ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 03.11.2011 р. N 671

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.10.2005 N 681

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 02.12.2010 N 819 "Про затвердження плану діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік" (План N 819), з метою упорядкування виконання робіт, пов'язаних з благоустроєм міста Житомира, відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про автомобільні дороги", рішення Житомирської міської ради від 23.12.2009 N 1123 "Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у м. Житомирі" (Правила N 1123), виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2005 N 681 "Про порядок надання дозволів на виконання робіт пов'язаних з порушенням благоустрою в м. Житомирі", а саме:

1.1. затвердити в новій редакції Положення про порядок надання дозволів на виконання робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням благоустрою в м. Житомирі згідно з додатком 1;

1.2. затвердити в новій редакції Договір про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою згідно з додатком 2.

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2005 N 681 "Про порядок надання дозволів на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою в м. Житомирі".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
03.11.2011 N 671


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання дозволів на виконання робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням благоустрою в м. Житомирі

I. Визначення термінів

- Інспекція - комунальне підприємство "Інспекція з благоустрою м. Житомира";

- Замовник - юридичні та фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які зацікавлені в проведенні робіт по ремонту будівель, доріг, прокладання та проведенні ремонту підземних інженерних комунікацій всіх видів, бурінні шпар, встановлення тимчасових огороджень, рекламних носіїв, кіосків та павільйонів, встановлення будівельних лісів і захисних огорож під час ремонту фасадів будівель, складуванні будівельних матеріалів, тари, ґрунту та залізобетонних конструкцій, будівельного сміття, проведення інших робіт пов'язаних з порушенням благоустрою в місті;

- Виконавець - суб'єкт, який виконує роботи, на які замовник отримав дозвіл;

- Заявка - документ встановленого зразка, який містить дані про замовника, виконавця, виконання робіт та список організацій, з якими узгоджується виконання робіт;

- Договір про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою - договір, який укладається між замовником та Інспекцією, на надання дозволу, порядку виконання робіт, обумовлених дозволом та умови встановлення відповідальності за наслідками виконаних робіт;

- Платіжний документ - документ, який свідчить про сплату замовником коштів за отримання дозволу на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою;

- Дозвіл - документ встановленого зразка, який надає право замовнику на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою та встановлює вид та термін виконання робіт;

- Журнал реєстрації договорів - окремий журнал для реєстрації договорів про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою;

- Журнал реєстрації дозволів - окремий журнал для реєстрації дозволів на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою;

- Протокол - документ, який складається уповноваженим представником Інспекції при виявленні ним порушення з боку фізичної або юридичної особи законодавства в сфері благоустрою;

- Припис - обов'язкова для виконання письмова вимога інспектора Інспекції, яка видається юридичним і фізичним особам з метою припинення виявленого порушення законодавства в сфері благоустрою та усунення його наслідків.

II. Право юридичних та фізичних осіб на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою в м. Житомирі

2.1. Юридичні та фізичні особи, фізичні особи-підприємці мають право проводити роботи по ремонту будівель, доріг (для поточного ремонту доріг дозвіл не оформляється), прокладати та проводити ремонт підземних інженерних комунікацій всіх видів, буріння шпар, встановлення тимчасових огороджень, рекламних носіїв, кіосків та павільйонів, встановлення будівельних лісів і захисних огорож під час ремонту фасадів будівель, складування будівельних матеріалів, тари, ґрунту та залізобетонних конструкцій, будівельного сміття, проводити інші роботи пов'язані з порушенням благоустрою в місті Житомирі тільки після укладання з КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" договору про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою та отримання відповідного дозволу на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою.

2.2. Положення про порядок видачі дозволів на проведення робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою в м. Житомирі (далі - Положення), обов'язкове до виконання для всіх юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які замовляють або проводять роботи пов'язані з порушенням благоустрою в місті Житомирі.

2.3. Замовником робіт є юридична чи фізична особа, фізична особа-підприємець на замовлення якої проводяться роботи.

2.4. Виконавцем робіт може бути юридична або фізична особа, фізична особа-підприємець, яка має право виконувати роботи на замовлення або для власних потреб.

2.5. Юридичні особи, які по характеру своєї діяльності постійно проводять роботи, можуть виступати як замовниками, так і виконавцями робіт.

III. Отримання дозволу на виконання робіт

3.1. Для отримання дозволу на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою замовник подає в Інспекцію заявку встановленого зразка, узгоджену з відповідними службами виконавчого комітету міської ради, власниками підземних інженерних комунікацій, експлуатуючими організаціями та Державтоінспекції.

3.2. Здаючи заявку в Інспекцію, замовник отримує рахунок на оплату, бланк договору про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою. Вибір виконавця робіт та укладання договору з ним замовник вирішує самостійно.

3.3. Після отримання від замовника підписаний та скріплений печаткою договір, підтвердження про оплату згідно рахунку Інспекція видає замовнику дозвіл на проведення робіт.

3.4. Юридичні та фізичні особи, фізичні особи-підприємці вправі укласти довгострокові договори з Інспекцією про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою, в порядку, обумовленому цим Положенням.

3.5. В разі необхідності виконання робіт із застосуванням спеціальних технологій Інспекція має право вимагати від замовника документального підтвердження факту замовлення необхідної техніки для виконання цих робіт.

3.6. Форми заявки, дозволу на виконання робіт, акта виконаних робіт та іншої необхідної згідно з цим Положенням документації встановлюються Інспекцією.

3.7. В разі необхідності проведення аварійних робіт, замовник самостійно розпочинає роботи. У випадку виникнення аварії в робочий час, замовник офіційно телефонограмою повідомляє Інспекцію в цей же день. В разі виникнення аварії в неробочий час - замовник повідомляє Інспекцію на початку наступного робочого дня.

В цьому разі замовник подає в Інспекцію всі необхідні документи згідно з п. п. 3.1 - 3.3 цього Положення протягом 4 робочих годин з початку робочого дня.

IV. Виконання робіт

4.1. Розпочинати роботи дозволяється тільки після отримання дозволу на виконання робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням благоустрою.

4.2. Перед початком робіт місце робіт потрібно огородити типовою огорожею. На секціях типової огорожі повинна бути зазначена інформація: організація, що виконує роботи та її номер телефону.

4.3. На місці робіт на дорожньому покритті та тротуарах необхідно встановлювати переносні дорожні знаки відповідно схеми робіт узгодженої ДАІ та охоронне освітлення, а в місцях переходу через траншеї встановлюються пішохідні містки.

4.4. Перед початком робіт (при необхідності) викликати на місце представників організацій на балансі яких є підземні і наземні інженерні мережі, споруди, малі архітектурні форми, дороги, огорожі та зелені насадження.

4.5. Розкопки в місцях перетину підземних комунікацій проводити тільки після встановлення ручною шурфовкою фактичного місця розташування цих інженерних мереж.

4.6. Будівельні матеріали та ґрунт розміщувати тільки в межах огородженого майданчика. Ґрунт який непридатний для послідуючої засипки розкопок вивозиться негайно.

4.7. Не допускається псування зелених насаджень.

4.8. Знесення зелених насаджень допускається тільки після отримання в установленому порядку ордеру на знесення зелених насаджень.

4.9. Під час виконання робіт повинен бути забезпечений безпечний рух транспорту і пішоходів.

4.10. До повного виконання робіт на дорожньому покритті та тротуарах знімати дорожні знаки та огорожу забороняється.

4.11. Санітарне прибирання прилеглої території будівельного майданчика, об'єкта робіт проводити щоденно. Постійно підтримувати належний естетичний стан типових огороджень, не допускати наклеювання на них оголошень, тощо.

4.12. Поновлення порушеного благоустрою повинно бути виконано в термін вказаний в дозволі.

4.13. Розкопування дорожнього покриття вулиць, доріг, під'їзних доріг, тротуарів, майданчиків проводити прорізкою фрезою. Використання інших методів розкопки асфальтобетонного дорожнього покриття забороняється.

4.14. Планові роботи по прокладці інженерних комунікацій проводити по дільницям (захваткам) в межах одного кварталу міста. Роботи на наступній дільниці (захватці) можуть виконуватись тільки після відновлення порушеного благоустрою на попередній дільниці.

4.15. Порушене асфальтобетонне покриття під час виконання робіт в осінньо-зимовий період відновлюється згідно з графіком затвердженим заступником міського голови але не пізніше 30 квітня поточного року.

4.16. Після виконання робіт замовник зобов'язаний утримувати місце розкопки в належному стані, по мірі потреби підсипати її щебенем та відсівом, а в місцях інтенсивного руху та на центральних вулицях - відновити покриття негайно.

V. Контроль за виконанням робіт

5.1. Інспекція постійно контролює виконання робіт виконавцем.

5.2. Першу контрольну перевірку виконання робіт Інспекція вправі провести протягом робочого дня з початку робіт.

5.3. В разі виявлення порушень Інспекція складає в установленому порядку протокол про порушення законодавства у сфері благоустрою та надає замовнику припис на припинення робіт та усунення виявлених порушень. Виконавець зобов'язаний припинити виконання робіт, усунути вказані недоліки, викликати працівника Інспекції для повторної перевірки. Після усунення порушень, Інспекція надає дозвіл на продовження робіт.

5.4. Закінчення робіт і здача об'єкта в експлуатацію проводиться в термін, вказаний в дозволі. Дозвіл повертається в Інспекцію не пізніше другого дня після закінчення терміну його дії.

5.5. Приймання об'єктів в експлуатацію проводиться відповідальними працівниками Інспекції в присутності замовника.

5.6. Після приймання об'єктів в експлуатацію Інспекція робить відмітку в дозволі і замовник повертає дозвіл в Інспекцію.

5.7. У випадку неприйняття об'єкта в експлуатацію Інспекцією, в присутності замовника, складається відповідний акт, де вказуються недоліки і терміни їх усунення, а термін дозволу продовжується в установленому порядку.

5.8. Остаточне прийняття проїжджої частини об'єкта проводиться Інспекцією після прийняття об'єкта в експлуатацію Житомирським управлінням автомобільних шляхів, про що робиться відмітка в Дозволі.

5.9. Аварійні та планові роботи виконуються в дві зміни в терміни вказані в дозволі.

VI. Продовження дозволу на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою

6.1. Дозвіл на виконання робіт може бути продовженим за клопотанням замовника в разі несвоєчасної здачі об'єкта в експлуатацію з поважних причин. Рішення про перше продовження дозволу до 10 днів приймає начальник Інспекції в установленому порядку.

6.2. Для повторного продовження терміну дії дозволу на виконання робіт замовник не пізніше як за 3 доби до закінчення терміну дії дозволу звертається з письмовим клопотанням на ім'я начальника Інспекції в якому обґрунтовує причини необхідності продовження терміну дії дозволу та вказує терміни закінчення робіт.

Клопотання подається начальнику Інспекції особисто керівником підприємства, установи та організації, фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем.

6.3. Після розгляду клопотання начальником Інспекції замовнику надається рахунок для оплати згідно з договором. Термін дії дозволу продовжується після оплати рахунку.

6.4. Одноразове продовження терміну дії дозволу не може перевищувати 10 (десяти) днів.

6.5. В разі виникнення форс-мажорних обставин, підтверджених у встановленому порядку, що унеможливлюють виконання робіт, Інспекція переносить термін дії дозволу на кількість днів, протягом яких діяли форс-мажорні обставини.

6.6. В разі зміни виконавця робіт на протязі поточного року замовником оформлюється новий дозвіл. Не оформлення нового дозволу тягне за собою автоматичне скасування виданого Інспекцією попереднього дозволу та визнання проведених робіт самовільними.

6.7. Роботи, які здійснюються без дозволу та дозвіл на які не продовжено, вважаються самовільними.

VII. Розрахунок за видачу та продовження Дозволу

7.1. Розрахунки за видачу або продовження дозволів на виконання робіт проводяться замовником з Інспекцією згідно з договором.

7.2. Надання нових дозволів чи продовження терміну дії існуючих не проводяться замовникам, які мають заборгованість по оплаті або своєчасно не повернули дозвіл в Інспекцію.

VIII. Відповідальність за порушення Положення

8.1. Відповідальність за порушення порядку виконання робіт, цього Положення, укладеного договору несуть замовник та Інспекція згідно з чинним законодавством.

8.2. Замовник несе відповідальність перед фізичними та юридичними особами, фізичними особами-підприємцями за нанесення збитків в результаті виконання робіт.

8.3. Відповідальність виконавця перед замовником вирішується сторонами самостійно згідно з укладеними договорами та чинним законодавством.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
03.11.2011 N 671


ДОГОВІР
про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою

"___" 201__ р.                                                                                                м. Житомир

Комунальне підприємство "Інспекція з благоустрою м. Житомира" (далі Інспекція), в особі начальника ___________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони та фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець ______
___________
(в подальшому - Замовник), з другої сторони, керуючись Законами України та іншими нормативно-правовими актами, а також на підставі Положення про порядок надання дозволів на виконання робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням благоустрою в м. Житомирі", затвердженим рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від __________ N ____ (далі - Положення) уклали цей договір про наступне:


I. Предмет договору

1.1. Даний договір встановлює порядок надання дозволу на виконання робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням благоустрою в м. Житомирі та виконання робіт, обумовлених дозволом, а також відповідальність за порушення його умов.

1.2. За цим договором замовник отримує дозвіл на виконання наступних робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням благоустрою в м. Житомирі:

___________
___________
___________
___________
___________
___________.


II. Права та обов'язки сторін

2.1. Обов'язки та права Інспекції:

2.1.1. Інспекція надає замовнику консультації, довідки, дозвіл на виконання робіт передбачених умовами договору, при цьому дозвіл і заявка замовника є неодмінною складовою цього договору.

2.1.2. Контролює термін і умови виконання робіт. Перша перевірка проводиться першого робочого дня з дня видачі дозволу.

2.1.3. Припиняє дію дозволу в разі порушення Положення, умов цього договору та невиконання особливих умов організацій, які погоджували заявку.

2.1.4. В разі виявлення порушень умов виконання робіт та особливих умов організацій які погоджували заявку представник Інспекції в присутності представника замовника або виконавця робіт складає акт про виявлення порушень цього договору та надає припис на припинення робіт до усунення виявлених недоліків.

В разі відмови від підпису акту та припису представником замовника або виконавця робіт інспектор робить відповідну відмітку в акті і запрошує (за згодою) свідків для підтвердження виявлення факту порушення.

2.1.5. Після закінчення робіт представник Інспекції приймає повноту і якість виконаних робіт по відновленню порушених елементів і конструкцій благоустрою міста про що робить відмітку в дозволі, який залишається в Інспекції.

2.1.6. Якщо представник Інспекції не приймає об'єкт в експлуатацію, то складає відмовний акт, а замовник продовжує термін дії дозволу в установленому порядку до повного усунення виявлених недоліків.

2.2. Обов'язки та права замовника.

2.2.1. Замовник виконує всі вимоги цього договору та Положення.

2.2.2. Подає в Інспекцію заявку встановленого зразка узгоджену в ДАІ, з власниками комунальних мереж та інших об'єктів, експлуатуючими організаціями. В заявці вказуються схема виконання робіт з точною прив'язкою до місцевості, способи під'їзду до місця виконання робіт. Якщо роботи виконуються на проїжджій частині або тротуарі, обов'язково вказуються розміри проїжджої частини, тротуару та розмір розкопки на них, тип огорожі та місце встановлення дорожніх знаків.

2.2.3. Отримує в Інспекції дозвіл на виконання робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням благоустрою.

2.2.4. Самостійно вибирає виконавця робіт і укладає з ним договір на проведення робіт.

2.2.5. Забороняється розпочинати роботи без дозволу (крім аварійних робіт).

2.2.6. В разі необхідності виконання аварійних робіт самостійно розпочинає роботи. У випадку виникнення аварії в робочий час, замовник офіційно телефонограмою повідомляє Інспекцію і в цей же день подає всі необхідні документи відповідно з п. 2.2.2 і отримує дозвіл. В разі виникнення аварії в неробочий час замовник розпочинає роботи самостійно і отримує дозвіл в наступний робочий день.

2.2.7. При несприятливих умовах для відновлення асфальтобетонного покриття в осінньо-зимовий період продовжувати термін дії дозволу до 30 квітня наступного або поточного року.

2.2.8. Зобов'язаний закінчити роботи і відновити порушений благоустрій в повному обсязі в указаний в Дозволі термін.

2.2.9. У випадку виявлення факту самовільно розпочатих робіт порушник благоустрою негайно виконує вимоги Інспекції викладені в приписі та акті. Самовільними вважаються роботи, які розпочаті без дозволу або виконуються після закінчення терміну його дії.

2.2.10. При виконанні робіт виконує вимоги ДБН, Закону України "Про дорожній рух" та інших нормативно-правових актів.

2.2.11. Після виконання робіт відновлює порушений благоустрій, здає дозвіл в Інспекцію, але не пізніше другого дня після закінчення терміну його дії.

2.2.12. В разі заміни виконавця робіт оформлюється новий дозвіл.

2.2.13. Всі приписи, акти, протоколи складені Інспекцією обов'язкові до виконання замовником та виконавцем робіт.

2.2.14. Замовник несе відповідальність за якість відновленого благоустрою, в тому числі і за якість відновленого асфальтового покриття на протязі 2-х років.


III. Оплата за надання дозволу

3.1. Замовник проводить оплату відповідно до виданих рахунків за видачу дозволу, а саме:


N з/п

Виконання або невиконання робіт

Одиниця виміру

Коефіцієнт до розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян

1

2

3

4

1

Видача дозволу на виконання аварійних робіт:

 

 

а. - терміном до 3-х діб;

один випадок

3

б. - терміном до 5 діб;

- " -

5

в. - терміном до 10 діб;

- " -

10

2

Продовження терміну дії дозволу на виконання аварійних робіт:

 

 

а. - терміном до 10 діб;

один випадок

10

б. - терміном до 20 діб;

- " -

20

в. - наступні продовження на кожні 10 діб;

- " -

15


* При масштабних аваріях термін дозволу по мінімальному тарифу встановлює начальник Інспекції.

 

 

3

Видача дозволу на виконання планових робіт пов'язаних з порушенням благоустрою міста:

 

 

а. - терміном до 3-х діб;

один випадок

5

б. - терміном до 10 діб;

- " -

15

в. - терміном до 20 діб;

- " -

20

г. - терміном до 30 діб;

- " -

30

д. - терміном до 60 діб;

- " -

35

е. - після 2-х місяців за кожен наступний місяць (30 діб);

місяць

10

4

Продовження терміну дії дозволу на виконання планових робіт пов'язаних з порушенням благоустрою міста:

 

 

а. - терміном до 10 діб;

один випадок

10

б. - після 10 діб за кожні наступні 10 діб;

- " -

10

5

Порушення асфальтобетонного покриття, земляного полотна:

1 м2

 

а. - дорожнього покриття;

- " -

5

б. - тротуару;

 

3

в. - земляне полотно.

 

2

При площі порушення асфальтобетонного покриття, земляного полотна більш 5 м2, кожний наступний м2 рахується:

 

 

г. - дорожнього покриття;

 

3

д. - тротуару;

 

2

є. - земляне полотно.

 

1

6

Видача дозволів на складування будівельних матеріалів, конструкцій, тари, будівельного сміття тощо:

 

 

а. - терміном до 3-х діб;

один випадок

3

б. - терміном до 10 діб;

- " -

10

в. - терміном до 30 діб;

- " -

15

г. - після 30 діб за кожен наступний місяць;

- " -

5

7

Продовження терміну дії дозволу на відновлення порушеного асфальтобетонного покриття в осінньо-зимовий період (до 30 квітня поточного року).

один випадок

30

8

Порушення умов виконання робіт.

один випадок

15

9

Самовільне виконання робіт в тому числі і не відновлення порушеного благоустрою у вказаний в Дозволі термін

один випадок

20

10

Пошкодження при виконанні робіт об'єктів загальноміського благоустрою.

1 м2

1

11

Продовження терміну дії ордеру на видалення зелених насаджень

одна адреса

5

12

Видача дублікату Дозволу на роботи пов'язані з порушенням благоустрою

одна адреса

5


IV. Умови виконання робіт

4.1. Розпочинати роботи можливо тільки після отримання дозволу на їх виконання в КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира".

4.2. Місце робіт огородити типовою огорожею. На секціях типової огорожі повинна бути зазначена інформація: організація, що виконує роботи та її номер телефону. Не допускати виносу бруду колесами автомобілів на проїжджу частину вулиці.

4.3. При проведенні робіт на проїжджій частині вулиць необхідно встановлювати переносні дорожні знаки відповідно схеми робіт узгодженої ДАІ та охоронне освітлення, а в місцях переходу через траншеї встановлюються пішохідні містки. Покриття проїжджої частини відновлюється негайно по завершенню на ньому етапу робіт.

4.4. Перед початком робіт (при необхідності) викликати на місце представників організацій на балансі яких є підземні і наземні інженерні мережі, споруди, малі архітектурні форми, дороги, огорожі та зелені насадження.

4.5. Розкопки в місцях перетину підземних комунікацій проводити тільки після встановлення ручною шурфовкою фактичного місця розташування цих комунікацій.

4.6. Будівельні матеріали та ґрунт розміщувати тільки в межах огородженого майданчика. Ґрунт який непридатний для послідуючої засипки розкопок вивозиться негайно.

4.7. Знесення зелених насаджень допускається тільки після отримання в установленому порядку ордеру (дозволу) на знесення зелених насаджень.

4.8. Під час виконання робіт не допускається псування зелених насаджень.

4.9. Під час виконання робіт повинні бути забезпечені безперешкодні умови для безпечного руху транспорту і пішоходів.

4.10. До повного виконання робіт на проїжджій частині знімати дорожні знаки та огорожу забороняється.

4.11. Санітарне прибирання прилеглої території будівельного майданчика, об'єкта робіт проводити щоденно. Постійно підтримувати належний естетичний вид типових огороджень, не допускати наклеювання на них оголошень, тощо.

4.12. Поновлення порушеного благоустрою повинно бути виконано в термін вказаний в дозволі.

4.13. Розкопку твердого покриття вулиць, доріг, під'їзних доріг, тротуарів, майданчиків проводити порізкою фрезою. Використання інших методів розкопки асфальтобетонного покриття доріг забороняється.

4.14. Порушене асфальтобетонне покриття під час виконання робіт в осінньо-зимовий період відновлюється згідно з затвердженим графіком але не пізніше 30 квітня поточного року.

4.15. Після виконання робіт в осінньо-зимовий період замовник зобов'язаний утримувати місце розкопки в належному стані, по мірі потреби підсипати її щебенем та відсівом, а в місцях інтенсивного руху та на центральних вулицях - тимчасово забетонувати.


V. Відповідальність замовника за порушення договору

5.1. Після закінчення робіт замовник несе відповідальність за якісне відновлення та експлуатаційне утримання покриття на протязі 2 років з дня закриття дозволу Інспекцією.

5.2. Замовник згідно з чинним законодавством та укладеними договорами несе повну відповідальність перед фізичними та юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, яким нанесені будь-які види збитків в результаті виконання робіт.


VI. Строк дії договору

6.1. Строк дії Договору починається з моменту його підписання і дійсний на вказаний в ньому термін.

6.1.1. Початок дії договору "___" 201__ р.

6.1.2. Кінець дії договору "___" 201__ р.

6.2. Дозвіл має силу тільки на вказаний в ньому термін та на вказані в ньому роботи.

6.3. Спори по цьому договору розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.


РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ІНСПЕКЦІЯ

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство "Інспекція з благоустрою м. Житомира"
10002, м. Житомир, вул. Гагаріна, 18.
р/р 26007055985513 в ЖРУ ПАТ КБ
"ПриватБанк", МФО 311744
код 20406951
Начальник
КП "Інспекція з благоустрою
м. Житомира"
_________
М. П.

 
 
 
___


 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали