КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 22 вересня 2011 року N 36/6252

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 21.05.2009 N 462/1518

Відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих посадовими особами місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про столицю України - місто-герой Київ", з метою забезпечення вирішення питань з встановлення сервітуту (права на обмежене користування земельними ділянками) Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 21.05.2009 N 462/1518 "Про запровадження принципів організаційної єдності видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд":

1.1. У преамбулі рішення слова та цифри "Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 N 11/2587" виключити.

2. У Положенні про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердженому рішенням Київради від 21.05.2009 N 462/1518 "Про запровадження принципів організаційної єдності видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд" (зі змінами та доповненнями):

2.1. Слова "Про планування і забудову території" замінити словами "Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

2.2. Слова "Тимчасова споруда (мала архітектурна форма)" замінити словами "Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності" у відповідних відмінках.

2.3. Підпункт 2.1 пункту 2 викласти у такій редакції:

"2.1. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для проведення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту".

2.4. Підпункт 2.3 пункту 2 викласти у такій редакції:

"2.3. Висновок щодо можливості розміщення ТС та можливості встановлення сервітуту (укладення договору особистого сервітуту) - документ, виданий Головним управлінням містобудування та архітектури, в якому визначені умови розміщення ТС, адреса ТС та який є підставою для розробки документації для встановлення сервітуту (укладення договору особистого сервітуту)".

2.5. Підпункт 2.5 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Декларація про наміри - документ, який підписується та подається заявником до Головного управління містобудування та архітектури, що засвідчує наміри замовника усунути недоліки щодо дозвільної документації на розміщення тимчасової споруди для отримання відмітки з метою продовження терміну на усунення зазначених у приписі Головного управління контролю за благоустроєм недоліків до трьох днів з моменту реєстрації декларації".

2.6. Підпункт 2.6 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.6. Ордер на розміщення ТС - контрольний документ, за формою згідно з додатком N 1 до цього Положення, яким визначається функціональне призначення ТС та який засвідчує внесення даних про тимчасову споруду в базу даних тимчасових споруд".

2.7. У підпункті 2.14 пункту 2 слова "дозвільних процедур, інших" виключити.

2.8. Пункт 2 доповнити підпунктами 2.15, 2.16 та 2.17 такого змісту:
"2.15. Дозвільний центр - робочий орган Київської міської державної адміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діє за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.

2.16. Принцип організаційної єдності - принцип, згідно з яким видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання здійснюється в дозвільному центрі шляхом взаємодії представників дозвільних органів, що забезпечується державним адміністратором у порядку, встановленому Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

2.17. Паспорт вулиці - документ, який включає інформацію про інженерно-транспортну інфраструктуру, об'єкти будівництва, благоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інформацію, яка має вноситися до містобудівного кадастру, щодо використання відповідного проспекту, вулиці, площі, бульвару, провулку міста Києва, визначає та регламентує питання розміщення елементів благоустрою, в тому числі схему розміщення тимчасових споруд (ТС)".

2.9. У підпункті 3.5 пункту 3 слова "Інструкцією, щодо роботи БД ТС, яка затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації (далі - Інструкція про БД ТС)" замінити словами "Положенням про електронну базу даних тимчасових споруд в м. Києві (далі - Положення про БД ТС)".

2.10. У підпункті 4.1 пункту 4 слова "документом, який" замінити словами "документом, який дає право на розміщення та"

2.11. Пункт 4 доповнити підпунктами 4.6 та 4.7 такого змісту:

"4.6. У разі проведення Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційного конкурсу щодо розміщення зупинкових комплексів та плавзасобів, що розміщуються стаціонарно для здійснення підприємницької діяльності, з метою визначення переможців Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погоджує та видає відповідну документацію на розміщення цих об'єктів.

4.7. У разі затвердження паспорта вулиці розташування тимчасових споруд здійснюється відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд, яка є складовою цього паспорта".

2.12. Підпункт 5.1.1 пункту 5 викласти в такій редакції:

"5.1.1. Заявник, який має намір встановити ТС, звертається в дозвільний центр до державного адміністратора із заявою до Головного управління містобудування та архітектури щодо можливості отримання Ордера на розміщення ТС із зазначенням інформації про функціональне призначення, розміри, бажане місце розташування ТС, спосіб вирішення земельного питання для розміщення ТС".

2.13. Підпункт 5.1.5 пункту 5 викласти в такій редакції:

"5.1.5. Для заявників, що бажають встановити сервітут (укласти договір особистого сервітуту), Головне управління містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів надає Висновок щодо можливості розміщення ТС та можливості встановлення сервітуту (укладення договору особистого сервітуту).

Висновок щодо можливості розміщення ТС та можливості встановлення сервітуту (укладення договору особистого сервітуту) надається для ТС, що передбачені схемою розміщення ТС, затвердженої відповідним паспортом вулиці".

2.14. В абзаці першому підпункту 5.1.9 пункту 5 слова "подає до Головного управління містобудування" замінити на слова "подає в дозвільний центр до державного адміністратора".

2.15. В абзаці п'ятому підпункту 5.1.9 пункту 5 слово "Інструкцією" замінити словом "Положенням";

2.16. Пункт 5 доповнити підпунктом 5.1.13 в такій редакції:

"5.1.13. Всі ордери (тимчасові ордери) на розміщення тимчасових споруд реєструються у журналі реєстрації видачі ордерів".

2.17. У підпункті 5.2.3 пункту 5 слово "отримання" замінити словом "реєстрації".

2.18. Підпункт 5.2.5.2 пункту 5 викласти у такій редакції: "5.2.5.2. Невиконання умов висновку".

2.19. Абзац перший підпункту 5.3.3 пункту 5 після слів "Ордера на розміщення ТС" доповнити словами "(в тому числі Тимчасового ордера на розміщення ТС)".

2.20. У підпункті 5.6.6 пункту 5 слово "Інструкції" замінити словом "Положення".

2.21. У підпункті 6.1 пункту 6 слово "Єдиним" виключити.

2.22. У підпункті 6.7 пункту 6 виключити слово "виключно".

2.23. У підпункті 7.4 пункту 7 слова "До ТС має бути передбачений зручний під'їзд" замінити словами "ТС має встановлюватися з урахуванням можливості зручного під'їзду".

2.24. У підпункті 7.7 пункту 7 слова "терміни, визначені в приписі посадової особи контролюючого органу" замінити словами "встановлені терміни".

2.25. У підпункті 7.8 пункту 7 слово "проводити" замінити словом "підтримувати".

2.26. У підпункті 7.11.1 пункту 7 слова "на дахах ТС і прилеглих територіях" виключити.

2.27. Доповнити пункт 7 підпунктом 7.12:

"7.12. На дахах ТС забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій та відходів".

2.28. Розділ 9 Положення виключити.

2.29. Підпункт 10.1 пункту 10 викласти в такій редакції:

"10.1. Порядок провадження сезонної торгівлі (в тому числі розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на термін проведення таких заходів, але не більше п'яти діб) визначається виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)".

2.30. Підпункт 10.2 пункту 10 виключити.

2.31. Підпункт 11.1 пункту 11 після слів "комісії з питань розміщення ТС" доповнити словами "районних в місті Києві державних адміністрацій".

2.32. Підпункт 11.2 пункту 11 після слів "комісії з питань розміщення ТС" доповнити словами "районні в місті Києві державні адміністрації".

2.33. Пункт 11 доповнити підпунктом 11.22 такого змісту:

"11.22. З метою своєчасного проведення аналізу розвитку середовища міста Києва Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щомісячно надавати Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо результатів проведеної роботи з питань впорядкування розміщення ТС та іншу необхідну інформацію за формою, що затверджується спільним наказом вищезазначених управлінь".

2.34. У пункті 12 слово "Вартість" замінити словом "Умови".

2.35. У підпункті 12.1 пункту 12 слова "плата за таким договором є істотною умовою" замінити словами "вартість та термін є істотними умовами такого".

2.36. У підпункті 12.2 пункту 12 слова "розраховується в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради" замінити словами "розраховується згідно з Методикою розрахунку розмірів плати за договорами особистого земельного сервітуту при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд на території міста Києва, затвердженою рішенням Київської міської ради".

2.37. У підпункті 13.6 пункту 13 слово "Підставами" замінити словами "У разі переоформлення дозвільної документації на розміщення ТС підставами".

2.38. Підпункт 13.8 пункту 13 доповнити реченням: "Опрацювання таких документів в тому числі здійсняється із залученням Єдиного оператора".

3. До Типової форми договору особистого земельного сервітуту для розміщення тимчасової споруди (додаток N 3 до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві) внести такі зміни:

3.1. У преамбулі слова "передачу земельної ділянки в обмежене користування (сервітут)" замінити словами "встановлення сервітуту".

3.2. По тексту слова "договір особистого сервітуту" у всіх відмінках замінити на слова "встановлення сервітуту (укладення договору особистого сервітуту)" у відповідних відмінках.

3.3. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти у такій редакції:

"1.1. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для проведення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту".

3.4. В абзаці 4 підпункту 3.1 пункту 3 слово "цільове" замінити на слово "функціональне".

3.5. Підпункти 3.2,3.3 пункту 3 викласти у такій редакції:

"3.2. Підставою для встановлення особистого земельного сервітуту є: Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), рішення Київської міської ради про встановлення сервітуту (права на обмежене користування) щодо земельної ділянки для встановлення (розміщення) ТС.

3.3. Особистий земельний сервітут щодо Земельної ділянки встановлюється для розміщення ТС площею ________ м2.

Функціональне призначення ТС визначається в ордері на розміщення ТС, виданому згідно з Порядком розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 21.05.2009 N 462/1518".

3.6. У підпункті 5.2 пункту 5 слова "Порядком визначення вартості особистого земельного сервітуту, затвердженим" замінити словами "методикою розрахунку розмірів плати за договорами особистого земельного сервітуту при встановленні (розміщенні) ТС на території міста Києва, затвердженою".

3.7. Підпункт 5.3 пункту 5 доповнити словами "відповідно до графіка, який затверджується додатком до Договору".

3.8. Підпункт 6.1 пункту 6 виключити. У зв'язку з цим підпункти 6.2 - 6.6 вважати підпунктами 6.1 - 6.5.

3.9. У підпункті 6.3 пункту 6 слова "КП "Київське інвестиційне агентство" (код ЄДРПОУ 21655857)" виключити.

3.10. Підпункт 6.5 пункту 6 виключити.

3.11. В абзаці 12 підпункту 9.4 пункту 9 слова "повністю або частково" виключити.

3.12. Абзац 13 підпункту 9.4 пункту 9 виключити.

3.13. Абзац 3 підпункту 12.4 пункту 12 викласти у такій редакції: "відведення земельної ділянки, щодо якої встановлено особистий земельний сервітут в порядку, передбаченому законодавством".

3.14. Підпункт 14.1 пункту 14 викласти у такій редакції:

"Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Розпорядника, другий - у Сервітуарія, третій - у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

4. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 28.10.2010 N 176/4988 "Про деякі питання організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)" (Положення N 176/4988), а саме: викласти пункт 5 в такій редакції:

"5. Визначити Єдиним оператором з розміщення тимчасових споруд (ТС) у м. Києві комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київсистемоменеджмент".

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.11.2011.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали