ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.04.2007 р. N 93

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 29.04.2004 N 216

Керуючись ст. 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.07.2006 N 436 "Про внесення змін до наказів МНС України від 19.06.2003 N 201, від 17.11.2003 N 441", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.07.2006 за N 897/12771, враховуючи кадрові зміни, що відбулися в облдержадміністрації, інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях області, погодження Центральної міжвідомчої атестаційної комісії від 06.03.2007, внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 29.04.2004 N 216 "Про затвердження Положення про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області" такі зміни:

1. Затвердити склад територіальної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області у новій редакції (додається).

2. Пункт 2 розпорядження викласти у такій редакції:

"2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації та Головне управління МНС України в області".

3. Положення про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області викласти у новій редакції (додається).

 

В. о. голови державної адміністрації

П. І. Гаман

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
02.04.2007 N 93

СКЛАД
територіальної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області

Гвоздь
Віктор Михайлович

- начальник Головного управління МНС України в області, голова комісії

Садовий
Анатолій Олексійович

- заступник начальника Головного управління МНС України в області, заступник голови комісії

Окладніков
Іван Семенович

- начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, секретар комісії

 

Члени комісії

Бойко
Леонід Дмитрович

- начальник відділу організації та правового забезпечення державного нагляду територіального управління Держгірпромнагляду по області

Коломієць
Олександр Борисович

- начальник управління цивільного захисту Головного управління МНС України в області

Котляренко
Олександр Макарович

- начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення

Кошевий
Олег Павлович

- начальник відділу комплектування, проходження служби та організаційно-штатної роботи управління по роботі з персоналом Головного управління МНС України в області

Найдан
Олег Володимирович

- заступник головного лікаря обласної лікарні з екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Орлов
Микола Валентинович

- начальник управління рятувальних сил Головного управління МНС України в області

Поєзнік
Анатолій Леонідович

- начальник відділу державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Головного управління МНС України в області

Потапенко
Іван Миколайович

- начальник управління планування та моніторингу Головного управління МНС України в області

Ткаченко
Костянтин Михайлович

- командир газорятувального загону ВАТ "Азот" м. Черкаси (за згодою)

Циганков Володимир Анатолійович

- начальник обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.

 

Керівник апарату державної адміністрації

М. Г. Бондар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
02.04.2007 N 93

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області

1. Загальні положення

1.1. Територіальна міжвідомча атестаційна комісія з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області (далі - атестаційна комісія) утворюється на підставі Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.06.2003 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2003 за N 640/7961, із змінами, внесеними наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.03.2004 N 110, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 380/8979 (далі - порядок атестації).

1.2. Атестаційна комісія утворюється розпорядженням облдержадміністрації з метою перевірки ступеня готовності відповідних аварійно-рятувальних служб (далі - АРС) і рятувальників до проведення аварійно-рятувальних робіт та визначення можливості виконання АРС заявлених видів аварійно-рятувальних робіт.

1.3. Атестаційна комісія діє на основі положення, яке погоджується з Центральною міжвідомчою атестаційною комісією з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - ЦМАК) і затверджується розпорядженням облдержадміністрації.

1.4. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", чинними нормативними актами, які регламентують діяльність відповідних АРС, порядком атестації, рішеннями та методичними рекомендаціями ЦМАК і цим положенням.

1.5. Головою атестаційної комісії призначається начальник Головного управління МНС України в Черкаській області або його перший заступник.

1.6. Персональний склад атестаційної комісії затверджується розпорядженням облдержадміністрації. До складу атестаційної комісії включаються представники управління рятувальних сил, управління цивільного захисту, інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Головного управління МНС України в області, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації, територіального управління Держгірпромнагляду по області.

1.7. Чисельний склад атестаційної комісії не може бути менше 5-ти осіб.

2. Завдання та функції атестаційної комісії

2.1. Проведення чергової та позачергової атестації рятувальників комунальних і АРС громадських організацій, а також АРС та рятувальників, визначених ЦМАК.

2.2. Проведення атестації рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "Рятувальник 3-го класу", "Рятувальник 2-го класу", "Рятувальник 1-го класу" на основі кваліфікаційних вимог.

2.3. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів з аварійно- рятувальної справи та подання їх до ЦМАК.

2.4. Надання відомостей про результати атестації АРС до ЦМАК, а також облік атестованих рятувальників.

2.5. Ведення протоколів засідання атестаційної комісії та журналу обліку атестації рятувальників, видачі їм книжки рятувальника.

3. Права і обов'язки атестаційної комісії

Атестаційна комісія має право:

3.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації та здійснення атестації відповідних АРС та рятувальників.

3.2. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед атестаційною комісією, від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій області, до функцій яких віднесено здійснення аварійно-рятувальних робіт та організацію діяльності АРС.

3.3. Вносити пропозиції до ЦМАК, місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС щодо удосконалення атестаційної системи, підвищення готовності до дій за призначенням АРС, їх технічного оснащення та профілактичної (запобіжної) роботи, а також професійної підготовки особового складу.

3.4. Достроково присвоювати звання вищого ступеня рятувальника у разі набуття ними відповідних навичок, підвищення рівня підготовки, участі в ліквідації складних аварій та надзвичайних ситуацій.

3.5. Перевіряти на місцях (за участю засновника АРС) відповідність документів, поданих АРС на атестацію, фактичному стану.

3.6. Безперешкодного допуску до місця постійної дислокації АРС та освітніх закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації рятувальників, з урахуванням вимог законодавства, що регламентує питання захисту державної таємниці при відвідуванні військових об'єктів.

Атестаційна комісія зобов'язана:

3.7. Передавати до ЦМАК в десятиденний термін відомості про результати атестації АРС.

3.8. Подавати до ЦМАК відповідні відомості щодо своєї діяльності.

3.9. Зберігати матеріали з атестації у встановленому порядку.

3.10. Подавати в установленому порядку інформацію до ЦМАК щодо атестованих АРС та рятувальників.

3.11. Члени атестаційної комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за розголошення державної та комерційної таємниць, конфіденційної інформації та недостовірних відомостей про АРС.

4. Організація роботи атестаційної комісії

4.1. Роботу атестаційної комісії забезпечує Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області (далі - підрозділ). Керівник підрозділу є одночасно секретарем атестаційної комісії. Основними завданнями підрозділу є: перевірка повноти та наявності документів, що подаються до атестаційної комісії на атестацію згідно з пунктом 3.3 порядку атестації, підготовка для атестаційної комісії необхідних матеріалів для проведення атестації, розробка планів та графіків її роботи, забезпечення засідання атестаційної комісії, оформлення результатів атестації, ведення обліку атестованих АРС та рятувальників. Підрозділ виконує й інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності атестаційної комісії.

Керівництво роботою підрозділу здійснює голова атестаційної комісії.

4.2. Атестаційна комісія проводить свою роботу за річними планами та графіками, затвердженими головою облдержадміністрації, які доводяться до відома АРС та рятувальників.

У разі необхідності можуть проводитись позачергові засідання атестаційної комісії. Робота атестаційної комісії може проводитись у декілька етапів (днів).

4.3. Про дату атестації засновник АРС та рятувальники попереджаються за тридцять робочих днів до терміну її проведення. Для проходження атестації АРС в установленому порядку подають до атестаційної комісії відповідну документацію щодо атестації АРС та рятувальників не пізніше ніж за десять робочих днів до початку її проведення.

4.4. Атестація кожного рятувальника та присвоєння кваліфікаційного звання здійснюється в індивідуальному порядку.

4.5. Атестації не підлягають працівники командного складу, які обіймають займану посаду менше одного року.

4.6. Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає матеріали щодо атестації АРС та рятувальників і приймає відповідне рішення. При позитивних результатах атестації атестаційна комісія в 3 - денний термін видає свідоцтво про атестацію АРС (книжку рятувальника) встановленого зразка, при негативних - в той же термін повідомляє про це АРС та її засновника або рятувальника згідно з порядком атестації.

4.7. Результати атестації АРС визначаються критеріями готовності АРС відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.03.2002 N 61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 309/6597, а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами, гармонізованими з міжнародними нормами.

Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм та інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також до відповідних вольових та психофізіологічних якостей, фізичної працездатності та витривалості, професійних знань і навичок рятувальників (у тому числі і командно-начальницького складу) визначаються навчальними програмами підготовки рятувальників, статутами і положеннями відповідних АРС. Крім того, враховуються результати ліквідації аварій, в яких брав участь рятувальник, що атестується.

4.8. З метою створення належних умов для кваліфікованої перевірки фізичних якостей, професійних знань і навичок рятувальників атестація проводиться на спеціально обладнаних навчально-тренувальних базах (полігонах). З цією метою допускається використовувати бази, які є в наявності АРС.

4.9. Результати атестації визначаються відкритим голосуванням членів атестаційної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів атестаційної комісії. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.10. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

4.11. Результати засідання атестаційної комісії викладаються у відповідних протоколах встановленого зразка. Протоколи та документи щодо атестації підлягають зберіганню в установленому порядку.

4.12. Атестаційна комісія на своєму засіданні може розглядати інші питання, що віднесені до її компетенції та приймати відповідні рішення.

4.13. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржене шляхом подання обгрунтованого протесту до ЦМАК або в судовому порядку згідно з законодавством.

4.14. Атестаційна комісія взаємодіє з ЦМАК, відомчими (галузевими) атестаційними комісіями, а також відповідними освітніми закладами з питань проведення атестації АРС та рятувальників.

 

Керівник апарату державної адміністрації

М. Г. Бондар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали