Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 12 червня 2014 року N 70 "Про створення в місті Одесі ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту"

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 29.06.2017 р. N 227

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 12 червня 2014 року N 70 "Про створення в місті Одесі ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту"

Відповідно до статей 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частин 3 ( N 5403-VI), 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) виконавчий комітет Одеської міської ради вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 12 червня 2014 року N 70 "Про створення в місті Одесі ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" (Положення N 70), виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А. Й.

 

Міський голова

Г. Труханов

Керуюча справами

О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
29.06.2017 N 227

"Додаток
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
12.06.2014 N 70

ПОЛОЖЕННЯ
про Одеську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає принципи створення Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, основні завдання, склад сил і засобів, порядок виконання завдань і організації взаємодії її структурних підрозділів та основні питання функціонування.

1.2. Основною метою створення та функціонування Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту є забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення і територій.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

- цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період;

- надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинених катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що привела (може привести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності;

- сили цивільного захисту - аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

- ліквідація наслідків надзвичайної ситуації - проведення комплексу заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я, а також на ліквідацію зони надзвичайної ситуації;

- єдина державна система цивільного захисту - сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

- органи управління цивільного захисту - органи виконавчої влади, виконавчі органи рад та їх структурні підрозділи, призначені для безпосереднього керівництва діяльності у сфері цивільного захисту відповідно до компетенції;

- координаційні органи - державна, регіональні, місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ, організацій, державна, регіональна, місцеві та об'єктові спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що утворюються для координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

1.4. Основними завданнями ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту є:

- забезпечення готовності органів управління, підпорядкованих їм сил та засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- виконання цільових програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;

- опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

- прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

- створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;

- захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

- пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

- здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

- реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб чи їх сімей, що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій.

2. Керівництво та загальна структура Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

2.1. Одеська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту має два рівні - міський та об'єктовий.

2.2. Кожний рівень Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту має координуючі та постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили і засоби, резерви матеріальних та фінансових ресурсів, систему зв'язку та інформаційного забезпечення.

2.3. Координуючими органами Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту є:

- на міському рівні - міська та районні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

- на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій суб'єктів господарювання.

2.4. Міська та районні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій або комісії з питань надзвичайних ситуацій районних адміністрацій, суб'єктів господарювання (залежно від рівня надзвичайної ситуації) забезпечують безпосереднє керівництво реагуванням на надзвичайну ситуацію або загрозу її виникнення.

2.5. Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, її посадовий склад затверджуються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій суб'єктів господарювання та її посадовий склад затверджуються рішенням керівника відповідного суб'єкта господарювання.

2.6. Безпосереднє керівництво діяльністю Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту здійснює міський голова.

3. Органи управління та сили цивільного захисту

3.1. Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій є:

- на місцевому рівні - виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради та 6 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Одеській області;

- на об'єктовому рівні - структурні підрозділи суб'єктів господарювання або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту.

3.2. До системи повсякденного управління міською ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту входять оснащені необхідними засобами зв'язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації:

- чергові служби районних відділів 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області;

- чергові виконавчого комітету Одеської міської ради;

- черговий департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради;

- чергові служби районних адміністрацій Одеської міської ради;

- чергова служба (комунальна установа "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")");

- диспетчерські та чергові служби суб'єктів господарювання.

3.3. Сили і засоби міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:

3.3.1. До складу сил і засобів Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту входять спеціалізовані служби цивільного захисту міста Одеси (інженерно-будівельна, водозабезпечення, комунально-технічна, інженерного захисту території міста, медична, оповіщення і зв'язку, охорони громадського порядку, сховищ та укриттів, торгівлі і харчування, транспортна, протипожежна), об'єктові та територіальні формування цивільного захисту, а також сили і засоби суб'єктів господарювання;

3.3.2. Підрозділи 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області;

3.3.3. Добровільні формування цивільного захисту за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки;

3.3.4. Громадські об'єднати можуть брати участь у виконанні робіт, пов'язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації, за наявності у представників цих об'єднань відповідного рівня підготовки, підтвердженого в атестаційному порядку.

4. Режими функціонування Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

4.1. Одеська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, функціонує у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану:

4.1.1. Режим повсякденного функціонування встановлюється при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці за відсутності епідемії.

4.1.2. Режим підвищеної готовності встановлюється при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій.

4.1.3. Режим надзвичайної ситуації встановлюється при виникненні надзвичайних ситуацій.

4.1.4. Режим надзвичайного стану встановлюється відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

4.2. В особливий період Одеська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту функціонує відповідно до Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових актів.

4.3. Основні заходи, що реалізуються Одеською міською ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:

4.3.1. У режимі повсякденного функціонування:

- ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території;

- розроблення і виконання міських цільових програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і території міста від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

- забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту міста до дій за призначенням;

- організація навчання населення правилам користування засобами захисту та правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях;

- створення і поповнення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

- оцінка загрози виникнення надзвичайних ситуацій та можливих їх наслідків.

4.3.2. У режимі підвищеної готовності здійснюються заходи, визначені для режиму повсякденного функціонування та додатково:

- проведення заходів щодо оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення міста про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

- посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів та можливість залучення додаткових сил;

- уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

- проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації;

- запровадження цілодобового чергування членів міської та районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

- уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій міста від можливих надзвичайних ситуацій;

- приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення додаткових сил і засобів (у разі потреби).

4.3.3. У режимі надзвичайної ситуації здійснюються заходи, визначені для режиму підвищеної готовності, та додатково:

- здійснення комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у межах повноважень безпосереднього керівництва силами і засобами цивільного захисту;

- організація захисту населення і територій;

- організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації, із залученням необхідних сил і засобів;

- визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;

- організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання;

- здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглій до них території;

- оповіщення населення та надання йому рекомендацій щодо поведінки в умовах надзвичайної ситуації.

4.3.4. У режимі надзвичайного стану - здійснення заходів, передбачених Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану".

5. Планування діяльності Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

5.1. Для організації діяльності Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту розробляються та затверджуються:

У місті (районах міста):

- план реагування на надзвичайні ситуації;

- план цивільного захисту міста на особливий період;

- план основних заходів цивільного захисту міської ланки на рік.

На підприємствах, в організаціях та установах:

- плани реагування на надзвичайні ситуації суб'єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу понад 50 осіб;

- інструкції щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій суб'єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше;

- плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;

- плани цивільного захисту на особливий період суб'єктів господарювання, які продовжують роботу у воєнний час та які віднесені до категорії з цивільного захисту;

- плани основних заходів цивільного захисту суб'єктів господарювання на рік.

З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами та силами відпрацьовуються плани такої взаємодії.

6. Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

6.1. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління, сил цивільного захисту, суб'єктів господарювання та населення міста та забезпечується шляхом функціонування міської системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

6.2. Органи управління цивільного захисту міста здійснюють збір, підготовку, зберігання, оброблення, аналіз, передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов'язані надавати населенню міста інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

7. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків

7.1. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залежно від рівня, та управління силами цивільного захисту, які залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - один із заступників міського голови, який призначається рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при виникненні надзвичайної ситуації на суб'єкті господарювання призначається його керівником.

7.2. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

7.3. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту міста чи району, а також міськими спеціалізованими службами цивільного захисту.

Залучення сил цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного захисту міста до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління цивільного захисту міста відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

7.4. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях, у максимально стислі строки, безперервно до їх повного завершення, з найбільш повним використанням можливостей сил і засобів, неухильним дотриманням вимог встановлених режимів робіт та правил безпеки.

7.5. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки.

8. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту

8.1. З метою запобігання, своєчасного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія органів управління цивільного захисту та підпорядкованих їм сил з питань, а саме:

- визначаються органи управління цивільного захисту, які взаємодіють в надзвичайних ситуаціях, склад та кількість сил і засобів реагування на надзвичайну ситуацію;

- погоджується порядок дій сил реагування на надзвичайну ситуацію з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

- встановлюється порядок приведення у готовність органів управління і сил цивільного захисту для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- вирішуються питання всебічного забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

8.2. Залежно від обстановки, що склалася, масштабів, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації організовується взаємодія:

- на міському рівні - між територіальними органами центральних органів виконавчої влади, їх силами та міськими органами управління, силами цивільного захисту під керівництвом міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій або спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації;

- на об'єктовому рівні - між органами управління та силами цивільного захисту міста та об'єктів під керівництвом комісій з питань надзвичайних ситуацій.

8.3. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між черговими та диспетчерськими службами органів управління та спеціалізованих міських служб, підприємств, установ та організацій організовується обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

8.4. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи.

9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту

9.1. Фінансування заходів Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів суб'єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел.

9.2. Обсяги фінансування, що виділяються потенційно небезпечними об'єктами та об'єктами підвищеної небезпеки для проведення необхідних заходів цивільного захисту, повинні становити не менше ніж 0,5 відсотка валового доходу цих об'єктів.

9.3. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.4. Суб'єкти господарювання приватної форми власності ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій на своїх об'єктах здійснюють за рахунок власних коштів.

9.5. Матеріальні резерви для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створюються з метою їх використання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

9.6. Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Керуюча справами

О. Оніщенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали