ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.06.2011 р. N 503

Про внесення змін та доповнень до методичних рекомендацій щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 292-р "Питання оптимізації кількості бюджетних програм" (Розпорядження N 292-р), з метою удосконалення порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про виконання їх заходів:

1. Внести зміни та доповнення до методичних рекомендацій щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 грудня 2007 року N 810, що додаються.

2. Головам районних державних адміністрацій, привести методичні рекомендації щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання у відповідність із цим розпорядженням.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
30.06.2011 N 503

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до методичних рекомендацій щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

1. У розділі II. Порядок розроблення обласних цільових програм, організація та звітність про їх виконання:

1.1. У підпункті 2.2.2 пункту 2, після слова "статистичних" доповнити словами "фінансових та інших".

1.2. В абзаці 5 підпункту 2.2.5 речення "Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками" замінити реченням "Результативні показники у даному розділі наводяться загальні.

1.3. У додатку 3 до підпункту 2.2.6. Напрями діяльності та заходи програми в графі "очікувані результати" - диференційовано з розбивкою за роками".

1.4. Підпункт 3.5 пункту 3, доповнити реченням "Розгляд і прийняття проектів програми соціально-економічного і культурного розвитку області та обласного бюджету здійснюється взаємоузгоджено".

1.5. У назві пункту 4, слова "соціально-економічного" доповнити словами "та культурного".

1.6. У підпункті 4.1 пункту 4, після слів "головний розпорядник коштів" доповнити словами "щороку, до затвердження проекту обласного бюджету".

1.7. Підпункт 4.2 доповнити абзацом другим такого змісту - "Критеріями для формування переліку програм, що фінансуються із обласного бюджету, є:

- вирішення проблеми, на розв'язання якої вже залучалися кошти обласного бюджету та яка не може бути розв'язана без залучення коштів обласного бюджету;

- відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку області;

- необхідності забезпечення комплексного фінансування відповідної галузі;

- виконання результативних показників попередньо діючої програми;

- назва програми повинна визначати конкретне цільове спрямування".

1.8. Підпункт 4.4 доповнити реченням "Програми, які не відповідають вимогам Методичних рекомендацій, не фінансуються".

1.9. В абзаці 4 підпункту 6.1 слова "головне фінансове управління" замінити словами "головне управління економіки".

1.10. У підпункті 6.5 після слів "у місцевій пресі" доповнити словами "або розміщує на Веб - сайті".

1.11. У підпункті 6.6 після слів "обласної державної адміністрації" доповнити словами "у разі недоопрацювання проекту або програми при наявності зауважень учасників експертизи - за поданням головних управлінь економіки та фінансового управління обласної державної адміністрації".

2. У додатку 4 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, пункт "4. Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми" викласти у наступній редакції:

N
з/п

Захід

Відпо-
відаль-
ний вико-
навець та строк виконання заходу

Планові обсяги фінансування,
тис. гривень

Фактичні обсяги фінансування,
тис. гривень

Стан вико-
нання заходів (резуль-
тативні показники виконання програми)

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Районний, м. Тернополя бюджети

Бюджети сіл, селищ. міст

Кошти небюд-
жетних джерел

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Районний, м. Тернополя бюджети

Бюджети сіл, селищ. міст

Кошти небюд-
жетних джерел

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

 

Етап виконання

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали