КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 13 вересня 2011 року N 7/6223

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 N 528/1189

З метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), відповідно до Законів України "Про - державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (із змінами та доповненнями) та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", враховуючи Закон України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", Київська міська рада вирішила:

1. Перейменувати комунальне підприємство "Київсистемоменеджмент" у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київсистемоменеджмент" та підпорядкувати його Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

2.2. Затвердити статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київсистемоменеджмент".

2.3. Привести свої акти у відповідність до пункту 1 цього рішення.

3. Внести зміни до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 N 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва":

3.1. По тексту слова "Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища" у всіх відмінках замінити словами "Головне управління містобудування та архітектури" у відповідних відмінках.

3.2. По тексту слова ДП "Інститут Київгенплан" у всіх відмінках замінити словами КО "Інститут Генерального плану м. Києва" у відповідних відмінках.

3.3. По тексту слова "Головне управління транспорту, зв'язку та інформатизації" у всіх відмінках замінити словами "Головне управління транспорту та зв'язку" у відповідних відмінках.

3.4. По тексту слова "Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення" у всіх відмінках замінити словами "Головне управління охорони здоров'я".

3.5. По тексту слова "Головне управління по фізичній культурі та спорту" у всіх відмінках замінити словами "Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідних відмінках.

3.6. По тексту слова "Головне управління охорони навколишнього природного середовища" та слова "управління охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "Головне управління екології та охорони природних ресурсів" у відповідних відмінках.

3.7. По тексту слова "районні у м. Києві державні адміністрації" у всіх відмінках замінити словами "районні в місті Києві державні адміністрації" у відповідних відмінках.

3.8. Абзац 3 пункту 1.4 розділу 1 викласти у такій редакції:

"детальний план території (ДПТ) - застосовується у значенні відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

3.9. Абзац 4 пункту 1.4 розділу 1 викласти у новій редакції, а саме:

"замовник будівництва - юридична чи фізична особа, яка самостійно або за дорученням інвестора розміщує замовлення та укладає договори на виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт із спорудження будинків і споруд, прокладання інженерних мереж, здає об'єкт (споруду) в експлуатацію та виконує інші функції відповідно до законодавства. Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником будівництва може бути визначено інвестора - переможця конкурсу або балансоутримувача об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які відповідно до своїх статутів можуть здійснювати функції замовників".

3.10. Абзац 5 пункту 1.4 розділу 1 викласти у новій редакції, а саме:

"замовник підготовчих робіт - комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство" або інше комунальне підприємство, установа, організація, визначені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які виконують комплекс підготовчих робіт, необхідних для прийняття рішення Київради щодо відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційного проекту, підготовки проекту договору оренди земельної ділянки між Київською міською радою та переможцем конкурсу".

3.11. Абзац 15 пункту 1.4 розділу 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци 16 - 26 вважати відповідно абзацами 15 - 25.

3.12. Абзац 20 пункту 1.4 розділу 1 викласти у новій редакції, а саме:

"реконструкція - перебудова існуючих об'єктів і споруд цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення виробництва продукції та підвищення її якості тощо, пов'язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників".

3.13. Абзац 22 пункту 1.4 розділу 1 викласти у новій редакції, а саме:

"реставрація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності".

3.14. В абзаці 13 підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 слова "що належать до комунальної власності територіальної громади районів" замінити словами "що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій".

3.15. В абзаці 3 підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 слова "ДПТ районів" замінити словами "плану зонування території (у разі наявності), ДПТ".

3.16. У підпункті 2.2.5 пункту 2.2 розділу 2 слова "внесеними розпорядженням від 05.06.2006 N 915 "Про Регламент виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" виключити.

3.17. Внести зміни до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3, а саме:

3.17.1. Слова "до 2020 року" виключити.

3.17.2. Слова "проектами забудови" замінити словами "планами зонування території".

3.18. У підпункті 3.2.7 пункту 3.2 розділу 3 слова "єдині умови і обмеження" замінити словами "містобудівні умови та обмеження".

3.19. Абзац 7 підпункту 3.2.7 пункту 3.2 розділу 3 виключити.

3.20. Внести зміни до розділу 5, а саме:

3.20.1. Абзац 2 пункту 5.1, пункти 5.2, 5.10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.3 - 5.9 вважати відповідно пунктами 5.2 - 5.8.

3.20.2. Пункт 5.1 викласти у такій редакції:

"5.1. Замовник підготовчих робіт зобов'язаний протягом десяти робочих днів після прийняття відповідного розпорядження визначити в установленому порядку проектну організацію та укласти з нею договір на виконання містобудівної документації та/або розробку містобудівного розрахунку, передпроектних та/або проектних робіт та отримати висновки суб'єктів погодження, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, у разі необхідності провести архітектурний та/або містобудівний конкурс відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2137 "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів".

У разі якщо комісією відповідно до підпункту 2.1.5 пункту 2.1 цього Положення прийнято рішення про погодження переліку інвестиційно привабливих об'єктів, умови проведення інвестиційного конкурсу та перелік документів може бути обмежений висновками суб'єктів погодження: Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища та Головного управління земельних ресурсів".

3.20.3. Внести зміни та доповнення до пункту 5.2, а саме:

3.20.3.1. В абзаці 1 після слів "замовляє виконання" додати слова "містобудівного розрахунку".

3.20.3.2. В абзаці 2 слова "або у разі необхідності, подачі для розгляду та погодження на засіданні архітектурно-містобудівної ради матеріалів містобудівного обґрунтування" виключити.

3.20.3.3. Після абзацу 2 додати новий абзац такого змісту:

"- містобудівний розрахунок".

3.20.3.4. В абзаці 3 слово "будівництва" замінити словами "забудови земельної ділянки".

3.20.4. Пункт 5.5 викласти у новій редакції:

"5.5. У разі необхідності розробки передпроектних пропозицій та/або проектної документації замовник підготовчих робіт за власним бажанням протягом п'яти робочих днів з дати отримання зазначених матеріалів направляє їх до архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування та архітектури для розгляду.

У випадках, визначених законодавством України, такі матеріали підлягають погодженню з Головним архітектором м. Києва".

3.20.5. У пункті 5.6 слова "матеріали містобудівного обґрунтування" виключити.

3.20.6. У пункті 5.8 слова "Правилам забудови м. Києва" виключити.

3.21. Внести зміни до підпункту 6.1.1 пункту 6.1 розділу 6, а саме:

3.21.1. В абзаці 4 після слова "результати" додати слова "містобудівного розрахунку, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки".

3.21.2. В абзаці 5 слова "містобудівного обґрунтування" виключити.

3.21.3. Абзац 6 виключити.

3.22. В абзаці 5 підпункту 6.2.18 пункту 6.2 розділу 6 слово "обґрунтування" замінити словами "розрахунку, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки".

3.23. Підпункт а) підпункту 6.2.24 пункту 6.2 розділу 6 викласти у такій редакції:

"а) засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців учасника конкурсу".

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали