ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.12.2011 р. N 1645

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.06.2011 N 707

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 N 1126 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" (Постанова N 1126), з метою приведення Положення про сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації, посадових інструкцій завідувача і головного спеціаліста цього сектору у відповідність до вимог Типового положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 N 1422:

внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.06.2011 N 707 "Про затвердження Положення про сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації, посадових інструкцій завідувача і головного спеціаліста цього сектору" такі зміни:

1. У назві та тексті розпорядження слово "протидії" замінити словом "виявлення".

2. У Положенні про сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації, посадових інструкцій завідувача і головного спеціаліста цього сектору, затвердженого зазначеним розпорядженням:

у назві Положення слово "протидії" замінити словом "виявлення";

у пункті 1 слова "сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації" замінити словами "сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Основними завданнями сектору є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції";

у пункті 5:

абзац третій після слів "сприяє його усуненню" доповнити словами "а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових та службових осіб облдержадміністрації, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"надає допомогу у заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру";

абзаци п'ятий, сьомий, восьмий та дев'ятий виключити;

у абзаці десятому слова "відповідний спеціально уповноважений орган з питань запобігання та протидії корупції" виключити;

пункт 6 виключити;

у пункті 8 абзац третій виключити;

у пункті 11 слова "На посаду завідувача сектору призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах управління не менш як п'ять років" замінити словами "На посади завідувача та спеціалістів сектору призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації відповідно до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців";

пункти дванадцятий, тринадцятий, п'ятнадцятий виключити.

3. У посадовій інструкції завідувача сектору з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації, затвердженої зазначеним розпорядженням:

у назві і абзаці першому розділу "Загальна частина" слово "протидії" замінити словом "виявлення";

у розділі "Завдання та обов'язки":

у частині першій слово "протидії" замінити словом "виявлення";

абзац третій виключити;

абзаци другий, дев'ятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, сімнадцятий виключити;

у абзаці вісімнадцятому слова "та розміщує його на офіційному веб-сайті облдержадміністрації" виключити;

у розділі "Права" абзац четвертий виключити.

4. У посадовій інструкції головного спеціаліста сектору з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації, затвердженій зазначеним розпорядженням:

у назві і абзаці першому розділу "Загальна частина" слово "протидії" замінити словом "виявлення";

у розділі "Завдання та обов'язки":

абзац другий частини першої виключити;

у абзаці першому частини другої слово "протидії" замінити словом "виявлення", слово "адміністративної" виключити.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали