ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.08.2011 р. N 620/А-2011

Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 6 травня 2010 року N 241/А-2010

Відповідно до статей 13 та 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

викласти склад (Розпорядження N 241/А-2010) та Положення про регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (Розпорядження N 241/А-2010), затверджені розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 6 травня 2010 року N 241/А-2010 "Про утворення регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування", у новій редакції (додаються).

 

Голова обласної
державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
06.05.2010 N 241/А-2010
(у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 08.08.2011 N 620/А-2011)

СКЛАД
регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Голова обласної державної адміністрації, співголова регіональної ради

Голова обласної ради, співголова регіональної ради

Координатор політичного діалогу від Асоціації міст України, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, виконавчий секретар ради

Члени регіональної ради:

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Перший заступник голови обласної ради

Заступник голови-керівник апарату обласної державної адміністрації

Керівник апарату обласної ради

Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності

Голова постійної комісії обласної ради з питань будівництва, регіонального розвитку та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини

Голова постійної комісії обласної ради з питань економіки, промисловості, розвитку підприємництва та регуляторної політики

Голова постійної комісії обласної ради з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою

Голова постійної комісії обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

Начальник Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

Начальник Головного управління капітального будівництва облдержадміністрації

Начальник Одеського Головного фінансового управління облдержадміністрації

Голова Ананьївської районної державної адміністрації

Голова Ананьївської районної ради

Ананьївський міський голова

Голова Арцизької районної державної адміністрації

Голова Арцизької районної ради

Арцизький міський голова

Голова Балтської районної державної адміністрації

Голова Балтської районної ради

Балтський міський голова

Голова Березівської районної державної адміністрації

Голова Березівської районної ради

Березівський міський голова

Голова Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

Голова Білгород-Дністровської районної ради

Білгород-Дністровський міський голова

Голова Біляївської районної державної адміністрації

Голова Біляївської районної ради

Біляївський міський голова

Голова Болградської районної державної адміністрації

Голова Болградської районної ради

Болградський міський голова

Голова Великомихайлівської районної державної адміністрації

Голова Великомихайлівської районної ради

Голова Іванівської районної державної адміністрації

Голова Іванівської районної ради

Голова Ізмаїльської районної державної адміністрації

Голова Ізмаїльської районної ради

Ізмаїльський міський голова

Іллічівський міський голова

Голова Кілійської районної державної адміністрації

Голова Кілійської районної ради

Кілійський міський голова

Вилківський міський голова

Голова Кодимської районної державної адміністрації

Голова Кодимської районної ради

Кодимський міський голова

Голова Комінтернівської районної державної адміністрації

Голова Комінтернівської районної ради

Голова Котовської районної державної адміністрації

Голова Котовської районної ради

Котовський міський голова

Голова Красноокнянської районної державної адміністрації

Голова Красноокнянської районної ради

Голова Любашівської районної державної адміністрації

Голова Любашівської районної ради

Голова Миколаївської районної державної адміністрації

Голова Миколаївської районної ради

Голова Овідіопольської районної державної адміністрації

Голова Овідіопольської районної ради

Одеський міський голова

Голова Роздільнянської районної державної адміністрації

Голова Роздільнянської районної ради

Роздільнянський міський голова

Голова Ренійської районної державної адміністрації

Голова Ренійської районної ради

Ренійський міський голова

Голова Савранської районної державної адміністрації

Голова Савранської районної ради

Голова Саратської районної державної адміністрації

Голова Саратської районної ради

Голова Тарутинської районної державної адміністрації

Голова Тарутинської районної ради

Голова Татарбунарської районної державної адміністрації

Голова Татарбунарської районної ради

Татарбунарський міський голова

Теплодарський міський голова

Голова Фрунзівської районної державної адміністрації

Голова Фрунзівської районної ради

Голова Ширяївської районної державної адміністрації

Голова Ширяївської районної ради

Южненський міський голова

Виконавчий директор Одеського регіонального відділення Асоціації міст України

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
06.05.2010 N 241/А-2010
(у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 08.08.2011 N 620/А-2011)

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

1. Регіональна рада з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (далі - Регіональна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою налагодження ефективного діалогу між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з узгодження державних та регіональних інтересів у вирішенні питань збалансованого соціально-економічного розвитку, проведення адміністративно-територіальної реформи, вдосконалення моделі місцевої влади.

2. Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Регіональної ради є:

- налагодження ефективного діалогу між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з узгодження державних та регіональних інтересів у вирішенні питань збалансованого соціально-економічного розвитку шляхом обговорення нагальних проблем та визначення шляхів їх вирішення;

- вивчення суспільно-політичних процесів, що відбуваються в області, розробка узгодженої позиції щодо пріоритетів, стратегії та механізмів забезпечення сталого розвитку області;

- обговорення актуальних питань із забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку області та розробка механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, сприяння об'єднанню зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань;

- підготовка пропозицій щодо здійснення адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, вдосконалення механізму та процедури публічного адміністрування;

- аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

- моніторинг стану виконання актів Президента України з питань регіонального розвитку та підготовка пропозицій щодо підвищення виконавської дисципліни;

- розгляд проектів законодавчих актів з питань регіональної політики і державного будівництва, проектів загальнодержавних та інших державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля та підготовка узгоджених пропозицій щодо врахування у таких проектах інтересів області та специфіки розвитку окремих її адміністративно-територіальних одиниць;

- забезпечення вивчення громадської думки щодо президентських ініціатив, проектів найважливіших актів Президента України, законопроектів, що передбачаються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України, з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади;

- вивчення, узагальнення та розповсюдження вітчизняного та світового досвіду з питань державного будівництва, реформування та розвитку місцевого самоврядування, запровадження стандартів Європейської Хартії місцевого самоврядування, формування та реалізації регіональної політики.

4. Регіональна рада для виконання покладених на неї завдань:

сприяє взаємодії обласної державної адміністрації, обласної ради, органів місцевого самоврядування, депутатських комісій місцевих рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, наукових і громадських організацій з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України з метою виконання покладених на них повноважень і функцій, а також врахування інтересів місцевого самоврядування при прийнятті нормативних та законодавчих актів з питань реформування та розвитку місцевого самоврядування;

розробляє пропозиції щодо виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України на обласному та локальному рівнях;

забезпечує підготовку, видання та поширення друкованої продукції з досвідом роботи органів місцевого самоврядування, матеріалів нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів, виставок тощо, які проводяться Регіональною радою;

розглядає ініціативи органів місцевого самоврядування і вносить пропозиції голові облдержадміністрації та голові обласної ради;

- здійснює інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

5. Регіональна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

- запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

- утворювати тимчасові робочі групи з окремих питань діяльності Регіональної ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, учених, фахівців;

- запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

- користуватися в установленому порядку інформаційно-довідковими базами даних органів влади, органів місцевого самоврядування;

- організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

6. Регіональна рада утворюється у складі двох співголів, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Співголовами Регіональної ради є голова обласної державної адміністрації та голова обласної ради.

Персональний склад Регіональної ради та Положення про неї затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

У разі потреби виконавчий секретар Регіональної ради вносить пропозиції щодо внесення змін до складу ради.

Виконавчий секретар Регіональної ради:

- скликає за дорученням співголів Регіональної ради засідання ради;

- забезпечує організацію діяльності Регіональної ради, підготовку планів роботи ради, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів Регіональної ради, державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

- здійснює моніторинг реалізації рішень Регіональної ради, регулярно інформує співголів Регіональної ради та інших членів ради про хід реалізації рішень;

- представляє за дорученням керівництва Регіональну раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями;

- виконує за дорученням керівництва Регіональної ради інші завдання.

7. Основною організаційною формою роботи Регіональної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на рік.

Засідання Регіональної ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

Засідання Регіональної ради можуть бути виїзними, за територіальним або галузевим принципом, але потреба у таких засіданнях визначається згідно з ініціативою членів ради.

8. Рішення Регіональної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

За результатами засідання Регіональної ради оформлюється протокол, який підписується співголовами та виконавчим секретарем Регіональної ради, а у разі відсутності одного із співголів - головуючим на засіданні та виконавчим секретарем Регіональної ради.

Рішення Регіональної ради мають рекомендаційний характер і доводяться до відома всіх зацікавлених сторін та засобів масової інформації.

Рішення Регіональної ради у разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови обласної ради, рішень обласної ради, внесення пропозицій до Ради регіонів, Асоціації міст України, центральних органів виконавчої влади.

Регіональна рада інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

9. Поточну роботу створених Регіональною радою комісій, робочих груп організовують відповідно їх голови, які призначаються Регіональною радою. Порядок формування та діяльності зазначених комісій, робочих груп визначається Регіональною радою.

10. Підготовка засідань Регіональної ради забезпечується виконавчим секретарем Регіональної ради за сприянням організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали