МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

НАКАЗ

від 31 жовтня 1985 року N 35/5

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад народних депутатів

У зв'язку зі змінами, що сталися в законодавстві, наказую:

Внести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад народних депутатів, затвердженої наказом від 19 січня 1976 року N 1/5, такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Інструкцію пунктом 701 такого змісту:

"701. Предметом договору найму в будинку /в частині будинку/, який належить громадянину на праві особистої власності, може бути як ізольоване, так і неізольоване жиле приміщення /кімната, зв'язана з іншою кімнатою спільним входом/, а також частина кімнати. Не можуть бути самостійним предметом договору найму приміщення, непридатні для проживання /підвали тощо/, а також підсобні приміщення /кухня, коридор, комора та ін./.

Жиле приміщення здається наймачеві на визначений строк або без зазначення строку /ст. 159 Житлового кодексу УРСР/".

2. У пункті 46:

а) абзац третій викласти в такій редакції:

"Граничний розмір жилого будинку або його частини /частин/, квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників, що набувається, не повинен перевищувати вісімдесяти квадратних метрів жилої площі /стаття 102 Цивільного кодексу УРСР/.

Договір про відчуження жилого будинку /частини будинку/, квартири в будинку житлово-будівельного колективу індивідуальних забудовників розміром жилої площі більше 80 кв. метрів може бути посвідчений лише при наявності рішення виконавчого комітету районної, міської Ради народних депутатів, яким набувачу, що має велику сім'ю або право на додаткову жилу площу, дозволяється придбати цей будинок /частину будинку/, квартиру. При цьому жила площа будинку /частини будинку/, квартири не повинна перевищувати розміру, визначеного для даної сім'ї за нормою жилої площі, встановленою Житловим кодексом Української РСР, а у відповідних випадках - також розміру належної додаткової жилої площі";

б) доповнити пункт після останнього абзацу новими абзацами такого змісту:

"Не може бути предметом договору відчуження непридатний для проживання жилий будинок /або частина його/, за винятком випадків відчуження будинку на знос або відчуження частини будинку співвласнику.

При відчуженні жилого будинку /або частини його/ не дозволяється таке їх дроблення, при якому предметом договору відчуження є незначна частина жилого будинку /частини будинку/, що не може бути виражена у вигляді відокремленого жилого приміщення, за винятком відчуження її співвласнику";

в) у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий, сьомий вважати відповідно п'ятим, шостим, сьомим, восьмим.

3. У пункті 51:

а) в абзаці першому цифру "60" замінити на "80";

б) в абзаці третьому слова "житлово-експлуатаційною конторою /управлінням будинками/" замінити словами "житлово-експлуатаційною організацією", а слово "лікувального" на слова "лікувально-профілактичного";

в) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"При посвідченні договорів дарування, міни, довічного утримання, відчуженні частини будинку, виділеної за рішенням суду, а також у випадку продажу частини будинку з прилюдних торгів правила привілеєвої купівлі не застосовуються".

4. Доповісти пункт 53 після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Не може бути встановлено такий порядок користування жилим будинком, при якому учаснику спільної часткової власності виділяються в користування тільки непридатні для проживання або підсобні приміщення /підвал, коридор, комора тощо/".

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно восьмим, дев'ятим.

5. Абзац третій пункту 70 викласти в такій редакції:

"Службова особа виконавчого комітету зобов'язана слідкувати за тим, щоб плата за користування жилим приміщенням /квартирна плата/ за договором найму, яка визначається за погодженням сторін, не перевищувала граничних ставок, установлених для цих будинків Радою Міністрів УРСР.

Сума договору /для вирахування державної пошлини/ складається з квартирної плати і плати за комунальні послуги, яка береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами /стаття 162 Житлового кодексу УРСР/.

Службова особа виконавчого комітету зобов'язана роз'яснити сторонам зміст ст. 168 Житлового кодексу УРСР, про що зазначається в тексті договору. /Зразок договору найму жилого приміщення див. додаток N 40/".

6. Пункт 84 доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Якщо до виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів надійшло письмове повідомлення від підприємства, установи, організації або громадянина про наявність майна, яке має історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність1, що залишилось після смерті одиноких громадян і заповідане особам, які не входять в коло спадкоємців за законом, службова особа виконавчого комітету зобов'язана вжити всіх передбачених законодавством про нотаріат заходів для опису цього майна.

У випадку відмови спадкоємців за заповітом пред'явити це майно для опису, службова особа виконавчого комітету роз'яснює їм зміст ст. 552 Цивільного кодексу УРСР, складає акт про відмову пред'явити для опису маймо і в той же день направляє про це повідомлення органам прокуратури".


1. Див. Закон СРСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" /Відомості Верховної Ради СРСР, 1976 р., N 44, ст. 628/.

7. Абзац перший пункту 102 викласти в такій редакції:

"Забороняється засвідчувати вірність копій паспорта, документа, які його заміняють, партійного, профспілкового, комсомольського, військового квитків, депутатського посвідчення, службових посвідчень, також інших документів, знімання копій з яких не допускається".

8. У пункті 34:

а) в абзаці першому виключити слова "або збором", "або зборів", "або збору", "або збору";

б) в абзаці другому виключити слово "окладному";

в) в абзаці третьому виключити слова "і зборів", "і збори".

9. В абзаці третьому пункту 38 слова "нотаріальним органом" замінити словами "органом чи службовою особою, що вчиняють нотаріальні дії", слова "житлово-експлуатаційною конторою /управлінням будинками/" замінити словами "житлово-експлуатаційною організацією", а слово "лікувального" замінити словами "лікувально-профілактичного".

10. У пункті 83 слова "житлово-експлуатаційних контор /управління будинками/" замінити словами "житлово-експлуатаційних організацій".

11. У пункті 100 слова "житлово-експлуатаційною конторою /управлінням будинками/" замінити словами "житлово-експлуатаційною організацією", а слово "лікувального" замінити словами "лікувально-профілактичного".

12. У додатку N 40:

а) пункт 6 абзацу другого викласти в такій редакції:

"Сума договору визначається в ..."

б) у пункті 8 абзацу другого слова "ст. 288 Цивільного кодексу СРСР" замінити словами "ст. 168 Житлового кодексу УРСР".

13. Абзац сьомий додатка N 44 викласти в такій редакції:

"Стягнуто державної пошлини: за посвідчення довіреності - 50 коп. та за складання проекту довіреності - 50 коп."

14. Доповнити Інструкцію додатками NN 51, 52, 53 за формами, що додаються.

 

Міністр

В. Г. Зайчук

 

Додаток N 51

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАПОВІТІВ

Прізвище, ім'я, по батькові заповідача

Дата посвідчення заповіту

Номер за реєстром

Відмітка про скасування заповіту

1

2

3

4

 


А

Б

В

Г

 

Додаток N 52

КНИГА ОБЛІКУ ЗАЯВ ПРО ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА

NN пп

Число, місяць та рік надходження заяви

Від кого надійшла заява

Прізвище, ім'я, по батькові померлого

Місце знаходження спадкового майна

Число, місяць і рік вжиття заходів до охорони спадкового майна

Оцінка спадкового майна

Число, місяць і рік видачі свідоцтва про право на спадщину

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Додаток N 53

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ ТА АРЕШТІВ, НАКЛАДЕНИХ НА ЖИЛІ БУДИНКИ

Прізвище, ім'я та по батькові власника будинку

Номер за реєстром

Відмітка про зняття заборони або арешту

1

2

3

 

А

Б

В

Г

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали