивних

5665,9

5611,9

3866,4

313,0

54,0

-

 

 

 

 

 

5665,9

150000

Будівництво

-

-

-

-

-

12164,6

-

-

-

12164,6

12164,6

12164,6

150101

Капітальні вкладення

-

 

 

 

 

5340,6

 

 

 

6340,6

5340,6

5340,6

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх закладів

-

 

 

 

 

2739,4

 

 

 

2739,4

2739,4

2739,4

150111

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих загальноосвітніх закладів

-

 

 

 

 

546,5

 

 

 

546,5

546,5

546,5

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

-

 

 

 

 

3403,7

 

 

 

3403,7

3403.7

3403,7

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

-

 

 

 

 

134,4

 

 

 

134,4

134,4

134,4

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

-

 

 

 

 

1272,0

1272,0

 

 

 

 

1272,0

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом. реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

-

 

 

 

 

1272,0

1272,0

 

 

 

 

1272,0

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

-

-

-

-

-

1850,0

-

-

-

1850,0

1850,0

1850,0

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди

-

 

 

 

 

1850,0

 

 

 

1850,0

1850,0

1850,0

240000

Цільові фонди

-

-

-

-

-

283649,9

65538,0

10,7

1394,6

218111,9

-

283649,9

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

-

 

 

 

 

283649,9

65538,0

10,7

1394,6

218111,9

 

283649,9

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

115899,5

115100,3

-

 

799,2

24646,5

24646,5

-

 

 

-

140546.0

250302

Кошти, що передаються до районних міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних. сільських та районних у містах бюджетів

111805,0

111805,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111805,0

250404

Інші видатки

1053,0

971,8

 

 

81,2

24000,0

24000,0

 

 

 

 

25053,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

3041,5

2323,5

 

 

718,0

646,5

646,5

 

 

 

 

3688,0

 

Всього видатків

517350,2

491386,5

187872,0

51905,8

25963,7

339659,1

106509,8

1955,7

3489,0

233149,3

14014,6

857009,3

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

О. Довгий

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
16.12.2010 N 345/5157

Видатки бюджету Шевченківського району м. Києва на 2010 рік

тис. грн.

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього

поточні
(Код 1000)

з них: оплата праці
(Код 1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв
(Код 1160)

Капітальні
(Код 2000)

Всього

поточні
(Код 1000)

з них: оплата праці
(Код 1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв
(Код 1160)

Капітальні
(Код 2000)

з них: Бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

001

Районна Рада

010116

Органи місцевого самоврядування, в тому числі:

3406,4

3406,4

2151,0

-

-

-

-

-

-

-

-

3406,4

 

районна Рада

3315,4

3315,4

2151,0

 

 

-

 

 

 

 

 

3315,4

 

органи самоорганізації населення

91,0

91,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

91,0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КП "Дитячі мрії")

 

 

 

 

 

335,1

335,1

 

 

 

 

335,1

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої! влади (для КФК 010116)

 

 

 

 

 

467,8

467,8

 

 

 

 

467,8

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Програма (видатки) вирішення соціально-економічних проблем,виконання передвиборних програм депутатами районної ради та доручень виборців)

-

 

 

 

 

99,8

99,8

 

 

 

 

99,8

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

-

 

 

 

 

245,9

245,9

4,8

 

-

 

245,9

 

Всього

3406,4

3406,4

2151,0

-

-

1148,6

1148,6

4,8

-

-

-

4555,0

240

Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва

010116

Органи місцевого самоврядування

3062,8

3062,8

2208,3

 

 

-

 

 

 

 

 

3062,8

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Програма власності Шевченківського району м. Києва на 2010 рік)

-

 

 

 

 

1550,0

1550,0

 

 

 

 

1550,0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

-

 

 

 

 

207,2

207,2

 

 

 

 

207,2

250404

Інші видатки (Програма приватизації об'єктів комунальної власності Шевченківського району м. Києва на 2010 рік)

50,0

50,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

50,0

250404

Інші видатки (Плата за оренду майна що знаходиться у комунальній власності району)

-

 

 

 

 

24000,0

24000,0

 

 

 

 

24000,0

 

Всього

3112,8

3112,8

2208,3

-

-

25757,2

25757,2

-

-

-

-

28870,0

006

Районна державна адміністрація

 

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

16628,5

16178,8

9431,0

1895,4

449,7

-

 

 

 

 

 

16628,5

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1226,1

1226,1

754,7

141,9

 

-

 

 

 

 

 

1226,1

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

63,9

63,9

 

 

 

-

 

 

 

 

 

63,9

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

21,4

21,4

 

 

 

-

 

 

 

 

 

21,4

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

9,7

9,7

 

 

 

-

 

 

 

 

 

9,7

091214

Інші установи та заклади

582,5

582,5

353,2

 

 

-

 

 

 

 

 

582,5

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

10,0

10,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

10,0

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

-

 

 

 

 

1850,0

 

 

 

1850,0

1850,0

1850,0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

-

 

 

 

 

3595,5

3276,3

5,9

 

319,2

 

3595,5

240800

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Програма розвитку туризму в Шевченківському районі м. Києва до 2010 року)

-

 

 

 

 

3,0

3,0

 

 

 

 

3,0

250404

Інші видатки (фінансова підтримка Громадського формування з охорони громадського порядку в Шевченківському районі м. Києва "Захист")

177,2

177,2

 

 

 

-

-

 

 

 

 

177,2

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (фінансова підтримка Громадського формування з охорони громадського порядку в Шевченківському районі м. Києва "Захист")

-

 

 

 

 

35,9

35,9

 

 

 

 

35,9

 

Всього

18719,3

18269,6

10538,9

2037,3

449,7

5484,4

3315,2

5,9

-

2169,2

1850,0

24203,7

230

Управління економічного розвитку та інвестиційної політики

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1566,9

1566,9

1132,8

 

 

 

 

 

-

 

 

1566,9

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

51,0

46,5

 

 

4,5

 

51,0

 

Всього

1566,9

1566,9

1132,8

-

-

51,0

46,5

-

-

4,5

-

1617,9

100

Управління з питань підприємницької діяльності, сфери послуг та споживчого ринку

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1544,8

1544,8

1109,2

-

-

-

-

-

-

-

-

1544,8

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

314,2

314,2

 

 

 

 

314,2

 

Всього

1544,8

1544,8

1109,2

-

-

314,2

314,2

-

-

-

 

1859,0

220

Фінансове управління

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2685,2

12685,2

1843,5

80,2

 

-

 

 

 

 

 

2685,2

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

357,0

357,0

 

 

 

 

357,0

 

Всього

2685,2

2685,2

1843,5

80,2

-

357,0

357,0

-

-

-

-

3042,2

070

Управління з питань надзвичайних ситуацій

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1588,6

1588,6

1051,1

79,4

 

-

 

 

 

 

 

1588,6

240000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

-

19,6

 

 

 

147,6

147,6

 

 

 

 

147,6

250404

Інші видатки

45,8

 

 

 

26,2

 

 

 

 

 

 

45,8

 

Всього

1634,4

1608,2

1051,1

79,4

26,2

147,6

147,6

-

-

-

-

1782,0

191

Управління капітального будівництва

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1730,3

1730,3

1058,6

67,0

 

 

 

 

 

 

 

1730,3

010117

Органи виконавчої впади в м. Києві

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

070101

Дошкільні заклади освіти

7896,0

 

 

 

7896,0

 

 

 

 

 

 

7896,0

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

5616,7

 

 

 

5616,7

 

 

 

 

 

 

5616,7

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

803,9

 

 

 

809,9

-

 

 

 

 

 

809,9

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

0,4

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

0,4

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

110201

Бібліотеки

-

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

110205

Школи естетичного виховання дітей

185,0

 

 

 

185,0

-

 

 

 

 

 

185,0

070101

Дошкільні заклади освіти (Субвенція з загального фонду міського бюджету на завершення капітального ремонту та введення в експлуатацію дошкільного навчального закладу N 320)

4000,0

 

 

 

4000,0

-

 

 

 

 

 

4000,0

150101

Капітальні вкладення

-

 

 

-

 

1276,0

 

 

 

1276,0

1276,0

1276,0

150101

субвенція з міського бюджету на виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2010 рік

 

 

 

 

 

4064,6

 

 

 

4064,6

4064,6

4064,6

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх закладів

 

 

 

 

 

2739,4

 

 

 

2739,4

2739,4

2739,4

150111

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих загальноосвітніх заходів

 

 

 

 

 

546,5

 

 

 

546,5

546,5

546,5

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

 

 

 

 

 

3403,7

 

 

 

3403,7

3403,7

3403,7

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

 

 

134,4

 

 

 

134,4

134,4

134,4

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

189253,4

378,9

 

 

188874,5

 

189253,4

 

Всього

20238,3

1730,3

1058,6

67,0

18508,0

201418,0

378,9

 

 

201039,1

12164,6

221656,3

062

Служба у справах дітей

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1163,7

1163,7

759,1

42,6

 

 

 

 

 

 

 

1163,7

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

99,9

99,9

 

1,3

 

 

99,9

 

Всього

1163,7

1163,7

759,1

42,6

-

99,9

99,9

-

1,3

-

-

1263,6

020

Управління освіти

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1786,6

1786,6

1296,4

 

 

-

 

 

 

 

 

1786,6

070101

Дошкільні заклади освіти

69467,2

69467,2

32379,7

15037,6

-

7154,6

7034,6

 

714,7

120,0

 

76621,8

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

140429,8

138318,5

74083,8

24980,0

2111,3

4831,2

4736,9

400,0

833,8

94,3

 

145261,0

070202

Вечірні (змінні) школи

10635,6

10635,6

8019,5

-

 

-

 

 

 

 

 

10635,6

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

14222,5

14222,5

5780,0

3550,4

-

349,3

349,3

 

91,8

 

 

14571,8

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

3426,5

3426,9

806,4

1917,1

 

671,5

671,5

 

435,7

 

 

4098,4

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

4302,2

4302,2

2334,1

595,4

-

-

 

 

 

 

 

4302,2

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

5419,0

5419,0

3335,9

313,4

 

143,5

143,5

 

18,4

 

 

5562,5

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1437,0

1437,0

1043,0

 

 

-

 

 

 

 

 

1437,0

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

2266,4

2266,4

1350,9

221,3

 

-

 

 

 

 

 

2266,4

070Є05

Групи централізованого господарського обслуговування

360,2

360,2

262,8

 

 

-

 

 

 

 

 

360,2

070807

Інші освітні програми

300,3

200,2

-

-

100,1

-

-

-

-

-

-

300,3

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

138,0

138,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

138,0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

68,9

68,9

 

 

 

-

 

 

 

 

 

68,9

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

27,6

27,6

 

 

 

-

 

 

 

 

 

27,6

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5665,9

5611,9

3866,4

313,0

54,0

-

 

 

 

 

 

5665,9

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Програма (видатки) вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм депутатами районної ради та доручень виборців)

 

 

 

 

 

567,5

284,1

 

 

283,4

 

567,5

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої впади

 

 

 

 

 

42542,8

25735,0

 

1393,3

16807,8

 

42542,8

 

Всього

259954,1

257688,7

134558,9

46928,2

2265,4

56260,4

38954,9

400,0

3487,7

17305,5

-

316214,5

030

Управління охорони здоров я

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

587,2

587,2

429,7

 

 

-

 

 

 

 

 

587,2

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (районна програма "Профілактична медицина - запорука здоров'я Шевченківців" (для санаторно-курортного лікування дітей із малозабезпечених сімей, як: перебувають на диспансерному обліку в лікувально-профілактичних закладах району)

-

 

 

 

 

300,0

300,0

 

 

 

 

300,0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

13,9

13,9

 

 

 

 

13,9

 

Всього

587,2

587,2

429,7

-

-

313,9

313,9

-

-

-

-

901,1

050

Управління праці та соціального захисту населення

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

5878,7

5878,7

4098,9

175,6

 

-

 

 

 

 

 

5878,7

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

695,8

695,8

 

 

 

-

 

 

 

 

 

695,8

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

586,0

586,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

586,0

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

8409,0

8402,0

5551,4

301,6

7,0

-

 

 

 

 

 

8409,0

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

193,4

193,4

 

 

 

-

 

 

 

 

 

193,4

091214

Інші установи та заклади

245,0

245,0

143,8

 

 

-

 

 

 

 

 

245,0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

2491,7

2491,7

 

 

-

 

2491,7

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Програма (видатки) вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм депутатами районної ради та доручень виборців)

 

 

 

 

 

797,5

797,5

 

 

 

 

797,5

 

Всього

16007,9

16000,9

9794,1

477,2

7,0

3289,2

3289,2

-

-

-

-

19297,1

080

Управління житлово-комунального господарства

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2067,1

2067,1

1403,0

 

 

-

 

 

 

 

 

2067,1

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

3685,8

150,0

 

 

3535,8

-

 

 

 

 

 

3685,8

100102

Субвенція з міського бюджету на капітальний ремонт аварійних ліфтів у жилих будинках

90,0

 

 

 

90,0

-

 

 

 

 

 

90,0

100103

Дотація житлово-комунальному

200,0

200,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

200,0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ в т. ч.

33296,6

33296,6

-

 

-

-

-

-

-

-

-

33296,6

 

Шляхово-експлуатаційне управління

19648,3

19648,3

 

 

 

-

 

 

 

 

 

19648,3

 

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень

13648,3

13648,3

 

 

 

-

 

 

 

 

 

13648,3

100302

Комбінат комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та-інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

905,0

605,0

 

 

300,0

-

 

 

 

 

 

905,0

 

Субвенція з міського бюджету на придбання малогабаритної техніки для прибирання прибудинкових територій для комунальних підприємств по утриманню житлового фонду

 

 

 

 

 

808,5

 

 

 

808,5

 

808,5

170703

Субвенція з міського бюджету м. Києва на ремонт і утримання автомобільних доріг

 

 

 

 

 

1272,0

1272,0

 

 

 

 

1272,0

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

35140,6

25268,1

 

 

9872,5

 

35140,6

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Програма (видатки) вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм депутатами районної ради та доручень виборців)

-

 

 

 

 

220,3

190,3

 

 

30,0

 

220,3

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (проект "Енергозбереження у стратегічному розвитку ЖКГ"

-

 

 

 

 

2900,0

980,0

 

 

1920,0

 

2900,0

?50404

Субвенція з Державного бюджету України на фінансування у 2010 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

190,0

135,0

 

 

55,0

 

 

 

 

 

 

190,0

 

Всього

40434,5

36453,7

1403,0

-

3980,8

40341,4

27710,4

-

-

12631,0

-

80775,9

110

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

696,7

696,7

4741

 

 

-

 

 

 

 

 

696,7

110102

Театри

410,8

410,8

 

 

 

-

 

 

 

 

 

410,8

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

285,5

285,5

 

 

 

-

 

 

 

 

 

285,5

110201

Бібліотеки

6689,6

6681,0

3966,0

889,1

8,6

-

 

 

 

 

 

6689,6

110205

Школи естетичного виховання дітей

22038,7

22038,7

14995,0

1304,8

.

2117,5

2117,5

1545,0

 

 

 

24156,2

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

736,9

736,9

398,7

 

 

-

 

 

 

 

 

736,9

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої впади

 

 

 

 

 

1894,3

1894,3

 

 

 

 

1894,3

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Програма (видатки) вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм депутатами районної ради та доручень виборців)

-

 

 

 

 

18,0

18,0

 

 

 

 

18,0

 

Всього

30858,2

30849,6

19833,8

2193,9

8,6

4029,8

4029,8

1545,0

-

-

-

34888,0

221

Фінансове управління

 

Загальнорайонні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250302

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських те районних у містах бюджетів

111805,0

111805,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111805,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програми реалізації заходів на 2010 рік щодо виконання Законів України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у Шевченківському районі м. Києва)

300,0

300,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

300,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма зміцнення законності, посилення боротьби із злочинністю)

2211,5

1573,5

 

 

638,0

626,5

626,5

 

 

 

 

2838,0

250344

Субвенція а місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма "Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян у Шевченківському районі м. Києва на 2010 рік")

280,0

200,0

 

 

80,0

20,0

20,0

 

 

 

 

300,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма забезпечення пожежної безпеки у Шевченківському районі м. Києва на 2003 - 2010 роки)

250,0

250,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

250,0

250404

Інші видатки (Програма (видатки) вирішення головою соціально-економічних проблем)

590,0

590,0

 

 

 

-

 

 

 

 

 

590,0

 

Всього

115436,5

114718,5

-

-

718,0

646,5

646,5

-

-

-

-

116083,0

 

РАЗОМ ВИДАТКІВ

517350,2

491386,5

187872,0

51905,8

25963,7

339659,1

106509,8

1955,7

3489,0

233149,3

14014,6

857009,3

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

О. Довгий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали