КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 13 вересня 2011 року N 12/6228

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 21.04.2005 N 285/2860

З метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), інших нормативно-правових актів, враховуючи Закон України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих посадовими особами місцевого самоврядування", Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київської міської ради від 21.04.2005 N 285/2860 "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві", а саме:

1.1. У преамбулі рішення слова "статтею 10 Закону України "Про планування і забудову територій" замінити словами "статтею 16 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

1.2. У пункті 1 рішення слова "Закону України "Про планування і забудову території" замінити словами "Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

1.3. Підпункт 3.2 пункту 3 рішення викласти в такій редакції:

"3.2. Розробка Генерального плану міста Києва, історико-архітектурного опорного плану та проекту зон охорони, детальних планів територій, проектів особливо важливих містобудівних вузлів, проектів комплексної реконструкції території, проектів забудови території, розробка зонінгу та іншої містобудівної документації".

1.4. Підпункт 3.4 пункту 3 рішення після слів "ландшафтних комплексів" доповнити словами "курортних зон".

1.5. Пункт 3 рішення доповнити новими підпунктами 3.8 та 3.9 такого змісту:

"3.8. Формування туристичної інфраструктури та програм її розвитку.

3.9. Розробка та затвердження планувальної документації, місцевих стандартів тощо".

У зв'язку з цим підпункти 3.8 - 3.10 пункту 3 рішення вважати відповідно підпунктами 3.10 - 3.12.

1.6. Підпункт 3.12 пункту 3 рішення виключити.

1.7. Пункт 4 рішення доповнити новими підпунктами 4.1 - 4.4 такого змісту:

"4.1. Формування міського середовища, комфортного для проживання, роботи та відпочинку населення.

4.2. Прозорість та відкритість містобудівної політики.

4.3. Контроль суспільства за реалізацією містобудівної політики.

4.4. Розвиток системи громадського транспорту (у тому числі позавуличного), впровадження систем автоматизованого регулювання транспортних потоків".

У зв'язку з цим підпункти 4.1 - 4.12 пункту 4 рішення вважати відповідно підпунктами 4.5 - 4.16.

1.8. Підпункт 4.10 пункту 4 рішення викласти в такій редакції:

"4.10. Реставрація пам'ятників історії та культури".

1.9. Пункт 5 рішення викласти в такій редакції:

"5. Практична реалізація містобудівної політики в місті Києві здійснюється шляхом планування території, розробки та впровадження Генерального плану, іншої містобудівної документації, що передбачає проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, надання містобудівних умов і обмежень відповідно до затвердженої містобудівної документації та визначених в ній регламентів розробки та впровадження економічних передумов для стимулювання розвитку території, контролю за містобудівною діяльністю".

1.10. В абзаці 1 пункту 6 рішення:

1.10.1. Слова "схем планування всієї" замінити словами "плану зонування".

1.10.2. Після слів "відповідної території" додати слова "та визначення регламентів".

1.11. Абзац 2 пункту 6 рішення викласти в такій редакції:

"Рішення про розробку Генерального плану міста Києва приймаються Київською міською радою за поданням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), рішення про розробку детальних планів території та іншої містобудівної документації приймаються Київською міською радою або виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією)".

1.12. В абзаці 3 пункту 6 рішення слова "схем планування території" замінити словами "містобудівної документації".

1.13. У підпункті 8.4 пункту 8 рішення слова "місцевих правил забудови" виключити.

1.14. Абзац 2 пункту 9 рішення викласти в такій редакції:

"Рішення про розроблення детальних планів території приймається Київрадою або її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією)".

1.15. В абзаці 2 пункту 11 рішення:

1.15.1. Слова "проекту забудови" замінити словами "детального плану".

1.15.2. Після слів "розподілу території" додати слова "та проект землеустрою".

1.16. В абзаці 1 пункту 12 рішення після слів "розподілу території" додати слова "у складі детального плану території".

1.17. В абзаці 2 пункту 12 рішення після слів "рішеннями Київради" додати слова "або її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації)".

1.18. У пункті 13 рішення слова "Місцевими правилами забудови" замінити словами "Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

1.19. Абзац 1 пункту 14 рішення викласти в такій редакції:

"14. План зонування (Зонінг) складається із текстової та графічної частини".

1.20. В абзаці 2, пункту 14 рішення:

1.20.1. Слова "Місцевих правил забудови" замінити словом "Зонінгу".

1.20.2. Слова "переважних і" виключити.

1.21. Пункт 15 рішення викласти в такій редакції:

"15. Для кожної окремої зони згідно з державними будівельними нормами встановлюються єдині умови і обмеження щодо забудови та іншого використання земельних ділянок. Перелік регламентів та параметрів забудови визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури".

1.22. В абзаці 2 пункту 16 рішення слова "окремими рішеннями Київради" замінити словами "нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України".

1.23. Рішення доповнити новим пунктом 17 такого змісту:

"17. Координація реалізації містобудівної політики здійснюється Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи щодо реалізації містобудівної політики втілюються у містобудівній програмі, яка затверджується в установленому порядку та підлягає щорічному коригуванню".

У зв'язку з цим пункт 17 рішення вважати відповідно пунктом 18.

1.24. У пункті 18 рішення слова "постійну комісію Київради з питань містобудування та архітектури" замінити словами "постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури".

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з 01.11.2011.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали