КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 січня 2012 р. N 67-р

Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 р. N 779

1. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 р. N 779 "Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1041 (Постанова N 1041) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2909), зміни, що додаються.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади у двомісячний строк внести зміни до методики оцінювання роботи та відповідної форми звіту з урахуванням змін, внесених цим розпорядженням.

3. Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами:

запровадити проведення комплексного порівняльно-узагальнюючого соціологічного дослідження інвестиційного клімату регіонів з визначенням рейтингу їх інвестиційної привабливості;

подавати щороку до 25 грудня Кабінетові Міністрів України зведений порівняльний аналітичний звіт щодо інвестиційної привабливості регіонів та їх рейтингу.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. N 67-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 р. N 779

1. Абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"передбачати кошти для проведення оцінювання роботи та комплексного порівняльно-узагальнюючого соціологічного дослідження інвестиційного клімату регіонів з визначенням рейтингу їх інвестиційної привабливості і висвітлення результатів у засобах масової інформації;".

2. У додатку 1 до розпорядження:

1) у розділі "Центральні органи виконавчої влади":

в абзаці першому слова "валова додана вартість" замінити словами "валовий регіональний продукт", а слова "дебіторська та кредиторська заборгованість, стан виробничих потужностей та ресурсної бази," виключити;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"Обсяг капітальних інвестицій.

Обсяг прямих іноземних інвестицій.".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

в абзаці сьомому слова "(Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002 - 2010 роки, Програма "Інвестиційний імідж України" тощо)" замінити словами "з інвестиційної діяльності";

2) у розділі "Місцеві органи виконавчої влади (додатково крім перелічених вище)":

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Інвестиційна інфраструктура (кількість індустріальних парків, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки розвитку підприємництва, кредитних спілок, лізингових та інших небанківських фінансових установ, консалтингових, юридичних компаній, бізнес-асоціацій, об'єднань підприємців).";

абзац п'ятий після слова "перевезень," доповнити словами "протяжність доріг з твердим покриттям,", а після слова "кількість" - словами "автобусних/залізничних".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали