МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 березня 2012 року N 121/74

Про внесення змін до спільного наказу Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 4 грудня 2009 року N 858/140

На виконання статей 9 та 11 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора, затверджених спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912 та N 722/5913, Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 29.07.2002 N 211/61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2002 за N 651/6939, Положення про Державний племінний реєстр, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20.05.2002 N 134/40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2002 за N 488/6776 (із змінами), та у зв'язку із зміною найменувань підприємств, що входять до сфери управління Національної академії аграрних наук України відповідно до наказу НААН від 07.09.2010 N 69 "Про найменування установ, підприємств та організацій Національної академії аграрних наук України", враховуючи рішення експертної комісії з розгляду матеріалів атестаційних комісій з проведення державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, з метою позбавлення та присвоєння статусів племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної пасіки і племінного бджолорозплідника, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (протокол від 19.10.2011 N 3, від 16.12.2011 N 4), згідно з протокольним рішенням колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.12.2011 N 9, секції тваринництва науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол від 20.12.2011 N 4) та з метою ведення Державного племінного реєстру наказуємо:

1. Позбавити присвоєного статусу суб'єктів племінної справи у тваринництві та виключити їх з Державного племінного реєстру згідно з додатком 1.

2. Присвоїти відповідні статуси суб'єктам племінної справи у тваринництві згідно з додатком 2.

3. Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України (Гетя А. А.), Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України (Бісюк І. Ю.), Відділенню ветеринарної медицини та зоотехнії НААН (Жукорський О. М.), Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій разом з науково-дослідними установами Міністерства аграрної політики та продовольства та Національної академії аграрних наук:

3.1. Повідомити суб'єктів племінної справи у тваринництві про позбавлення присвоєного статусу згідно з додатком 1.

3.2. Повідомити суб'єктів племінної справи у тваринництві про необхідність надання Мінагрополітики України матеріалів для реєстрації племінних стад у Державному племінному реєстрі та попередити їх про відповідальність за достовірність і своєчасність подачі матеріалів до Державного племінного реєстру згідно з додатком 2.

3.3. Визначити установу (підприємство), відповідальну за ведення Державного племінного реєстру у регіоні.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій в місячний термін повідомляти Мінагрополітики України про факти ліквідації юридичної особи, якій було присвоєно відповідний статус, зміни власника стада, найменування та ідентифікаційного коду господарства.

5. Національному об'єднанню по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" (Усаченко Л. М., за згодою) забезпечити:

5.1. Оформлення та видачу суб'єктам племінної справи у тваринництві атестатів про присвоєння відповідних статусів згідно з додатком 2.

5.2. Проведення реєстрації племінних стад в Державному племінному реєстрі (за умови подання відповідних матеріалів).

5.3. Оформлення та видачу суб'єктам племінної справи у тваринництві свідоцтва про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Сеня О. В. та віце-президента Національної академії аграрних наук України Сичевського М. П.

 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

М. В. Присяжнюк

Перший віце-президент
Національної академії
аграрних наук України

В. Ф. Петриченко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
13.03.2012 N 121/74

ПЕРЕЛІК
суб'єктів племінної справи у тваринництві, які позбавляються присвоєного статусу та виключаються з Державного племінного реєстру

N
з/п

Назва господарства

Район

Позбавлення статусу

Порода

1

2

3

4

5

Автономна Республіка Крим

Молочне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Кримський"
* 00852571

Сакський

племінний репродуктор

українська червона молочна

Свинарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство Кримського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук"
* 32363287

Красногвардійський

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Цигай" Кримського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук"
* 34621642

Сакський

племінний завод

цигайська кримський тип

Вінницька область

1.

Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Бершадське підприємство по племінній справі у тваринництві"
* 00692297

Бершадський

підприємство з племінної справи у скотарстві II категорії

Молочне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Устя"
* 33837262

Бершадський

племінний завод

симентальська

2.

Калинівська філія Закритого акціонерного товариства "Райз-Максимко"
* 35643688

Калинівський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

3.

Державне підприємство дослідне господарство "Артеміда" Інституту картоплярства Української академії аграрних наук
* 03732258

Калинівський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

4.

Спільне українсько-турецьке сільськогосподарське підприємство "Ел-Тур" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
* 31255378

Липовецький

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

5.

Оляницька філія Закритого акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 35825568

Тростянецький

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

6.

Гордіївська філія Закритого акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 35825594

Тростянецький

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

7.

Гайсинська філія Закритого акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 33111482

Гайсинський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

8.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Літинський"
* 00846180

Літинський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

9.

Фермерське господарство "Фавор-ВГВ"
* 33618995

Літинський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

10

Товариство з обмежено відповідальністю "Гостинне"
* 30067478

Немирівський

племінний репродуктор

симентальська

11

Чуківська філія Закритого акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 35825531

Немирівський

племінний репродуктор

симентальська

12

Немирівська філія Закритого акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 33111519

Немирівський

племінний репродуктор

симентальська

13

Державне підприємство дослідне господарство "Олександрівське" Інституту кормів Національної академії аграрних наук України"
* 00724755

Тростянецький

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

14

Державне підприємство дослідне господарство "Олександрівське" Інституту кормів Національної академії аграрних наук України"
* 00724755

Тростянецький

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

15

Іллінецький державний аграрний коледж
* 35830913

Іллінецький

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

16

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Джулинка"
* 03733750

Бершадський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Державне підприємство дослідне господарство "Артеміда" Інституту картоплярства Української академії аграрних наук
* 03732258

Калинівський

племінний завод

абердин-ангуська

2.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Маяк"
* 03732070

Козятинський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

3.

Державне підприємство дослідне господарство "Артеміда" Інституту картоплярства Української академії аграрних наук
* 03732258

Калинівський

племінний репродуктор

поліська м'ясна

4.

Філія ім. Мічуріна Закритого акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 33111545

Хмільницький

племінний репродуктор

поліська м'ясна

5.

Філія ім. Мічуріна Закритого акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 33111545

Хмільницький

племінний репродуктор

волинська м'ясна

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Устя"
* 33837262

Бершадський

племінний репродуктор

велика біла

2.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Еліта"
* 31968683

Бершадський

племінний завод

велика біла

3.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Лан"
* 03733677

Бершадський

племінний репродуктор

велика біла

4.

Державне підприємство дослідне господарство "Артеміда" Інституту картоплярства Української академії аграрних наук
* 03732258

Калинівський

племінний репродуктор

велика біла

5.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Україна"
* 03733513

Козятинський

племінний репродуктор

велика біла

6.

Чуківська філія Закритого акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 35825531

Немирівський

племінний репродуктор

українська м'ясна

7.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Прогрес"
* 03731135

Піщанський

племінний репродуктор

велика біла

8.

Державне підприємство дослідне господарство "Олександрівське" Інституту кормів Національної академії аграрних наук України"
* 00724755

Тростянецький

племінний репродуктор

велика біла

9.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Джулинка"
* 03733750

Бершадський

племінний репродуктор

велика біла

Конярство

1.

Спільне українсько-турецьке сільськогосподарське підприємство "ЕЛ-ТУР" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
* 31255378

Липовецький

племінний репродуктор

російська рисиста

Птахівництво

Качки

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Поділлякорсервіс"
* 31774447

Тиврівський

племінний птахорепродуктор II порядку

крос "Благоварський"

Бджільництво

1.

Фізична особа - підприємець Франчук Віктор Євгенович
* 2162205192

м. Вінниця

племінна пасіка

українська степова

Волинська область

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Ковельплемсервіс"
* 00696562

Ковельський

підприємство з племінної справи у скотарстві II категорії

Молочне скотарство

1.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Білорусь"
* 03738054

Ратнівський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вільна Україна-Агро"
* 03735558

Іваничівський

племінний завод

абердин-ангуська

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Баффало"
* 34649139

Ківерцівський

племінний завод

абердин-ангуська

3.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Порицький"
* 03735469

Іваничівський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

4.

Селянське фермерське господарство "Пролісок"
* 20124603

Ратнівський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

5.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Кормін"
* 05384519

Маневицький

племінний репродуктор

волинська м'ясна

6.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Вітчизна"
* 03735570

Іваничівський

племінний репродуктор

волинська м'ясна

7.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Облапське"
* 00853139

Ковельський

племінний репродуктор

волинська м'ясна

8.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Зоря"
* 03737474

Любешівський

племінний репродуктор

волинська м'ясна

Свинарство

1.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Білорусь"
* 03738054

Ратнівський

племінний репродуктор

ландрас

2.

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство імені Шевченка
* 03735435

Горохівський

племінний репродуктор

велика біла

Дніпропетровська область

1.

Інститут тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук
* 25927949

м. Дніпропетровськ

селекційний центр з тваринництва

2.

Дніпропетровське обласне державне підприємство по племінній справі у тваринництві "Облплемпідприємство"
* 00693138

м. Дніпропетровськ

підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві I категорії

3.

Інститут тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук
* 25927949

м. Дніпропетровськ

підприємство (лабораторія) генетичного контролю

4.

Інститут тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук
* 25927949

м. Дніпропетровськ

підприємство (лабораторія) з оцінки якості молока

5.

Інститут тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук
* 25927949

м. Дніпропетровськ

підприємство (лабораторія) з оцінки якості м'яса

6.

Інститут тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук
* 25927949

м. Дніпропетровськ

підприємство (лабораторія) з оцінки якості вовни

7.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Поливанівка" Інституту тваринництва центральних районів УААН
* 05453663

Магдалинівський

контрольно-випробувальної станції з скотарства
III категорії

Молочне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Племзавод "Любомирівка"
* 36464789

Верхньодніпровський

племінний завод

українська червона молочна

2.

Відкрите акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг"
* 24432974

Апостолівський

племінний репродуктор

голштинська

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Приват-агро"
* 32812598

м. Дніпропетровськ

племінний репродуктор

голштинська (європейської селекції)

4.

Державне підприємство дослідне господарство "Червоний Шахтар" Інституту тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук
* 00846292

Криворізький

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

5.

Державне підприємство дослідне господарство "Червоний Шахтар" Інституту тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук
* 00846292

Криворізький

племінний репродуктор

українська червона степова

М'ясне скотарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Поливанівка" інституту тваринництва центральних районів УААН
* 05453663

Магдалинівський

племінний завод

сіра українська

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Поливанівка" інституту тваринництва центральних районів УААН
* 05453663

Магдалинівський

племінний завод

українська м'ясна

3.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Поливанівка" інституту тваринництва центральних районів УААН
* 05453663

Магдалинівський

племінний репродуктор

світла аквітанська

Свинарство

1.

Відрите акціонерне товариство "Арселор Міттал Кривий Ріг"
* 24432974

Апостолівський

племінний завод

велика біла

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро"
* 33002235

Васильківський

племінний завод

велика біла

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Приват-Агро"
* 32812598

м. Дніпропетровськ

племінний репродуктор

велика біла

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Племзавод "Любомирівка"
* 36464789

Верхньодніпровський

племінний репродуктор

велика біла

5.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Агро Плюс"
* 35542499

Дніпропетровський

племінний репродуктор

велика біла

6.

Державне підприємство Дослідне господарство "Руно" Інституту тваринництва центральних районів УААН
* 00846286

Криничанський

племінний репродуктор

велика біла

7.

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Олімпекс"
* 32286564

Новомосковський

племінний репродуктор

велика біла

8.

Селянське (фермерське) господарство "Рой"
* 30299854

Синельниківський

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1

Державне підприємство Дослідне господарство "Руно" Інституту тваринництва центральних районів УААН
* 00846286

Криничанський

племінний завод

Дніпропетровський тип асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною

Конярство

1.

Ерастівська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
* 00496656

П'ятихатський

племінний репродуктор

українська верхова

Птахівництво

Гуси

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Агропроменерго" /ЛТД/
* 03048935

Новомосковський

племінний завод

тулузька

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Агропроменерго" /ЛТД/
* 03048935

Новомосковський

племінний птахорепродуктор II порядку

кубанська сіра

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Агропроменерго" /ЛТД/
* 03048935

Новомосковський

племінний птахорепродуктор II порядку

горьківська

4.

Селянське (фермерське) господарство "Рой"
* 30299854

Синельниківський

племінний птахорепродуктор II порядку

велика сіра

Бджільництво

1.

Відкрите акціонерне товариство "Бджолоагросервіс"
* 00693109

Дніпропетровський

племінний завод

українська степова

Донецька область

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Харцизький іподром"
* 34063786

м. Харцизк

іподром

Молочне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" дочірнє підприємство "Ілліч-Агро Донбас" агроцех N 13
* 34550446

Волноваський

племінний репродуктор

українська червона молочна

М'ясне скотарство

1.

Закрите сільськогосподарське акціонерне товариство ім. Т. Г. Шевченка
* 00697662

Добропільський

племінний репродуктор

поліська м'ясна

Свинарство

1.

Суб'єкт підприємницької діяльності Глуховська Анастасія Віталіївна
* 3321301247

м. Донецьк

племінний завод

велика біла

2.

Структурний підрозділ Дочірнього підприємства "Ілліч-Агро Донбас" Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" агроцех N 7
* 34639686

Тельманівський

племінний репродуктор

велика біла

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Піг Фагм"
* 33670615

Шахтарський

племінний репродуктор

велика біла

Житомирська область

Молочне скотарство

1.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Саверці"
* 03744988

Попільнянський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

2.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Україна"
* 30617889

Попільнянський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

Птахівництво

Кури

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Старосолотвинська птахофабрика"
* 30825186

Бердичівський

племінний птахорепродуктор II порядку

"Род-Айленд" червоний (яєчно-м'ясні)

Качки

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Старосолотвинська птахофабрика"
* 30825186

Бердичівський

племінний птахорепродуктор II порядку

крос "Благоварський"

Гуси

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Старосолотвинська птахофабрика"
* 30825186

Бердичівський

племінний птахорепродуктор II порядку

велика сіра

Закарпатська область

Молочне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племінний завод "Закарпатський"
* 00845648

Берегівський

племінний репродуктор

бура карпатська

Свинарство

1.

Державне підприємство дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва УААН
* 00724815

Берегівський

племінний завод

велика біла

Вівчарство

1.

Фермерське господарство "М.Ранчо"
* 33908935

Берегівський

племінний репродуктор

прекос

2.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес"
* 03748555

Ужгородський

племінний репродуктор

прекос

3.

Відкрите акціонерне товариство "Племінний завод "Закарпатський"
* 00845648

Берегівський

племінний репродуктор

прекос

Рибництво

1.

Відкрите акціонерне товариство "Закарпатський рибокомбінат"
* 00476636

Мукачівський

племінний репродуктор

любінський внутрішньо-порідний тип української рамчастої породи коропа

2.

Відкрите акціонерне товариство "Закарпатський рибокомбінат"
* 00476636

Мукачівський

племінний репродуктор

закарпатська заводська лінія малорускатого внутрішньопорідного типу української рамчастої породи коропа

3.

Відкрите акціонерне товариство "Закарпатський рибокомбінат"
* 00476636

Мукачівський

племінний репродуктор

любінський внутрішньопорідний тип української лускатої породи коропа

4.

Відкрите акціонерне товариство "Закарпатський рибокомбінат"
* 00476636

Мукачівський

племінний репродуктор

райдужна форель

Бджільництво

1.

Державне підприємство дослідне племінне бджологосподарство "Мукачівське", Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича УААН"
* 05391117

Мукачівський

племінний завод

карпатська

2.

Фермерське господарство "Під хащі"
* 22079752

Іршавський

племінний бджолорозплідник

карпатська

Запорізька область

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

підприємство з племінної справи у свинарстві III категорії

2.

Відкрите акціонерне товариство "Бердянське племоб'єднання"
* 24904284

Бердянський

підприємство з племінної справи у тваринництві I категорії

Молочне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

Свинарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний завод

велика біла

2.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний завод

дюрок

3.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний завод

ландрас

Івано-Франківська область

Молочне скотарство

1.

Фермерське господарство "Заріччя"
* 30196799

Косівський

племінний репродуктор

пінцгау

М'ясне скотарство

1.

Сільськогосподарський виробничий кооператив ім. М. Грушевського
* 20536228

Рогатинський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

2.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Світанок"
* 03752433

Рогатинський

племінний репродуктор

симентальська м'ясна

3.

Дочірнє підприємство "Аграрна фірма "Тисмениця" відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківський м'ясо комбінат"
* 32573828

Тисменицький

племінний завод

абердин-ангуська

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропромислова фірма "Левада"
* 31792403

Коломийський

племінний репродуктор

ландрас

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ландрас-Стецева"
* 34457282

Снятинський

племінний репродуктор

ландрас

Конярство

1.

Фермерське господарство "Заріччя"
* 30196799

Косівський

племінний репродуктор

гуцульська

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Варто"
* 31790542

м. Івано-Франківськ

племінний репродуктор

гуцульська

Бджільництво

1.

Фермерське господарство "Бджілка РРС"
* 34960844

Коломийський

племінна пасіка

карпатська

Київська область

Молочне скотарство

1.

Приватне акціонерне товариство "Племінний завод "Агро-Регіон"
* 32054570

Бориспільський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

2.

Приватне акціонерне товариство "Племінний завод "Агро-Регіон"
* 32054570

Бориспільський

племінний репродуктор

симентальська

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю фермерський комплекс "Агро-Лідер-України"
* 33361427

Білоцерківський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю фермерський комплекс "Агро-Лідер-України"
* 33361427

Білоцерківський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

5.

Приватна агрофірма "Колос"
* 03755733

Рокитнянський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

Свинарство

1.

Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
* 00857290

Броварський

племінний завод

велика біла

2.

Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
* 00857290

Броварський

племінний завод

ландрас

Кіровоградська область

1.

Відкрите акціонерне товариство "Олександрійське підприємство з племінної справи в тваринництві"
* 00700312

Олександрійський

підприємство з племінної справи у скотарстві та свинарстві II категорії

2.

Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградське обласне підприємство з племінної справи в тваринництві"
* 00700246

Компаніївський

підприємство з племінної справи у скотарстві III категорії

Молочне скотарство

1.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Колос"
* 03758772

Знам'янський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Капітал Кіровоград"
* 35958684

м. Кіровоград

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

3.

Приватне сільськогосподарське підприємство ім. Шевченка
* 13756248

Вільшанський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛТО"
* 24744312

Олександрівський

племінний завод

абердин-ангуська

2.

Фермерське господарство "Омельяненко"
* 2415329

Новоукраїнський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

3.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Колос"
* 03758772

Знам'янський

племінний завод

поліська м'ясна знам'янський тип

Свинарство

1.

Приватне підприємство "Влад"
* 30746325

Кіровоградський

племінний завод

велика біла

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю ім. Фрунзе
* 03757519

Новоукраїнський

племінний репродуктор

велика біла

3.

Закрите акціонерне сільськогосподарське товариство "Рівнянське"
* 03756916

Новоукраїнський

племінний репродуктор

велика біла

4.

Сільськогосподарський кооператив "Україна"
* 30564502

Онуфріївський

племінний завод

велика біла

5.

Сількогосподарський виробничий кооператив "Колос"
* 03758772

Знам'янський

племінний завод

велика біла

Конярство

1.

Державне підприємство "Онуфріївський кінний завод N 175"
* 00485836

Онуфріївський

кінний завод

чистокровна верхова

2.

Державне підприємство "Олександрійський кінний завод N 174"
* 00853814

Олександрійський

кінний завод

українська верхова

Вівчарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Овен"
* 34249833

Петрівський

племінний репродуктор

асканійська м'ясо-вовнова з кросбредною вовною дніпропетровський тип

Птахівництво

Кури

1.

Приватне підприємство "Кіровоградптахопром"
* 00722070

м. Кіровоград

племінний птахорепродуктор II порядку

адлерська срібляста (м'ясо-яєчні)

2.

Відкрите акціонерне товариство птахофабрика "Маловисківська"
* 04350278

Маловисківський

племінний птахорепродуктор II порядку

крос "Тетра - Н"

Качки

1.

Відкрите акціонерне товариство птахофабрика "Маловисківська"
* 04350278

Маловисківський

племінний птахорепродуктор II порядку

крос "Черрі-Веллі"

Луганська область

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю кінно-спортивний клуб "Продані коні"
* 32990793

Краснодонський

трендепо

Свинарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод ім. Літвінова"
* 00846279

Слов'яносербський

племінний завод

велика біла

2.

Відкрите акціонерне товариство сільськогосподарське підприємство "Селекція-племресурси"
* 00710457

м. Луганськ

племінний репродуктор

полтавська м'ясна

3.

Відокремлений підрозділ "Новострельцовка" приватного підприємства сільськогосподарської виробничої фірми "Агро"
* 30877035

Міловський

племінний завод

полтавська м'ясна

4.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальність "Агровест"
* 32700271

Станично-Луганський

племінний завод

полтавська м'ясна

Конярство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю кінно-спортивний клуб "Продані коні"
* 32990793

Краснодонський

племінний репродуктор

будьонівська

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю кінно-спортивний клуб "Продані коні"
* 32990793

Краснодонський

племінний репродуктор

тракененська

3.

Державне підприємство "Стрілецький кінний завод N 60"
* 00846240

Міловський

кінний завод

чистокровна верхова

Львівська область

1.

Відкрите акціонерне товариство "Сокальське племпідприємство"
* 00701458

Сокальський

підприємство з племінної справи у скотарстві I категорії

Молочне скотарство

1.

Приватне підприємство Агрофірма "Маяк"
* 23948019

Камянка-Бузький

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю племінне господарство "Фаворит"
* 35472165

Пустомитівський

племінний репродуктор

волинська м'ясна

2.

Приватна агрофірма "Злагода"
* 30975595

Кам'янка-Бузький

племінний завод

волинська м'ясна

3.

Закрите акціонерне товариство "Медвежа воля"
* 31417231

Дрогобицький

племінний репродуктор

лімузинська

4.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес"
* 03762555

Радехівський

племінний репродуктор

волинська м'ясна

Свинарство

1.

Фермерське господарство "Нагорянка"
* 22418674

Пустомитівський

племінний репродуктор

велика біла

Миколаївська область

1.

Державне підприємство Державний південний регіональний селекційно-племінний центр по конярству "Південьконецентр"
* 32141301

м. Миколаїв

трендепо

2.

Відкрите акціонерне товариство "Вознесенське племпідприємство"
* 00702386

м. Вознесенськ

підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві II категорії

Молочне скотарство

1.

Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство "Колос"
* 03763980

Очаківський

племінний завод

українська червона молочна

2.

Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство "Південний колос"
* 03763833

Новоодеський

племінний завод

червона степова

3.

Державне підприємство Дослідне господарство "Агрономія" Миколаївського інституту агропромислового виробництва УААН
* 00854771

Арбузинський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

4.

Відкрите акціонерне товариство "Прикордонник"
* 05515157

Березанський

племінний репродуктор

українська червона молочна

5.

Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство "Колос"
* 03763980

Очаківський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

6.

Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство "Україна"
* 00429157

Доманівський

племінний репродуктор

червона степова

Свинарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Шляховий"
* 00854891

Доманівський

племінний репродуктор

велика біла

2.

Приватне-орендне сільськогосподарське підприємство "Золота Нива"
* 30665445

Новобузький

племінний репродуктор

велика біла

3.

Державне підприємство Дослідне господарство "Зелені кошари" Миколаївського інституту агропромислового виробництва УААН
* 20877828

Первомайський

племінний репродуктор

українська м'ясна

Конярство

1.

Державне підприємство Державний південний регіональний селекційно-племінний центр по конярству "Південьконецентр"
* 32141301

м. Миколаїв

племінний репродуктор

українська верхова

Одеська область

Молочне скотарство

1.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Прогрес-Агро"
* 32543809

Ізмаїльський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Єрмак",
* 32443812

Кілійський

племінний завод

південна м'ясна

Свинарство

1.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Прогрес-Агро"
* 32543809

Ізмаїльський

племінний завод

велика біла

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство ім. Суворова Одеського інституту агропромислового виробництва УААН"
* 00449131

Роздільнянський

племінний репродуктор

велика біла

3.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Бесарабський"
* 00855351

Тарутинський

племінний репродуктор

велика біла

4.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Дружба народів"
* 03766990

Котовський

племінний репродуктор

червона білопояса

5.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Дружба народів"
* 03766990

Котовський

племінний репродуктор

українська м'ясна

Вівчарство

1.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Дружба народів"
* 03766990

Котовський

племінний репродуктор

асканійська каракульська

Конярство

1.

Сільськогосподарський кооператив "Шаболат"
* 03768767

Білгород-Дністровський

племінний репродуктор

орловська рисиста

2.

Сільськогосподарський кооператив "Шаболат"
* 03768767

Білгород-Дністровський

племінний репродуктор

новоолександрівська ваговозна

Полтавська область

1.

Відкрите акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві I категорії

2.

Відкрите акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів

3.

Відкрите акціонерне товариство "Племсервіс"
* 00703351

Глобинський

підприємство з племінної справи у свинарстві I категорії

Молочне скотарство

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Удай"
* 30794291

Лубенський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

2.

Відкрите акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

племінний репродуктор

голштинська (європейської селекції)

3.

Відкрите акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

4.

Державне підприємство "Дослідне господарство імені Декабристів Полтавського інституту агропромислового виробництва імені М. І. Вавілова Національної академії аграрних наук України"
* 00845861

Миргородський

племінний репродуктор

айрширська

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Глобинський свинокомплекс"
* 33604720

Глобинський

племінний репродуктор

ландрас

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Велес 2005"
* 33709275

Диканський

племінний репродуктор

велика біла

3.

Відкрите акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

племінний репродуктор

велика біла

4.

Відкрите акціонерне товариство "Племсервіс"
* 00703351

Глобинський

племінний репродуктор

велика біла

5.

Державне підприємство "Дослідне господарство імені Декабристів Полтавського інституту агропромислового виробництва імені М. І. Вавілова Національної академії аграрних наук України"
* 00845861

Миргородський

племінний завод

миргородська

Конярство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авангард-плюс"
* 33582220

Пирятинський

племінний репродуктор

орловська рисиста

2.

Приватне підприємство "Астейя"
* 21049536

Пирятинський

племінний репродуктор

орловська рисиста

3.

Сільськогосподарський кооператив "Дружба"
* 03773197

Котелевський

племінний репродуктор

тракененська

Рівненська область

Молочне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Рівненський "Облплемселекцентр"
* 00725157

Рівненський

підприємство з племінної справи у скотарстві та свинарстві II категорії

2.

Закрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Плодорозсадник"
* 00414687

Рівненський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

3.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Бережанка"
* 30626935

Володимирецький

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Фермерське господарство ім. Шевченка
* 25320585

Здолбунівський

племінний завод

абердин-ангуська

2.

Державне підприємство дослідне господарство "Городецьке" Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції УААН
* 00729586

Володимирецький

племінний завод

поліська м'ясна

3.

Державне підприємство дослідне господарство "Тучинське" Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції УААН
* 00729592

Гощанський

племінний завод

абердин-ангуська

4.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Бережанка"
* 30626935

Володимирецький

племінний репродуктор

абердин-ангуська

5.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Озерський"
* 03775701

Володимирецький

племінний репродуктор

поліська м'ясна

6.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Заболоття"
* 30718879

Володимирецький

племінний завод

волинська м'ясна

7.

Фермерське господарство "Тихомир"
* 36313858

Костопільський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

8.

Сільськогосподарське приватне підприємство "Хлібороб"
* 30715726

Дубровицький

племінний репродуктор

поліська м'ясна

9.

Сільськогосподарське приватне підприємство "Абердин"
* 30716777

Рокитнівський

племінний завод

абердин-ангуська

10.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Серницький"
* 00855500

Зарічненський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

Свинарство

1.

Сільськогосподарський кооператив "Еліт"
* 31791829

Костопільський

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1.

Фермерське господарство "Тихомир"
* 36313858

Костопільський

племінний репродуктор

латвійська темноголова

2.

Селянське (фермерське) господарство "Привільне"
* 25323365

Дубенський

племінний репродуктор

асканійська м'ясо-вовнова

Рибництво

1.

Відкрите акціонерне товариство "Рівненська рибоводно-меліоративна станція"
* 00703925

Дубенський

племінний репродуктор

любінський внутрішньопорідний тип української рамчастої породи коропа

Сумська область

Молочне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Михайлівка"
* 00486741

Лебединський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

2.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Михайлівка"
* 00486741

Лебединський

племінний завод

швіцька

3.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Михайлівка"
* 00486741

Лебединський

племінний завод

лебединська

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Владана"
* 30811304

Сумський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

5.

Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство "Іскра"
* 14005946

Сумський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

6.

Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство ім. Тельмана
* 03779685

Роменський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

7.

Державне підприємство "Дослідне господарство агрофірма "Надія" Сумського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук"
* 00729639

Роменський

племінний репродуктор

українська бура молочна

8.

Державне підприємство "Дослідне господарство агрофірма "Надія" Сумського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук"
* 00729639

Роменський

племінний репродуктор

симентальська

9.

Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Косівщинська"
* 00855807

Сумський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

10.

Державне підприємство "Дослідне господарство Сумського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України"
* 32367570

Сумський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

11.

Державне підприємство "Дослідне господарство Сумського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України"
* 32367570

Сумський

племінний завод

українська бура молочна

М'ясне скотарство

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Деснянське"
* 03780197

Середино-Будський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

2.

Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук
* 00729899

Охтирський

племінний репродуктор

світла аквітанська

Свинарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Василівка"
* 00486758

Лебединський

племінний завод

велика біла

2.

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Михайлівка"
* 00486741

Лебединський

племінний завод

велика біла

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Низи"
* 30133608

Сумський

племінний завод

велика біла

4.

Державне підприємство "Дослідне господарство Сумського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України"
* 32367570

Сумський

племінний завод

велика біла

5.

Державне підприємство "Дослідне господарство агрофірма "Надія" Сумського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
* 00729639

Роменський

племінний репродуктор

велика біла

6.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Родючість"
* 31070214

Сумський

племінний репродуктор

велика біла

7.

Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство "Маяк"
* 03779142

Тростянецький

племінний репродуктор

велика біла

8.

Товариство з обмеженою відповідальністю агрокомбінат "Маяк"
* 33362373

Сумський

племінний репродуктор

полтавська м'ясна

Тернопільська область

1.

Відкрите акціонерне товариство "Чортківське племпідприємство"
* 00704474

Чортківський

підприємство з племінної справи у скотарстві II категорії

Молочне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бучачагрохлібпром"
* 00952829

Бучацький

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

2.

Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Мшанецьке буряконасінницьке господарство"
* 00387022

Теребовлянський

племінний репродуктор

червона польська

3.

Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Мшанецьке буряконасінницьке господарство"
* 00387022

Теребовлянський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Приватне агропромислове підприємство "Дзвін"
* 30787900

Чортківський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВК Микулинецький"
* 32808225

Теребовлянський

племінний репродуктор

українська м'ясна

2.

Приватне сільськогосподарське підприємство "ВЕП-АГРО"
* 31273952

Заліщицький

племінний репродуктор

велика біла

Конярство

1.

Нагірянська філія закритого акціонерного товариства "Райз-Максимко"
* 25935080

Чортківський

кінний завод

українська верхова

2.

Закрите акціонерне товариство "Райз-Максимко"
* 25935080

Чортківський

племінний репродуктор

новоолександрівська ваговозна

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгова фірма "Ексінтер" Лтд
* 24618710

Тернопільський

племінний репродуктор

українська верхова

Харківська область

Молочне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племінний завод ім. 20 річчя Жовтня"
* 00851198

Сахновщинський

племінний завод

червона степова

2.

Відкрите акціонерне товариство "Підсереднє"
* 00387134

Великобурлуцький

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

3.

Державне підприємство дослідне господарство "Червона Хвиля" Національної академії аграрних наук України
* 05460441

Великобурлуцький

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Приватне підприємство "Агрофірма "Світанок"
* 32867275

Нововодолазький

племінний завод

абердин-ангуська

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібне"
* 33724843

Лозівський

племінний репродуктор

ландрас

2.

Відкрите акціонерне товариство "Племінний завод ім. 20 річчя Жовтня"
* 00851198

Сахновщинський

племінний завод

велика біла

Вівчарство

1

Публічне акціонерне товариство "Агрофірма "8 Березня"
* 32015641

Куп'янський

племінний завод

прекос

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Гонтарівка" Інституту тваринництва Національної ї академії аграрних наук України
* 01203834

Вовчанський

племінний репродуктор

полварс

Конярство

1.

Державне підприємство Лозівський кінзавод N 124
* 00846412

Лозівський

кінний завод

українська верхова

2.

Державне підприємство Лозівський кінзавод N 124
* 00846412

Лозівський

кінний завод

орловська рисиста

3.

Селянське (фермерське) господарство "Кінний завод "Сніжків"
* 30957534

Валківський

кінний завод

українська верхова

Птахівництво

Кури

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Борки" Національної академії аграрних наук України
* 05460404

Зміївський

племінний завод

"Род-Айленд" червоний (яєчно-м'ясні)

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Борки" Національної академії аграрних наук України
* 05460404

Зміївський

племінний завод

полтавська глиняста (яєчно-м'ясні)

3.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Борки" Національної академії аграрних наук України
* 05460404

Зміївський

племінний завод

кольоровий леггорн бірківська барвиста (яєчні)

4.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Борки" Національної академії аграрних наук України
* 05460404

Зміївський

племінний завод

плімутрок білий (м'ясо-яєчні)

Індики

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Борки" Національної академії аграрних наук України
* 05460404

Зміївський

племінний завод

крос "Харківський"

2.

Приватна фірма "Агроімпекс"
* 24269409

Зміївський

племінний птахорепродуктор I порядку

крос "Б'юті-8"

Бджільництво

1.

Сільськогосподарське (фермерське) господарство "Слобожанський пасічник"
* 30193515

Богодухівський

племінна пасіка

українська степова

Херсонська область

1.

Державне підприємство дослідне господарство "Асканійське" Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України
* 00856787

Каховський

контрольно-випробувальна станція з скотарства III категорії

Молочне скотарство

1.

Державне підприємство дослідне господарство "Асканійське" Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України
* 00856787

Каховський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

Свинарство

1.

Закрите акціонерне товариство "Волна"
* 03785444

Генічеський

племінний репродуктор

українська степова біла

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту рису Української академії аграрних наук"
* 32368222

Скадовський

племінний репродуктор

українська м'ясна

3.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства"
* 32022952

Чаплинський

племінний репродуктор

дюрок

4.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства"
* 32022952

Чаплинський

племінний репродуктор

ландрас

5.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства"
* 32022952

Чаплинський

племінний завод

українська степова біла

6.

Спільне сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Насіння-сервіс"
* 30903997

Нововоронцовський

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1.

Державне підприємство дослідне господарство "Асканійське" Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України
* 00856787

Каховський

племінний завод

асканійська тонкорунна таврійський тип

Птахівництво

Качки

1.

Спільне сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Насіння-сервіс"
* 30903997

Нововоронцовський

племінний птахорепродуктор II порядку

крос "Благоварський"

Гуси

1.

Спільне сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Насіння-сервіс"
* 30903997

Нововоронцовський

племінний птахорепродуктор II порядку

ліндовська

Рибництво

1.

Виробничий кооператив "Орендний рибогосподарський кооператив "Херсонські рибаки"
* 36009212

м. Херсон

племінний репродуктор

українська луската порода коропа

2.

Виробничий кооператив "Орендний рибогосподарський кооператив "Херсонські рибаки"
* 36009212

м. Херсон

племінний репродуктор

білий товстолобик

3.

Виробничий кооператив "Орендний рибогосподарський кооператив "Херсонські рибаки"
* 36009212

м. Херсон

племінний репродуктор

строкатий товстолобик

4.

Виробничий кооператив "Орендний рибогосподарський кооператив "Херсонські рибаки"
* 36009212

м. Херсон

племінний репродуктор

білий амур

Хмельницька область

Молочне скотарство

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім. Мічуріна
* 04931936

Красилівський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

2.

Фермерське господарство "Мир"
* 32191855

Білогірський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Обрій-плюс"
* 33007563

Волочиський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

4.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім. Мічуріна
* 04931936

Красилівський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі у тваринництві"
* 00711971

Красилівський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

2.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Лабунський"
* 03789198

Полонський

племінний завод

поліська м'ясна

3.

Відкрите акціонерне товариство "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі у тваринництві"
* 00711971

Хмельницький

племінний репродуктор

абердин-ангуська

Свинарство

1.

Державне підприємство Дослідне господарство "Шарівка" Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Української академії аграрних наук
* 00729770

Ярмолинецький

племінний репродуктор

миргородська

2.

Держане підприємство "Дослідне господарство "Шарівка" Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Української академії аграрних наук"
* 00729770

Ярмолинецький

племінний репродуктор

миргородська

Птахівництво

Кури

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Хорост Поділля"
* 32101599

Хмельницький

племінний птахорепродуктор II порядку

крос "Ломанн Браун Класік

Гуси

1.

Приватне підприємство "Дзюбак"
* 35248563

Славутський

племінний птахорепродуктор II порядку

тулузька

Перепела

1.

Приватне підприємство "Дзюбак"
* 35248563

Славутський

племінний птахорепродуктор II порядку

фараон (м'ясні)

Черкаська область

1.

Відкрите акціонерне товариство "Уманське племпідприємство"
* 00709543

Уманський

підприємство з племінної справи у скотарстві та свинарстві I категорії

2.

Відкрите акціонерне товариство "Уманське племпідприємство"
* 00709543

Уманський

контрольно-випробувальна станція з скотарства III категорії

Молочне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське"
* 14212697

Золотоніський

племінний завод

голштинська

2.

Відкрите акціонерне товариство "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське"
* 14212697

Золотоніський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

3.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Олександрівка"
* 03792544

Жашківський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Відкрите акціонерне товариство "Уманське племпідприємство"
* 00709543

Уманський

племінний завод

симентальська м'ясна

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Звенигородське племпідприємство"
* 00709514

Звенигородський

племінний репродуктор

велика біла

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Мельниківський тваринницький комплекс"
* 33978709

м. Черкаси

племінний репродуктор

велика біла

3.

Відкрите акціонерне товариство "Уманське племпідприємство"
* 00709543

Уманський

племінний репродуктор

велика біла

Кролівництво та звірівництво

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотоніське звірогосподарство"
* 34223726

Золотоніський

племінний репродуктор

норка породи сканблек

Рибництво

1.

Сільськогосподарсько-рибоводне відкрите акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

українська луската порода коропа

2.

Сільськогосподарсько-рибоводне відкрите акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

строкатий товстолобик

3.

Сільськогосподарсько-рибоводне відкрите акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

білий товстолобик

4.

Сільськогосподарсько-рибоводне відкрите акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

білий амур

5.

Сільськогосподарсько-рибоводне відкрите акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

веслоніс

6.

Сільськогосподарсько-рибоводне відкрите акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

стерлядь

Чернігівська область

Молочне скотарство

1.

Закрите акціонерне товариство "Прогрес"
* 24836128

Варвинський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

2.

Дочірнє підприємство "Батьківщина"
* 31479937

Талалаївський

племінний репродуктор

симентальська

М'ясне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Задеснянське"
* 30924823

Новгород-Сіверський

племінний репродуктор

українська м'ясна

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрікор Холдинг"
* 36279482

Прилуцький

племінний завод

миргородська

2.

Закрите акціонерне товариство агрофірма "Нива 2008"
* 34593914

Носівський

племінний репродуктор

велика біла

3.

Державне підприємство "Дослідне господарство Носівської селекційно-дослідної станції Чернігівського інституту агропромислового виробництва УААН"
* 32995752

Носівський

племінний репродуктор

велика біла

Птахівництво

Кури

1.

Колективне сільськогосподарське підприємство "Птахофабрика Носівська"
* 05443989

Носівський

племінний птахорепродуктор II порядку

род-айленд червоний (яєчно-м'ясні)

2.

Колективне сільськогосподарське підприємство "Птахофабрика Носівська"
* 05443989

Носівський

племінний птахорепродуктор II порядку

крос "Білорусь-9" (яєчні)

Рибництво

1.

Відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

сом канальний

2.

Відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

українська рамчаста порода коропа

3.

Відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

білий амур

4.

Відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

строкатий товстолобик

5.

Відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

білий товстолобик

6.

Відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

нивківський внутрішньопорідний тип української лускатої породи коропа

7.

Відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

сом європейський

 

Додаток 2
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
13.03.2012 N 121/74

ПЕРЕЛІК
суб'єктів племінної справи у тваринництві, яким присвоєно відповідний статус

N
з/п

Назва господарства

Район

Присвоєння статусу

Порода

1

2

3

4

5

Автономна Республіка Крим

Молочне скотарство

2.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Кримський"
* 00852571

Сакський

племінний репродуктор

українська червона молочна

Свинарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Клепініно" Національної академії аграрних наук України
* 32363287

Красно-гвардійський

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Чорноморське" Кримського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України"
* 00854067

Сакський

племінний завод

цигайська кримський тип

Птахівництво

Перепела

1.

Фізична особа - підприємець Доценко Світлана Вікторівна
* 3010110342

Сімферопольський

племінний птахорепродуктор II порядку

фараон (м'ясний)

2.

Фізична особа - підприємець Доценко Світлана Вікторівна
* 3010110342

Сімферопольський

племінний птахорепродуктор II порядку

естонська (м'ясо-яєчний)

Вінницька область

1.

Приватне акціонерне товариство "Бершадське підприємство по племінній справі у тваринництві"
* 00692297

Бершадський

підприємство з племінної справи у скотарстві II категорії

Молочне скотарство

1.

Державне підприємство дослідне господарство "Артеміда" Національної академії аграрних наук України
* 03732258

Калинівський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Племінний завод "Україна"
* 20102139

Липовецький

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

3.

Оляницька філія приватного акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 35825568

Тростянецький

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

4.

Гордіївська філія приватного акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 35825594

Тростянецький

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

5.

Гайсинська філія приватного акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 33111482

Гайсинський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

6.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Літинський"
* 00846180

Літинський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

7.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Олександрівське" Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України"
* 00724755

Тростянецький

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

8.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Олександрівське" Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України"
* 00724755

Тростянецький

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Артеміда" Національної академії аграрних наук України
* 03732258

Калинівський

племінний завод

абердин-ангуська

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Артеміда" Національної академії аграрних наук України
* 03732258

Калинівський

племінний репродуктор

поліська м'ясна

3.

Філія ім. Мічуріна приватного акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 33111545

Хмільницький

племінний репродуктор

поліська м'ясна

4.

Філія ім. Мічуріна приватного акціонерного товариства "Зернопродукт МХП"
* 33111545

Хмільницький

племінний репродуктор

волинська м'ясна

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Серволюкс-генетик"
* 35133162

Оратівський

племінний завод

п'єтрен

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Серволюкс-генетик"
* 35133162

Оратівський

племінний репродуктор

ландрас

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Серволюкс-генетик"
* 35133162

Оратівський

племінний репродуктор

велика біла

4.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Артеміда" Національної академії аграрних наук України
* 03732258

Калинівський

племінний репродуктор

велика біла

5.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Олександрівське" Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України"
* 00724755

Тростянецький

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1.

Приватне підприємство "Серебрійське"
* 34733199

Могилів-Подільський

племінний репродуктор

таврійський тип асканійської тонкорунної

Конярство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю Племінний завод "Україна"
* 20102139

Липовецький

племінний репродуктор

російська рисиста

Птахівництво

Гуси

1.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Промінь"
* 30088220

Піщанський

племінний птахорепродуктор II порядку

велика сіра

Волинська область

М'ясне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Баффало"
* 34649139

Маневицький

племінний завод

абердин-ангуська

2.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Правда"
* 03736747

Камінь-Каширський

племінний репродуктор

волинська м'ясна

Рибництво

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Форель"
* 37788942

м. Ковель

племінний репродуктор

райдужна форель

Дніпропетровська область

1.

Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
* 00496662

м. Дніпропетровськ

селекційний центр з тваринництва

2.

Державне підприємство "Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві "Облплемпідприємство"
* 00693138

Дніпропетровський

підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві I категорії

3.

Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
* 00496662

м. Дніпропетровськ

підприємство (лабораторія) з оцінки якості молока

4.

Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
* 00496662

м. Дніпропетровськ

підприємство (лабораторія) з оцінки якості м'яса

5.

Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
* 00496662

м. Дніпропетровськ

підприємство (лабораторія) з оцінки якості вовни

6.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Поливанівка" Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України"
* 05453663

Магдалинівський

контрольно-випробувальної станції з скотарства III категорії

Молочне скотарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Червоний Шахтар" Національної академії аграрних наук України
* 00846292

Криворізький

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Червоний Шахтар" Національної академії аграрних наук України
* 00846292

Криворізький

племінний репродуктор

українська червона степова

3.

Ерастівська дослідна станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
* 00496656

П'ятихатський

племінний репродуктор

голштинська

4.

Ерастівська дослідна станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
* 00496656

П'ятихатський

племінний репродуктор

українська червона молочна

М'ясне скотарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Поливанівка" Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України"
* 05453663

Магдалинівський

племінний завод

сіра українська

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Поливанівка" Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України"
* 05453663

Магдалинівський

племінний завод

українська м'ясна

3.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Поливанівка" Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України"
* 05453663

Магдалинівський

племінний репродуктор

світла аквітанська

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Д"
* 36532151

Дніпропетровський

племінний репродуктор

велика біла

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Руно" Національної академії аграрних наук України
* 00846286

Криничанський

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Руно" Національної академії аграрних наук України"
* 00846286

Криничанський

племінний завод

дніпропетровський тип асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною

Конярство

1.

Ерастівська дослідна станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
* 00496656

П'ятихатський

племінний репродуктор

українська верхова

Бджільництво

1.

Приватне акціонерне товариство "Бджолоагросервіс"
* 00693109

Дніпропетровський

племінний завод

українська степова

Донецька область

Молочне скотарство

1.

Агрофірма "Октябрь" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
* 30615106

Волноваський

племінний репродуктор

українська червона молочна

М'ясне скотарство

1.

Публічне акціонерне товариство "ім. Т. Г. Шевченка"
* 00697662

Добропільський

племінний репродуктор

поліська м'ясна

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Піг Фагм"
* 33670615

Волноваський

племінний репродуктор

дюрок

Житомирська область

Молочне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Долинівське"
* 05267392

Брусилівський

племінний репродуктор

голштинська

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Долинівське"
* 05267392

Брусилівський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

3.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Саверці"
* 03744988

Попільнянський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

4.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Україна"
* 30617889

Попільнянський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Комунальне підприємство "Топільнянське"
* 36128022

Лугинський

племінний репродуктор

поліська м'ясна

Закарпатська область

Молочне скотарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племінний завод Закарпатський"
* 00845648

Берегівський

племінний репродуктор

бура карпатська

Свинарство

1.

Закарпатський інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
* 00729391

Берегівський

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племінний завод Закарпатський"
* 00845648

Берегівський

племінний репродуктор

прекос

Рибництво

1.

Приватне акціонерне товариство "Закарпатський рибокомбінат"
* 00476636

Мукачівський

племінний репродуктор

люблінський внутрішньопорідний тип української рамчастої породи коропа

2.

Приватне акціонерне товариство "Закарпатський рибокомбінат"
* 00476636

Мукачівський

племінний репродуктор

закарпатська заводська лінія малолускатого внутрішньопорідного типу української рамчастої породи коропа

3.

Приватне акціонерне товариство "Закарпатський рибокомбінат"
* 00476636

Мукачівський

племінний репродуктор

люблінський внутрішньопорідний тип української лускатої породи коропа

4.

Приватне акціонерне товариство "Закарпатський рибокомбінат"
* 00476636

Мукачівський

племінний репродуктор

райдужна форель

Запорізька область

1.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

підприємство з племінної справи у свинарстві III категорії

2.

Приватне акціонерне товариство "Бердянське племоб'єднання"
* 24904284

Бердянський

підприємство з племінної справи у тваринництві I категорії

Молочне скотарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний репродуктор

абердин-ангуська

Свинарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний завод

велика біла

2.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний завод

дюрок

3.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Степной"
* 00849184

Кам'янсько-Дніпровський

племінний завод

ландрас

Рибництво

1.

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут Азовського моря"
* 32298061

м. Бердянськ

племінний репродуктор

веслоніс

Івано-Франківська область

Молочне скотарство

1.

Дочірнє підприємство "Ямниця" відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент"
* 20539936

Тисменицький

племінний репродуктор

голштинська

М'ясне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропромислова фірма "Світанок"
* 03752433

Рогатинський

племінний репродуктор

симентальська м'ясна

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Райз-Прикарпаття"
* 32573828

Калуський

племінний завод

абердин-ангуська

Бджільництво

1.

Фермерське господарство "Бджілка РРС"
* 34960844

Коломийський

племінний бджолорозплідник

карпатська

Київська область

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА"
* 37517349

Переяслав-Хмельницький

підприємство з племінної справи у тваринництві III категорії

2.

Державне підприємство "Головний науково-виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві Інституту розведення і генетики тварин НААН"
* 37747838

Бориспільський

селекційний центр з тваринництва

Молочне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю фермерський комплекс "Агро-Лідер-України"
* 33361427

Білоцерківський

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю фермерський комплекс "Агро-Лідер-України"
* 33361427

Білоцерківський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

Свинарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
* 00857290

Броварський

племінний завод

велика біла

2.

Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
* 00857290

Броварський

племінний завод

ландрас

3.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Дзвеняче"
* 32573110

Тетіївський

племінний репродуктор

велика біла

Птахівництво

Перепели

1.

Приватне підприємство "Концерн-СВК"
* 35694947

Баришівський

племінний птахорепродуктор II порядку

маняч-журський золотистий

2.

Приватне підприємство "Концерн-СВК"
* 35694947

Баришівський

племінний птахорепродуктор II порядку

японський

3.

Фермерське господарство "ПОВІТ-АГРО"
* 34224908

Білоцерківський

племінний птахорепродуктор II порядку

англійський білий

4.

Фермерське господарство "ПОВІТ-АГРО"
* 34224908

Білоцерківський

племінний птахорепродуктор II порядку

фенікс золотистий

Рибництво

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське рибоводне підприємство "ОСЕТР"
* 36890879

Обухівський

племінний репродуктор

стерлядь

2.

Приватне підприємство "Фортуна - XXI"
* 31725735

м. Київ

племінний репродуктор

бестер

Кіровоградська область

1.

Приватне акціонерне товариство "Олександрійське підприємство з племінної справи в тваринництві"
* 00700312

Олександрійський

підприємство з племінної справи у скотарстві та свинарстві II категорії

Молочне скотарство

1.

Товариство з додатковою відповідальністю "Колос"
* 03758772

Знам'янський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

2.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Зоря"
* 03757420

Ульянівський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

3.

Приватне сільськогосподарське підприємство ім. Шевченка
* 13756248

Вільшанський

племінний завод

українська червоно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Товариство з додатковою відповідальністю "Колос"
* 03758772

Знам'янський

племінний завод

поліська м'ясна знам'янський тип

2.

Фермерське господарство "Землероб"
* 20645360

Новоукраїнський

племінний репродуктор

поліська м'ясна знам'янський тип

3.

Відкрите акціонерне товариство "Шарівське"
* 00386235

Олександрійський

племінний репродуктор

поліська м'ясна знам'янський тип

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Колос"
* 03758772

Знам'янський

племінний завод

велика біла

Конярство

1.

Філія "Онуфріївський кінний завод N 175" державного підприємства "Конярство України"
* 37728270

Онуфріївський

кінний завод

чистокровна верхова

2.

Філія "Олександрійський кінний завод N 174" державного підприємства "Конярство України"
* 37728265

Олександрійський

кінний завод

українська верхова

Луганська область

Свинарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод ім. Літвінова"
* 00846279

Слов'яносербський

племінний репродуктор

велика біла

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Племзавод "Войтовський"
* 37113483

Станично-Луганський

племінний завод

полтавська м'ясна

Конярство

1.

Філія "Стрілецький кінний завод N 60" державного підприємства "Конярство України"
* 37728857

Міловський

кінний завод

чистокровна верхова

Львівська область

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сокальське племпідприємство"
* 00701458

Сокальський

підприємство з племінної справи у скотарстві I категорії

Молочне скотарство

1.

Фермерське господарство "Велес"
* 32793220

Жовківський

племінний репродуктор

голштинська

2.

Фермерське господарство "Велес"
* 32793220

Жовківський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

3.

Фермерське господарство "Вулик"
* 34809896

Жовківський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

4.

Приватне підприємство агрофірма "Озиминська"
* 30757614

Самбірський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес"
* 03762555

Радехівський

племінний завод

волинська м'ясна

Вівчарство

1.

Фермерське господарство "Меринос-Захід"
* 36918684

Дрогобицький

племінний репродуктор

мерино-ландшаф

Рибництво

1.

Фермерське господарство "Голуба нива"
* 34962443

Миколаївський

племінний репродуктор

форель райдужна

2.

Фермерське господарство "Голуба нива"
* 34962443

Миколаївський

племінний репродуктор

форель струмкова

Миколаївська область

1.

Філія "Південний племконецентр" державного підприємства "Конярство України "
* 37728841

м. Миколаїв

трендепо

2.

Приватне акціонерне товариство "Вознесенськ облплемсервіс"
* 00702386

м. Вознесенськ

підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві II категорії

Молочне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Колос-2011"
* 03763980

Очаківський

племінний завод

українська червона молочна

2.

Товариство з додатковою відповідальністю "Південний колос"
* 03763833

Новоодеський

племінний завод

червона степова

3.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Агрономія" Миколаївського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
* 00854771

Арбузинський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Колос-2011"
* 03763980

Очаківський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

5.

Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"
* 00429157

Доманівський

племінний репродуктор

червона степова

Свинарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Зелені Кошари" Національної академії аграрних наук України"
* 20877828

Первомайський

племінний репродуктор

українська м'ясна

Конярство

1.

Філія "Південний племконецентр" державного підприємства "Конярство України"
* 37728841

м. Миколаїв

племінний репродуктор

українська верхова

Одеська область

Свинарство

1.

Державне підприємство дослідне господарство ім. О. В. Суворова Одеського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
* 00449131

Роздільнянський

племінний репродуктор

велика біла

Вівчарство

1.

Фермерське господарство "Меринос"
* 34396974

Комінтернівський

племінний репродуктор

асканійська м'ясо-вовнова одеський тип з кросбредною вовною

Конярство

1.

Фермерське господарство "Голд-Сад "
* 35513672

Білгород-Дністровський

племінний репродуктор

орловська рисиста

2.

Фермерське господарство "Голд-Сад "
* 35513672

Білгород-Дністровський

племінний репродуктор

новоолександрівська ваговозна

Рибництво

1.

Державне підприємство "Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії"
* 32404836

м. Одеса

селекційний центр

осетрові види риб

Полтавська область

1.

Публічне акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві I категорії

2.

Публічне акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Глобинський свинокомплекс"
* 33604720

Глобинський

підприємство (об'єднання) з племінної справи у свинарстві I категорії

4.

Публічне акціонерне товариство "Племсервіс"
* 00703351

Глобинський

підприємство з племінної справи у свинарстві I категорії

Молочне скотарство

1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Воскобійники"
* 03770721

Шишацький

племінний репродуктор

симентальська

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Пузиківська"
* 34548552

Глобинський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

3.

Філія "Удай" Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Куйбишево"
* 37343574

Лубенський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

4.

Публічне акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

племінний репродуктор

голштинська (європейської селекції)

5.

Публічне акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

6.

Державне підприємство "Дослідне господарство імені Декабристів Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України"
* 00845861

Миргородський

племінний репродуктор

айрширська

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Глобинський свинокомплекс"
* 33604720

Глобинський

племінний завод

ландрас

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Глобинський свинокомплекс"
* 33604720

Глобинський

племінний репродуктор

велика біла

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Смак Миргородщини"
* 36328859

Миргородський

племінний репродуктор

велика біла

4.

Публічне акціонерне товариство "Полтаваплемсервіс"
* 00703167

Полтавський

племінний репродуктор

велика біла

5.

Публічне акціонерне товариство "Племсервіс"
* 00703351

Глобинський

племінний репродуктор

велика біла

6.

Державне підприємство "Дослідне господарство імені Декабристів Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України"
* 00845861

Миргородський

племінний завод

миргородська

Конярство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінний завод "Авангард"
* 35452463

Пирятинський

племінний репродуктор

орловська рисиста

Бджільництво

1.

Фізична особа - підприємець Гаврилов Василь Геннадійович
* 2646606071

Карлівський

племінна пасіка

українська степова

Рівненська область

1.

Державне підприємство "Мирогощанський державний іподром"
* 35505132

Дубенський

іподром

Молочне скотарство

1.

Товариство з додатковою відповідальністю "Плодорозсадник"
* 00414687

Рівненський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Городецьке" Національної академії аграрних наук України
* 00729586

Володимирецький

племінний завод

поліська м'ясна

2.

Державне підприємство дослідне господарство "Тучинське" Рівненського інституту АПВ Національної академії аграрних наук
* 00729592

Гощанський

племінний завод

абердин-ангуська

3.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Заболоття"
* 30718879

Володимирецький

племінний репродуктор

волинська м'ясна

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Племзавод"
* 34119126

Здолбунівський

племінний репродуктор

велика біла

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Племзавод"
* 34119126

Здолбунівський

племінний репродуктор

ландрас

Конярство

1.

Державне підприємство "Мирогощанський державний іподром"
* 35505132

Дубенський

племінний репродуктор

російська рисиста

Рибництво

1.

Приватне акціонерне товариство "Рівненська рибоводно-меліоративна станція"
* 00703925

Дубенський

племінний репродуктор

любінський внутрішньопорідний тип української рамчастої породи коропа

Сумська область

Молочне скотарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Михайлівка"
* 00486741

Лебединський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

2.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Михайлівка"
* 00486741

Лебединський

племінний репродуктор

швіцька

3.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Михайлівка"
* 00486741

Лебединський

племінний репродуктор

лебединська

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Владана"
* 30811304

Сумський

племінний завод

голштинська

5.

Публічне акціонерне товариство "Іскра"
* 14005946

Сумський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

6.

Державне підприємство "Дослідне господарство Агрофірма "Надія" Національної академії аграрних наук України"
* 00729639

Роменський

племінний репродуктор

українська бура молочна

7.

Державне підприємство "Дослідне господарство Агрофірма "Надія" Національної академії аграрних наук України"
* 00729639

Роменський

племінний репродуктор

симен-тальська

8.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України"
* 32367570

Сумський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

9.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України"
* 32367570

Сумський

племінний завод

українська бура молочна

М'ясне скотарство

1.

Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України
* 00729899

Охтирський

племінний репродуктор

світла аквітанська

Свинарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Михайлівка"
* 00486741

Лебединський

племінний завод

велика біла

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України"
* 32367570

Сумський

племінний репродуктор

велика біла

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-сервісне підприємство "Сумипостачфонд"
* 23048713

Сумський

племінний репродуктор

ландрас

Тернопільська область

1.

Приватне акціонерне товариство "Чортківське племпідприємство"
* 00704474

Чортківський

підприємство з племінної справи у скотарстві II категорії

Молочне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бучачагрохлібпром"
* 00952829

Бучацький

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

Конярство

1.

Нагірянська філія Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко "
* 25935080

Чортківський

кінний завод

українська верхова

2.

Нагірянська філія Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко "
* 25935080

Чортківський

племінний репродуктор

новоолександрівська ваговозна

Харківська область

Молочне скотарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Підсереднє"
* 00387134

Великобурлуцький

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

2.

Публічне акціонерне товариство "Племінний завод ім. 20 річчя Жовтня"
* 00851198

Сахновщинський

племінний завод

червона степова

М'ясне скотарство

1.

Приватне підприємство "Агро - Новоселівка 2009"
* 36341178

Нововодолазький

племінний завод

абердин-ангуська

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібне"
* 33724843

Лозівський

племінний завод

ландрас

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Козіївське"
* 30739637

Краснокутський

племінний репродуктор

велика біла

3.

Публічне акціонерне товариство "Племінний завод ім. 20 річчя Жовтня"
* 00851198

Сахновщинський

племінний завод

велика біла

Конярство

1.

Філія "Лозівський кінний завод N 124" державного підприємства "Конярство України"
* 37728251

Лозівський

кінний завод

українська верхова

2.

Філія "Лозівський кінний завод N 124" державного підприємства "Конярство України"
* 37728251

Лозівський

племінний репродуктор

орловська рисиста

3.

Селянське (фермерське) господарство "Кінний завод "Сніжків"
* 30957534

Валківський

племінний репродуктор

українська верхова

Птахівництво

Кури

1.

Інститут птахівництва Національної академії аграрних наук України
* 00497169

Зміївський

племінний завод

бірківська барвиста (яєчні)

2.

Інститут птахівництва Національної академії аграрних наук України
* 00497169

Зміївський

племінний завод

плімутрок білий (м'ясо-яєчні)

Звірівництво та кролівництво

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Племінне сільськогосподарське підприємство Ізюмські кролики"
* 34793813

Ізюмський

племінний репродуктор

кролі каліфорнійська

Херсонська область

1.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Асканійське" Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
* 00856787

Каховський

контрольно-випробувальна станція з скотарства III категорії

Молочне скотарство

1.

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Лідія"
* 03784143

Скадовський

племінний репродуктор

українська червона молочна

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Асканійське" Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
* 00856787

Каховський

племінний завод

українська чорно-ряба молочна

Свинарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Волна"
* 03785444

Генічеський

племінний репродуктор

українська степова біла

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту рису Національної академії аграрних наук України"
* 3236822

Скадовський

племінний репродуктор

українська м'ясна

3.

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства"
* 32022952

Чаплинський

племінний репродуктор

українська степова біла

Вівчарство

2.

Державне підприємство "Дослідне господарство "Асканійське" Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
* 00856787

Каховський

племінний завод

таврійський тип асканійської тонкорунної

Хмельницька область

Молочне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес В"
* 36528103

Віньковецький

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

Черкаська область

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційний племзавод "Золотоніський"
* 33418504

Золотоніський

підприємство з племінної справи у свинарстві II категорії

2.

Приватне акціонерне товариство "Уманське племпідприємство"
* 00709543

Уманський

підприємство з племінної справи у скотарстві та свинарстві I категорії

3.

Приватне акціонерне товариство "Уманське племпідприємство"
* 00709543

Уманський

контрольно-випробувальна станція з скотарства III категорії

Молочне скотарство

1.

Публічне акціонерне товариство "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське"
* 14212697

Золотоніський

племінний завод

голштинська

2.

Публічне акціонерне товариство "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське"
* 14212697

Золотоніський

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

3.

Приватне сільськогосподарське підприємство "Веселий Хутір"
* 32402645

Чорнобаївський

племінний репродуктор

українська чорно-ряба молочна

М'ясне скотарство

1.

Приватне акціонерне товариство "Уманське племпідприємство"
* 00709543

Уманський

племінний завод

симентальська м'ясна

Свинарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотоніський бекон"
* 33931173

Золотоніський

племінний репродуктор

велика біла

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотоніський бекон"
* 33931173

Золотоніський

племінний репродуктор

ландрас

3.

Приватне акціонерне товариство "Уманське племпідприємство"
* 00709543

Уманський

племінний репродуктор

велика біла

Рибництво

1.

Державне підприємство "Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб"
* 21353501

Чорнобаївський

племінний репродуктор

малолускатий внутрішньопорідний тип української рамчастої породи коропа

2.

Державне підприємство "Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб"
* 21353501

Чорнобаївський

племінний репродуктор

строкатий товстолобик

3.

Державне підприємство "Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб"
* 21353501

Чорнобаївський

племінний репродуктор

білий товстолобик

4.

Державне підприємство "Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб"
* 21353501

Чорнобаївський

племінний репродуктор

щука

5.

Державне підприємство "Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб"
* 21353501

Чорнобаївський

племінний репродуктор

сом європейський

6.

Публічне акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

білий товстолобик

7.

Публічне акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

строкатий товстолобик

8.

Публічне акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

білий амур

9.

Публічне акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

українська луската порода коропа

10

Публічне акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

веслоніс

11

Публічне акціонерне товариство "Черкасирибгосп"
* 00476814

м. Черкаси

племінний репродуктор

стерлядь

Чернівецька область

Молочне скотарство

1.

Агровиробниче приватно-орендне підприємство "Аврора"
* 36300278

Новоселицький

племінний репродуктор

українська червоно-ряба молочна

Чернігівська область

М'ясне скотарство

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Відродження-СВ"
* 37048603

Новгород-Сіверський

племінний репродуктор

українська м'ясна

Рибництво

1.

Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

стерлядь

2.

Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

сом канальний

3.

Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

українська рамчаста порода коропа

4.

Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

білий амур

5.

Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

строкатий товстолобик

6.

Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

білий товстолобик

7.

Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

нивківський внутрішньопорідний тип української лускатої породи коропа

8.

Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
* 00476820

Чернігівський

племінний репродуктор

сом європейський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали