ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2011

м. Київ

N 176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2011 р. за N 973/19711

Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010 N 214

Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 N 214, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за N 1089/18384 (із змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 2.6 розділу II викласти в такій редакції:

"2.6. Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, не віддавати перевагу будь-яким об'єднанням громадян, релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, напрямів діяльності тощо.

Державний службовець має дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян.".

1.2. Пункт 3.1 розділу III викласти в такій редакції:

"3.1. Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень.".

1.3. У розділі IV:

в абзаці другому пункту 4.1 слова "Про боротьбу з корупцією" замінити словами "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI);

пункти 4.2, 4.3 викласти в такій редакції:

"4.2. Державний службовець має дотримуватися спеціальних обмежень, передбачених статтею 12 Закону України "Про державну службу" та Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4.3. Державному службовцю забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб відповідно до положень частини першої статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI);

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Керівники органів чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), в межах своєї компетенції зобов'язані вжити заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у частині п'ятій статті 5 цього Закону (Декларація N 3206-VI).".

2. Юридичному департаменту Головдержслужби у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Адміністративно-фінансовому департаменту Головдержслужби ознайомити з цим наказом заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних підрозділів та територіальні органи Головдержслужби.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби згідно з розподілом повноважень.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Начальник Головдержслужби

Т. Мотренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали