ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.01.2012 р. N 4

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.09.2008 N 480

З метою вдосконалення роботи з повідомленнями, що надходять до облдержадміністрації за "Телефоном довіри":

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.09.2008 N 480 "Про затвердження Положень про деякі дорадчі органи облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян", виклавши в новій редакції Положення про організацію роботи "Телефону довіри" в приймальні громадян облдержадміністрації (додається).

2. Призначити особою, відповідальною за роботу щодо прийняття, обліку, реєстрації, розгляду та контролю за повідомленнями, що надійшли до облдержадміністрації за "Телефоном довіри", завідувача інформаційно-аналітичного сектору відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації Гуляєву Н. В.

3. Відділу комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації (Гончаров) в термін до 01.02.2012 надати пропозиції щодо розробки та впровадження програмного забезпечення для реєстрації повідомлень, що надійшли до облдержадміністрації за "Телефоном довіри".

4. Рекомендувати міським головам, головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади протягом січня 2012 року розмістити оголошення на стендах для інформування населення області про роботу "Телефону довіри" в облдержадміністрації.

5. Управлінню інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації (Філь) забезпечити оприлюднення інформації про роботу "Телефону довіри" в облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та у друкованих засобах масової інформації.

6. Рекомендувати міським головам, головам райдержадміністрацій вживати заходів щодо оперативного розгляду повідомлень, що надходять до облдержадміністрації за "Телефоном довіри".

7. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації (Купирева), контроль - на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Фоміна В. В.

 

В. о. голови облдержадміністрації

С. Г. Дергунов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
25.09.2008 N 480
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 04.01.2012 N 4)

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи "Телефону довіри" в облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. "Телефон довіри" утворюється з метою поширення зворотного зв'язку з населенням, оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад області, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.

1.2. Це Положення розроблено у відповідності до законів України "Про звернення громадян", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 07.02.2008 N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", розпорядження голови облдержадміністрації від 05.03.2008 N 78 "Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 N 109/2008", інших нормативно-правових актів.

2. Організація проведення "Телефону довіри"

2.1. Функціонування телефонного зв'язку з населенням "Телефон довіри" запроваджується та припиняється за розпорядженням голови облдержадміністрації.

2.2. "Телефон довіри" в облдержадміністрації працює за номером: 307-36-15 у робочі дні (понеділок - четвер з 8 до 17 години, п'ятниця з 8 до 16 години; технічна перерва з 12 до 13 години).

3. Основні завдання відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації щодо функціонування "Телефону довіри"

3.1. Прийняття, облік, реєстрація, розгляд та контроль за повідомленнями, що надійшли до облдержадміністрації за "Телефоном довіри", здійснюється відділом роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

3.2. Реєстрація повідомлень, що надійшли до облдержадміністрації за "Телефоном довіри", здійснюється на картках обліку повідомлень, що надійшли до облдержадміністрації за "Телефоном довіри", згідно із затвердженою формою (додається), до впровадження відповідного програмного забезпечення.

3.3. Посадова особа, відповідальна за роботу щодо прийняття, обліку, реєстрації, розгляду та контролю за повідомленнями, що надійшли до облдержадміністрації за "Телефоном довіри" (далі - Посадова особа), пропонує заявникові повідомити:

3.3.1. інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, адресу, контактний телефон);

3.3.2. максимально деталізовану інформацію по суті події, що стала причиною звернення за "Телефоном довіри";

3.3.3. іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення порушеного питання.

3.4. Посадова особа повинна роз'яснити заявникові вимоги Закону України "Про звернення громадян" до звернень громадян з порушених питань.

При бажанні заявника надіслати письмове звернення Посадова особа зобов'язана повідомити йому поштову адресу облдержадміністрації, а також прізвище, ім'я, по батькові посадової особи облдержадміністрації, уповноваженої на розгляд звернень.

3.5. У разі отримання повідомлення про корупційне правопорушення Посадова особа передає протягом робочого дня таке повідомлення на картці обліку до сектору з питань запобігання та протидії корупції облдержадміністрації для подальшого інформування керівництва облдержадміністрації та відповідних правоохоронних органів.

3.6. Відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації співпрацює з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, соціальними, комунальними службами, іншими установами та організаціями з метою надання ефективної термінової допомоги громадянам, які звернулись за "Телефоном довіри", щодо вирішення конкретних питань.

3.7. Відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації має право надавати, у межах своєї компетенції та цього Положення, доручення посадовим особам структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад, підприємств, інших організацій та установ, до повноважень яких належить вирішення порушених населенням питань щодо визначення шляхів можливої допомоги заявникам, припинення неправомірних дій, вжиття невідкладних заходів з виявлення і усунення причин, що сприяли порушенням та одержувати від них інформації щодо реального виконання прийнятих за повідомленнями громадян рішень.

3.8. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації здійснює внутрішній моніторинг ефективності роботи "Телефону довіри" та щоп'ятниці надає письмовий звіт про його роботу заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації. Звіт повинен містити інформацію про:

- кількість повідомлень, що надійшли до облдержадміністрації за "Телефоном довіри" за тиждень, за наростаючим підсумком з початку поточного року, а також у розрізі місця проживання осіб;

- основні питання, що порушуються;

- результати розгляду.

4. Принципи роботи "Телефону довіри"

4.1. Безоплатність, доступність.

4.2. Законність, гуманізм, дотримання прав людини.

4.3. Професійність, дотримання етичних та правових норм.

4.4. Відсутність політичного, ідеологічного або релігійного тиску на особу, добровільність у прийнятті допомоги.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 

Додаток
до Положення про організацію роботи "Телефону довіри" в облдержадміністрації

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ (062) 307-36-15

КОНТРОЛЬ
терміново

Картка обліку повідомлень

Кореспондент

Адреса кореспондента, конт. телефон

Донецька область

 

 

Дата надходження

Реєстраційний індекс

До кого попередньо звертався, суть попереднього рішення

 

 

 

Категорія заявника

 

Соціальний стан

 

 

Отримувач

Код питання

Донецька облдержадміністрація

 

Короткий зміст

 

Кому доручено виконання

 

Результат виконання

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали