МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2011 р. N 415-р

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 11.02.2008 N 59-р "Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" в місцевих органах виконавчої влади Миколаївської області"

Відповідно до статей 2, 6, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893, постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року N 938 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації" (Постанова N 938):

1. Внести зміни до Переліку відомостей, які містять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" в місцевих органах виконавчої влади Миколаївської області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.02.2008 N 59-р, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
28.12.2011 N 415-р

ПЕРЕЛІК
відомостей, які містять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" в місцевих органах виконавчої влади Миколаївської області

NN
з/п

Зміст інформації

 

Розділ 1
Відомості загального значення

1.1.

Службова інформація, що міститься в документах структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ, організацій, які становлять внутрішню службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень

1.2.

Відомості про заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ та організацій

1.3.

Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об'єктів, які віднесені до I - III ступенів хімічної небезпеки

1.4.

Відомості щодо порядку, критеріїв, правил віднесення міст та об'єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони) та інформація щодо зведених даних про міста та об'єкти, що віднесені до відповідних категорій

1.5.

Відомості про заходи з антитерористичної діяльності, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.6.

Відомості про заходи з питань територіальної оборони, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.7.

Відомості щодо організації системи зв'язку цивільної оборони (цивільного захисту) (схеми, інструкції, оперативно-технічна документація бойових постів та вузлів зв'язку, переліки позивних та діючих частот тощо)

1.8.

Відомості стосовно місцезнаходження складів, сховищ, місць накопичення, маршрути перевезення вибухонебезпечних предметів, радіоактивних та наркотичних речовин, сильнодіючої отрути, їх охорони та конкретні заходи, які проводяться щодо їх знешкодження або утилізації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.9.

Відомості списання та знищення бактерійних та медичних препаратів, які зберігаються на складах тривалого зберігання та у яких закінчився термін придатності

1.10.

Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів у цілому щодо райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, медичної установи, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.11.

Відомості щодо організації охорони об'єктів електро-, газо-, тепло-, водопостачання (по окремо взятому об'єкту)

1.12.

Масштабні схеми водопостачання та водовідведення, та схеми, що мають топогеодезичну прив'язку, відомості щодо охорони джерел водопостачання та водовідведення

1.13.

Плани адміністративних об'єктів, віднесених до об'єктів 1-ї та 2-ї груп регіонального та місцевого значення з нанесеними схемами інфраструктур, що забезпечують їх функціонування та виконання ними своїх функцій

1.14.

Плани охорони об'єктів національної економіки, віднесених в установленому порядку до об'єктів 1-ї та 2-ї категорій з цивільної оборони, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.15.

Відомості з особових справ державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім декларацій про доходи осіб, які обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорій)

1.16.

Відомості стосовно діяльності місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування у сфері охорони державної таємниці, технічного захисту інформації з обмеженим доступом, які не підпадають під дію статті 8 Закону України "Про державну таємницю", не відображені у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю в Україні

1.17.

Відомості щодо надання допуску до державної таємниці в цілому по місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування і щодо кожного працівника окремо

1.18.

Відомості соціально-політичного характеру, наслідків протиправних дій, терористичного і антиконституційного спрямування (збройний напад, захоплення важливих об'єктів, систем зв'язку та телекомунікацій), за фактом їх виникнення, унаслідок розголошення яких можливе створення перешкод у роботі державних органів

1.19.

Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 - 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів

1.20.

Плани міст масштабу 1:10000 - 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів

1.21.

Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50000 - 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1:25000, 1:50000

1.22.

Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв'язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими

1.23.

Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю

1.24.

Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. м

1.25.

Методика, рецептура реставрації унікальних творів та об'єктів мистецтва

1.26.

Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і місцях розміщення унікальних художніх цінностей. Відомості про розробку охоронної сигналізації

 

Розділ 2
Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

2.1

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.2

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період

2.3

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період

2.4

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період

2.5

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період

2.6

мобілізаційних завдань (замовлень) на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.7

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в райдержадміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі та організації

2.8

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань (замовлень) матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.9

виробництва та поставки ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період

2.10

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.11

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей економіки області, району, міста обласного (районного) значення, підприємства, установи, організації на особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.12

підготовки фахівців у закладах освіти та функціонування закладів освіти в особливий період

2.13

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.14

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період

2.15

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в райдержадміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них

2.16

капітального будівництва в особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.17

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.18

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період

2.19

відомостей про заходи щодо забезпечення сталого функціонування райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

2.20

відомостей про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

2.21

відомостей про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту в особливий період

2.22

відомостей про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

3.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки

4.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки

5.

Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

6.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки

7.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства (установи, організації)

8.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів в особливий період, які не передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації

9.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період

10.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

11.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

12.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації

13.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

14.

Відомості про організацію надання медичних послуг в галузі охорони здоров'я в особливий період

15.

Плани технічного прикриття об'єктів електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення на особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали