ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 жовтня 2011 року N 3/2/1гн

Про внесення змін і доповнень до наказів Генерального прокурора України

У зв'язку зі створенням Дніпровської екологічної прокуратури, з метою розмежування повноважень між екологічними, територіальними, транспортними та військовими прокуратурами, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", наказую:

1. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року N 1 "Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України":

1.1. Пункти 1, 11 та абзац перший пункту 28 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору" у відповідних відмінках.

1.2. Пункт 5.2 після слів "Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" доповнити словами "Дніпровській екологічній прокуратурі".

1.3. Перше речення пункту 5.5 після слів "Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" доповнити словами "території, піднаглядної Дніпровській екологічній прокуратурі".

1.4. Пункт 9.3 після слів "Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровської екологічної прокуратури".

2. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 року N 1/3гн "Про організацію роботи з питань первинного обліку, ведення статистичної звітності в органах прокуратури та нагляду за обліком злочинів":

2.1. Пункт 1 та абзац перший пункту 4 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору" у відповідних відмінках.

3. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 20 січня 2006 року N 2гн "Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України":

3.1 Абзац перший пункту 1, пункт 2 та абзац перший пункту 10 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору" у відповідних відмінках.

4. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 12 квітня 2011 року N 3гн "Про організацію правозахисної діяльності органів прокуратури України" (Наказ N 3гн):

4.1. Пункт 1 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору".

4.2. У другому реченні пункту 3.3 слова "Міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам" замінити словами "Прокурорам міст з районним поділом".

4.3. Пункт 5.1 після слів "прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровської екологічної прокуратури".

4.4. Абзац другий пункту 20 після слів "прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" доповнити словами "Дніпровського екологічного прокурора".

5. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року N 3/3гн "Про сферу та особливості організації діяльності органів прокуратури на транспорті":

5.1. У преамбулі, пунктах 1, 2.1, 2.2 та 2.3 слова "Міністерства транспорту і зв'язку України" замінити словами "Міністерства інфраструктури України".

5.2. Пункт 1 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору".

5.3. У абзаці першому пункту 2.1 слова "Державного департаменту морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот)" замінити словами "Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (крім питань охорони та збереження водних ресурсів річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг)".

5.4. Абзац п'ятий пункту 2.1 після слів "при здійсненні ними діяльності, пов'язаної з державним управлінням на транспорті" доповнити словами "крім питань охорони та збереження водних ресурсів річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг".

5.5. Абзац шостий пункту 2.1 викласти у такій редакції: "Підрозділів МВС України, на які покладено обов'язки з боротьби зі злочинністю на транспорті".

5.6. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"Підпорядкованих указаним органам технологічних комплексів, виробничих управлінь, підприємств, установ, організацій залізничного, повітряного, водного транспорту (крім питань охорони та збереження водних ресурсів річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг), а також регіональних служб автомобільного транспорту системи Міністерства інфраструктури України та магістрального трубопровідного транспорту".

5.7. Підпункт "а" пункту 2.3 викласти у такій редакції:

"експлуатацією шляхів сполучення, повітряних суден, залізничних під'їзних колій тощо, а також морських та річкових суден (за винятком діяльності, яка пов'язана з охороною та збереженням водних ресурсів річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг)".

5.8. Підпункт "г" пункту 2.3 викласти у такій редакції:

"діяльністю, яка пов'язана з переробкою вантажів, обслуговуванням пасажирів (за винятком додержання законодавства у сфері охорони та збереження водних ресурсів річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг), а також агентуванням суден, брокерськими, експедиторськими, сюрвейєрськими послугами тощо".

5.9. Пункт 5 доповнити абзацом першим такого змісту:

"Головному управлінню правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу Генеральної прокуратури України, відповідним галузевим підрозділам прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, транспортним прокурорам забезпечити здійснення нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, при провадженні дослідчих перевірок, оперативно-розшукової діяльності у межах компетенції, дізнання та досудового слідства органами внутрішніх справ на залізничному, повітряному та водному транспорті (крім злочинів у сферах охорони і збереження водних ресурсів, земельних відносин, які вчинені на території річки Дніпро, її водосховищах, Дніпровсько-Бузькому лимані, їх водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах)".

У зв'язку з цим абзац перший пункту 5 вважати абзацом другим.

6. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року N 4гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство":

6.1. Пункт 1 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору".

6.2. Пункт 3 та підпункт 3.1 після слів "прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" доповнити словами "Дніпровської екологічної прокуратури".

6.3. Доповнити наказ пунктом 3.6 такого змісту:

"Розгляд заяв і повідомлень про підслідні органам прокуратури злочини у сферах охорони і збереження водних ресурсів, земельних відносин, які вчинені на території річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, а також про злочини у цих сферах, вчинені працівниками піднаглядних екологічним прокурорам правоохоронних органів, провадження досудового слідства у вказаній категорії кримінальних справ та прокурорський нагляд за його законністю покласти на екологічних прокурорів та відповідні галузеві підрозділи Дніпровської екологічної прокуратури".

У зв'язку з цим пункт 3.6 вважати пунктом 3.7.

7. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року N 4/1гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність":

7.1. Пункт 1 та абзац перший пункту 10 після слів "Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військовим прокурорам регіонів і Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору" у відповідних відмінках.

7.2. Пункт 2.2 після слів "У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровській екологічній прокуратурі".

7.3. Підпункт 6 пункту 2.2 викласти у такій редакції:

"галузевими підрозділам з питань правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя - за оперативними підрозділами Управлінь МВС України на залізницях (у тому числі лінійними відділами), відділами внутрішніх справ на водному (крім злочинів у сферах охорони і збереження водних ресурсів, земельних відносин, які вчинені на території річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг) та повітряному транспорті УМВС України (ГУ МВС України) в областях, містах Києві і Севастополі за місцем їх розташування, за винятком зазначених у підпункті 2 даного пункту".

7.4. Доповнити пункт 2.2 підпунктом 7 такого змісту:

"галузевому підрозділу Дніпровської екологічної прокуратури - за оперативними підрозділами органів внутрішніх справ на водному транспорті, органами Служби безпеки та податкової міліції в частині злочинів у сферах охорони і збереження водних ресурсів, земельних відносин, які вчинені на території річки Дніпро, її водосховищах, Дніпровсько-Бузькому лимані, їх водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах".

У зв'язку з цим підпункти 7 - 10 пункту 2.2 вважати відповідно підпунктами 8 - 11, у підпункті 1 пункту 2.2 цифри "2, 5, 6, 8" замінити цифрами "2, 5, 6, 7, 9".

8. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року N 5гн "Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення":

8.1. Абзац перший пункту 3.1 після слова "природоохоронним" доповнити словом "екологічним".

8.2. Доповнити пункт 9 абзацом третім такого змісту:

"Прокурорам обласного рівня за місцем знаходження відповідного суду забезпечувати участь в розгляді в апеляційному порядку усіх справ, розглянутих у першій інстанції за участі працівників Дніпровської екологічної прокуратури. Про результати розгляду повідомляти Дніпровського екологічного прокурора".

8.3. Абзац третій пункту 15.2 після слів "прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровського екологічного прокурора".

9. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 22 квітня 2004 року N 7гн "Про організацію роботи з питань правового забезпечення в органах прокуратури":

9.1. Пункт 2 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору".

9.2. Пункт 2.4 після слів "прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровській екологічній прокуратурі".

10. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 5 травня 2011 року N 8гн "Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги у кримінальних справах" (Порядок N 8гн):

10.1. Пункти 3, 7 та 11 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору".

11. Внести такі зміни та доповнення до Інструкції про організаційно-протокольне забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які здійснюються органами прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 5 травня 2011 року N 8гн "Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги у кримінальних справах" (Порядок N 8гн):

11.1. Підпункт "б" пункту 2.9 після слів "прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовими прокурорами регіонів та Військово-Морських Сил України" доповнити словами "Дніпровським екологічним прокурором".

12. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 31 січня 2011 року N 8 "Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України" (Наказ N 8):

12.1. Пункти 1, 2 та 6 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору" у відповідних відмінках.

12.2. Абзац 2 пункту 5 після слів "Чернігівської областей" доповнити словами "Дніпровської екологічної прокуратури".

13. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 21 червня 2011 року N 9гн "Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України" (Наказ N 9гн):

13.1. Пункти 1 та 4 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору" у відповідних відмінках.

14. Внести такі зміни та доповнення до Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 21 червня 2011 року N 9гн "Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України" (Наказ N 9гн):

14.1. Пункти 1.2, 2.6, 3.1, 4.6, абзац третій пункту 6.4 та абзац перший пункту 7.11 після слів "прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів та Військово-Морських Сил України доповнити словами "Дніпровській екологічній прокуратурі" у всіх відмінках.

14.2. Пункт 4.6 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та ВМС України" доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору".

15. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 21 червня 2011 року N 10гн "Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції" (Наказ N 10гн):

15.1. Доповнити наказ пунктом 6 такого змісту:

"Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, Дніпровській екологічній прокуратурі, міжрайонним екологічним прокурорам відповідно до визначеної компетенції забезпечити прокурорський нагляд у сфері запобігання і протидії корупції щодо охорони та збереження водних ресурсів річки Дніпро, її водосховищ і водоохоронних зон, Дніпровсько-Бузького лиману, а також при розслідуванні кримінальних справ про злочини з ознаками корупції".

У зв'язку з цим пункти 6 - 18 вважати відповідно пунктами 7 - 19.

15.2. Пункт 1 та абзац другий пункту 19 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору" у відповідних відмінках.

15.3. Пункт 8 після слів "прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" доповнити словами "Дніпровської екологічної прокуратури".

16. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 14 липня 2006 року N 11гн "Про організацію роботи органів прокуратури України з реалізації принципу гласності":

16.1. Пункт 1, абзац другий пункту 2.1 та абзац перший пункту 9 після слів "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках доповнити словами "Дніпровському екологічному прокурору" у відповідних відмінках.

16.2. Пункти 3 та 5 після слів "Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" доповнити словами "Дніпровській екологічній прокуратурі" у відповідних відмінках.

17. Внести такі доповнення до наказу Генерального прокурора України від 4 квітня 2011 року N 12гн "Про особливості діяльності військових прокуратур":

17.1. Друге речення пункту 14 після слова "територіальними" доповнити словами "та екологічними".

З наказом ознайомити заступників Генерального прокурора України, працівників центрального апарату, надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військовим прокурорам регіонів і Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному прокурору, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам, довести до відома прокурорсько-слідчих працівників.

 

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України

В. Пшонка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали