ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Сьома сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 07.10.2011 р. N 195

Про внесення змін до рішення Житомирської міської ради від 08.04.2009 N 956

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, запровадження прозорого підходу до встановлення диференційованих відсотків від нормативної грошової оцінки при встановленні (зміні, перегляді) розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та в зв'язку із змінами в законодавстві, керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду землі", Податковим кодексом України, Житомирська міська рада вирішила:

1. Внести зміни в пункт 1.1 рішення Житомирської міської ради від 08.04.2009 N 956, виклавши додаток 1 у новій редакції згідно з додатком 1.

2. Внести зміни в пункт 1.2 рішення Житомирської міської ради від 08.04.2009 N 956, виклавши додаток 2 у новій редакції згідно з додатком 2.

3. Внести зміни в пункт 1.3 рішення Житомирської міської ради від 08.04.2009 N 956, виклавши додаток 3 у новій редакції згідно з додатком 3.

4. Додаток до рішення Житомирської міської ради від 23.06.2010 р. N 1287 вважати додатком 4 до рішення Житомирської міської ради від 08.04.2009 N 956.

5. Вважати такими, що втратили чинність, додатки 1, 2, 3 до рішення Житомирської міської ради від 08.04.2009 N 956 та рішення Житомирської міської ради від 23.06.2010 р. N 1287.

6. Управлінню по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради забезпечити інформування через засоби масової інформації юридичних і фізичних осіб по даному рішенню.

7. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення в газеті "Місто".

8. Раніше укладені договори оренди є чинними в частині, що не суперечать вимогам цього рішення та підлягають приведенню у відповідність у разі звернення заявників на підставі рішень Житомирської міської ради.

9. Суб'єктам господарювання з якими укладено договори особистого строкового сервітуту території для розміщення МАФ (малої архітектурної форми) в порядку дії постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 N 982 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності" та у зв'язку з втратою чинності цієї постанови, протягом двох місяців з дня прийняття даного рішення звернутися до Житомирської міської ради щодо переоформлення права користування землею на умовах оренди.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г. В. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
07.10.2011 N 195

Положення про порядок встановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки в м. Житомирі які перебувають у державній і комунальній власності

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території Житомирської міської ради (надалі - Положення) розроблене з метою запровадження узгоджених підходів до економічного регулювання орендних відносин у сфері міського землекористування, запровадження прозорого підходу до встановлення диференційованих відсотків від нормативної грошової оцінки при встановленні (зміні, перегляді) розміру орендної плати за земельні ділянки.

1.2. Положення відповідає вимогам:

- Конституції України

- Земельного кодексу України

- Податкового кодексу України

- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

- Закону України "Про оренду землі"

- Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

1.3. Положення регламентує:

- принципи встановлення розміру орендної плати за землю;

- процедуру встановлення розміру орендної плати за землю;

- порядок внесення орендної плати за землю;

- порядок укладання договору оренди.

1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Оренда - засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Орендодавець - Житомирська міська рада.

Орендар - юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Земельна ділянка несільськогосподарського призначення - це частина земної поверхні з установленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим призначенням, крім сільськогосподарського, та іншими ознаками, з визначеними щодо неї правами.

Грошова оцінка землі - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, що визначається відповідно до функціонального використання і місця розташування земельної ділянки.

Нормативна грошова оцінка земель - використовується для визначення розміру земельного податку, орендної плати за землю, та проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Ставка орендної плати за земельну ділянку - встановлений річний розмір плати за одиницю площі (1 кв. м.) орендованої земельної ділянки в залежності від виду діяльності, для якого використовується земельна ділянка.

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Вільні земельні ділянки - вільні від забудови і щодо яких не оформлено право власності або користування землею.

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний сервітут - це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

Особистий строковий сервітут - один із видів сервітутів, що передбачає належність права користування територією конкретно визначеній особі для задоволення її потреб, які іншим чином не можуть бути задоволені.

2. ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

2.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється у грошовій формі. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

2.1.1. не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку;

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку;

2.1.2. не може перевищувати:

для інших земельних ділянок, наданих в оренду - дванадцяти відсотків нормативної грошової оцінки.

Розмір орендної плати може перевищувати дванадцять відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

2.2. Розмір орендної плати в залежності від функціонального використання земельної ділянки, місця розташування, освоєння земельної ділянки та існуючих обмежень і сервітутів на використання земельної ділянки, визначається за формулою:

ОП = КФ х КМ х КО х КСО

де: КФ - відсоток від нормативної грошової оцінки в залежності від функціонального використання, встановлюється відповідно з додатком 2 до Положення;

КО - поправочний коефіцієнт в залежності від освоєння земельної ділянки;

КСО - поправочний коефіцієнт в залежності від наявності обмежень та наявності сервітутів;

КМ - поправочний коефіцієнт в залежності від місця розташування земельної ділянки;

Місця розташування (КМ):

- річний розмір орендної плати за земельні ділянки розміщених в центральній частині міста (з врахуванням генерального плану міста Житомира, затвердженого рішенням сесії міської ради від 26.12.2001 року за N 266) та обмежених вулицями: Східна (перехрестя вул. Східної та Домбровської) вул. Домбровського, вул. Хлібна, вул. Л. Українки, пров. Пивоварений, вул. Ольжича, вул. Перемоги, через майдан Соборний, вул. Черняховського, пров. 4-Чуднівський, по берегу річки Тетерів, до перехрестя вул. Шевченка та вул. Робітничої, вул. Робітнича, вул. Довженка (до перехрестя вул. Довженка та Східної) вул. Східна до вул. Домбровського - встановити коефіцієнт 1,5, крім земельних ділянок які використовуються за промисловим використанням.

- річний розмір орендної плати за земельні ділянки розміщених в серединній частині міста (з врахуванням генерального плану міста Житомира, затвердженим рішенням сесії міської ради від 26.12.2001 року за N 266) та обмежених вулицями: вул. В. Бердичівська, вул. Вітрука, вул. Вокзальна, майдан Привокзальний вул. Ватутіна, вул. Перемоги, через майдан Короленка, вул. Короленка, пров. Набережний, вул. Набережна річки Кам'янка, вул. Ольжича, вул. Маяковського, вул. Якіра, Мальованська Набережна, перехрестя з вул. Черняховського, по берегу річки Тетерів, вул. Робітнича, Жуйка, вул. В. Бердичівська, Смолянський майдан, вул. Селецька, до перехрестя з вул. Вітрука - встановити коефіцієнт 1,25, крім земельних ділянок які використовуються за промисловим використанням.

Ставка орендної плати для земельних ділянок, які надаються під роздрібну торгівлю та комерційну діяльність, понижується на коефіцієнт 0,85, якщо вона займає внутрішньо квартальне розміщення.

Ставки річної орендної плати за земельні ділянки, які передаються в оренду встановлюються виключно у відповідності до вимог цього Положення, та не можуть бути збільшені або зменшені.

2.4. Умови освоєння земельної ділянки

Розмір орендної плати в залежності від її забудови (відношення забудованої частини до загальної площі земельної ділянки) може зменшуватись або збільшуватись (крім земельних ділянок наданих під розміщення автостоянки):

- забудована територія більше 90 % - 0,90;

- забудована територія від 71 % до 90 % - 0,95;

- забудована територія від 41 % до 70 % - 1,00;

- забудована територія від 21 % - 40 % - 1,10;

- забудована територія менше 21 % - 1,20;

Існуючі обмеження та сервітути на використання земельної ділянки

У разі встановлення обмеження щодо використання земельної ділянки, або встановлення сервітуту, орендну плату зменшують на частку 50 % площі встановленого обмеження або сервітуту.

2.5. Підставою для розрахунку розміру орендної плати періоду будівництва є рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради, генплан забудови або інші документи відповідно до чинного законодавства.

2.6. Орендна плата за земельні ділянки, які мають обмеження щодо викупу (червоні лінії тощо), встановлюється у трикратному розмірі земельного податку, при умові набуття власності на основну земельну ділянку по цій же адресі.

2.7. Орендна плата за використання земельної ділянки громадянами для житлового будівництва та обслуговування господарських будівель, ведення городництва, садівництва та гаражного будівництва встановлюється у трикратному розмірі земельного податку.

2.8 Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін до кінця календарного року, в якому договір оренди земельної ділянки був укладений.

2.9. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені договором оренди, пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Нарахування пені проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України.

2.10. Несплата орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку вважається систематичною і є підставою для нарахування штрафних санкцій, що передбачені п. 2.9 Положення.

Несплата орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких відсутні об'єкти нерухомого майна, громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку вважається систематичною і є підставою для нарахування пені, що передбачені п. 2.9 Положення та дострокового припинення права користування земельними ділянками шляхом розірвання договору оренди земельної ділянки.

2.11. Розмір річної плати за користування особовим строковим сервітутом де розміщено тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності та літні майданчики при укладанні договору особистого строкового сервітуту встановлюється з розрахунку за 1 кв. м:

в центральній частині міста - 125 грн. 50 коп. в рік;

в серединній частині міста - 91 грн. 90 коп. в рік;

на решту об'єктів - 79 грн. 45 коп. в рік.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

3.1. Розмір річної орендної плати затверджується рішенням міської ради при передачі земельної ділянки на умовах оренди.

3.2. Розрахункові ставки орендної плати підлягають коригуванню при встановленні Верховною Радою України нових ставок земельного податку та зміни грошової (економічної) оцінки земель м. Житомира.

Ставки орендної плати індексуються відповідно до офіційного коефіцієнту індексації грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.

3.3. Величина орендної плати змінюється в разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки, в тому числі запровадження нового коефіцієнта індексації, та в разі встановлення Верховною Радою України нових ставок земельного податку.

3.4. У разі зміни ставок земельного податку, в тому числі затвердження нової грошової оцінки земель міста, або змін визначених законодавством, Житомирська міська рада інформує ОРЕНДАРІВ земельних ділянок через засоби масової інформації: офіційний веб-сайт міської ради та газету "Місто" про необхідність та термін проведення перерахунків розміру річної орендної плати за земельні ділянки.

Після прийняття відповідного рішення Житомирської міської ради про затвердження нової орендної плати ОРЕНДАР зобов'язаний в місячний термін з дня затвердження міською радою нового розміру орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у його користуванні, укласти додаткову угоду про внесення змін до договору оренди в частині розміру орендної плати та провести держану реєстрацію цієї угоди.

4. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

4.1. Укладення договору оренди земельної ділянки здійснюється на підставі рішення Житомирської міської ради, прийнятого в порядку, передбаченому Земельним кодексом України та інших нормативних актів, які діють на момент прийняття відповідного рішення Житомирської міської ради.

При наявності містобудівної та проектної документації розміщення об'єкту (при реконструкції квартир, добудови балконів, сходів, вітрин, пандусів, розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та інше), громадяни та суб'єкти господарювання мають право звернутися до Житомирської міської ради з клопотанням щодо оформлення права користування землею на умовах оренди.

4.2. Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, що визначені у договорі оренди землі, за актом приймання-передачі.

4.3. Договір оренди землі вважається укладеним після його державної реєстрації. Державна реєстрація договору проводиться за рахунок орендаря.

4.4. У разі розміщення на земельній об'єктів нерухомого майна, строк дії договору оренди встановлюється рішенням Житомирської міської ради на термін який визначено у заяві заявника, але не може перевищувати 50 років.

4.4.1. У разі відсутності на земельній ділянці об'єктів нерухомого майна, термін дії договору оренди земельної ділянки встановлюється рішенням Житомирської міської ради з врахуванням інвестиційних пропозицій по використанню земельної ділянки.

При цьому, рішенням Житомирської міської ради можуть бути встановлені додаткові умови використання земельної ділянки (термін забудови, порядок використання, умови передачі в суборенду а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо).

4.5. Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням орендаря може бути посвідчений нотаріально. У разі нотаріального посвідчення договору оренди земельної ділянки, усі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням несе орендар.

4.6. Невід'ємною частиною договору оренди землі є:

• зведений план земельної ділянки;

• план або схема земельної ділянки (викопіровка з схеми розташування земельної ділянки м 1:200);

• кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

• акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

• акт приймання-передачі об'єкта оренди.

• проект відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

Підприємства установи та організації що мають відповідні ліцензії та виконують землевпорядні роботи, надають до Житомирської міської ради (Управління регулювання земельних відносин) під час підготовки рішення про надання в користування відповідної земельної ділянки один примірник документації із землеустрою (копію прошиту та пропечатану) разом з носієм обмінного файлу на магнітних носіях.

Управлінню регулювання земельних відносин міської ради організувати зберігання наданої документації на паперових та магнітних носіях і ведення земельного кадастру, який є складовою міського кадастру.

4.7. Після закінчення строку договору орендар який належно виконував обов'язки за договором має переважне право поновлення його на новий строк.

У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендаря про намір продовжити його дію.

Поновлення договору оренди земельної ділянки відбувається у відповідності до вимог діючого законодавства на момент закінчення терміну дії договору оренди.

4.8. Строки внесення орендної плати встановлюються у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

4.9. Розрахунок орендної плати проводиться у відповідності до розділу 2 цього Положення.

4.10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції. Орендарі сплачують плату за землю з дня виникнення права користування земельною ділянкою.

4.11. У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.

4.12. У разі припинення договору оренди земельної ділянки з підстав визначених Законом України "Про оренду землі", Земельним кодексом України плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні. Фактичне перебування землі у користуванні (фактичний строк оренди) припиняється на наступний день з дати підписання акту-приймання передачі земельної ділянки між Житомирською міською радою та орендарем земельної ділянки.

Усі інші умови, які не зазначені в Положенні передбачаються рішенням Житомирської міської ради, договором оренди земельної ділянки та чинним законодавством.

4.13. Розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку не допускається.

4.14. Право на оренду земельної ділянки не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.

4.15. У разі переходу права власності на об'єкти майна, які знаходяться на орендованій земельній ділянці до нового власника, договір оренди земельної ділянки зберігає чинність.

В цьому випадку усі необхідні зміни до договору оренди вносяться на підставі прийнятого відповідного рішення Житомирської міської ради шляхом укладання додаткової угоди до діючого договору оренди земельної ділянки або шляхом укладання нового договору оренди земельної ділянки.

При укладанні додаткової угоди або нового договору оренди для нового землекористувача можуть бути внесені додаткові умови по використанню земельної ділянки, якщо це було передбачено прийнятим рішенням Житомирської міської ради.

4.16. У разі знаходження на земельній ділянці об'єктів майна, орендована земельна ділянка може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення. В цьому разі умови договору суборенди повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Встановлення додаткових умов договором суборенди забороняється.

У разі відсутності на земельній ділянці об'єктів нерухомого майна, договір суборенди земельної ділянки укладається лише на підставі рішення Житомирської міської ради.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
07.10.2011 N 195

Розмір орендної плати за земельні ділянки у м. Житомирі відповідно функціонального використання

N п/п

Коефіцієнт до земельного податку (коефіцієнт орендної плати в залежності від виду діяльності)

На які земельні ділянки розповсюджуються
(код розділу КВЕД)

1.

 

Землі житловою та громадською забудовою:

1.2

 

За землі житлової забудови

1.2.1

3,0

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1.2.2

3,0

Для колективного житлового будівництва

1.2.3

3,0

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1.2.4

3,0

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1.2.5

3,0

Для будівництва індивідуальних гаражів

1.2.6

3,0

Для колективного гаражного будівництва

1.3

 

За землі громадської забудови:

1.3.1

3,0

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (80)

1.3.2

3,0

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (85)

1.3.3

3,0

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (91)

1.3.4

3,0

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування (92, крім 92.6)

1.3.5

 

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (50, 51, 52)

1.3.5.1

6,0

Торгівля автомобілями, мотоциклами, деталями та приладдям (50.1; 50.3; 50.4)

1.3.5.2

4,0

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів (50.2)

1.3.5.3

6,0

Роздрібна торгівля пальним (50.5)

1.3.5.4

4,0

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі (51)

1.3.5.5

3,0

Оптова торгівля фруктами та овочами, м'ясом та м'ясопродуктами, молочними продуктами, яйцями олією, тваринними маслом та жиром (51.31; 51.32; 51.33)

1.3.5.6

5,0

Оптова торгівля напоями та тютюновими виробами (51.34; 51.35)

1.3.5.7

8,0

Оптова торгівля паливом (51.51)

1.3.5.8

6,0

Оптова торгівля золотом та іншими драг оцінними металами (51.52.4).

1.3.5.9

3,0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52.11)

1.3.5.10

4,0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту (52.12)

1.3.5.11

3,0

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами (52.2)

1.3.5.12

5,0

Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями, тютюновими виробами (52.25; 52.26)

1.3.5.13

3,0

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними та ортопедичними товарами (52.31; 52.32)

1.3.5.14

4,0

Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами (52.33)

1.3.5.15

4,0

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами (52.4)

1.3.5.16

3,0

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами (52.47)

1.3.5.17

5,0

Роздрібна торгівля ювелірними виробами (52.48.2)

1.3.5.18

3,0

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах (52.5)

1.3.5.19

3,0

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку (52.7)

1.3.5.20

5,0

Ремонт ювелірних виробів (52.73.2)

1.3.6

 

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (55)

1.3.6.1

4,0

Діяльність готелів (55.1; 55.2).

1.3.6.2

5,0

Діяльність ресторанів, кафе, барів (55.3; 55.4)

1.3.6.3

3,0

Діяльність їдалень та послуг з постачання готової їжі (55.5)

1.3.7

8,0

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ (65; 67; 70)

1.3.7.1

5,0

Страхування (66)

1.3.8

 

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (71; 72; 74)

1.3.8.1

4,0

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку (71)

1.3.8.2

4,0

Діяльність у сфері інформатизації (72)

1.3.8.3

4,0

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (74)

1.3.8.4

5,0

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління (74.1)

1.3.8.5

3,0

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії (74.2)

1.3.8.6

3,0

Технічні випробування та дослідження (74.3)

1.3.8.7

5,0

Рекламна діяльність (74.4)

1.3.9

3,0

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки (73)

1.3.10

3,0

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (90)

1.3.11

3,0

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (93)

1.3.11.1

5,0

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту, сауни, парові бані, солярії, кабінети масажу (93.04)

1.3.11.2

3,0

Надання інших індивідуальних послуг, в тому числі послуги з паркування автомобілів (93.05)

2.

3,0

Землі оздоровчого призначення (85)

3.

3,0

Землі рекреаційного призначення (92.6; 92.72)

3.1

12,0

Діяльність з організації азартних ігор (92.71)

4.

3,0

Землі водного фонду (41)

5.

 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

5.1

 

Землі промисловості

5.1.1

3,0

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (10 - 14, крім 14.1, 41.2)

5.1.2

3,0

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (15 - 37)

5.1.3

3,0

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (45)

5.1.4

3,0

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), (40, 41)

5.2

 

Землі транспорту

5.2.1

3,0

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (60.1)

5.2.2

3,0

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (60.2)

5.2.3

3,0

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту (62)

5.2.4

3,0

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (60.3)

5.2.5

3,0

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту (60.2)

5.2.6

4,0

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (63)

5.3

 

Землі зв'язку

5.3.1

3,0

Поштова та кур'єрська діяльність (64.1)

5.3.2

4,0

Діяльність зв'язку (64.2)

5.4

 

Землі енергетики

5.4.1

3,0

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (40, 40.11)

5.4.2

3,0

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів електричної та теплової енергії (40; 40.12; 40.13)

6.

5,0

За земельні ділянки під відкритими літніми майданчиками на період діяльності.

7.

6,0

За земельні ділянки під тимчасовими спорудами (кіоски, павільйони) для здійснення підприємницької діяльності

8.

4,0

За земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку.

9.

3,0

Земельні ділянки зайняті поточним та відведені під майбутнє будівництво на період будівництва.

У разі розміщення на одній земельній ділянці об'єктів, що поєднують різні види діяльності, але належать до однієї юридичної чи фізичної особи, розмір орендної плати встановлюється по виду діяльності з найвищою відсотковістю.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток 3
до рішення Житомирської міської ради
07.10.2011 N 195

Договір
оренди землі

м. Житомир "___" 200_ р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - Житомирська міська рада, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан С. П. Корольова, 4/2 (Чотири дріб два), в особі Житомирського міського голови ____
___________, з одного боку,
та ОРЕНДАР - __________ що знаходиться за адресою:
_____, в особі
___, що мешкає за адресою:
_______,та діє
на підставі (доручення),
____ склали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ керуючись рішенням Житомирської міської ради від N _____, Положенням про порядок встановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки в м. Житомирі які перебувають у державній і комунальній власності (далі - Положення) та чинним законодавством надає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування земельну ділянку для ______ за адресою: м. Житомир _____.

Об'єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею __________ га, в тому числі під будівлями та спорудами - ________ га, під проїздами, проходами та площадками - _______ га.

3. На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна: будівля виробничо-побутового корпусу - ________ га;

а також інші об'єкти інфраструктури.

4. Кадастровий номер земельної ділянки

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: ____ грн.

Строк дії договору

6. Договір укладено на __________ років.

Після закінчення строку договору ОРЕНДАР який належно виконував обов'язки за договором має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії договору повідомити письмово ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його дію.

Поновлення договору оренди земельної ділянки відбувається у відповідності до вимог діючого законодавства на момент закінчення терміну дії договору оренди.

Орендна плата

Сторони домовилися, що:

7. Орендна плата вноситься ОРЕНДАРЕМ у грошовій формі, розмір якої становить:
___________

Орендарі сплачують плату за землю з дня виникнення права користування земельною ділянкою. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін до кінця календарного року, в якому договір оренди земельної ділянки був підписаний.

8. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексації.

9. Орендна плата сплачується рівними частками орендарями земельних ділянок за місцем знаходження земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних, днів що настають за останнім календарним днем (звітного) податкового місяця.

10. Розмір орендної плати щорічно переглядається у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини ОРЕНДАРЯ, що підтверджено документами;

- в інших випадках, передбачених законом.

11. У разі зміни ставок земельного податку, в тому числі затвердження нової грошової оцінки земель міста, або змін, визначених законодавством, Житомирська міська рада інформує ОРЕНДАРІВ земельних ділянок через засоби масової інформації: офіційний веб-сайт міської ради та газету "Місто" про необхідність та термін проведення перерахунків розміру річної орендної плати за земельні ділянки.

Після прийняття відповідного рішення Житомирської міської ради про затвердження нової орендної плати ОРЕНДАР зобов'язаний в місячний термін з дня затвердження міською радою нового розміру орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у його користуванні, укласти додаткову угоду про внесення змін до договору оренди в частині розміру орендної плати (або переукласти договір) та провести державну реєстрацію.

11.1. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня. Нарахування пені проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України.

11.2 Несплата орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку вважається систематичною і є підставою для нарахування штрафних санкцій, що передбачені п. 2.9 Положення.

11.3. Несплата орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких відсутні об'єкти нерухомого майна, громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку вважається систематичною і є підставою для нарахування пені, що передбачена п. 2.9 Положення та дострокового припинення права користування земельними ділянками шляхом розірвання договору оренди земельної ділянки.

11.4. У разі припинення договору оренди земельної ділянки з підстав визначених Законом України "Про оренду землі", Земельним кодексом України плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні. Фактичне перебування землі у користуванні (фактичний строк оренди) починається з дати підписання акту-приймання передачі земельної ділянки та припиняється на наступний день з дати підписання акту-приймання передачі земельної ділянки між Житомирською міською радою та орендарем земельної ділянки.

Умови використання земельної ділянки

12. Земельна ділянка передається в оренду для ______.

13. Цільове призначення земельної ділянки - ________.

14. Умови збереження стану об'єкта оренди: використовувати орендовану земельну ділянку за цільовим призначенням, обумовленим цим договором.

15. Умови та передача земельної ділянки в оренду здійснюється з врахуванням вимог, які передбачені проектом її відведення або складанням технічної документації із землеустрою, що посвідчує право користування земельною ділянкою, а також рішенням Житомирської міської ради, Положення та вимог чинного законодавства на моменту укладання договору.

16. При переході права власності на землю від ОРЕНДОДАВЦЯ до іншої особи договір оренди зберігає чинність для нового власника.

17. У разі переходу права власності на об'єкти майна, які знаходяться на орендованій земельній ділянці до нового власника, договір оренди земельної ділянки зберігає чинність. В цьому випадку усі необхідні зміни до договору оренди вносяться на підставі прийнятого відповідного рішення Житомирської міської ради шляхом укладання додаткової угоди до діючого договору оренди земельної ділянки або шляхом укладання нового договору оренди земельної ділянки.

18. Передача земельної ділянки ОРЕНДАРЮ здійснюється у триденний строк після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

Умови повернення земельної ділянки

19. Після припинення дії договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

20. Здійснені орендарем без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

21. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою згодою з ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не підлягають відшкодуванню.

22. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються: • доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

23. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки.

24. На орендовану земельну ділянку обмеження... (не встановлено) або встановлено.

Інші права та обов'язки сторін*

25. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право вимагати від ОРЕНДАРЯ:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим договором оренди у відповідності до умов використання;

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням ОРЕНДАРЕМ умов договору;

- своєчасного внесення орендної плати.

26. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього договору оренди;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечити відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

- не вчиняти дії, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

* Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі".

27. Права ОРЕНДАРЯ:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

- за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

- отримувати продукцію і доходи;

- переважного придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону та переважного права за різних інших умов на поновлення договору оренди.

28. Обов'язки ОРЕНДАРЯ:

- приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені цим договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

- виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження), передбачені законом або договором оренди землі;

- дотримуватися режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію договору відповідному органу державної податкової служби та примірник зареєстрованого договору управлінню регулювання земельних відносин Житомирської міської ради;

- використовувати орендовану земельну ділянку за цільовим призначенням;

- у відповідності з пунктом 7 цього договору своєчасно вносити орендну плату;

- у належному стані повернути "ОРЕНДОДАВЦЮ" земельну ділянку після закінчення терміну оренди;

- не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватись правил добросусідства;

- забезпечувати доступ на земельну ділянку відповідним службам міста для обслуговування і ремонту об'єктів загального користування;

- відшкодувати "ОРЕНДОДАВЦЕВІ" заподіяну "ОРЕНДАРЕМ" шкоду стану земельної ділянки;

- проводити щорічно індексацію нормативної грошової оцінки земель та орендної плати за землю відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. N 783.

- витрати за виконання перерахунку нового розміру орендної плати та нотаріальне посвідчення змін і доповнень до договору, в тому числі і у випадку нотаріального посвідчення договору оренди на земельну ділянку, несе ОРЕНДАР.

29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе ОРЕНДАР.

30. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає страхуванню на весь період дії цього договору за бажанням ОРЕНДАРЯ.

Зміна умов договору і припинення його дії

31. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір вирішується в судовому порядку.

Усі інші умови, які не зазначені в договорі передбачаються рішенням Житомирської міської ради, Положенням про порядок встановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки в м. Житомирі які перебувають у державній і комунальній власності та чинним законодавством.

32. Дія договору припиняється у разі:

• закінчення строку, на який його було укладено;

• придбання орендарем земельної ділянки у власність;

• викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

• ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

33. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

• взаємною згодою сторін;

• рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

34. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

35. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

36. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

37. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря, третій - в управлінні Держкомзему у м. Житомирі.

Невід'ємними частинами договору є:

• зведений план земельної ділянки;

• план або схема земельної ділянки (викопіровка з схеми розташування земельної ділянки м 1:200);

• кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

• акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

• акт приймання-передачі об'єкта оренди.

Реквізити сторін

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток 4
до рішення Житомирської міської ради
07.10.2011 N 195

ДОГОВІР
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ

м. Житомир "___" 201_ року

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони суб'єкт земельних відносин - Житомирська міська рада, в особі міського голови ________, в подальшому "Розпорядник території", та суб'єкт сервітутного права на територію - суб'єкт господарювання _______ з другої сторони, що мешкає за адресою: м. Житомир, вул. _____, яка вимагає встановлення особистого строкового сервітуту в подальшому "Сервітуарій", уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. "Розпорядник території" та "Сервітуарій" відповідно до Цивільного кодексу України та рішення _______ сесії Житомирської міської ради __ скликання від N _______ домовляються на встановлення особистого строкового сервітуту на територію загальною площею ______ га (надалі "територія") за адресою: м. Житомир, вул. ___, а саме: для розміщення та обслуговування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності - _, цільове призначення - ______.

2. Умови договору щодо визначення обсягу прав на користування чужою територією

2.1. Відповідно до п. 1.1 "Сервітуарій" має право на строкове платне користування територією міської ради терміном _______ років.

2.2. Територія, щодо якої встановлюється сервітут, знаходиться в розпорядженні Житомирської міської ради.

2.3. Встановлення особистого строкового сервітуту не веде до позбавлення розпорядника території, щодо якої встановлений особистий строковий сервітут, права користування та розпорядження нею.

2.4. Сервітутне користування здійснюється способом, найменш обтяжливим для розпорядника території.

2.5. Право сервітутного користування зберігається у разі переходу прав на територію, щодо якої встановлений особистий строковий сервітут, до іншої особи.

2.6. Сервітутне користування не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким іншим способом.

2.7. Дія сервітутного користування підлягає припиненню у випадках:

- відмови особи, в інтересах якої встановлено особистий строковий сервітут;

- рішення суду про скасування особистого строкового сервітуту;

- порушення "Сервітуарієм" умов сервітутного користування.

2.8. На вимогу "Розпорядника території" дія даного сервітуту може бути припинена в судовому порядку у випадках:

- припинення підстав його встановлення;

- у випадку, коли встановлення особистого строкового сервітуту унеможливлює використання території, щодо якої встановлено особистий строковий сервітут, за його цільовим призначенням.

2.9. Передача території "Сервітуарію" здійснюється після підписання договору сторонами та реєстрації його в управлінні регулювання земельних відносин Житомирської міської ради.

2.10. "Сервітуарій" за користування територією вносить плату "Розпоряднику території" у грошовій формі, розмір якої визначено ".Положенням".

2.11. Плата за користування територією підлягає щорічній індексації (згідно листа Держкомзему).

3. Права та обов'язки сторін

3.1."Розпорядник території" має право:

- вимагати дотримання режиму користування територією відповідно до договору сервітутного користування;

- на відшкодування збитків з причини погіршення якості території в результаті господарської діяльності "Сервітуарія";

- здійснювати контроль за використанням та станом території;

- вимагати припинення сервітутного користування у разі порушення даного Договору з боку "Сервітуарія";

- звертатись до суду з захистом своїх прав у разі порушення "Сервітуарієм" умов даного Договору.

3.2. "Розпорядник території" зобов'язаний:

- не перешкоджати "Сервітуарію" в реалізації його прав, що надані особистим строковим сервітутом відповідно до п.1.1 даного Договору;

- дотримуватися правил добросусідства.

3.3. "Сервітуарій" має право:

- безперешкодно користуватися територією відповідно до умов даного Договору;

- вимагати від "Розпорядника території" забезпечення виконання умов даного договору.

3.4. "Сервітуарій" зобов'язаний:

- дотримуватися встановленого режиму використання території;

- не чинити дій, що можуть привести погіршення якісних характеристик та екологічного стану території;

- відшкодувати "Розпоряднику території" збитки в зв'язку з погіршенням якості території в результаті своєї господарської діяльності;

- не порушувати умов сервітутного користування, визначених даним Договором;

- після припинення сервітутного користування, повернути територію в стані і якості не гірше початкового;

- під час експлуатації тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності "Сервітуарій" зобов'язаний дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки, упорядкування прилеглої території та утримання її в належному санітарному стані (згідно Правил благоустрою м. Житомира).

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, зокрема, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України.

5. Вирішення спорів

5.1. Всі спірні питання, що випливають з даного Договору, або пов'язані з ним, та з яких Сторонами не досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку, Господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Правом, що регулює правовідносини Сторін за даним Договором, є матеріальне (цивільне. земельне) та процесуальне (цивільно-процесуальне, господарське) право України.

6. Прикінцеві положення

6.1. У разі коли тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

Уповноважений представник надсилає не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання малої архітектурної форми на період проведення реконструкції або ремонту.

Перенесення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності можливо також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності у певному місці. Нове місце розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності визначається "Розпорядником території".

6.2. Зміна умов даного Договору, його припинення або розірвання до закінчення визначеного у даному Договорі терміну, можливі лише за згодою Сторін, а у разі її відсутності - за рішенням суду.

6.3. Даний Договір складено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу: перший знаходиться у "Розпорядника території", другий у "Сервітуарія".

Невід'ємними частинами договору є:

• рішення міської ради від N ______;

• паспорт прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності;

7. Реквізити та підписи сторін

Розпорядник земельної ділянки

Житомирська міська рада
10014, м. Житомир
Майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
Ідент. код 04053625

Сервітуарій

___
___
м. Житомир, ___
І. к. ________

Підписи сторін

Міський голова

____ ___

М. П.

 

____ __________

М. П.

Договір зареєстровано в Управлінні регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, про що у книзі записів реєстрації договорів особистих строкових сервітутів вчинено запис

"___" 201__ р. N _

М. П.        _____

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали