ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 08.04.2011 р. N 523-VI

Про внесення змін та доповнень до міської програми "Рівність" на 2008 - 2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. N 2160-V

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про основи соціального захисту інвалідів в Україні", на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради та громадських організацій інвалідів щодо проведення заходів у межах програми у 2011 році, Одеська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до міської програми "Рівність" на 2008 - 2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. N 2160-V:

- розділ програми "Перелік заходів і завдань програми на 2008 - 2011 роки" викласти у новій редакції (додаток N 1);

- розділ програми "Ресурсне забезпечення програми" викласти у новій редакції (додаток N 2).

2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. N 5642-V "Про внесення змін до міської програми "Рівність" на 2008 - 2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. N 2160-V" та від 28.12.2010 р. N 37-VI "Про внесення змін до міської програми "Рівність" на 2008 - 2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. N 2160-V" (Рішення N 37-VI).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.

 

Міський голова

О. Костусєв

 

Додаток N 1
до рішення Одеської міської ради
08.04.2011 N 523-VI

ПЕРЕЛІК
заходів і завдань програми на 2008 - 2011 роки

1. Здійснення громадського контролю

1.1. Надавати інформацію департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради щодо дотримання спеціальних нормативів у проектній документації, що була розглянута та узгоджена або перебуває на розгляді в управлінні архітектури та містобудування (стосовно великих житлових споруд та об'єктів соціального призначення).

Щоквартально, при необхідності, по запиту

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

1.2. Надавати управлінню соціального захисту населення та праці Одеської міської ради перелік об'єктів, які підготовлені до введення в експлуатацію.

Щомісячно 2008 рік

Районні адміністрації Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

1.3. Розробити Положення про проведення обстеження об'єктів громадської, соціальної, житлової інфраструктури на предмет відповідності нормативним вимогам у частині забезпечення безперешкодного доступу до них інвалідів.

До 01.03.2008 р.

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

1.4. Надавати можливість представникам управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради брати участь у роботі комісій з правом дорадчого голосу при прийнятті в експлуатацію великих житлових споруд та об'єктів соціального і громадського призначення.

За запитом управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради (2008 рік)

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію великих житлових споруд та об'єктів соціального і громадського призначення.

Постійно з 2009 року

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області (за згодою), департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.6. Інформувати громадські організації інвалідів та профільні постійні комісії Одеської міської ради про створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Щоквартально 2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

Один раз на півріччя з 2009 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.7. Проводити перевірки із залученням представників громадських організацій інвалідів щодо виконання існуючих нормативних актів з питань:

1.7.1. Об'єктів, які підготовлені до введення в експлуатацію.

Щомісячно 2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

Постійно з 2009 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.7.2. Створення умов для навчання (за відсутності протипоказань) дітей-інвалідів у неспеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах.

2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

Постійно з 2009 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

1.7.3. Виділення спеціальних місць для паркування автотранспорту, який є засобом протезування.

Щоквартально 2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради, ДАІ м. Одеси (за згодою)

Щоквартально 2009 - 2010 рр.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради, ДАІ м. Одеси (за згодою)

Щоквартально 2011 рік

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Парксервіс - Одеса", ДАІ м. Одеси (за згодою)

1.7.4. Дотримання проектної документації при благоустрою прилеглої території об'єктів громадського та житлового призначення (малі архітектурні форми).

Щоквартально

Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради

1.7.5. Розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

Щоквартально

Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради (з 1 березня 2011 року управління реклами Одеської міської ради)

1.7.6. Розміщення стоянок автомобілів, зупинок міського транспорту, кіосків та об'єктів виносної торгівлі у місцях пересування людей.

Щоквартально 2008 - 2010 рр.

Районні адміністрації Одеської міської ради, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради (з 2009 року департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради), управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, ДАІ м. Одеси (за згодою)

Щоквартально 2011 рік

Районні адміністрації Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Парксервіс - Одеса", управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, ДАІ м. Одеси (за згодою)

1.7.7. Надання звукової та візуальної інформації про зупинки під час руху міського транспорту.

Постійно

Постійна комісія Одеської міської ради з соціальної політики та праці, громадські організації інвалідів

1.8. Інформувати профільні депутатські комісії та управління Одеської міської ради, громадські організації інвалідів про порушення та недоліки, виявлені при проведенні перевірок щодо створення умов доступності, а також про заходи з їх усунення.

Щоквартально 2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

Один раз на півріччя з 2009 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.9. Створити при Одеському міському голові комітет забезпечення умов доступності для маломобільних верств населення.

2010 рік

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.10. Провести розробку проекту програми зі створення безбар'єрного середовища для осіб з особливими потребами на 2012 - 2015 роки.

Серпень - вересень 2011 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2. Вивчення стану формування безбар'єрного середовища

2.1. Поповнення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради.

2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2.2. Проведення щорічного конкурсу серед об'єктів громадського, соціального та житлового призначення щодо створення найліпших умов безбар'єрності для маломобільних груп населення.

2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2.3. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду створення безбар'єрного середовища для інвалідів всіх нозологій.

2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

Щорічно з 2009 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2.4. Проведення семінарів, конференцій, "круглих столів" щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями всіх нозологій.

2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

Щорічно з 2009 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2.5. Проведення моніторингу додержання організаціями, підприємствами та установами незалежно від форм власності встановлених нормативних вимог у частині доступу інвалідів до об'єктів.

2008 року

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

3. Заходи щодо покращення інфраструктури міста

3.1. Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на об'єктах соціального та громадського призначення.

Щорічно

Виконавчі органи Одеської міської ради

3.2. Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності.

2008 - 2011 рр.

Районні адміністрації Одеської міської ради

3.3. Обладнання та пристосування житлових приміщень до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності.

2011 рік

Районні адміністрації Одеської міської ради

3.4. Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках, які не входять до складу комунальної власності Одеської міської ради. Рішення про проведення робіт приймається у кожному конкретному випадку.

2011 рік

Районні адміністрації Одеської міської ради

3.5. Придбання підйомних пристроїв для створення умов доступності.

2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

3.6. Оснащення та встановлення сучасних технічних засобів й пристосувань, спеціальних знаків на перехрестях вулиць, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту для інвалідів:

3.6.1. Здійснення закупівлі на тендерній основі мовних акустичних приладів для світлофорів.

I півріччя року (щорічно)

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

3.6.2. Обладнання діючих світлофорів мовними акустичними приладами.

II півріччя року (щорічно)

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "СМЕП"

3.6.3. Проведення технічного обслуговування мовних акустичних приладів, встановлених у діючі світлофори.

2011 рік

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "СМЕП"

3.7. Забезпечити в установленому порядку виділення спеціальних місць для безкоштовного паркування транспорту, який є засобом протезування, у місцях платного паркування транспортних засобів - не менше 10 відсотків загальної кількості місць (з позначенням їх відповідними дорожніми знаками та розмітками - піктограмами).

2008 - 2010 рр.

Районні адміністрації Одеської міської ради, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради (з 2009 року департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради)

2011 рік

Районні адміністрації Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Парксервіс - Одеса"

3.8. Обладнання та будівництво місць для відпочинку інвалідів на міських пляжах.

Щорічно до початку курортного сезону

Районні адміністрації Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

3.9. Проведення капітального ремонту житлового фонду за місцем проживання інвалідів.

2008 рік

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

3.10. Благоустрій прилеглої території та пішохідної зони біля гуртожитку N 1 Одеського виробничого об'єднання "Електрик" Українського товариства глухих.

2010 рік

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

4. Інформаційна підтримка реалізації програми

4.1. Для поширення інформаційного простору створити програми прямого ефіру на базі однієї з місцевих ТРК, що висвітлює проблеми інвалідів та їх вирішення органами місцевого самоврядування.

2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2009 рік

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

5. Пристосування міського транспорту до потреб інвалідів

5.1. Доводити до відома громадян міста розклад руху автобусів, обладнаних спеціальним пристроєм для перевезення інвалідів на візках.

Щоквартально 2008 - 2010 рр.

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради (з 2009 року департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради), управління інформації Одеської міської ради, газети "Одесский вестник" та "Думська площа"

Щоквартально 2011 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, газети "Одесский вестник" та "Думська площа"

5.2. Зобов'язати власників підприємств-перевізників дообладнати транспорт засобами інформування пасажирів з вадами зору та слуху.

2008 - 2010 рр.

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради (з 2009 року департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради)

2011 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

5.3. Залучити усі автопідприємства міста, які у своєму парку налічують транспорт, обладнаний пристроєм для перевезення інвалідів на візках, для перевезення інвалідів, у тому числі інвалідів війни.

2008 - 2010 рр.

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради (з 2009 року департамент транспортного комплексу та зв'язку Одеської міської ради)

2011 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

5.4. Закупити сертифікований автобус, обладнаний спеціальним пристроєм для перевезення інвалідів на візках.

2008 рік

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради

5.5. Забезпечити перевезення інвалідів у рекреаційній зоні до пляжів "Дельфін" та "7 траверса" на 11-й станції Великого Фонтану.

З 01.04. по 01.10. 2011 року

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

5.6. Розробити типовий проект зупиночного комплексу для міського пасажирського транспорту з урахуванням потреб інвалідів.

2011 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

6. Соціально-медична реабілітація, оздоровлення та зайнятість

6.1. Забезпечення інвалідів офісною та комп'ютерною технікою з можливим підключенням до мережі Інтернет для професійного навчання та працевлаштування.

2008 рік

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2009 - 2011 рр.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Розробити Положення про забезпечення інвалідів офісною та комп'ютерною технікою для професійного навчання та працевлаштування.

до 01.04.2010 р.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

6.2. Створити терапевтичне відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення.

6.2.1. Проведення проектних робіт щодо капітального ремонту терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення.

2009 рік

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

6.2.2. Проведення капітального ремонту терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення.

2009 рік

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

6.2.3. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення.

2009 - 2011 роки

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

6.2.4. Придбання обладнання для терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення.

2009 рік

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

6.2.5. Проведення проектних робіт з капітального ремонту відділення відновного лікування на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення.

2010 рік

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

6.2.6. Завершення капітального ремонту терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення.

2010 рік

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

6.3. Здійснення заходів щодо оздоровлення інвалідів.

2009 - 2010 рр.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

6.3.1. Розробити Положення про здійснення заходів щодо оздоровлення молодих інвалідів у літній період.

до 01.04.2010 р.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

6.4. Проведення 2-го Міжнародного фестивалю-конкурсу інтегрованого Клубу Веселих та Кмітливих.

2011 рік

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

7. Інтеграція дітей-інвалідів у суспільство

7.1. Провести заходи з профілактики дитячої інвалідності.

Постійно

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

7.2. Створити базу даних дітей-інвалідів та сімей, в яких вони утримуються.

Щорічно з 2009 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

7.3. Забезпечити комп'ютерною технікою дітей-інвалідів, які навчаються у старших класах.

Щорічно з 2009 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

7.3.1. Розробити Положення про забезпечення комп'ютерною технікою дітей-інвалідів, які навчаються у старших класах.

до 01.04.2010 р.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

7.4. Оздоровлення вихованців комунальної установи "Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку".

2011 рік

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

8. Фізична культура та спорт

8.1. Сприяти проведенню Спартакіади серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, присвяченій Міжнародному дню інвалідів.

2010 - 2011 роки

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

8.2. Сприяти проведенню Міжнародного кубку з баскетболу на візках під патронатом міського голови.

2010 - 2011 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

8.3. Організувати оренду плавального басейну з метою проведення реабілітаційних та оздоровчих заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2011 рік

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток N 2
до рішення Одеської міської ради
08.04.2011 N 523-VI

Ресурсне забезпечення програми

Номер заходу за прог-
рамою

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

Всього

у тому числі: за рахунок бюджетів

інші джерела

держав-
ного

облас-
ного

м. Одеси

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Вивчення стану формування безбар'єрного середовища

2.1.

Поповнення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2008 рік

13,4

 

 

13,4

 

2.4.

Проведення семінарів, конференцій, "круглих столів" щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями всіх нозологій

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2008 рік

16,1

 

 

16,1

 

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2011 рік

16,5

 

 

16,5

 

2.5.

Проведення моніторингу додержання організаціями, підприємствами та установами незалежно від форм власності встановлених нормативних вимог у частині доступу інвалідів до об'єктів

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2008 рік

15,0

 

 

15,0

 

 

Усього за завданням

61,0

 

 

61,0

 

3. Заходи щодо покращення інфраструктури міста

3.1.

Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на об'єктах соціального та громадського призначення

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

2008 рік

380,0

 

 

380,0

 

Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради

2008 рік

12,0

 

 

12,0

 

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

60,0

 

 

60,0

 

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2009 рік

94,1

 

 

94,1

 

2010 рік

10,0

 

 

10,0

 

Управління освіти та науки Одеської міської ради

2009 рік

20,0

 

 

20,0

 

2010 рік

20,0

 

 

20,0

 

2011 рік

47,0

 

 

47,0

 

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

2010 рік

35,0

 

 

35,0

 

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

2010 рік

38,2

 

 

38,2

 

3.2.

Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

270,0

 

 

270,0

 

2009 рік

108,0

 

 

108,0

 

2010 рік

70,0

 

 

70,0

 

2011 рік

175,0

 

 

175,0

 

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

116,1

 

 

116,1

 

2009 рік

 

 

 

 

 

2010 рік

11,0

 

 

11,0

 

2011 рік

22,0

 

 

22,0

 

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

130,0

 

 

130,0

 

2009 рік

106,0

 

 

106,0

 

2010 рік

 

 

 

 

 

2011 рік

 

 

 

 

 

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

270,0

 

 

270,0

 

2009 рік

 

 

 

 

 

2010 рік

109,6

 

 

109,6

 

2011 рік

134,0

 

 

134,0

 

3.3.

Обладнання та пристосування житлових приміщень до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

2011 рік

50,0

 

 

50,0

 

3.4.

Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках, які не входять до складу комунальної власності Одеської міської ради. Рішення про проведення приймається у кожному конкретному випадку

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

2011 рік

30,0

 

 

30,0

 

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

2011 рік

61,1

 

 

61,1

 

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

2011 рік

61,0

 

 

61,0

 

3.5.

Придбання підйомних пристроїв для створення умов доступності

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2008 рік

25,0

 

 

25,0

 

3.6.1.

Здійснення закупівлі на тендерній основі мовних акустичних приладів для світлофорів

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

2008 рік

68,7

 

 

68,7

 

2009 рік

149,4

 

 

149,4

 

2010 рік

149,4

 

 

149,4

 

2011 рік

149,4

 

 

149,4

 

3.6.3.

Проведення технічного обслуговування мовних акустичних приладів встановлених у діючі світлофори

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради (комунальне підприємство СМЕП)

2011 рік

50,0

 

 

50,0

 

3.8.

Обладнання та будівництво місць для відпочинку інвалідів на міських пляжах

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

163,0

 

 

163,0

 

2010 рік

68,3

 

 

68,3

 

2011 рік

11,0

 

 

11,0

 

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

140,0

 

 

140,0

 

2009 рік

200,0

 

 

200,0

 

2010 рік

196,8

 

 

196,8

 

2011 рік

111,0

 

 

111,0

 

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

112,9

 

 

112,9

 

2011 рік

135,2

 

 

135,2

 

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

2008 рік

49,5

 

 

49,5

 

2011 рік

100,0

 

 

100,0

 

3.9.

Проведення капітального ремонту житлового фонду за місцем проживання інвалідів

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

2008 рік

153,9

 

 

153,9

 

3.10.

Благоустрій прилеглої території та пішохідної зони біля гуртожитку N 1 Одеського виробничого об'єднання "Електрик" Українського товариства глухих

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

2010 рік

185,0

 

 

185,0

 

 

Усього за завданням

4658,6

 

 

4658,6

 

4. Інформаційна підтримка реалізації програми

4.1.

Для поширення інформаційного простору створити програми прямого ефіру на базі однієї з місцевих ТРК, що висвітлює проблеми інвалідів та їх вирішення органами місцевого самоврядування

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2008 рік

45,0

 

 

45,0

 

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2009 рік

25,0

 

 

25,0

 

 

Усього за завданням

70,0

 

 

70,0

 

5. Пристосування міського транспорту до потреб інвалідів

5.4.

Закупити сертифікований автобус, обладнаний спеціальним пристроєм для перевезення інвалідів на візках

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради

2008 рік

210,0

 

 

210,0

 

 

Усього за завданням

 

210,0

 

 

210,0

 

6. Соціально-медична реабілітація, оздоровлення та зайнятість

6.1.

Забезпечення інвалідів офісною та комп'ютерною технікою з можливим підключенням до мережі Інтернет для професійного навчання та працевлаштування

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

2008 рік

165,4

 

 

165,4

 

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2009 рік

82,5

 

 

82,5

 

2011 рік

83,3

 

 

83,3

 

6.2.1.

Проведення проектних робіт з капітального ремонту терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

2009 рік

25,0

 

 

25,0

 

6.2.2.

Проведення капітального ремонту терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

2009 рік

785,0

 

 

785,0

 

6.2.3.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

2009 рік

123,6

 

 

123,6

 

2010 рік

138,0

 

 

138,0

 

2011 рік

82,4

 

 

82,4

 

6.2.4.

Придбання обладнання для терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

2009 рік

345,4

 

 

345,4

 

6.2.5.

Проведення проектних робіт з капітального ремонту відділення відновного лікування на базі комунальної установи " Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

2010 рік

50,0

 

 

50,0

 

6.2.6.

Завершення капітального ремонту терапевтичного відділення на базі комунальної установи "Міська лікарня N 8" для маломобільних груп населення

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

2010 рік

132,0

 

 

132,0

 

6.3.

Здійснення заходів щодо оздоровлення інвалідів

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2009 рік

200,0

 

 

200,0

 

2010 рік

60,0

 

 

60,0

 

6.4.

Проведення 2-го Міжнародного фестивалю-конкурсу інтегрованого Клубу Веселих та Кмітливих

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2011 рік

10,0

 

 

10,0

 

 

Усього за завданням

2282,6

 

 

2282,6

 

7. Інтеграція дітей-інвалідів у суспільство

7.2.

Створення бази даних дітей - інвалідів та сімей, в яких вони утримуються

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2009 рік

5,0

 

 

5,0

 

7.3.

Забезпечення комп'ютерною технікою дітей-інвалідів, які навчаються у старших класах

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2009 рік

192,3

 

 

192,3

 

7.4.

Оздоровлення вихованців комунальної установи "Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку"

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2011 рік

34,0

 

 

34,0

 

 

Усього за завданням

231,3

 

 

231,3

 

8. Фізична культура та спорт

8.1.

Сприяння проведенню Спартакіади серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, присвяченій Міжнародному дню інвалідів

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

2010 рік

5,0

 

 

5,0

 

2011 рік

5,0

 

 

5,0

 

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2010 рік

10,0

 

 

10,0

 

2011 рік

10,0

 

 

10,0

 

8.2.

Сприяння проведенню Міжнародного кубку з баскетболу на візках під патронатом міського голови

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2010 рік

38,6

 

 

38,6

 

2011 рік

40,5

 

 

40,5

 

8.3.

Організувати оренду плавального басейну з метою проведення реабілітаційних та оздоровчих заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2011 рік

23,0

 

 

23,0

 

 

Усього за завданням

132,1

 

 

132,1

 

 

ВСЬОГО ЗА ЗАХОДАМИ

7645,6

 

 

7645,6

 

 

У тому числі

2008 рік

2416,0

 

 

2416,0

 

2009 рік

2461,3

 

 

2461,3

 

2010 рік

1326,9

 

 

1326,9

 

2011 рік

1441,4

 

 

1441,4

 

Орієнтовний обсяг фінансування за програмою за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів на 2008 - 2011 роки

(тис. грн.)

N
з/п

Назва головного розпорядника коштів

Орієнтовний обсяг фінансу-
вання, тис. грн.

у тому числі

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

1

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

945,3

433,0

108,0

138,3

266,0

2

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

399,1

270,0

 

46,0

83,1

3

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

922,0

270,0

306,0

235,0

111,0

4

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

1067,7

442,9

 

294,6

330,2

5

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

566,9

68,7

149,4

149,4

199,4

6

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

279,9

279,9

 

 

 

7

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

934,8

 

598,9

118,6

217,3

8

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

2061,4

380,0

1279,0

320,0

82,4

9

Управління освіти та науки Одеської міської ради

87,0

 

20,0

20,0

47,0

10

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради

210,0

210,0

 

 

 

11

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

149,5

49,5

 

 

100,0

12

Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради

12,0

12,0

 

 

 

13

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

10,0

 

 

5,0

5,0

ВСЬОГО

7645,6

2416,0

2461,3

1326,9

1441,4

Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали