ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2010 р. N 734

Про внесення змін та доповнень до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації

Згідно з рішеннями обласної ради від 04.03.99 N 23/5-116 "Про делегування повноважень Донецької обласної ради Донецькій обласній державній адміністрації щодо управління майном області та про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, що знаходяться в управлінні обласної ради" (із змінами та доповненнями), від 31.05.2007 N 5/10-224 "Про створення комунального закладу "Донецький обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (із змінами, внесеними рішенням обласної ради від 21.10.2010 N 5/31-966), від 26.09.2008 N 5/18-565 "Про передачу майна та перейменування комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Красная гвоздика", від 24.09.2009 N 5/24-774 "Про перейменування комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс", від 01.07.2010 N 5/29-919 "Про перейменування комунальної установи "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 16.07.2007 N 431 "Про здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради" (із змінами, внесеними розпорядженнями голови облдержадміністрації від 23.07.2008 N 360, від 14.06.2010 N 326) та керуючись Типовим положенням про центр ресоціалізації наркозалежної молоді, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 N 979:

Внести зміни до розпоряджень голови облдержадміністрації:

1. Від 27.05.2004 N 229 "Про затвердження Статуту комунальної установи "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога":

1.1. В назві та тексті розпорядження слова "комунальної установи "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" замінити словами "комунальної установи "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді".

1.2. Затвердити Статут комунальної установи "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" у новій редакції (додається).

2. Від 16.07.2007 N 431 "Про здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради", виклавши пункти 8, 10 Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради у новій редакції наступного змісту:

"8. Головне управління охорони здоров'я - закладами і організаціями охорони здоров'я, Донецьким комунальним підприємством "Фармация".

10. Управління у справах сім'ї та молоді - комунальною установою "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді", Донецьким обласним центром соціально-психологічної допомоги, комунальним закладом "Донецький обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", комунальним закладом "Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями", комунальним закладом "Донецький обласний соціальний центр матері та дитини", комунальним підприємством "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"."

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
27.05.2004 N 229
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 28.12.2010 N 734)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ"

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ" (далі - Центр) є спеціалізованою установою, в якій на добровільних засадах цілодобово перебуває молодь, що пройшла курс лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров'я та потребує отримання соціальних послуг (далі - отримувач соціальних послуг), заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради.

1.2. Управління Центру в межах повноважень згідно з рішенням Донецької обласної ради від 04.03.99 N 23/5-116 "Про делегування повноважень Донецької обласної ради Донецькій обласній державній адміністрації щодо управління майном області та про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, що знаходяться в управлінні обласної ради" (із змінами та доповненнями) здійснює облдержадміністрація.

Координацію діяльності Центру відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 16.07.2007 N 431 "Про здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради" (із змінами) здійснює управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Організаційно-методичне керівництво Центру здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр соціальних служб).

1.3. Найменування Центру:

Повне:

Українською мовою - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ";

Російською мовою - КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИ".

Скорочене:

Українською мовою - КУОЦРНМ;

Російською мовою - КУОЦРНМ.

1.5. Місцезнаходження Центру: 83069, м. Донецьк, вул. Рудчанська, буд. 7.

1.6. Згідно із рішенням обласної ради від 01.07.2010 N 5/29-919 "Про перейменування комунальної установи "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", комунальну установу "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" перейменовано в комунальну установу "Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді".

2. Мета та основні напрямки діяльності Центру

2.1. Метою діяльності Центру є:

2.1.1. Надання послуг із соціальної реабілітації, зокрема психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-медичних, соціально-економічних, соціально-побутових та інформаційних.

2.1.2. Проведення соціально-профілактичної роботи серед молоді з метою уникнення випадків вживання наркотичних засобів.

2.2. Основними напрямками діяльності Центру є:

2.2.1. Забезпечення розроблення та виконання індивідуальних програм соціальної реабілітації та адаптації отримувачів соціальних послуг.

2.2.2. Надання соціальних послуг.

2.2.3. Проведення психологічної діагностики з метою психологічної корекції та соціальної реабілітації отримувачів соціальних послуг.

2.2.4. Організація для отримувачів соціальних послуг індивідуального навчання, їх дозвілля, проведення з ними виховних та корекційних заходів.

2.2.5. Забезпечення захисту прав та інтересів отримувачів соціальних послуг, надання допомоги в оформленні правових документів.

2.2.6. Проведення заходів щодо соціальної реабілітації та адаптації отримувачів соціальних послуг.

2.2.7. Створення умов для проживання та забезпечення харчування отримувачів соціальних послуг.

2.2.8. Забезпечення поширення інформації про діяльність Центру та його основні завдання.

2.2.9 Інформування через засоби масової інформації населення про наслідки вживання наркотичних засобів та психотропних речовин.

2.3. Соціальні послуги надаються Центром на безоплатній основі.

2.4. Центр може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3. Юридичний статус Центру

3.1. Центр є юридичною особою публічного права, яка набуває права та обов'язки з дня її державної реєстрації.

3.2. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку, штамп та бланки зі своїм найменуванням.

3.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, іншими нормативними актами та цим Статутом.

3.4. Центр має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судових органах.

3.5. Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.6. Центр не несе відповідальності по зобов'язаннях власника майна, а власник майна - по зобов'язаннях Центру.

3.7. Центр взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, охорони здоров'я, освіти, підприємствами, установами та організаціями, а також із сім'ями наркозалежної молоді.

3.8. Перевірку діяльності Центру можуть здійснювати органи, які уповноважені на це відповідно до чинного законодавства, у межах наданих їм повноважень.

4. Майно та фінансово-господарська діяльність Центру

4.1. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької обласної ради і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр відповідно до діючого законодавства володіє і користується наданим йому майном.

Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

4.2. Джерелами формування майна та кошторису Центру є:

- кошти обласного бюджету;

- кошти, отримані від плати за послуги, що надаються Центром згідно з його функціональними повноваженнями відповідно до законодавства;

- надходження від господарської або виробничої діяльності;

- плата за оренду майна та надходження від реалізації майна Центру;

- благодійні внески, фанти та дарунки фізичних і юридичних осіб;

- кошти, отримані на виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.3. Установа має право заказувати проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт (реконструкцію) основних фондів по узгодженню з управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, у межах кошторису. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об'єктів виробничого призначення здійснюється за рахунок власних коштів Центру за погодженням з управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

4.4. Відчуження майна Центру та надання його в оренду фізичним та юридичним особам здійснюється в порядку, встановленому обласною радою. Вилучення (викуп), добровільна відмова від права користування земельною ділянкою, на якій розташований Центр, здійснюється за погодженням з обласною радою.

4.5. Центр має право списувати майно з балансу у порядку, встановленому обласною радою.

4.6. Кошти Центру використовуються виключно для здійснення його функцій і оплати праці працівників Центру.

4.7. Центр, якщо це не заборонено законодавством, має право придбати, орендувати необхідне обладнання, користуватися послугами будь-яких підприємств, установ, організацій або приватних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов наркозалежної молоді.

4.8. Звіт про результати діяльності Центру подається керівництвом Центру управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації та обласній раді.

4.9. Збитки, завдані Центру в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Центру відповідно до чинного законодавства.

4.10. Центр веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та фінансові дані. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, подання статистичної інформації та фінансових даних визначається законодавством.

5. Права та обов'язки Центру

5.1. Центр має право згідно з чинним законодавством:

5.1.1. Самостійно визначати форми та методи роботи із соціальної реабілітації отримувачів соціальних послуг.

5.1.2. Залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

5.1.3. Використовувати відповідно до законодавства для провадження своєї діяльності кошти міжнародної фінансової допомоги та міжнародні гранти.

5.1.4. Брати участь у діяльності міжнародних організацій (з'їзди, семінари, симпозіуми, конгреси) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до діючого законодавства.

5.1.5. Планувати діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до мети своєї діяльності.

5.1.6. Користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством.

5.1.7. Визначати потреби в ресурсах, необхідних для забезпечення роботи Центру, вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, в тому числі проводити закупівлю необхідних ресурсів з урахуванням лімітів, встановлених на їх закупівлю.

5.1.8. Запроваджувати у практику нові методи і технології з метою покращення роботи Центру.

5.1.9. Отримувати кошти, майно, лікарські засоби від благодійних фондів, організацій, юридичних і фізичних осіб як гуманітарну допомогу, благодійні безоплатні внески, пожертвування у встановленому законодавством порядку.

5.1.10. Центр має також інші права, надані йому чинним законодавством.

5.2. Центр зобов'язаний:

5.2.1. Постійно виконувати покладені на нього функції щодо ресоціалізації наркозалежної молоді шляхом надання комплексу соціально-реабілітаційних і інших послуг, а також проводити профілактичну роботу із молоддю.

5.2.2. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

5.2.3. У встановленому законом порядку організовувати та забезпечувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу.

5.2.4. Виконувати зобов'язання по укладеним договорам.

5.2.5. Центр має також інші обов'язки, відповідно до діючого законодавства.

5.3. Центр провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

5.4. Зарахування до Центру здійснюється згідно з наказом його директора, що видається на підставі заяви отримувача соціальних послуг за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, медичної довідки про стан здоров'я та про проходження курсу лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров'я або письмового направлення органу, що утворив Центр, чи Центру соціальних служб. Особи віком до 18 років зараховуються на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

5.5. Строк перебування отримувача соціальних послуг у Центрі визначається його директором відповідно до індивідуальної програми соціальної реабілітації та адаптації, що затверджується Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.

5.6. До Центру не зараховуються особи, що перебувають у стані наркотичного сп'яніння, із симптомами хвороб у гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань.

5.7. У разі зарахування до Центру отримувачі соціальних послуг реєструються в журналі обліку, на кожного заводиться особова справа, в якій зберігаються медична картка, виписка з історії хвороби з результатами медичного обстеження нарколога, дерматовенеролога, план проведення реабілітаційних заходів, копія паспорта тощо.

5.8. Відрахування отримувача соціальних послуг з Центру здійснюється згідно з наказом директора Центру в разі:

5.8.1. Виконання індивідуальної програми соціальної реабілітації та адаптації.

5.8.2. Подання ним відповідної письмової заяви.

5.8.3. Одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку Центру.

6. Управління Центром

6.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови обласної ради за поданням облдержадміністрації, погодженим із Донецьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації та із Держсоцслужбою.

6.2. Директор Центру відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює керівництво діяльністю Центру, організовує його роботу та несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань;

- забезпечує реалізацію покладених на нього завдань, несе відповідальність за стан та діяльність Центру відповідно до чинного законодавства;

- самостійно вирішує питання діяльності Центру та забезпечує організацію роботи Центру, розпоряджається його коштами та майном. Відповідно до цього Статуту, виконує кошторис, укладає угоди і є розпорядником бюджетних призначень;

- діє без довіреності від імені Центру і представляє його інтереси на підприємствах, організаціях та установах, органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах;

- звітує про роботу Центру перед органом, що його утворив, управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Центром соціальних служб;

- згідно з чинним законодавством приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Центру;

- вживає заходів щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Центру;

- виконує інші функції в межах наданих йому законодавством.

6.3. Члени трудового колективу мають право на захист своєї професійної честі і гідності, користуватися відпустками, підвищувати свою кваліфікацію, а також користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України, колективним договором.

Члени трудового колективу зобов'язані бездоганно виконувати функціональні обов'язки, вимоги чинного законодавства та цього Статуту, правила внутрішнього розпорядку, удосконалювати свою професійну майстерність, берегти майно Центру.

6.4. Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами трудового колективу. Загальні збори трудового колективу:

6.4.1. Розглядають та затверджують проект трудового колективного договору.

6.4.2. Беруть участь в моральному та матеріальному стимулюванні продуктивної праці.

6.5. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Центру.

6.6. Працівниками Центру є штатні спеціалісти (педагоги, психологи, лікарі, соціальні працівники), які несуть відповідальність за свою діяльність, відповідно до законодавства, умови праці яких, прийняття на роботу та звільнення з роботи регулюються законодавством України про працю.

6.7. Уразі потреби Центр може залучати фахівців на договірній основі.

6.8. Особливості умов роботи працівників Центру, виробничі і трудові відносини трудового колективу з керівництвом Центру встановлюються відповідно до колективного договору.

6.9. Право укладати колективний договір від імені власників надається директору Центру, а від імені трудового колективу - профспілковому комітету Центру.

7. Припинення діяльності Центру

7.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом ліквідації та реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).

7.2. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється:

- за рішенням обласної ради;

- на підставі рішення господарського суду.

7.3. При ліквідації Центру створюється ліквідаційна комісія органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

7.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та представляє його обласній раді, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості.

7.5. При реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав згідно до чинного законодавства.

7.6. У випадку реорганізації права та обов'язки Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.7. Майно, що залишається після задоволення вимог кредиторів, використовується обласною радою згідно з чинним законодавством.

8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

8.2. Всі зміни та доповнення до цього статуту є його невід'ємною частиною.

 

Директор комунальної установи
"Обласний центр ресоціалізації
наркозалежної молоді"

О. А. Штейн

Начальник управління
у справах сім'ї та молоді
облдержадміністрації

Л. І. Золкіна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали