ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.02.2012 р. N 231

Київ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2011 N 499

Відповідно до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", Закону України "Про волонтерську діяльність" (Закон N 3236-VI), рішень Київської міської ради від 08.02.2007 N 61/722 "Про угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу" та від 15.07.2010 N 1273/4711 "Про затвердження Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (зі змінами та доповненнями), з метою належної організації підготовки та роботи волонтерів під час обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2011 N 499 "Про забезпечення підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві" (Розпорядження N 499):

1.1. В пункті 1 розпорядження слова та символи "(додаток 1)" замінити словами та символом ", що додається";

1.2. В пункті 2 розпорядження слова та символи "(додаток 2)" замінити словами та символом ", що додається".

2. Затвердити зміни до Концепції підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві, затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2011 N 499 "Про забезпечення підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві" (Розпорядження N 499), виклавши її в редакції, що додається.

3. Затвердити зміни до Плану заходів щодо підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2011 N 499 "Про забезпечення підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві" (Розпорядження N 499), виклавши його в редакції, що додається.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06.04.2011 N 499
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10.02.2012 N 231)

КОНЦЕПЦІЯ
підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві

1. Загальні положення

1.1. Преамбула

Обрання України і Польщі країнами для проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу актуалізувало міждержавні зв'язки, в тому числі на рівні футбольних асоціацій, громадських організацій. Підготовка до чемпіонату вимагає об'єднання зусиль щодо обміну досвідом та пошуків шляхів для ефективного вирішення проблем, пов'язаних із прийомом та забезпеченням комфортного перебування вболівальників усього світу у країнах - господарях турніру.

Волонтерська діяльність завжди була частиною кожного суспільства. Загальна Декларація про волонтерську діяльність (прийнята міжнародною радою директорів Міжнародної Асоціації Волонтерських Зусиль) тлумачить її як основу побудови та розвитку громадянського суспільства, яка втілює в собі найшляхетніші прагнення людства до миру, свободи, безпеки та справедливості. У широкому розумінні волонтерська діяльність передбачає вчинки та дії людини, які не приносять матеріального зиску і є добровільним внеском у збільшення добробуту певної спільноти чи суспільства.

Поняття "волонтер" визначається в Законі України "Про волонтерську діяльність" (Закон N 3236-VI) як фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі.

Волонтерство може набувати будь-яких форм: від традиційної сусідської взаємодопомоги до дії, спрямованої на вирішення соціальних конфліктів чи проблем бідності. Волонтерська діяльність може проявлятися в будь-якій галузі суспільної взаємодії, в тому числі у фізичній культурі і спорті.

Використання волонтерської допомоги у спорті є специфічною соціальною програмою, яка має застосування не лише у сфері формування здорового способу життя, а й у сфері взаємодії між державою та громадськими вітчизняними й зарубіжними організаціями. Досвід залучення волонтерів з різних країн світу широко використовувався під час проведення чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині та фінальних матчів чемпіонату Європи з футболу 2008 року у Швейцарії та Австрії. В таких проектах взаємодія між державними та недержавними організаціями набувала якісно нових ознак. Громадські прагнення волонтерів отримували серйозну організаційно-фінансову підтримку з боку держави.

Активізація та вихід на якісно новий рівень волонтерського руху в місті Києві дозволить не лише гідно прийняти гостей європейського чемпіонату, а також сприятиме загальному підвищенню соціальної та громадської активності молоді та мешканців міста Києва.

Концепція підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу розроблена в рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Вона є механізмом, який може забезпечити виконання завдань, поставлених перед приймаючим містом щодо підготовки волонтерів.

Виконавці:

Відповідальні виконавці:

- Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Співвиконавці:

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту;

Головне управління з питань реклами;

Головне управління культури;

Головне управління охорони здоров'я;

Головне управління транспорту та зв'язку;

Головне управління комунального господарства;

Управління преси та інформації.

За співпраці зі структурами:

- Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;

- Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

- Всеукраїнським громадським центром "Волонтер";

- Центром соціальних технологій (Київ);

- Київською міською організацією Товариства Червоного Хреста України;

- Київською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України;

- Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи НАПН України і МОН України;

- Радою ректорів Київського вузівського центру;

- Радою профспілки працівників освіти і науки м. Києва;

- Студентською профспілковою асоціацією м. Києва;

- Студентською радою м. Києва;

- Київським міським центром зайнятості;

- Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- Київським міським центром екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф.

Нормативно-правові засади

- Закон України від 19.04.2007 N 962-V "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні";

- Закон України від 19.04.2011 N 3236-VI "Про волонтерську діяльність" (Закон N 3236-VI);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Постанова N 357);

- Рішення Київської міської ради від 08.02.2007 N 61/722 "Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 - 2012 року з футболу";

- Рішення Київської міської ради від 15.07.2010 N 1273/4711 "Про затвердження Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

1.2. Мета та завдання

Стратегічна мета: створення передумов для активізації та організаційного становлення потужного волонтерського руху в м. Києві.

Мета: забезпечення чемпіонату Європи 2012 року з футболу активною волонтерською підтримкою.

Завдання:

- обґрунтування кількісних, функціональних та логістичних потреб міста Києва щодо підготовки волонтерів до чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- розробка та організаційне забезпечення управлінської структури;

- розробка технології та реалізація програми відбору волонтерів;

- розробка та реалізація програм практично-мовної підготовки волонтерів;

- розробка та реалізація інформаційно-просвітницької кампанії "Київ - місто європейського спорту та української гостинності";

- забезпечення ефективної роботи волонтерів під час фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- створення та організаційне становлення Центру волонтерського руху міста Києва.

1.3. Етапи реалізації:

1 етап - організаційний (лютий 2011 року - березень 2011 року)

Передбачається:

обґрунтування кількісних, функціональних та логістичних потреб міста Києва щодо підготовки волонтерів до чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

створення управлінської структури;

підготовка нормативно-розпорядчої бази;

розробка програми інформаційно-просвітницької кампанії "Київ - місто європейського спорту та української гостинності";

розробка технології відбору волонтерів;

розробка програми та навчально-методичного забезпечення практично-мовної підготовки волонтерів;

обґрунтування кадрової політики;

створення Центру волонтерського руху м. Києва.

2 етап - практичний (квітень 2011 - травень 2012 року)

Передбачається:

створення опорних центрів практично-мовної підготовки волонтерів;

реалізація кадрової політики;

реалізація програми відбору волонтерів;

реалізація програми практично-мовної підготовки волонтерів;

забезпечення логістичних потреб волонтерів.

3 етап - активний (червень 2012 року - липень 2012 року)

Передбачається:

створення Центру управління та оперативного менеджменту "Київський волонтер";

планування та облаштування зон дислокації волонтерів;

організація роботи волонтерів;

координація діяльності волонтерів;

оперативний менеджмент.

4 етап - підсумковий (липень 2012 року - серпень 2012 року)

Передбачається:

підведення підсумків роботи волонтерів під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Києві;

підготовка організаційно-звітної документації щодо виконання Концепції;

здійснення заходів щодо відзначення роботи кращих волонтерів;

подальше становлення Центру волонтерського руху м. Києва.

Очікувані результати

Організаційний етап: створено управлінську структуру, розроблено відповідну нормативно-розпорядчу та навчально-методичну базу для реалізації Концепції.

Практичний етап: проведено відбір та здійснено практично-мовну підготовку запланованої кількості волонтерів, визначено функціональні обов'язки волонтерів та конкретні місця їх дислокації, створено та розпочато діяльність міського Центру управління та оперативного менеджменту "Київський волонтер", забезпечено логістичні потреби волонтерів.

Активний етап: організовано діяльність волонтерів та забезпечено координацію з усіма структурами, задіяними під час проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Києві.

Підсумковий етап: підведено підсумки роботи волонтерів під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Києві, підготовлено організаційно-звітну документацію щодо виконання програми, реалізовано інформаційно-просвітницьку програму "Київ - місто європейського спорту та української гостинності", здійснено заходи щодо відзначення роботи волонтерського активу.

2. Оцінка потреб міста Києва щодо підготовки волонтерів до чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2.1. Оцінка кількісних потреб

Під час розрахунку оптимальної кількості волонтерів для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Києві використовувалися:

• досвід інших країн щодо проведення міжнародних масових заходів;

• досвід проведення попередніх чемпіонатів Європи з футболу;

• потреби міста Києва як столиці України та приймаючого міста.

Також у розрахунку оптимальної кількості волонтерів враховано можливі невиходи волонтера на чергування у зв'язку з сімейними обставинами або з причини захворювання. Крім того, волонтери чергуватимуть у 2 зміни, тобто на одну функціональну позицію чергування потрібно щонайменше 2 волонтери.

До особливих потреб міста Києва як приймаючого міста можна віднести мовно-функціональну підтримку медичних працівників та працівників правоохоронних органів, оскільки власне ці структури матимуть постійний безпосередній контакт із вболівальниками з-за кордону. Крім того, Київ як столиця України має забезпечити низку презентаційних та вітальних акцій, які розкривали б іноземним вболівальникам історію та культуру нашої країни, створювали атмосферу свята та доброзичливості.

За результатами отриманих офіційних запитів щодо необхідної кількості волонтерів від інших структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, які будуть брати безпосередню участь у підготовці УЄФА ЄВРО-2012, було визначено, що оптимальна кількість волонтерів у місті Києві - 2 тисячі осіб.

2.2. Оцінка функціональних потреб

Основною метою волонтерської участі в обслуговуванні фінального матчу турніру чемпіонату Європи з футболу у 2012 році є створення комфортних умов як для гостей, так і для мешканців Києва, а також гідна презентація міста Києва - європейської столиці з європейськими традиціями гостинності.

Обґрунтування функціональних потреб щодо підготовки волонтерів базується на аналізі світового та українського досвіду волонтерства, вивченні інформаційних, аналітичних матеріалів та результатів опитування експертів щодо специфіки проведення масових заходів за участі великої кількості іноземців.

Проведені дослідження дали змогу виокремити шість основних функцій діяльності волонтерів під час УЄФА ЄВРО-2012: інформаційну, організаційну, презентаційну, комплексної допомоги, мовно-функціональної підтримки та самоврядувальну. Крім того, основною функцією волонтерської діяльності, яка реалізовується в усіх інших, є комунікативна (мовна) допомога, адже найважливішим фактором забезпечення комфортного і безпечного перебування гостей та учасників фінального турніру в Києві є взаєморозуміння між усіма учасниками комунікативного процесу.

Інформаційна функція передбачає формування безперешкодного інформаційного каналу від надавачів послуг (готелі, транспорт, дозвілля, харчування, медична та правова допомога, банківські послуги та послуги зв'язку тощо) до користувачів цих послуг. Реалізація цієї функції може відбуватись як із застосуванням матеріальних носіїв (довідники, інформаційні буклети, мапи тощо), так і безпосередньо в режимі інтерактивного спілкування.

Інформаційна функція реалізується переважно в таких специфічних зонах: місцях масового прибуття вболівальників та на транспорті (аеропорти, вокзали, вузлові станції метро, основні транспортні розв'язки), місцях проживання вболівальників (готелі, фан-кемпінги, спеціалізовані гуртожитки, автомобільні стоянки, паркінги тощо), місцях масового перебування вболівальників (фан-зони, майдани та парки відпочинку центральної частини міста, 1,5-кілометрова зона навколо НСК "Олімпійський" тощо).

Відповідно до специфічних зон актуалізуються функціональні обов'язки волонтерів.

У місцях прибуття вболівальників завдання волонтерів полягає в активній (ініціативній) інформаційній допомозі. Волонтери мають володіти інформацією:

щодо маршрутів різних видів транспорту (номери маршрутів, вартість проїзду, місця пересадки), якими можна дістатися до місця проживання чи місця проведення заходів;

щодо місць, де можна зупинитися на відпочинок (адреси готелів, гуртожитків, фан-кемпінгу, орієнтовні ціни та умови проживання тощо);

щодо місць харчування (адреси та назви ресторанів, кафе, мереж швидкого харчування з орієнтовними цінами);

щодо місць та програм заходів, які відбуваються в місті під час проведення чемпіонату (назви заходів, орієнтовна вартість квитків, місце проведення заходів та маршрути, якими можна до них дістатися);

щодо місць розташування фан-зон та стадіонів (каси продажу квитків, вартість квитків, графік проведення матчів, місця продажу сувенірів УЄФА та міста Києва тощо).

У місцях проживання вболівальників, окрім інформаційної допомоги, волонтери можуть здійснювати організаційні функції. Наприклад, для гостей, що проживають у гуртожитку, організувати невелику екскурсію, під час якої виступити в якості гіда-перекладача (за необхідності), допомогти в організації харчування (заклади харчування розташовані поблизу, середня вартість сніданку, обіду, вечері), а також у з'ясуванні організаційно-технічних питань (швидкий ремонт взуття, поповнення рахунку телефону, розташування банкоматів та пунктів обміну валют, медичних закладів тощо). Також передбачається надання інформаційних послуг власникам авто на паркінгах та буферних зонах.

У місцях масового перебування вболівальників, гостей та мешканців міста функції волонтерів полягають у здійсненні інформаційно-організаційної допомоги (оперативна допомога у позаштатних ситуаціях, координація дій з правоохоронними органами, медичними закладами, антитерористичними підрозділами тощо).

Відповідно до Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу для забезпечення атмосфери футбольного свята в місті планується створення фан-зони на Хрещатику, Майдані Незалежності та по вул. Великій Васильківській від Бессарабської площі до НСК "Олімпійський".

Основними функціональними завданнями волонтерів у цьому місці буде комунікативно-мовний супровід іноземних вболівальників, забезпечення їх вільного спілкування з місцевими вболівальниками, надання інформаційної підтримки, презентація української культури та історичних місць Києва.

Реалізація інформаційної функції волонтерами відбуватиметься як у стаціонарних, так і в пересувних інформаційних пунктах. При цьому волонтери мають бути забезпечені певним спорядженням: довідниками, інформаційними буклетами, мапами міських маршрутів, місць розташування готелів, пунктів сфери обслуговування, програмами мистецьких та спортивних заходів, буклетами про екскурсійні та туристичні маршрути містом тощо.

Організаційна функція передбачає координування взаємодії між вболівальниками, гостями міста та структурами, задіяними в обслуговуванні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, забезпечення охорони правопорядку та надання першої допомоги (медичної, правової, технічної), а також безпосередню організаційну підтримку та забезпечення життєдіяльності вболівальників у місцях перебування та проживання: під час фан-заходів, у фан-зонах, фан-кемпінгах, фан-посольствах. Окрім забезпечення взаємодії між різними структурами, волонтер може самостійно організовувати культурно-екскурсійні програми, допомагати організовувати дозвілля груп гостей та вболівальників тощо.

Діяльність волонтерів у фан-зонах передбачає регулювання та координацію потоків уболівальників до місць проведення масових заходів, сприяння взаємодії між уболівальниками, гостями фан-зони та органами правопорядку, медичними службами, представниками футбольної асоціації, запобігання конфліктів між фанатами різних футбольних клубів, організацію спілкування.

У фан-кемпінгах реалізація організаційної функції передбачає забезпечення максимально комфортних умов проживання та атмосфери свята для вболівальників, безпосередню участь волонтерів у розв'язанні проблем, пов'язаних із безпекою перебування, охороною здоров'я, а також технічними негараздами, що можуть трапитися з уболівальниками (втрата документів, крадіжка, напад, раптова хвороба, консультації щодо діяльності банків, пошти, телефонного та електронного зв'язку). Комплексна допомога, насамперед, передбачає комунікативну та мовну підтримку людини, що потрапила в складну ситуацію.

Основні напрямки роботи волонтерів у фан-кемпінгах:

акредитація - реєстрація вболівальників, надання відповідних карток-підтверджень;

зустріч та розміщення - супровід вболівальників від місця реєстрації до конкретного місця для ночівлі;

планування, облаштування фан-кемпінгу та брендування - визначення та відокремлення місць для вболівальників, розробка та реалізація концепції фан-кемпінгу - "брендінгова" кампанія;

інформаційні пункти - надання необхідної інформації вболівальникам.

Фан-посольства є основними пунктами підтримки вболівальників конкретної команди. Під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Києві функціонуватимуть фан-посольства для вболівальників усіх команд, матчі між якими проводитимуться у місті, та польське фан-посольство.

Основними завданнями волонтерів цього підрозділу є:

реєстрація членів фан-посольств;

сприяння їх розміщенню для тимчасового проживання в Києві;

співпраця з організаторами фан-посольств;

організаційне забезпечення роботи штабів фан-посольств;

надання компетентної інформації вболівальникам щодо наявності квитків на матчі, розміщення фан-зон, місцевого законодавства, правил поведінки на стадіоні тощо;

організація дозвілля вболівальників;

надання довідкової інформації про екскурсії в місті, розклад матчів, маршрути та розклад руху громадського транспорту тощо;

допомога в екстрених непередбачуваних ситуаціях.

Служба "Гаряча лінія" передбачає надання необхідної інформації іноземною мовою.

Робота волонтерів у пунктах "Загублено", "Знайдено" передбачає надання гостям Києва необхідної інформації щодо втрачених та знайдених речей.

Реалізація презентаційної функції передбачає проведення презентаційно-мистецьких акцій, організацію виступів танцювальних, хорових, музичних художніх колективів; розповсюдження рекламно-презентаційних матеріалів, спрямованих на пропаганду української культури та ознайомлення гостей Києва з визначними історичними, архітектурними особливостями столиці.

Функція комплексної допомоги реалізується в таких напрямах:

• обслуговування людей з особливими потребами;

• комплексна підтримка роботи медіа-служб.

Обслуговування людей з особливими потребами передбачає комплексну допомогу та супровід. Особлива увага при цьому приділятиметься спілкуванню з такими людьми та надання їм інформаційної підтримки. Формуватимуться підрозділи волонтерів відповідно до конкретних потреб та запитів.

Комплексна підтримка роботи медіа-служб передбачає:

акредитацію журналістів - реєстрацію, надання відповідних беджів;

IT-забезпечення медіа центру - технічне обслуговування центру;

інформаційний супровід - надання необхідної інформації журналістам;

роботу власних кореспондентів - передання найсвіжішої інформації з місця подій організаторам чемпіонату та власне журналістську роботу.

Функція мовно-функціональної підтримки передбачає:

• надання мовно-функціональної підтримки службам охорони здоров'я та медичного забезпечення в лікарнях, каретах швидкої медичної допомоги, стаціонарних та пересувних пунктах надання медичної допомоги організації Червоного Хреста України тощо. При цьому виконуватимуться завдання: мовна підтримка лікарів, реєстрація хворих, надання довідкової інформації, функціональна підтримка у наданні першої медичної допомоги тощо;

• надання мовно-функціональної підтримки службам безпеки та охорони правопорядку в міліцейських дільницях, групах охорони правопорядку, дорожньо-патрульних постах ДАІ. Завдання: мовна підтримка, реєстрація звернень, інформаційно-довідкова робота, функціональна підтримка служб;

• надання мовно-функціональної підтримки службам надзвичайних ситуацій у центрах реагування на надзвичайні ситуації, групах надання екстреної допомоги, групах швидкого реагування тощо. Завдання: мовна підтримка, реєстрація звернень, інформаційно-довідкова робота, функціональна підтримка служб.

Такі підрозділи волонтерів готуватимуться та комплектуватимуться відповідно до запитів міських служб, з якими буде узгоджено безпосередні функціональні завдання для волонтерів та місця їх дислокації.

Мовна підтримка "рідкісними" мовами. Під час відбору волонтерів передбачається створення бази даних про волонтерів, які володіють менш поширеними іноземними мовами (японська, китайська та ін.). Така база даних має бути доступною для всіх екстрених служб, які обслуговуватимуть чемпіонат з метою залучення волонтерів у разі виникнення потреби.

Самоврядувальна функція передбачає забезпечення роботи волонтерського центру та забезпечення сервісних умов для волонтерів, зокрема:

акредитацію волонтерів - реєстрацію, надання відповідних беджів та форми волонтера;

організацію харчування волонтерів;

ведення табелю їх виходу на роботу;

здійснення контролю та координації діяльності волонтерських груп;

підтримку зв'язку з відповідальними за функціональні напрями роботи, членами Центру управління та оперативного менеджменту "Київський волонтер";

реагування на екстрені та позаштатні ситуації;

кур'єрську службу - доставка води та інших необхідних речей волонтерам та координаторам.

2.3. Оцінка логістичних потреб

Завдання

Опис

Укладання угод про надання волонтерських послуг

Цей документ визначає правила співпраці та гарантує відповідні умови роботи до та під час турніру УЄФА ЄВРО-2012 у Києві

Страхування

Передбачається страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги відповідно до чинного законодавства України

Екіпіровка волонтера

Волонтер забезпечується комплектом форми

Харчування

Волонтер забезпечується як мінімум одноразовим харчуванням та питною водою

Забезпечення мобільності

Забезпечення проїзними квитками на всі види громадського міського транспорту

Забезпечення зв'язку

Придбання sim-карток волонтерам одного оператора

Створення сервісних центрів для відпочинку волонтерів

Створення та забезпечення діяльності сервісного центру на базі Київського міського будинку вчителя (обслуговуватиме волонтерів, які працюватимуть на головних культурних об'єктах у центрі столиці, в офіційній фан-зоні УЄФА ЄВРО-2012™). Створення сервісного центру для волонтерів на базі спеціалізованої школи N 53 (обслуговуватиме волонтерів, які працюватимуть на головних транспортних розв'язках, станціях метрополітену, центральному вокзалі ст. Київ-Пасажирський, річковому вокзалі, у медичних установах тощо.) Створення сервісного центру для волонтерів на базі загальноосвітньої школи N 78 (обслуговуватиме волонтерів, які працюватимуть у 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський")

3. Управлінська структура

Створення окремої міжвідомчої управлінської структури та надання їй відповідних повноважень обумовлено необхідністю вирішення завдань різного рівня та обсягу (стратегічних, тактичних та оперативних). Пропонується створення такої управлінської структури, яка б на кожному з етапів реалізації Концепції виконувала специфічні необхідні функції.

Так, на 1 (організаційному) та 2 (практичному) етапах пропонується створення Організаційного штабу, до складу якого входили б відповідальні представники структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації та організацій-партнерів, вищих навчальних закладів та наукових установ, студентського самоврядування, задіяних у реалізації завдань, визначених Концепцією підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві.

Організаційний штаб має забезпечити виконання таких завдань:

- розробку та реалізацію Концепції;

- забезпечення стратегічного планування роботи;

- реалізацію кадрової політики;

- юридичну підтримку.

На 3 (активному) етапі створюється Центр управління та оперативного менеджменту "Київський волонтер", до складу якого входять: координатор волонтерської служби, керівники функціональних напрямів, керівники функціональних підрозділів, лідери волонтерських груп. Центр виконує такі завдання:

- забезпечення організації та координації роботи волонтерів за функціональними напрямами та ключовими місцями дислокації;

- здійснення оперативного менеджменту під час проведення чемпіонату.

  

Координатор волонтерської служби приймаючого міста організовує, координує підготовку та роботу волонтерської служби, затверджує графік роботи підрозділів, забезпечує зв'язок між волонтерською службою та органами, залученими до організації УЄФА ЄВРО-2012 у м. Києві.

Керівники функціональних напрямів організовують та забезпечують роботу підрозділів волонтерської служби за шістьма визначеними напрямами.

Підрозділи волонтерської служби створюються відповідно до визначених зон відповідальності. Керівники підрозділів є штатними працівниками та залучаються до роботи волонтерської служби приймаючого міста на початку 2012 року. До основних завдань керівників підрозділів належить: участь у проведенні кваліфікаційного відбору волонтерів, організація роботи власного підрозділу - розроблення графіку роботи волонтерів у кожному із напрямків, визначення лідерів напрямків та лідерів груп, забезпечення виконання завдань кожного із підрозділів та напрямів, видача волонтерам посвідчень, обладнання, проїзних квитків (якщо це передбачено) та інших засобів, необхідних для виконання обов'язків, проведення додаткових зборів для волонтерів, звіт про роботу підрозділу координатору волонтерської служби.

Лідери напрямків підзвітні безпосередньо керівникам підрозділів та допомагають останнім в організації роботи напрямку. Лідерів напрямків визначає керівник підрозділів за погодженням з координатором волонтерської служби. Для кращої координації роботи волонтерської служби та ефективної організації передбачених заходів напрямки волонтерської служби поділено на "групи", кожна з яких складається із 20 осіб, її очолює лідер групи. Лідери групи підзвітні безпосередньо лідерам напрямків та керівникам підрозділів. Лідерів групи визначають керівники підрозділів.

Особливою управлінською одиницею є Центр волонтерського руху міста Києва, який створюється на 1 (організаційному) етапі. До складу Центру входитимуть представники студентського волонтерського активу за кожним функціональним напрямом. Після закінчення чемпіонату Центр має забезпечити подальший розвиток волонтерського руху в м. Києві та розширення сфери діяльності.

4. Інформаційно-просвітницька підтримка

4.1. Інформаційно-просвітницька кампанія "Київ - місто європейського спорту та української гостинності"

Досвід діяльності громадських організації, зокрема молодіжних, свідчить, що суспільно-корисні дії активізуються, коли до них є відповідна увага з боку державних, місцевих органів влади та ЗМІ.

Проведення УЄФА ЄВРО-2012 може відіграти суттєву консолідуючу роль в українському суспільстві за умови, якщо всі зусилля будуть скоординовані, відкриті та спрямовані на досягнення спільної мети: створення спортивного свята, в якому кожен відчує власний внесок.

Відтак, призначенням Інформаційно-просвітницької кампанії "Київ - місто європейського спорту та української гостинності" є:

• забезпечення консолідуючої ролі УЄФА ЄВРО-2012 в українському суспільстві;

• створення спортивного свята, в якому кожен відчує власний внесок;

• пропаганда здорового способу життя;

• підняття престижу волонтерського руху.

Інформаційно-просвітницька кампанія виконує специфічні завдання на кожному з етапів:

- на 1 (організаційному) етапі - пошук партнерів;

- на 2 (практичному) етапі - залучення волонтерів;

- на 3 (активному) етапі - висвітлення подій;

- на 4 (підсумковому) етапі - висвітлення результатів.

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії передбачає:

- розробку цілісного плану проведення рекламної кампанії у засобах масової інформації;

- інформування громадськості про всі етапи реалізації програми;

- налагодження співпраці з вищими навчальними закладами м. Києва (виступи на засіданнях Ради ректорів Київського вузівського центру та Ради директорів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації м. Києва, проведення семінарів-нарад з проректорами з виховної роботи вищих навчальних закладів, проведення членами робочої групи та студентським активом зустрічей зі студентами безпосередньо у вищих навчальних закладах м. Києва);

- налагодження співпраці та складання плану спільних дій зі студентськими та молодіжними організаціями: Студентською радою м. Києва, студентською профспілковою асоціацією м. Києва, Київським міським центром зайнятості, Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та ін.;

- участь організаторів та студентського волонтерського активу у спеціальних науково-практичних семінарах та конференціях з питань діяльності волонтерів, які проводяться у приймаючих містах УЄФА ЄВРО-2012;

- проведення відкритих уроків у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва "Ми - господарі Євро-2012";

- проведення Міського молодіжного фестивалю "Відкрий Україну для інших";

- проведення загальноміського конкурсу серед студентської молоді "Іміджевий стиль київського волонтера";

- створення літопису волонтерського руху м. Києва;

- налагодження співпраці з посольствами тощо.

Офіційна реєстрація волонтерів, первинна обробка та сортування інформації, створення бази даних про волонтерів відбуватиметься на сайті Приймаючого міста Києва.

Успішна реалізація інформаційно-просвітницької кампанії "Київ - місто європейського спорту та української гостинності" суттєво підвищить загальну ефективність підготовки волонтерів і зможе дійсно впливати на створення навколо волонтерського руху "ореолу" патріотизму, зміцнюючи таким чином соціально позитивні настрої в суспільстві.

5. Відбір волонтерів

Концепція відбору волонтерів складається з чотирьох компонентів: технології відбору, критеріїв відбору, процедури відбору та результатів відбору.

5.1. Технологія відбору

Під технологією відбору розуміється послідовність заходів, які необхідно здійснити для ефективного проведення відбору кандидатів у волонтери. До неї включено:

1 етап. Формування комісії з відбору кандидатів, визначення її статусу і повноважень, уточнення та узгодження критеріїв та процедур відбору; забезпечення програмно-технічної та організаційної діяльності; створення www-сайту.

2 етап. Оголошення про проведення набору бажаючих взяти участь у Програмі "Київський волонтер".

3 етап. Отримання та обробка реєстраційних форм від кандидатів, формування первинної бази даних кандидатів, комплектування списків на проведення співбесід. Цей етап технології відбору волонтерів передбачає відповідну технічну, організаційну та програмну підтримку.

4 етап. Проведення співбесід з кандидатами у волонтери.

5 етап. Прийняття рішення про відбір кандидата, формування списків навчальних груп. Призначення термінів навчання, визначення первинної організаційної структури волонтерських загонів.

5.2. Критерії відбору волонтерів

Загальні вимоги до волонтера:

1. Високий рівень суспільної свідомості, усвідомлення, що:

• волонтерська діяльність не є примусовою;

• волонтерська діяльність базується на прагненні допомогти;

• волонтерство - це справа, зроблена без попередньої думки про фінансову винагороду;

• волонтерська діяльність - це робота, а не гра.

2. Позитивна мотивація:

• навчитися будувати соціальні стосунки,

• одержати нові знання та навички,

• знайти підтримку й друзів,

• відчути себе здатним щось зробити,

• відчути себе потрібним і корисним,

• випробувати себе у тій чи іншій справі,

• реалізувати свою майстерність,

• отримати визнання і певний статус,

• відчути себе причетним до спільноти.

Формальні критерії відбору:

• вік волонтера станом на 8 червня 2012 року - щонайменше 18 років;

• базове володіння англійською (німецькою, французькою) мовою;

• відсутність судимостей;

• добре здоров'я.

5.3. Процедура відбору

Процедура відбору передбачає наявність у кандидатів відповідних особистісних характеристик та навичок, зокрема таких, як активна життєва позиція, ініціативність, комунікабельність, емоційна стабільність, толерантність, дисциплінованість, організованість, грамотність.

У процесі проведення співбесіди має бути з'ясовано стан здоров'я кандидата (наявність хронічних захворювань) та наголошено на необхідності дотримуватися здорового способу життя, аби запобігти ймовірних негараздів із здоров'ям, які стануть на перешкоді участі у волонтерській програмі.

Окремо необхідно приділити увагу щодо пошуку можливості залучення до волонтерської діяльності людей з обмеженими можливостями. З цією метою варто провести додаткові консультації з Асоціацією інвалідів України.

До процедури відбору належить первинна автоматизована обробка інформації, що надійшла на сайт Приймаючого міста Києва. Оператор оцінює відповідність формальним критеріям заповнення реєстраційної форми, оформляє індивідуальну картку кандидата та формує списки і графік проведення співбесід.

Наступний етап проведення процедур відбору - це співбесіда.

Співбесіда дає змогу отримати інформацію про реальний рівень мотивації кандидата. Співбесіду проводять представники тренерсько-викладацької команди.

Вони здійснюють аналіз відповідності індивідуально-психологічних характеристик кандидата вимогам до волонтера, визначають рівень емоційної стабільності волонтера та його готовність до навчання.

За результатами співбесіди відбірковою комісією приймається рішення щодо відбору кандидата для участі у навчанні.

5.4. Результати відбору

Оскільки до підготовки волонтерів і стюардів передбачається залучити близько 2000 осіб, це вимагає від організаторів усвідомлення того, що така армія має бути чітко організованою та керованою. Для цього пропонується під час відбору та у процесі підготовки (на базі навчальних груп) формувати загони (групи) під керівництвом обраного (контрольованого) лідера та підпорядковувати їх новоствореному Центру волонтерського руху м. Києва. Центр забезпечуватиме подальшу підтримку мотивації та набуття практики в реальних умовах шляхом залучення волонтерів до участі в усіх мистецьких та спортивних заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів, що проводитимуться у м. Києві. Для додаткової мотивації участі у волонтерському русі планується проведення спільних навчально-тренувальних семінарів за участі волонтерів з усіх приймаючих міст України та Польщі.

Цілком ймовірно, що за час підготовки до проведення УЄФА ЄВРО-2012 може виникнути ситуація, коли дехто із волонтерів відмовиться від участі у волонтерському русі. На такий випадок відбіркова комісія має сформувати додатковий список кандидатів, які у разі необхідності будуть запрошені до навчання та участі.

6. Практично-мовна підготовка волонтерів

Основною метою практично-мовної підготовки волонтерів є максимальне забезпечення їх психологічної, практичної та мовної готовності до ефективної роботи під час чемпіонату, що передбачає: формування загального уявлення про роль волонтерства в міжнародних спортивних заходах; місце та функціональні завдання кожного учасника в цьому великому і важливому проекті; посилення позитивної мотивації щодо участі у проекті; формування практичних навичок щодо організації та координації діяльності великих груп людей, аналізу та оцінки ситуації, пошуку шляхів запобігання протиправних або соціально-небажаних проявів поведінки, орієнтування у невизначених або позаштатних ситуаціях; формування комунікативних навичок спілкування, презентації, аргументації та контраргументації.

6.1. Розробка навчальної програми практичної підготовки волонтерів з урахуванням специфіки їх діяльності

При розробці навчальної програми практичної підготовки волонтерів було враховано основні функції, які мають забезпечуватися волонтерами під час фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

В якості методологічної бази для формування програми практично-мовної підготовки було використано сучасні науково-практичні підходи до навчання дорослих.

Особливістю підготовки волонтерів є необхідність у короткий термін опанувати доволі великий специфічний обсяг теоретичного та практичного матеріалу. Саме тому було використано методику контекстного навчання, яке передбачає предметне та соціальне моделювання майбутньої професійної діяльності, а засвоєння абстрактних знань лише накладається на канву цієї діяльності. Найбільш адекватними для цього є активні форми і методи навчання: аналіз конкретних ситуацій, розв'язування професійних задач, проблемні методи, ділові та рольові ігри, науково-дослідницька робота, стажування. Організована за теорією контекстного навчання діяльність набуває особистісного смислу, оскільки в ній проглядаються ознаки майбутньої професійної діяльності, що забезпечує особистісне включення слухачів до процесу пізнання і професійного становлення.

До програми включено 4 основних навчальних модулів:

"Волонтерство і спорт" (теоретичний): ідеологія та філософія волонтерства, історія волонтерського руху, зміст і форми волонтерської діяльності, етика та етикет волонтерської діяльності, принципи, права і обов'язки волонтера, обмін досвідом волонтерської діяльності під час останніх чемпіонатів Європи та світу, функції та дії волонтера під час обслуговування фінального матчу турніру чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Основні навчальні форми: інтерактивні лекції, дискусії та круглі столи, зустрічі з представниками волонтерського руху м. Києва, розробка моделі поведінки волонтера під час проведення заходів чемпіонату Європи з футболу (рольові та ситуаційні ігри).

"Організаційно-технологічна підготовка волонтерів" (теоретично-практичний): організація та координація діяльності волонтерів; взаємодія з правоохоронними органами та представниками організаторів турніру; технології та організація надання оперативної медичної, технічної, правової допомоги; основні форми та методи здійснення діяльності та її правові засади.

Окремої уваги заслуговує тема безпеки. Вона має бути презентована у двох основних аспектах: як безпека самих волонтерів, так і убезпечення перебування вболівальників і фанатів у м. Києві.

Ця частина програми практичної підготовки волонтерів, окрім ознайомлення з нормативно-правовою базою, включає:

- формування здатності ретранслювати основні правові норми вболівальникам і фанатам;

- формування вміння розпізнавати наміри оточуючих щодо скоєння правопорушень, організації масового безладу, сутичок та бійок;

- запобігання таким діям через моніторинг поведінки вболівальників (вербально-невербальні наміри, стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння);

- виявлення наявності серед фанатів і вболівальників осіб, схильних до девіантної поведінки, як ймовірних лідерів і організаторів сутичок між групами фанатів та з органами правопорядку;

- формування навичок поведінки в умовах можливого виникнення бійок та масового безладу і пов'язаним із цим можливим отриманням тілесних ушкоджень та псуванням майна;

- формування навичок поведінки у разі виникнення пожежі, хімічного отруєння, техногенної аварії, загрози масової паніки та некерованих дій натовпу.

Основні навчальні форми: інтерактивні лекції, організаційно-діяльнісні ігри, зустрічі з представниками правоохоронних органів та служб міста, практичні та індивідуальні завдання, тренінги з представниками МНС, медицини тощо.

"Соціально-психологічна підготовка волонтерів" (теоретично-практичний): психологія групи (групова динаміка, механізми групової динаміки, групові установки та соціальні стереотипи), психологія натовпу (психологічні характеристики великих соціальних груп, соціальні впливи у групах і в міжгрупових стосунках), особливості поведінки людини в натовпі, конфлікти та уникнення міжгрупових конфліктів (ситуація конфлікту, види конфліктів, стратегії вирішення конфліктів, специфіка вирішення конфліктів на ґрунті соціальної, расової, сексуальної дискримінації).

Основні навчальні форми: інтерактивні лекції, семінарсько-практичні заняття, рольові та ситуаційні ігри, практикум "Стратегії локалізації конфліктів різної етіології", тренінг впевненої поведінки, тренінг групової взаємодії тощо.

"Інформаційно-комунікативна підготовка волонтерів" (практичний): основні методи і форми збору та узагальнення інформації (індивідуальний підхід), створення власних інформаційно-довідкових баз даних та методи користування ними, пошук інформації за умови обмежених можливостей (практичні аспекти), психологія спілкування (взаємодія, обмін інформацією, механізми взаєморозуміння, способи впливу), формування спеціальних комунікативних навичок (аргументація та контраргументація, переговори, вирішення конфліктів), тренінг емоційного контролю та стабільності;

Основні навчальні форми: інтерактивні лекції, дискусії та круглі столи, тренінг "Специфіка допомоги іноземним громадянам", комунікативний тренінг "Презентація та самопрезентація", індивідуально-груповий практикум "Універсальний довідник волонтера", організаційно-діяльнісна гра "Квест" тощо.

Особливої уваги в рамках зазначеного модулю заслуговує тема "Краєзнавчо-туристична підготовка волонтерів": (теоретично-практичний курс): історичні пам'ятки Києва, спортивні події в історії Києва, основні туристичні маршрути Києва, підходи до створення екскурсійного маршруту (індивідуальний проект). Її вивчення буде проведено у формі інтерактивних лекцій, круглих столів, зустрічей з провідними екскурсоводами, захисту проекту "Найцікавіша історія місця у Києві", зустрічей з представниками футбольних клубів України, підготовки презентації "Історія футбольного Києва" тощо.

Пропонується така технологія формування навчальних груп і проведення навчання: навчальний курс формується з п'яти-шести навчальних груп (100 - 120 осіб), з яким працює одна тренерсько-викладацька група (8 - 10 осіб), до якої входять: керівник навчального курсу, керівники навчальних груп, лектори. За кожною групою закріплюється керівник групи (тренер-викладач). Відповідальним за проведення навчання є керівник курсу. До особливостей функцій керівника навчального курсу належить можливість корегувати часове та тематичне навантаження навчання в межах одного навчального курсу.

Орієнтовний обсяг навчального курсу - 100 годин. Він складається з 4 тематичних модулів.

Навчання має проводитись на базі створених опорних навчальних закладів (із використанням аудиторного фонду закладу), оскільки технологія передбачає як групову роботу, так і проведення курсових навчальних заходів (наприклад, організаційно-діяльнісних ігор, семінарів тощо).

Під час практичного навчання волонтерів Приймаючого міста Києва додатково варто провести тренінги з залученням міжнародних експертів з волонтерського руху, а саме організаторів волонтерського руху попередніх чемпіонатів світу та Європи з футболу.

З цією метою необхідно залучити іноземних лекторів, які організовували волонтерський рух під час проведення чемпіонату Європи 2008 року у Приймаючих містах Австрії та Швейцарії, під час проведення чемпіонату світу 2006 року у Приймаючих містах Німеччини, під час проведення чемпіонату світу 2010 року у Приймаючих містах ЮАР та під час проведення жіночого чемпіонату світу 2011 року у Приймаючих містах Німеччини.

Мовна підготовка волонтерів буде здійснюватися шляхом проведення короткотривалих інтенсивних курсів залежно від функціональних завдань, які виконуватимуть волонтери, та рівня їх базової підготовки з іноземної мови.

Одночасно може працювати 3 - 5 тренерсько-викладацьких команд на базі декількох навчальних закладів м. Києва, і одночасно може бути підготовлено 600 волонтерів.

По закінченні програми практичної підготовки пропонується проведення комплексного заліку, який в першу чергу має мотивувально-стимулююче призначення. Проведення заліку передбачається у формі участі волонтерських загонів у масових заходах, що проводитимуться в місті Києві, та оцінюється як керівником групи, так і представниками оргкомітету, правоохоронних органів тощо.

У результаті навчання відбудеться формування організаційної структури волонтерського руху в місті Києві, здатної реалізувати завдання щодо супроводу великих спортивних міжнародних заходів.

6.2. Підготовка рекомендацій щодо залучення фахівців для здійснення практично-мовної підготовки волонтерів

Відповідно до Концепції та основних функціональних напрямів діяльності волонтерів пропонується залучення до проведення практично-мовної підготовки волонтерів таких фахівців: представників професійних футбольних клубів, співробітників правоохоронних органів та недержавних охоронних структур, служб з надзвичайних ситуацій, спеціалістів з історії Києва та екскурсоводів, психологів з досвідом організації масових заходів та роботи з великими організаційними структурами, спеціалістів з волонтерського руху та ін.

Базову програму підготовки волонтерів забезпечуватиме тренерсько-викладацька група в кількості 8 - 10 осіб. Для досягнення високого рівня ефективності роботи пропонується сформувати декілька (3 - 5) тренерсько-викладацьких груп, здатних одночасно працювати з великими (100 - 120 осіб) групами слухачів.

Функція викладача, що навчає дорослих, є особливою. Вона полягає в організації послідовної навчальної діяльності слухачів та їхньому залученні до неї. Ефективне навчання дорослих передбачає вироблення особливого ставлення до слухача: турботу, чуйність, підтримку; гнучке розуміння ситуації, інноваційність; бажання експериментувати; відбір навчального матеріалу для задоволення особливих потреб навчальної групи.

Крім того, ефективне навчання залежить від прозорої логічної схеми діяльності викладача. Щоб зробити засвоєння матеріалу свідомим процесом, викладач повинен володіти вміннями:

- планувати: забезпечувати вибір стратегій та ефективне використання засобів навчання;

- спілкуватися: викладати матеріал доступною і зрозумілою для аудиторії мовою;

- управляти: надавати слухачеві індивідуальні рекомендації, адаптувати навчальні завдання до потреб, сподівань і можливостей кожного слухача;

- оцінювати: визначати мету навчання, контролювати його успішність, пояснювати оцінки слухачам;

- володіти предметом навчання: мати компетентні знання зі свого предмету та спрямованість на професійний розвиток.

Процедури відбору фахівців передбачають: анкетування, тестування та співбесіду. Особлива увага звертатиметься на такий важливий аргумент, як мотивація до участі у проекті та готовність до саморозвитку.

Алгоритм проведення відбору фахівців:

1 крок (травень 2011 року): оголошення про конкурс, обґрунтування вимог до кандидатів, формування відбіркових комісій.

2 крок (травень 2011 року): анкетування, тестування та співбесіда, прийняття рішення.

3 крок (травень 2011 року): проведення організаційно-методичного семінару.

4 крок (червень 2011 року): підготовка до процедури відбору волонтерів, уточнення програми навчання.

5 крок (червень 2011 року - квітень 2012 року): участь у процедурі відбору та навчанні волонтерів.

7. Стимулювання волонтерів

Передбачені такі стимули морального характеру для волонтерів Приймаючого міста Києва:

- підвищення свого соціального статусу;

- отримання нових знань та знайомств;

- отримання міжнародного досвіду спілкування;

- створення нових можливостей щодо саморозвитку;

- можливість реалізації професійних здібностей;

- можливість подальшого працевлаштування.

За домовленістю з вищими навчальними закладами волонтерам, які отримали сертифікат про проходження практичної підготовки, за поданням Головного управління освіти і науки зараховуватиметься навчально-виробнича практика або залік за профілем навчання у вищому навчальному закладі. Кращі волонтери будуть відзначені подяками голови Київської міської державної адміністрації.

8. Обсяг фінансових, матеріально-технічних ресурсів та джерела фінансування

Обсяг фінансових, матеріально-технічних ресурсів та джерела фінансування програми підготовки волонтерів визначатиметься відповідно до Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.07.2010 N 1273/4711, на реалізацію завдання 20.

Витрати, пов'язані з виконанням плану заходів, здійснюватимуться в межах видатків, передбачених у бюджеті м. Києва на відповідний рік.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06.04.2011 N 499
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10.02.2012 N 231)

План заходів щодо підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в місті Києві

Заходи

Терміни виконання

Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор

Формування потреб щодо кількості волонтерів, функціональних напрямів їх діяльності та місць дислокації

Квітень 2011 - грудень 2011

Головне управління освіти і науки, Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, структурні підрозділи КМДА

Забезпечення відбору волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Липень 2011 - квітень 2012

Головне управління освіти і науки

Забезпечення практичної підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Серпень 2011 - травень 2012

Головне управління освіти і науки

Забезпечення мовної підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Серпень 2011 - травень 2012

Головне управління освіти і науки

Розробка та видання навчально-методичного посібника "Основи волонтерської діяльності в міжнародному спорті"

Травень 2011 - травень 2012

Головне управління освіти і науки

Розробка та видання українсько-англійських, українсько-німецьких, українсько-французьких розмовників для волонтерів, стюардів, працівників правоохоронних органів, медичних працівників, працівників сфери обслуговування, які обслуговуватимуть фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві

Травень 2011 - травень 2012

Головне управління освіти і науки

Дослідження міжнародної практики організації волонтерського руху та роботи з молоддю у країнах, які проводили великі міжнародні спортивні заходи

Травень 2011 - березень 2012

Головне управління освіти і науки

Забезпечення устаткуванням (комп'ютерним обладнанням) опорних центрів для підготовки волонтерів, які обслуговуватимуть фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Листопад 2011 - квітень 2012

Головне управління освіти і науки

Створення комплексної системи захисту інформації (бази даних волонтерів).

Січень 2012 - березень 2012

Головне управління освіти і науки, Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Підписання Угоди про співпрацю з Радою ректорів Київського вузівського центру, Студентською радою м. Києва, організаціями-партнерами щодо реалізації програми підготовки волонтерів

Квітень 2011

Головне управління освіти і науки

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед студентів вищих навчальних закладів м. Києва щодо розвитку волонтерського руху

Квітень 2011 - листопад 2011

Головне управління освіти і науки

Проведення загальноміського конкурсу серед студентської молоді "Іміджевий стиль київського волонтера"

Квітень 2011 - листопад 2011

Головне управління освіти і науки

Проведення відкритих уроків у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва "Ми - господарі Євро 2012"

Серпень 2011 - травень 2012

Головне управління освіти і науки, Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Проведення тренінгів для волонтерів з залученням міжнародних експертів з волонтерського руху

Лютий 2012 - травень 2012

Головне управління ч питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Головне управління освіти і науки

Забезпечення відпрацювання практичних навичок волонтерської діяльності під час загальноміських, всеукраїнських та міжнародних заходів, що проводитимуться у м. Києві

Серпень 2011 - травень 2012

Головне управління освіти і науки, Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Забезпечення координації роботи волонтерів під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Січень 2012 - липень 2012

Головне управління освіти і науки, Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Створення сервісних центрів на базі установ та закладів освіти м. Києва для забезпечення роботи волонтерів під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Січень 2012 - липень 2012

Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Головне управління освіти і науки

Розробка детальних технологічних карт, графіків роботи волонтерів та визначення місць їх дислокації

Січень 2012 - квітень 2012

Головне управління освіти і науки, Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Підписання угод з волонтерами про провадження волонтерської діяльності

Березень 2012 - травень 2012

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Проведення Міського молодіжного фестивалю "Відкрий Україну для інших" (вечір знайомства волонтерів, посвята у "Київські волонтери", прийняття обіцянки (клятви) волонтера, показові виступи цільових груп волонтерів, розважальна програма)

Травень 2012

Головне управління освіти і науки

Створення літопису волонтерського руху м. Києва

Квітень 2012 - жовтень 2012

Головне управління освіти і науки

Організація місць дислокації волонтерів на головних об'єктах міста (вокзал, аеропорт, станції метрополітену тощо)

Січень 2012 - червень 2012

Головне управління транспорту та зв'язку, Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Виготовлення спеціальної форми та спорядження для волонтерів

Січень 2012 - червень 2012

Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Забезпечення життєдіяльності волонтерів під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу (страхування, харчування, транспорт, зв'язок тощо)

Квітень 2012 - червень 2012

Головне управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали