ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2012 року N 3

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року N 11 "Про судову практику застосування статей 353 - 360 Цивільного процесуального кодексу України"

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону "Про судоустрій і статус суддів" та у зв'язку з прийняттям Закону України від 20 жовтня 2011 року N 3932-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України" (Закон N 3932-VI) пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє:

Внести до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року N 11 "Про судову практику застосування статей 353 - 360 Цивільного процесуального кодексу України" (Постанова N 11) такі зміни та доповнення:

1. В абзаці першому пункту 10 слова "одного місяця" замінити словами "трьох місяців".

2. Абзаци перший та другий пункту 12 викласти у такій редакції:

"Строки для подання заяви про перегляд судових рішень, встановлені частинами першою та другою статті 356 ЦПК, є процесуальними і можуть бути поновлені з причин, визнаних судом поважними, за клопотанням особи, яка подала відповідну заяву (частина третя статті 356 ЦПК). Поновлення цих строків з ініціативи суду законом не передбачено. Про поновлення строку постановляється ухвала, зміст якої може бути викладено в ухвалі, постановленій про допуск справи до провадження (стаття 360 ЦПК).

Відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку або відмова у його поновленні тягне за собою залишення заяви про перегляд судового рішення без розгляду, про що згідно з частиною третьою статті 356 ЦПК постановляється ухвала. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі".

3. Абзац перший пункту 17 викласти у такій редакції:

"Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ без витребування справи, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 360 ЦПК, і без виклику осіб, які беруть участь у справі, шляхом постановлення ухвали про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску. Ухвала повинна бути обґрунтованою".

Доповнити пункт 17 абзацом другим такого змісту:

"Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про перегляд судового рішення та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи у такому випадку здійснюється за правилами, встановленими для перегляду справи в касаційному порядку. Зазначені процесуальні дії вчиняються тим самим складом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який розглядав питання про допуск справи до провадження".

Абзаци 2 і 3 пункту 17 вважати відповідно абзацами 3 і 4.

4. Абзац перший пункту 19 викласти у такій редакції:

"Оригінал ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 360 ЦПК".

 

Голова Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ

Л. І. Фесенко

Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ

Д. Д. Луспеник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали