ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Десята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24.02.2012 р. N 10/45

Про внесення змін до Стратегії економічного і соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року

За результатами моніторингу реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.09.2008 N 24/10, встановлено, що деякі операційні цілі втратили свою актуальність і потребують змін.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 3 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" обласна рада вирішила:

1 Внести до розділу 4 "Пріоритетні завдання та напрями у сфері соціально-економічного розвитку" Стратегії економічного і соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.09.2008 N 24/10, зміни, що додаються.

2 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова
обласної ради

В. М. Голенко

 

Додаток
до рішення Луганської обласної ради
24.02.2012 N 10/45

Зміни, що вносяться
до розділу 4 "Пріоритетні завдання та напрями у сфері соціально-економічного розвитку" Стратегії економічного і соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року

1 У пріоритеті 1 "Реконструкція та диверсифікація економіки регіону":

- виключити операційні цілі, зазначені в абзацах 1 - 5;

- доповнити такими операційними цілями:

"Підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону.

Формування енергоефективного промислового комплексу регіону.

Відновлення спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку області.

Збалансований розвиток промислового виробництва на підставі ресурсозбереження та ефективного використання всіх видів місцевих ресурсів.

Розвиток та реалізація концепції створення та функціонування субрегіонів.

Розвиток галузей тваринництва та овочівництва на основі реалізації інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону.

Модернізація інфраструктури регіонального АПК, розвиток виробничо-збутових та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створення високотехнологічних потужних, комплексних виробництв інноваційного типу, реалізація проекту "Агромісто".

Збалансоване забезпечення потреб населення області продуктами харчування, що виробляються підприємствами області".

2 У пріоритеті 2 "Розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом":

- виключити операційні цілі, зазначені в абзацах 1, 3, 6, 8 та 10;

- доповнити такими операційними цілями:

"Підвищення інноваційної активності підприємств реального сектору економіки.

Розвиток інноваційної і венчурної діяльності на основі державно-приватного партнерства".

3 У пріоритеті 3 "Розвиток ринкового середовища. Підтримка малого та середнього підприємництва":

- виключити операційні цілі, зазначені в абзацах 3, 8 та 10;

- доповнити такими операційними цілями:

"Інформаційна підтримка малого підприємництва.

Розвиток співпраці підприємств з кредитними установами як передумова стабільного функціонування і розвитку регіональної економіки.

Активізація фінансової підтримки малого і середнього бізнесу.

Створення в області центрів з обслуговування платників податків".

4 У пріоритеті 4 "Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури":

- виключити операційні цілі, зазначені в абзацах 2, 3, 5, 7, 9 - 12 та 15 - 18;

- доповнити такими операційними цілями:

"Децентралізація і модернізація центральної системи опалення.

Освоєння нових джерел водопостачання, покращання якості води, заміна водопостачальних та розподільчих систем.

Утворення ОСББ і передача житла в управління на конкурсній основі.

Реалізація пілотного проекту у сфері водопостачання та водовідведення на засадах державно-приватного партнерства.

Сприяння розвитку конкурентного середовища на регіональному ринку зв'язку.

Підвищення якості транспортних послуг та покращання стану комунальних доріг, будівництво кільцевої дороги м. Луганська, автомобільної дороги міжнародного значення М-04.

Формування регіональної логістичної системи та створення логістичних центрів на території області.

Розбудова прикордонної інфраструктури".

5 У пріоритеті 5 "Розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору":

- виключити операційні цілі, зазначені в абзацах 4, 18, 20 та 23;

- доповнити такими операційними цілями:

"Утворення медичних центів і госпітальних округів.

Формування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення.

Підвищення рівня зайнятості населення.

Підвищення якості та конкурентоздатності освіти.

Забезпечення шкіл області комп'ютерами із можливістю доступу до мережі Internet.

Забезпечення підвозу учителів й учнів до міст навчання і у зворотному напрямку.

Організація роботи щодо забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів.

Здійснення заходів щодо розвитку центрів соціальної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.

Організація роботи щодо підвищення якості надання соціальних послуг соціально вразливим і незахищеним верствам населення.

Створення та реалізація проекту "Луганськ - курорт".

Збереження культурної спадщини Луганщини та активне ознайомлення з нею мешканців області.

Забезпечення самозайнятості та покращання умов життєзабезпечення сільського населення".

6 Пріоритет 6 "Раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля" доповнити такими операційними цілями:

"Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.

Охорона біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі.

Удосконалення регіональної екологічної політики за умов її інтеграції.

Оздоровлення та очистка басейну ріки Сіверський Донець".

7 У пріоритеті 7 "Удосконалення територіальної структури економіки, вирішення проблем монофункціональних міст і селищ міського типу":

- виключити операційні цілі, зазначені в абзацах 2 та 4 - 8;

- доповнити такими операційними цілями:

"Модернізація інфраструктури депресивних територій (міст і районів) з орієнтацією їх на базовий рівень соціальних послуг.

Мінімізація екологічної небезпеки депресивних територій.

Забезпечення надання соціальних послуг на рівні не нижче мінімального.

Розробка та виконання програм подолання стану депресивності населених пунктів, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства".

8 Доповнити Пріоритетом 8 такого змісту:

"Пріоритет 8 Розвиток транскордонної інфраструктури та реалізація проекту Єврорегіон "Донбас"

Транскордонне об'єднання Єврорегіон "Донбас" (далі - Єврорегіон "Донбас") створено 29 жовтня 2010 року між Ростовською областю Російської Федерації і Луганською областю України, до складу якого за результатами першого засідання Ради Єврорегіону "Донбас" 19 жовтня 2011 року увійшла Донецька область.

Єврорегіон "Донбас" - один з найбільших єврорегіонів в Європі з населенням 11,5 млн. осіб і територією 154 тис. квадратних кілометрів. Основною метою його створення є підвищення ефективності використання ресурсів областей за рахунок вироблення сумісної стратегії дій з об'єднанням потенціалів.

Необхідно встановлювати та розвивати зв'язки з містами та районами Ростовської й Донецької областей, передбачивши співпрацю у торговельно-економічній, гуманітарній, медичній, культурно-масовій та екологічній сферах, а також сприяти об'єднанню жителів територій та проведенню інших заходів.

Операційні цілі:

Розвиток інфраструктури прикордонних територій, а саме:

- будівництво зон сервісного обслуговування на міжнародних пунктах пропуску;

- розробка та реалізація проекту будівництва українсько-російського залізнично-автомобільного митно-логістичного термінала "Мілове - Чорткове" з функціями інтермодальної обробки вантажів;

- будівництво та облаштування пунктів пропуску (місцевих, міждержавних, міжнародних).

Поглиблення торгово-економічного співробітництва та промислової кооперації.

Інтеграція та кооперація підприємств агропромислового комплексу регіонів.

Поліпшення стану навколишнього природного середовища прикордонних територій: реалізація проекту очищення вод басейну ріки Сіверський Донець та здійснення заходів щодо оздоровлення басейну ріки Кундрюча; створення автоматизованих постів контролю за забрудненням атмосферного повітря.

Зміцнення соціально-культурного взаємозв'язку транскордонних територій: будівництво аутентичного історико-культурного комплексу "Козацький хутір", відновлення побратимських зв'язків транскордонних територій.

 

Керівник секретаріату
виконавчого апарату
обласної ради

О. Г. Пашенцев

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали