Про внесення змін до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 18.10.2004 N 462-р

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 12 квітня 2011 року N 102-р

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області 
4 липня 2011 р. за N 76/1835

Відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини другої статті 76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року N 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади":

1. Унести зміни до Форми інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад (далі - Форма), затвердженої розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрації) від 18 жовтня 2004 року N 462-р, зареєстрованим у Миколаївському обласному управлінні юстиції 1 листопада 2004 року за N 53/1415, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Скибі С. І.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18.10.2004 N 462-р
(у редакції розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 12.04.2011 N 102-р)

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області 
4 липня 2011 р. за N 76/1835

ФОРМА
інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад

N
п/п

Номер статті, частини, пункту і підпункту Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Делеговані повноваження

Інформація про виконання делегованих повноважень

1

2

3

4

 

Стаття 27

У сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

 

1.

Підпункт 1 пункту "б"

Участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Стан здійснення державної регуляторної політики

2.

Підпункт 2 пункту "б"

Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів

Наявність механізму, кількість, перелік розглянутих і узгоджених планів, наявність підготовлених висновків і внесених до відповідних органів пропозицій

3.

Підпункт 3 пункту "б"

Статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території

Наявність механізму статистичного обліку громадян, стан ведення статистичного обліку

 

Стаття 28

У галузі бюджету, фінансів і цін:

 

4.

Підпункт 1 пункту "б"

Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності

Наявність механізму контролю, кількість та перелік здійснених перевірок, їх результати

5.

Підпункт 2 пункту "б"

Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів

Наявність механізму контролю та стан його виконання

6.

Підпункт 3 пункту "б"

Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території

Наявність механізму сприяння та результати його запровадження

 

Стаття 29

Щодо управління комунальною власністю:

 

7.

Пункт "б"

Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності

Кількість та список погоджених кандидатур

 

Стаття 30

В галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку:

 

8.

Підпункт 1 пункту "б"

Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку

Інформація про вжиті заходи

9.

Підпункт 2 пункту "б"

Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства

Наявність механізму контролю, кількість проведених перевірок, перелік та копії прийнятих рішень

10.

Підпункт 3 пункту "б"

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів

Наявність механізму контролю, кількість та перелік перевірок, виявлених порушень, вжиті заходи

11.

Підпункт 4 пункту "б"

Встановлення за погодженням із власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

Кількість та перелік підприємств, установ та організацій, для яких встановлено режим роботи

12.

Підпункт 5 пункту "б"

Облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням

Стан ведення обліку, результати контролю за використанням житлового фонду

13.

Підпункт 6 пункту "б"

Надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату

Кількість та перелік громадян, яким надано безоплатне або за доступну для них плату житло

14.

Підпункт 7 пункту "б"

Здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності

Наявність механізму контролю та результати його застосування

15.

Підпункт 8 пункту "б"

Видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій

Кількість виданих ордерів

16.

Підпункт 9 пункту "б"

Облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади

Стан ведення обліку, кількість та перелік внесених пропозицій

17.

Підпункт 10 пункту "б"

Облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності

Стан обліку об'єктів нерухомого майна

18.

Підпункт 11 пункту "б"

Вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних
з наданням Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням послуг

Заходи, що вживаються, та результати проведеної роботи

19.

Підпункт 12 пункту "б"

Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Стан ведення єдиного державного реєстру

 

Стаття 31

У галузі будівництва:

 

20.

Підпункт 1 пункту "б"

Участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівницт-вом об'єктів у порядку та у випадках, встановлених законом

Кількість та перелік прийнятих в експлуатацію об'єктів

21.

Підпункт 2 пункту "б"

Організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів

Вжиті заходи щодо створення і ведення містобудівного кадастру

22.

Підпункт 3 пункту "б"

Здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу

Наявність механізму контролю, кількість та перелік зупиненого будівництва

23.

Підпункт 4 пункту "б"

Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів

Наявність механізму контролю та його результати

24.

Підпункт 5 пункту "б"

Організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників

Заходи, що вживаються, та результати проведеної роботи

25.

Підпункт 6 пункту "б"

Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування

Кількість та перелік вирішених спорів

 

Стаття 32

У сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту:

 

26.

Підпункт 1 пункту "б"

Забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства

Стан забезпечення доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування, можливості навчання в школах державною та рідною мовою у державних і комунальних навчальних закладах, через національно-культурні товариства

27.

Підпункт 2 пункту "б"

Забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів

Стан забезпечення розвитку освіти і медичного обслуговування

28.

Підпункт 3 пункту "б"

Забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Кількість осіб пільгових категорій та стан їх забезпечення

29.

Підпункт 4 пункту "б"

Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку

Стан організації обліку дітей

30.

Підпункт 5 пункту "б"

Подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні

Кількість випускників, яким надана допомога у працевлаштуванні

31.

Підпункт 6 пункту "б"

Забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти

Кількість школярів, забезпечених безоплатними підручниками

32.

Підпункт 7 пункту "б"

Організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх

Стан роботи, конкретні заходи, що вжиті, результати роботи

33.

Підпункт 8 пункту "б"

Вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем)

Кількість дітей, що знаходяться на повному державному утриманні, кількість громадян, яким надаються пільги на утримання дітей

34.

Підпункт 9 пункту "б"

Вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вар-тості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах

Наявність відповідних рішень, стан роботи та її результати

35.

Підпункт 10 пункту "б"

Забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання

Заходи, що вживаються, та результати проведеної роботи

36.

Підпункт 11 пункту "б"

Реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я

Перелік зареєстрованих статутів та внесених пропозицій

 

Стаття 33

У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища:

 

37.

Підпункт 1 пункту "б"

Здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів

Стан роботи, конкретні заходи, що вжиті, та результати роботи

38.

Підпункт 2 пункту "б"

Реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею

Кількість зареєстрованих суб'єктів та договорів, виданих документів

39.

Підпункт 3 пункту "б"

Координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів

Заходи, що вживаються, та результати проведеної роботи

40.

Підпункт 4 пункту "б"

Погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення

Кількість та перелік наданих погоджень

41.

Підпункт 5 пункту "б"

Вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом

Кількість, перелік, результати вирішення земельних спорів

42.

Підпункт 6 пункту "б"

Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення

Стан роботи, конкретні заходи, що вжиті, результати роботи

43.

Підпункт 7 пункту "б"

Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства

Наявність рішення про визначення відповідної території

44.

Підпункт 71 пункту "б"

Здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами

Наявність механізму контролю та його результати

45.

Підпункт 8 пункту "б"

Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Перелік підготовлених висновків

46.

Підпункт 9 пункту "б"

Організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою

Кількість та перелік погоджених проектів

47.

Підпункт 10 пункту "б"

Здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою

Наявність механізму контролю та стан його виконання

48.

Підпункт 11 пункту "б"

Створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації

Кількість створених місцевих екологічних автоматизованих систем, заходи, що вживаються для забезпечення їх функціонування

49.

Підпункт 12 пункту "б"

Здійснення контролю за додержанням юридичними та
фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи

Наявність механізму контролю та його результати, кількість розглянутих справ про адміністративні правопорушення, осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності

50.

Частина друга

Координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи

Стан та результати координації діяльності відповідних органів

 

Стаття 34

У сфері соціального захисту населення:

 

51.

Підпункт 1 пункту "б"

Підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються обласними радами

Кількість і перелік підготовлених та поданих на затвердження міської ради програм; кількість пропозицій, поданих до проектів програм, що затверджуються обласною радою

52.

Підпункт 2 пункту "б"

Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян

Кількість осіб різних категорій, яким поліпшено житлові та матеріально-побутові умови

53.

Підпункт 3 пункту "б"

Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства

Кількість громадян, яким надано пільги і допомогу

54.

Підпункт 4 пункту "б"

Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування

Заходи, що вживаються, та результати проведеної роботи

55.

Підпункт 5 пункту "б"

Подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха

Кількість та перелік громадян, яким надана допомога

56.

Підпункт 6 пункту "б"

Вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством

Кількість та списки громадян, яким надана допомога

57.

Підпункт 7 пункту "б"

Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності

Кількість осіб, залучених до оплачуваних громадських робіт

58.

Підпункт 8 пункту "б"

Здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах

Наявність механізму контролю, стан роботи та її результати

59.

Підпункт 9 пункту "б"

Участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням

Кількість зареєстрованих колективних договорів і угод, наявність механізму контролю за їх виконанням, кількість колективних переговорів, у яких взято участь

60.

Підпункт 10 пункту "б"

Встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду

Наявність відповідних рішень та забезпечення їх виконання

61.

Підпункт 11 пункту "б"

Здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потреби підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках

Наявність механізму контролю, стан роботи та її результати

62.

Підпункт 12 пункту "б"

Бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і неспроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць

Наявність відповідних рішень та інформація про їх виконання

63.

Підпункт 13 пункту "б"

Державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій

Інформація про зареєстровані місцеві благодійні організації і фонди, інші неприбуткові організації

64.

Підпункт 14 пункту "б"

Здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

Заходи, що вживаються, та результати проведеної роботи

 

Стаття 35

В галузі зовнішньоекономічної діяльності:

 

65.

Підпункт 1 пункту "б"

Організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі

Заходи, що вживаються для організації торгівлі, та наявність механізму контролю

66.

Підпункт 2 пункту "б"

Створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності

Інформація про вжиті заходи

67.

Підпункт 3 пункту "б"

Забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України

Вжиті заходи щодо забезпечення реалізації міжнародних зобов'язань

 

Стаття 36

В галузі оборонної роботи:

 

68.

Пункт 1

Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації

Заходи, що вживаються для сприяння організації призову громадян, та результати проведеної роботи

69.

Пункт 2

Бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства

Кількість заброньованих робочих місць та перелік відповідних підприємств, установ, організацій

70.

Пункт 3

Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на відповідній території

Вжиті заходи щодо організації мобілізаційної підготовки та цивільної оборони

71.

Пункт 4

Вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг

Інформація про вирішення зазначених питань

72.

Пункт 5

Сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів

Заходи, що вживаються, та результати проведеної роботи

73.

Пункт 6

Здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України

Інформація про вжиті заходи

74.

Пункт 7

Сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні

Заходи, що вживаються, та результати проведеної роботи

75.

Пункт 8

Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення

Інформація про вжиті заходи

 

Стаття 38

Щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

 

76.

Підпункт 1 пункту "б"

Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності

Стан роботи стосовно забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян

77.

Підпункт 2 пункту "б"

Вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей

Інформація про вжиті заходи

78.

Підпункт 3 пункту "б"

Вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку під час їх проведення

Інформація про проведення відповідних заходів та забезпечення громадського порядку

79.

Підпункт 31 пункту "б"

Погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону

Кількість погоджених проектів планів, заходи, що вживаються для взаємодії з органами військового управління

80.

Підпункт 4 пункту "б"

Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності

Інформація про утворення відповідних комісій, кількість розглянутих справ про адміністративні правопорушення, осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, кількість та сума накладених та стягнутих штрафів

81.

Підпункт 6 пункту "б"

Здійснення в установленому порядку державної реєстрації підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на відповідній території, а також положень про організації орендарів

Стан роботи, кількість зареєстрованих підприємств, а також положень про організації орендарів

82.

Підпункт 7 пункту "б"

Реєстрація у встановленому порядку органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства

Кількість та перелік зареєстрованих органів територіальної самоорганізації населення

83.

Пункт 1 частини другої

Утворення служби у справах дітей та спостережної комісії, спрямування їх діяльності

Інформація про створення служби, комісії та про результати їх роботи

84.

Пункт 2 частини другої

Сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи

Інформація про вжиті заходи

85.

Пункт 3 частини другої

Вирішення спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ

Інформація щодо вирішення питань створення належних умов для служби та відпочинку

86.

Пункт 4 частини другої

Зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території

Порядок організації зберігання документів, вжиті заходи щодо управління архівною справою та діловодством

87.

Пункт 5 частини другої

Здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону

Інформація про вжиті заходи

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали